Copy

Butlletí d'actualitat jurídica

Agenda

17.12 Barcelona: Jornada en matèria de la LO Protecció de Dades Personals i Garanties de Drets Digitals
18.12 Barcelona: Blanqueig de Capitals 2.0: Dark Net i ús de Criptomonedes
20.12 Sabadell: Conferència sobre Dret de Consum: Radiografia i Diagnòstic de la Situació Actual
16.01 Mataró: Taller de Mediació en casos de familia internacional

Destacat

Dosier legislatiu de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

La nova Llei, ja en vigor, reconeix i garanteix un elenc de drets digitals dels ciutadans, com la neutralitat de la Xarxa i l'accés universal o els drets a la seguretat i educació digital, així com els drets a l'oblit, a la portabilitat i al testament digital.

   TUITS DESTACATS
 

@icagirona El Congrés ultima la #llei de #MortDigna, sense sancions específiques. La comissió de Sanitat dona llum verda a la norma que homogeneïtza les cures pal·liatives i reconeix drets al morir http://ow.ly/co2S30mWzt4 via @elperiodico_cat

@vlex_es @MariaEugeniaGay: "La Justícia ha de treballar amb un expedient judicial digital"  http://ow.ly/SG1630mWizH  en @exp_juridico

@comunicacioicab SAVE THE DATE! Us informem que els dies 28 de #febrer i 1 de #març de 2019 tindrà lloc a @comunicacioicab el II Congrés de Violència de Gènere. Pròximament us donarem més detalls del programa i del procediment d’inscripció. https://bit.ly/2C04xN1

Jurisprudència

 

RECURS DE CASSACIÓ PER INFRACCIÓ DE NORMES AUTONÒMIQUES. RANG ORGÀNIC. Fora del contingut mínim indispensable reservat a una llei orgànica, la jurisprudència constitucional sempre ha admès la possibilitat que el legislador ordinari concreti aquest disseny bàsic de l'organització judicial. STS Ple 29/11/2018
 

GESTACIÓ SUBROGADA. ADOPCIÓ POSTERIOR. Donada la inexistència d'una resolució judicial dictada per tribunal estranger respecte del consentiment de la mare biològica (consentiment lliure, informat i sense incórrer en error, dol o violència, i que no pot ser prenatal sinó que ha de ser postpart), no pot dur-se a terme l'adopció per part de la parella de l'home que figura com a pare biològic davant la DGRN. AAP Barcelona nº 656/2018 Secció 18ª 16/10/2018

 

DELICTE D'ABÚS SEXUAL. PREVALIMENT. INTIMIDACIÓ. Es confirma la condemna de nou anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual amb prevaliment imposada per l'AP de Navarra als cinc acusats de la violació grupal als Sanfermines de 2016. Les relacions sexuals jutjades van ser dutes a terme pels processats sense el lliure consentiment de la víctima. STSJ Navarra nº 8/2018 Penal 30/11/2018

 

PENSIÓ DE JUBILACIÓ. PERÍODE DE CARÈNCIA. PRIVACIÓ DE LLIBERTAT. El període en el qual la demandant va estar privada de llibertat per compliment de condemna ha de ser considerat com a temps neutre a l'efecte d'aplicació de la teoria del parèntesi, aïllant-se aquest període. A la vista de la seva vida laboral, no negant-se que reuneixi la manca genèrica de quinze anys de cotització al Règim General, també reuneix la manca específica de 2 anys o 730 dies. STS nº 940/2018 Social 30/10/2018

 

QUALIFICACIÓ REGISTRAL. COMPETÈNCIES DEL REGISTRADOR. Correspon al notari emetre un judici de suficiència de les facultats de representació, amb una ressenya del document autèntic del que resulta la representació, que ha de ser congruent amb el negoci jurídic representatiu. La funció del registrador és qualificar l'existència d'aquesta ressenya i del judici notarial de suficiència, així com la seva congruència amb el negoci jurídic atorgat. STS nº 643/2018 Civil 20/11/2018

Legislació

Europa

RÈGIMS ECONÒMICS MATRIMONIALS. COOPERACIÓ REFORÇADA. Reglament d'execució (UE) 2018/1935 de la Comissió de 7 de desembre de 2018 pel qual s'estableixen els formularis a què es refereix el Reglament (UE) 2016/1103 del Consell pel qual s'estableix una cooperació reforçada en l'àmbit de la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l'execució de resolucions en matèria de règims econòmics matrimonials.

OBLIGACIÓ D'ALIMENTS. RECONEIXEMENT, LLEI APLICABLE I EXECUCIÓ. Reglament d'Execució (UE) 2018/1937 de la Comissió, de 10 de desembre de 2018, pel qual se substitueix l'annex X del Reglament (CE) n.o 4/2009 del Consell, relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l'execució de les resolucions i la cooperació en matèria d'obligacions d'aliments.

