Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven?
Klik hier om de nieuwsbrief te openen in een browser.

Statuutinfo
12 november 2015

Statuutinfo tussentijdse wijziging leerlingenstatuut
Deze speciale statuutinfo is verspreid om een tussentijdse wijziging in het leerlingenstatuut kenbaar te maken. Vanaf heden wordt als artikel 6.14 in het leerlingenstatuut opgenomen:

“6.14 In de Romelessen in klas 5 worden leerlingen voorbereid op de Romereis. Deze lessen bestaan uit een aantal blokken die elk worden afgerond met de beoordeling ‘naar behoren afgerond’ of ‘niet naar behoren afgerond’. Wanneer een leerling een of meer van de blokken niet naar behoren heeft afgerond, kan (een lid van) de schoolleiding de leerling de toegang tot alle lessen ontzeggen. De leerling dient op school het betreffende blok van de Romelessen alsnog naar behoren af  te ronden, voor hij of zij weer tot de overige lessen wordt toegelaten.”

Hiermee wordt het huidige artikel 6.14 hernoemd tot artikel 6.15.
 
achtergrond

De Romelessen worden in de 5e klas verzorgd als voorbereiding op de Romereis. Tot op heden telde de beoordeling van de Romelessen mee voor het vak KCV. Het eindcijfer van KCV was onderdeel van het combinatiecijfer dat meetelt in de slaag-zak regeling van het eindexamen.
Het vak KCV verdwijnt echter gefaseerd uit het curriculum van het gymnasium. De vakinhoud wordt samengevoegd met de klassieke taal, die vanaf dat moment ‘Latijnse taal en cultuur’ of ‘Griekse taal en cultuur' heet.  De huidige 5e klas (schooljaar 2015-2016) is de eerste lichting die hiermee te maken heeft.
Nu KCV voor de huidige 5e klas geen onderdeel uitmaakt van het curriculum, is er dus voor gekozen de cijfermatige beoordeling van de Romelessen los te laten.

Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, kunt u zich wenden tot dhr. Van Kammen (kam@wlg.nl).
Copyright © 2015 Willem Lodewijk Gymnasium, All rights reserved.