Copy
Update Nextlogic - maart 2017

Nextlogic update

maart 2017
In deze update brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Nextlogic. De afgelopen maanden is gewerkt aan Brein en het informatieplatform, welke nodig zijn om de doelen van Nextlogic te realiseren. De resultaten zijn goed en wij verwachten dat de eerste bedrijven de komende maanden gaan aansluiten. 
 
Betrouwbaar containerbinnenvaartproduct
Zoals u weet is Nextlogic een samenwerking van de containerbinnenvaartmarkt, bestaande uit zeehaventerminals, empty depots en barge operators. Samen streven zij naar een permanente verbetering van het containerbinnenvaartproduct in en rond de Rotterdamse haven, een betrouwbare planning en operatie en een optimale inzet van assets. Het uitwisselen van relevante informatie is cruciaal voor de optimale planning en het betrouwbaar en op tijd vervoeren van containers. De optimale planning wordt gegenereerd door de geautomatiseerde planningstool Brein. Die op haar beurt gevoed wordt met informatie die de ketenpartijen via EDI, API of webschermen aan het informatieplatform leveren. 
 
Proof of concept
De specificaties voor beide tools zijn opgesteld en goedgekeurd door de specialisten van bedrijven die aan Nextlogic meedoen. Deze zijn de basis geweest voor een ‘proof of concept’. Inmiddels is het “proof of concept’ van het informatieplatform en Brein getoetst op functionaliteit en door diezelfde specialisten positief beoordeeld. De productie ervan staat nu op het punt van beginnen.

Aansluiten en uitwisselen 
Dat Nextlogic technisch haalbaar is, is natuurlijk mooi. Maar een integrale planning gaat alleen goed werken als zo veel mogelijk bedrijven zich aansluiten en kwalitatief hoogwaardige informatie uitwisselen. Dan kunnen we echt tot een optimale planning en inzet van kadecapaciteit, ploegen, kranen en schepen komen. Met als resultaat betrouwbare doorlooptijden en een continue verbeterend containerbinnenvaartproduct in de Rotterdamse haven.

Regiobijeenkomsten 
Binnenkort ontvangen de bedrijven in de containerbinnenvaart een uitnodiging voor de regiobijeenkomsten. Hierin wordt een demo van het informatieplatform en Brein gepresenteerd. Ook worden de komende stappen toegelicht, met specifieke aandacht voor het informatieplatform en het leveren van informatie. Kort daarna zullen de eerste marktpartijen daadwerkelijk aangesloten worden.

 
Unsubscribe from this mailinglist
Copyright © 2017 Nextlogic.
U ontvangt deze mail omdat u zich ingeschreven heeft voor de Nextlogic updates.

Nextlogic wordt gefinancierd door Havenbedrijf Rotterdam en het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat.