*|MC_PREVIEW_TEXT|*

Tuffare tidtabell. Istället för en halvering vill ICS att sjöfarten uppnår nettonollutsläpp av CO2 2050.
Färjetrafik. Tallink Grupp har beslutat att tillfälligt avbryta trafiken med tre av sina färjor från januari 2022. Det för att effektivisera verksamheten under lågsäsongen.
Orimligt. I sitt remissyttrande skriver Föreningen Svensk Sjöfart att Sjöfartsverket bör avstå från en aviserad höjning av farleds- och lotsavgifterna 2022.

Konvertering. Under hösten kommer arbetet med att elektrifiera och förlänga Koster Marins färja Kostervåg inledas. Satsningen har blivit möjlig genom ett stöd på 9 miljoner från Klimatklivet. Projektet är den första svenska ordern för Echandia Marine.
Rapport. Mer fokus behöver riktas på effektivitet, utrustning, öppettider och kostnader i hamnen än på hamnavgifter. Det menar Pia Berglund, nationella samordnaren för inrikes sjöfart, som sammanställt en rapport om Sveriges hamnar.

Ökning. Rederiet Forsea, som kör mellan Helsingborg och Helsingör, har sett en kraftig ökning av antalet passagerare. Andelen resenärer som valt att tura med färjorna över sundet under årets högsäsong var fler än under högsäsongen före pandemin.
Nya platsannonser

om 13 timmar LGM Engineering, Kungsbacka

om 3 dagar Tallink Silja AB,

om 6 dagar Wallenius Wilhelmsen, Stockholm

om 2 veckor Wallenius Marine AB,
Följ oss på

Västra Hamngatan 13
411 17 Göteborg · +46 31 71 27 61
Du får detta utskick för att du prenumererar på Sjöfartstidningens nyhetsbrev.
Detta mail är skickat till <<E-postadress>>
Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss vänligen klicka här