 

Espanya

PROTECCIÓ DE DADES. DRETS DIGITALS. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 

RÈGIM ELECTORAL. PERSONES AMB DISCAPACITAT. Llei Orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a la modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General per garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat.
 

TRIBUNAL SUPREM. COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT. Acord de 28 de novembre de 2018, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es publica l'Acord de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, sobre composició i funcionament de les Sales i Seccions i assignació de ponències que han d'alternar els Magistrats en 2019.
 

COMERÇ I INDÚSTRIA. MESURES URGENTS. Reial Decret-llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya.
 

PODER JUDICIAL. GESTIÓ INFORMATITZADA. Acord de 22 de novembre de 2018, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual s'aprova la Instrucció 1/2018, relativa a l'obligatorietat per a Jutges i Magistrats de l'ocupació de mitjans informàtics al fet que es refereix l'article 230 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.
 

CARRERA JUDICIAL. INCAPACITAT TEMPORAL. Acord de 28 de novembre de 2018, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es modifica la Instrucció 1/2013 sobre retribucions en supòsits d'incapacitat temporal per contingències comunes dels membres de la Carrera Judicial, que passa a denominar-se Instrucció 1/2013 sobre retribucions en supòsits d'incapacitat temporal dels membres de la Carrera Judicial.
 

PROVA D'APTITUD ADVOCACIA. COMISSIONS AVALUADORES. Resolució de 26 de novembre de 2018, conjunta de la Secretaria General de l'Administració de Justícia i la Secretaria General d'Universitats, per la qual es designen les Comissions avaluadores de la segona prova d'aptitud professional per a l'exercici de la professió d'Advocat per a l'any 2018.
 

CONVENI D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA. ADVOCACIA I SERVEIS PENITENCIARIS. Resolució de 22 de novembre de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni d'assistència jurídica entre l'Advocacia General de l'Estat-Adreça del Servei Jurídic de l'Estat i la Societat d'Infraestructures i Equipaments Penitenciaris i de la Seguretat de l'Estat, S.M.I., S.A.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL. COMPENSACIÓ PER CÒPIA PRIVADA. Reial Decret 1398/2018, de 23 de novembre, pel qual es desenvolupa l'article 25 del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, quant al sistema de compensació equitativa per còpia privada.


ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT. DIES INHÀBILS. Resolució de 29 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'estableix a l'efecte de còmput de terminis, el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2019.


PATENT EUROPEA. Decisions del Consell d'Administració de l'Organització Europea de Patents per les quals es modifiquen determinades regles del Reglament d'Execució del Conveni sobre la Patent Europea.

Share
Tweet
Share
+1
Actualitat

França considera empleats i no autònoms als treballadors de les plataformes digitals

Per primera vegada, el Tribunal Suprem francès ha dictaminat que els repartidors que treballen per a les plataformes de lliurament online són empleats i no treballadors autònoms.

 

El CGPJ reclama a Interior i a la Generalitat de Catalunya un pla integral de protecció dels jutges i magistrats i de les seus judicials catalanes

Enfront els atacs ocorreguts en els últims dies en seus judicials de Catalunya. La Comissió Permanent també sol·licita a la Fiscalia General de l'Estat que investigui els atacs.

 

El BOE publica la reforma de la Llei Electoral, que estén el dret a vot a les persones amb discapacitat

La modificació permet suprimir l'anomalia democràtica que suposava que més de 100.000 persones estiguessin privades al nostre país del dret de vot per raons associades a discapacitat. Consultar Llei Orgànica

 

Decisions sobre fills de parelles separades sobrecarreguen els jutjats de família

Advocats de família denuncien saturació després de l'entrada en vigor, en 2015, de la Llei de Jurisdicció Voluntària.

 

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades publica el registre de Delegats de Protecció de Dades

Amb aquest registre, els ciutadans que vulguin exercitar els seus drets o presentar una reclamació davant una entitat podran conèixer les dades del DPD per dirigir les seves sol·licituds.

 

Justícia descompta la part proporcional del sou als jutges i fiscals que van fer vaga

En total, 2.559 jutges i magistrats van ser a la vaga en l’última convocatòria, mentre la xifra de fiscals va ascendir a 1.004.

Share
Share
Tweet
Forward to Friend
Està rebent aquest missatge com a subscriptor del butlletí diari d'actualitat jurídica. vLex us dona accés al més complert fons editorial del mercat: els millors autors nacionals i internacionals, juntament amb la legislació, la jurisprudència i milers de models de contracte apunt per a ser utilitzats. 

Copyright © 2018                                                                                                                   Política de Privacitat 
                                                                                                                                          Termes i condicions d'ús


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
vLex ES · Almogàvers 119-123, 3era planta · Barcelona, Barcelona 08018 · Spain