Copy

Butlletí d'actualitat jurídica

Agenda

05.11 Barcelona: La violència sexual a l'àmbit esportiu: normativa, mesures preventives, atenció a les víctimes
05.11 Barcelona: El procediment de comunicacions davant el Comitè dels Drets de l'Infant: balanç després de quatre anys de la seva entrada en vigor
09.11 Tarragona: Jornada de formació sobre la base de dades vLex
13.11 Tarragona: La deduibilitat de les despeses de les activitats professionals i empresarials en l'IRPF
15.11 Terrassa: La pericial toxicològica
Destacat

Dosier legislatiu de l'Acord de 27 de setembre de 2018, del Ple del Consell General del Poder Judicial, pel qual s'aprova el Reglament 1/2018, sobre auxili judicial internacional i xarxes de cooperació judicial internacional

El passat 16 d'octubre va entrar en vigor el Reglament que integra les disposicions relatives a l'organització i gestió de l'actuació dels òrgans judicials espanyols en matèria de cooperació jurisdiccional internacional.

   TUITS DESTACATS

@icagirona Pressió d'associacions judicials perquè dimiteixi el magistrat que ha paralitzat la #sentència sobre les #hipoteques. http://ow.ly/RRtD30mkes7 via @diariARA

@vlex_es Advocades i poder http://ow.ly/z99h30mgPtd   @exp_juridico

@bjudicialscat #TextComplet el #TEDH publica la decisió de si s'ha de descomptar de les condemnes a Espanya el temps passat en presons franceses a 69 presos d'ETA http://bit.ly/2OGhLH1

Jurisprudència

PRÉSTEC HIPOTECARI. ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS. SUBJECTE PASSIU. El subjecte passiu de l'impost en les escriptures notarials de préstec amb garantia hipotecària és l'entitat que presta la suma corresponent. El negoci inscribible és la hipoteca i l'únic interessat en la seva elevació i ulterior inscripció és el prestador, que solament mitjançant la inscripció podrà exercitar l'acció executiva que deriva la hipoteca. S'anul·la l'art. 68.2 del RIAJD. STS nº 1505/2018 Contenciós-Administratiu 16/10/2018

 

ACORD COMUNITAT DE PROPIETARIS. PROHIBICIÓ DE PISOS TURÍSTICS. La actora no pot impedir l'adopció de l'acord per part de la comunitat pel què es modificaven els Estatuts per prohibir l'ús turístic en els elements privatius de l'immoble. L'acord és vàlid en tant que va ser pres amb el quòrum exigit, i no ha d'afectar a l’actora en el sentit que la comunitat ha de respectar la destinació turística decidida per la propietària abans de la seva aprovació. STSJ Catalunya nº 74/2018 Civil 13/09/2018

 

DELICTE D'AGRESSIÓ SEXUAL. INTIMIDACIÓ. L'amenaça de difondre a Internet un vídeo de contingut sexual amb la finalitat de forçar una relació sexual, constitueix la intimidació que requereix el delicte d'agressió sexual, doncs la víctima es veu compel·lida a realitzar un acte no volgut pel temor a la propagació de les imatges. STS nº 432/2018 Penal 28/09/2018

 

DESNONAMENT PER PRECARI. TÍTOL DE POSSESSIÓ. La demandada no ha acreditat l'existència del contracte en el qual pretén basar el seu dret a posseir, i ni tan sols ha interessat la celebració d'una vista a fi de proposar prova que acrediti els fets en què basa la seva defensa. Fins i tot donant credibilitat al seu relat, la demanda hauria de ser desestimada, ja que tampoc s'ha acreditat l'existència d'un títol possessori oposable al propietari d'un immoble. SAP Barcelona nº 544/2018 Secció 4ª 19/07/2018

 

ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA. OBLIGACIÓ DELS ADVOCATS. L'obligatorietat de prestar el servei d'assistència jurídica porta causa de la necessitat d'assegurar el dret constitucional a l'assistència jurídica gratuïta reconegut a l'art. 119 CE com a dret prestacional i de configuració legal, el contingut del qual i condicions d'exercici correspon delimitar al legislador atenent als interessos públics i a les disponibilitats pressupostàries. STC Ple 04/10/2018

 

INSTITUCIÓ D'HEREU. EFICÀCIA EN CASOS DE DIVORCI. Es declara la ineficàcia de la institució com a hereu del cònjuge del testador quan al moment de l'obertura de la successió s'ha produït el divorci. La literalitat de l'art. 767 CC no impedeix que sigui possible deduir el motiu de la disposició i el seu caràcter determinant amb recolzament al tenor del testament, en particular per la identificació de l'afavorit per certa qualitat, com la d'espòs del testador. STS nº 539/2018 Civil 28/09/2018

Legislació

Espanya


CALENDARI LABORAL
. Resolució de 16 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2019.

MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS. Reial Decret 1302/2018, de 22 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 954/2015, de 23 d'octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part dels infermers.

PERSONES TRANSEXUALS. CANVI DE NOM. Instrucció de 23 d'octubre de 2018, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre canvi de nom en el Registre Civil de persones transexuals.

 

Share
Tweet
Share
+1
Actualitat

 

El Tribunal Suprem fixa pel 5 de novembre el ple per aclarir qui pagarà l'impost de les hipoteques

Els magistrats subratllen que la sentència dictada és ferma i no serà revisada, però la doctrina s'aclarirà abordant casos similars.


El Constitucional no considera discriminatori que el permís de paternitat sigui més curt que el de maternitat

L'alt tribunal argumenta que la durada diferenciada després d’un naixement o adopció, actualment 5 setmanes per al pare i 16 per a la mare, es deu a "realitats biològiques diferenciades". Consultar Sentència


L’ICAB reclama al Ministeri de Justícia més recursos per al Torn d’Ofici

A la primera trobada entre la Degana del Col·legi de Barcelona, ​​Mª Eugènia Gay, amb la Ministra de Justícia, Dolors Delgado, s’ha reclamat un augment dels barems de compensació de les actuacions del Torn d’Ofici i que aquest sigui concorde al valor i la qualitat del servei prestat per l’advocacia.


El TJUE implanta l'enviament i recepció de documents judicials a través de eCuria

A partir de l'1 de desembre de 2018, l'enviament i la recepció de documents judicials entre els representants de les parts i el TGUE es faran exclusivament a través de l'aplicació «e-Cúria».


Hisenda no realitzarà d'ofici la devolució de les prestacions per maternitat

Els contribuents hauran de sol·licitar la devolució de les prestacions per maternitat incloses en l'IRPF, ja que l'Agència no ho farà d'ofici, segons ha anunciat el seu Director General.


Justícia instrueix als registres civils perquè facilitin el canvi de nom dels menors transexuals

El BOE publica una Instrucció que pretén donar resposta a interpretacions diverses dels registres civils que en ocasions neguen el canvi de nom, especialment als menors, si aquest pot induir a error sobre el seu sexe.


El CGPJ i les Administracions estudiaran les mesures necessàries per millorar l'eficàcia del pla d'especialització de Jutjats en clàusules abusives

L'òrgan de govern dels jutges, el Ministeri de Justícia i les Comunitats Autònomes, es mostren d'acord a mantenir el pla d'especialització després de celebrar una reunió d'avaluació.

Share
Share
Tweet
Forward to Friend
Està rebent aquest missatge com a subscriptor del butlletí diari d'actualitat jurídica. vLex us dona accés al més complert fons editorial del mercat: els millors autors nacionals i internacionals, juntament amb la legislació, la jurisprudència i milers de models de contracte apunt per a ser utilitzats. 

Copyright © 2018                                                                                                                   Política de Privacitat 
                                                                                                                                          Termes i condicions d'ús


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
vLex ES · Almogàvers 119-123, 3era planta · Barcelona, Barcelona 08018 · Spain