*|MC_PREVIEW_TEXT|*

onsdag 9 september 2020
Samverkan. Trafikverkets regioner Stockholm och Öst bildar tillsammans med Mälardalsrådet ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen.

Åter tillåtet. Särskilt tillstånd behövs inte längre för passagere på linjen Nynäshamn–Ventspils.

Forskning. Ny forskning från IVL Svenska Miljöinstitutet, Linnéuniversitetet och Lunds universitet visar att fartyg som kör på renare marint bränsle inte bara bidrar till en bättre utomhusmiljö utan även får bättre luft ombord.

Först. Som första utländska fartyg har svenskflaggade Fure Ven bunkrat LNG i USA.

Uppdrag. Regeringen har förordnat Ragnar Johansson till ny ledamot i styrelsen för Svenska Skeppshypotek.

Kryssningar. Coronapandemin har mer eller mindre ställt in all kryssningstrafik. Men nu börjar trafiken komma igång med anlöp i Göteborg och Helsingborg under fredagen.

Fler passagerare. Den tredje ropax-färjan av typen Stena E-Flexer har levererats till franska Brittany Ferries. Det är det första fartyget i serien som Stena RoRo levererar till en extern kund.
Nya platsannonser

om 2 veckor Svitzer, Gothenburg, Sweden

om 3 veckor Kockumation, Malmö

om 3 veckor Furetank, Göteborg
Följ oss på

Västra Hamngatan 13
411 17 Göteborg · +46 31 71 27 61
Du får detta utskick för att du prenumererar på Sjöfartstidningens nyhetsbrev.
Detta mail är skickat till <<E-postadress>>
Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss vänligen klicka här