Copy
View this email in your browser
VOGIN-IP online programma tot en met 8 oktober 2020

In onze laatste nieuwsbrief lieten we al weten dat we er vanaf zagen om in oktober zelfs een kleinere fysieke VOGIN-IP bijeenkomst te organiseren. Het toen al aangekondigde online programma begint intussen aardig vorm te krijgen met de komende twee lezingen en twee workshops. We willen jullie dus graag attenderen op het online programma, zoals dat op dit moment bekend is. De eerste workshop is namelijk al over drie weken en daarna is er tot en met 8 oktober elke week een activiteit. Meld je dus snel aan. Voor de kosten hoef je het niet te laten 😉. Ons hele programma en links voor aanmelden zijn te vinden op onze site. Houd die programmapagina ook verder nog regelmatig in de gaten, want er zitten nog interessante mogelijke aanvullingen in de pijplijn.
Programmaonderdelen

De strijd om de lijsttrekkers. Een spannende workshop van Marlies Segers in samenwerking met LexisNexis.
Dinsdag 22 september. 14:00 - 15:30 uur:
Online workshop "De waarde van onderzoek bij het nieuws doorzoeken, analyseren en presenteren”.

In 2021 zijn er weer verkiezingen en in de media verschijnen nu al diverse uitingen hierover. Als onderdeel van het online workshop programma van VOGIN-IP kijkt Marlies Segers, Customer success manager bij LexisNexis, naar die verschillende nieuwsbronnen. Wat zeggen deze over de aankomende verkiezingen en wat kun je hieruit opmaken? Aan wie besteden de kranten de meeste aandacht? Hebben de peilingen ook invloed op de hoeveelheid artikelen over die politieke partij? En in hoeverre beïnvloedt de actualiteit wie er lijsttrekker wordt?
Een unieke kans om te werken met database van LexisNexis. Met behulp van een (tijdelijk) persoonlijk account logt u in op de database van LexisNexis waar u samen met Marlies stapsgewijs de juiste zoekvragen opbouwt en met de resultaten probeert om het nieuws te analyseren. De workshop is bedoeld om daadwerkelijk aan de slag te gaan en meer inzage te krijgen in het voorbereiden en analyseren van grote hoeveelheden data.
Kort daarop is het de beurt aan Laura Hollink (Centrum voor Wiskunde & Informatica - CWI) met haar online lezing "How to make knowledge graphs work for humans?”  
Vrijdag  25 september 2020, 11:00 – 12:00 uur:
Online lezing “How to make knowledge graphs work for humans?

We gebruiken inzichten uit de cognitieve psychologie om mens-machine interactie te verbeteren. We kijken daarbij vooral naar de "Basic Level Theorie." Uit experimenten in de cognitieve psychologie is gebleken dat er een niveau van abstractie is in een hiërarchie van concepten waarop mensen taken sneller en beter uitvoeren dan op andere niveaus - het zogenaamde basic level. Onze stelling is dat mens-machine interactie zou verbeteren als applicaties zouden "weten" welke concepten de basic level concepten zijn. Wij hebben daarom een methode ontworpen om basic level concepten automatisch te identificeren. De methode kan op grote schaal toegepast worden, bijvoorbeeld op Knowledge Graphs. 
We sluiten de maand af met de workshop “Smart Queries for Smart Searching” door Arno Reuser
Woensdag 30 September 2020,  9:00-12:30 uur: 
Online workshop "Smart Queries for Smart Searching: online course in the best Boolean search techniques

This three hour hands-on course goes well beyond what you usually find in similar courses on the Internet. The course in Boolean Logic for information professionals will discuss and demonstrate a systematic method of designing and building pretty exact Boolean queries that will return exactly what you want. In other words: smart queries for smart searching.
The three Boolean operators will be discussed in detail with exactly how and when to use them as well as the many pitfalls and errors many professionals make when trying to compile productive queries. In addition, two other operators that are commonly used in information retrieval will be discussed along the same lines. The techniques used will be applicable in any search engine and any online database. There will be plenty of exercises for you to try, from basic to advanced to almost undoable. Exercises will be available on the training website for you to try at your own discretion.

Het materiaal voor de workshop is Engelstalig. Als er geen anderstalige deelnemers zijn, zal de workshop wel in het Nederlands worden gegeven. Elke 45 minuten zal er een korte pauze zijn. Na twee maanden krijgen deelnemers een gratis follow-up voor Questions & Answers.
 
In de eerste week van oktober is er dan nog de lezing "Metadata – bouwstenen van open wetenschap”  door Bianca Kramer.
Donderdag 8 oktober 2020,  14:00 – 15:00 uur: 
Online lezing “Metadata – bouwstenen van open wetenschap”.

Metadata (data over bv. publicaties en datasets) zijn een belangrijk onderdeel van de wetenschap – ze maken het mogelijk het ‘landschap’ van wetenschap in kaart te brengen, en daarmee resultaten vindbaar te maken en discussie over wetenschappelijke theorieën en observaties door de tijd te volgen. Een open infrastructuur is daarvoor van belang: transparant, toegankelijk voor mensen en machines, en vrij van invloed van commerciële belangen. Deze lezing zal een overzicht geven van huidige initiatieven op het gebied van twee soorten metadata: open citaties en open abstracts. In een interactieve discussie zal een aantal voorbeelden verkend worden van hoe deze metadata in de praktijk gebruikt kunnen worden, en welke voorwaarden daarvoor gelden. Er zal ook aandacht besteed worden aan de rol van uitgevers, en aan de rol van copyright en open access in de beschikbaarheid en (hergebruik) van citaties en abstracts.

Terugblik
Het materiaal van de workshops en de lezingen van voor de vakantie is nog beschikbaar. Van de workshops zijn dat de presentaties. Van de lezingen zijn er ook videoregistraties. Alle links zijn verzameld op onze site.
Als je afgelopen voorjaar niet hebt deelgenomen, kun je die schade dus nog even inhalen door dat materiaal alsnog te bekijken. Was je er wel bij, dan kan dat materiaal helpen om de inhoud weer helemaal in je herinnering terug te halen en om je te inspireren je voor de activiteiten van de komende weken in te schrijven.
 
 
Met dank aan onze hoofdsponsor, sponsoren en partners:
De VOGIN-IP-lezing is een gezamenlijk initiatief van Stichting VOGIN en vakblad IP. Volg de nieuwtjes over #voginip op onze site en op Twitter @VoginAcademie.
Copyright © 2020 VOGINIP Lezing-Stichting Vogin, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp