Copy
View this email in your browser
Programma VOGIN-IP-online
De eerste vier online sessies voor VOGIN-IP-online zijn vastgelegd. Hoog tijd dus voor een nieuwsbrief met gegevens daarover. Omdat deelnemers toch voor elke sessie afzonderlijk moeten aanmelden, hoeven we niet te wachten tot alles bekend is. Het programma is te vinden op onze site.
Maandag 18 mei
Als eerste gaat Joyce van Aalten van start. Haar workshop "Maak je eigen infographic" vindt al op maandagochtend 18 mei van 10 - 12 uur plaats. Voor de beschrijving van de workshop verwijzen we naar het oorspronkelijke programma voor 19 maart. Ook al zit je thuis, je gaat in deze workshop je eigen infographic maken. Na een korte introductie en een aantal best practices, ga je daarmee zelf aan de slag. Want vooral door zelf te doen en daar commentaar op te krijgen, leer je hoe je een infographic maakt.

Dinsdag 26 mei
Onze keynote spreker Christiaan Triebert komt op 26 mei, 's middags van 2-3 uur aan de beurt. Na een kort gesprekje met Eric Sieverts over de manier waarop hij nu vanuit Nederland voor de New York Times werkt, volgt zijn lezing "Visual Investigations en The Cockpit Tapes". Dat is het opmerkelijke relaas van de samen met zijn New York Times collega's uitgevoerde analyse van cockpitgesprekken van Russische piloten. Door tijdsynchronisatie tussen de opgedoken geluidsopnamen van die cockpitgesprekken en door omstanders ter plekke gemaakte video-opnamen van bombardementen van Syrische ziekenhuizen, konden door de piloten uitgesproken codewoorden gecorreleerd worden met individuele bombardementen. Eerder hadden we al een blogpost aan dit onderzoek gewijd. Afgelopen maandag werd dat onderzoek van Christiaan's Visual Investigation Team bovendien met een Pulitzer-prijs bekroond. Zie onze blogpost daarover.
Woensdag 3 juni
De workshop van Jeroen Bosman en Bianca Kramer over het "Verkennen van de research frontier" vindt in de ochtend van 3 juni plaats. In principe van tien tot half twaalf, maar Jeroen en Bianca zijn nog tot 12 uur beschikbaar voor de laatste puntjes op de i.  Bij die "research frontier" gaat het om het zoeken naar de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen die nog niet hun weerslag hebben gevonden in reguliere publicaties.

Je kunt daarbij denken aan Proposals (voor onderzoek), Projecten (waaraan onderzoekers werken), Posters (met eerste onderzoeksresultaten), Presentaties (waarin eerste resultaten uiteengezet worden), Preprints (van publicaties die op komst zijn) en Profielen (op welke terreinen onderzoekers actief zijn). Kortom hoe zoek je naar die 6 P's die Jeroen en Bianca al eens in een blogpost uiteengezet hadden.


Donderdag 11 juni

De lezing van Andreas Blumauer die als eerste kandidaat was om al op 19 maart via Zoom gepresenteerd te worden, komt bijna drie maanden later, op 11 juni 's middags, alsnog via dat medium aan de beurt. Net twee weken geleden heeft Andreas zijn "Knowledge Graph Cookbook" ten doop gehouden. Maar in de lezing die hij voor ons houdt, zal hij het hebben over een specifieke rol die knowledge graphs kunnen spelen bij een andere techniek: "Deep Text Analytics based on Knowledge Graphs". Daarbij gaat het vooral om het inzetten van knowledge graphs voor het automatisch classificeren van tekstdocumenten. Zijn Poolparty software maakt daar nu ook gebruik van.

Op onze online programma-pagina kun je je voor elk van deze sessies afzonderlijk aanmelden. Deelname is gratis. Voor de workshops geldt ook online een maximum aantal van 20 deelnemers. Aanmelding voor workshops verplicht ook tot deelname.
Wanneer nog nieuwe lezingen of workshops aan ons programma worden toegevoegd, zul je die ook op die pagina vinden. En we zullen je daarover ook via deze nieuwsbrief op de hoogte houden.
Met dank aan onze hoofdsponsor, sponsoren en partners:
De VOGIN-IP-lezing is een gezamenlijk initiatief van Stichting VOGIN en vakblad IP. Volg de nieuwtjes over #voginip op onze site en op Twitter @VoginAcademie.
Copyright © 2020 VOGINIP Lezing-Stichting Vogin, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp