Copy
View this email in your browser

Nysgjerrig og kjettersk


Essayet på Blå.
 

I kveld diskuterer forfatter Mazdak Shafieian, Bokmagasinets Silje Bekeng og Vagants medredaktør Sigurd Tenningen essayet på Litteratur på Blå. Vagant varmer opp med å nettpublisere et utvalg bidrag fra tidsskriftets temanumre om essayet (3/2007 og 4/2013).

«Jo mindre utprøvende essayisten er, jo mindre risiko løper han,» skriver Eivind Tjønneland i «Essayisten par excellence», som kretser rundt Nils Kjær (1870–1924). Kjær var ifølge Tjønneland både dogmatisk og dialogisk, to egenskaper som på «ingen måte utelukker hverandre». Kjærs essayistikk forener dermed de to måtene å tenke essayet på som lenge rådet i Norge, nemlig synet på essayet som demagogisk og bastant (Leif Longum) og essayet som undersøkende og drøftende (Georg Johannessen og hans elever).
 
Gisle Selnes har flere steder fremhevet at det informale essayet i tradisjonen etter Montaigne står langt sterkere blant landets skjønnlitterære forfattere enn det formale essayet i tradisjonen etter Francis Bacon – Olaf Haagensen hevder at Tor Eystein Øverås’ Hva er et essay? (2014) viser noen av de mulige svakhetene ved denne skrivemåten.
 
Annelie Axén trekker frem krystallklare parabler som et særlig kjennetegn på litteraturviter Sara Danius’ essayistisk-akademiske stil:
 
«Danius förmår skapa bilder som i sin tydlighet får tanken att gnistra. (…) Som inför en trollkonstnär sitter jag förbluffad och förstår inte hur hon gjorde det. Men hon gör det gång på gång, som om det inte var någon konst.»
 
Blant dagens norske essayister er den kanskje mest fabulerende Jan Kjærstad. Alle lesere av Jan Kjærstads essayistikk kjenner igjen følelsen av advent, hevder Sigurd Tenningen i Vagant 4/2013. «Det som slår en er den kompromissløse orienteringen mot det kommende, prosjekteringen av lese- og skrivearbeidet i retning av det nye.»
 
Slike nysgjerrige essayistiske sprang kan imidlertid slå over i en manglende stringens: «I den ustoppelige fabuleringen leses en uforpliktende omgang med spørsmål som vanskelig lar seg besvare i løpet av noen boksider, og som derfor truer med å bryte sammen i halvferdige skisser.»
 
Mazdak Shafieian og Sigurd Tenningen utkommer begge med essaysamlinger i år. Er du nysgjerrig eller kjettersk, møt opp på Blå i dag, 17. februar kl. 1900!  

 
Mazdak Shafieian og Sigurd Tenningen. Foto: Pål Norheim.
Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på Vagants nyhetsbrev.

Bestill abonnement

Vagant på Facebook

Meld deg av listen  |  Oppdater innstillinger

Email Marketing Powered by Mailchimp