Copy
Catalan Water Partnership Newsletter 

Nº 23 - Resum notícies 2017
No veieu bé aquest e-mail? 

Veieu-lo al vostre navegador

Índex

Nous socis del 2017


 

17 nous socis incorporats al CWP durant l'any 2017.

1.- Projectes destacats del 2017

Valoració anual de projectes del CWP

Al llarg del 2017 el CWP ha presentat com a partner, subcontractat o coordinador 27 propostes de projectes presentats a convocatòries per concurrència competitiva. Entre els projectes 5 corresponen a convocatòries europees, 7 a nivell estatal, 7 a ACCIO i 8 a la resta d'organismes de la Generalitat de Catalunya. D'aquestes propostes 12 corresponen a projectes d'R+D i innovació, 6 a internacionalització i 8 a projectes per a la millora de la competitivitat, interclúster i reptes de gestió de l'aigua a Catalunya. De totes les propostes realitzades tenim 14 propostes aprovades, 5 denegades i 8 pendents de resoldre. En aquestes propostes han participat més de 50 associats del CWP.  A més a més, durant el 2017 hem executat molts dels projectes aprovats durant el 2016.

Gràcies als socis per confiar en el CWP pels vostres projectes cooperatius!

A continuació es presenten alguns dels projectes destacats d'aquest any:
MISSIONS i PROJECTES D'INTERNACIONALITZACIÓ
Projecte SENTINEL 
El CWP participa al projecte SENTINEL que té com a objectiu facilitar intel·ligència de mercat a les empreses del canal contract-hospitality i està cofinançat pel Programa COSME Go International de la Unió Europea.
Missió Tecnològica a l'Índia 
El CWP va coorganitzar i participar una missió de prospectiva tecnològica en l’àmbit de les tecnologia de l’aigua a l’Índia (Nova Delhi) per facilitar la participació en la propera convocatòria d’R+D entre la UE i l'Índia. Més informació.
Missió Comercial a EXPOAGUA Perú
El CWP i Solartys amb el suport d’ACCIO van impulsar una missió a Perú per a explorar les oportunitats en el sector de l’aigua on van participar 9 empreses catalanes. Més informació. 
Missió a ACODAL, Colòmbia
El CWP i sis empreses associades al CWP van ser conferenciants destacats del principal congrés d’aigua, sanejament, medi ambient i energies renovables de Colòmbia i van tenir destacades trobades amb empreses i agents del sector de l’aigua a Colòmbia. Més informació.
BSR - Internacionalització amb els països nòrdics
El CWP participa en un projecte subvencionat per ACCIO (BSR), que té com a objectiu promoure el networking i la internacionalització entorn el desenvolupament de nous models de negoci i noves solucions per adaptar-se al canvi climàtic amb els països nòrdics.  Més informació.
Networking internacional amb el British Water 
El CWP va organitzar una activitat de networking internacional amb la participació de representants del clúster de l’aigua de Dinamarca, Suècia i del British Water, així com d’entitats associades al British Water. Més informació.
Participació a la missió de clústers a Singapur (ACCIO)
ACCIO va organitzar una missió estratègica de 22 clústers catalans a Singapur, on el CWP va tenir l'oportunitat de reunir-se amb les principals entitats i administracions vinculades a la gestió i tractament de l'aigua del país per identificar oportunitats per als associats. Més informació.
R+D+i I DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI
Presentació de la comunitat RIS3CAT Aigua
El CWP coordina un dels projectes que forma part de la comunitat d’Aigua presentada a la convocatòria RIS3CAT d’ACCIO. La Comunitat d’Aigua compta amb una quarantena de participants i un pressupost de més de 12M€. Entre els participants es troben més de vint-i-cinc associats del CWP.
HYDROUSA - H2020 
El CWP format part del consorci del projecte HYDROUSA, Demonstration of water loops with innovative regenerative business models for the Mediterranean region, aprovat en la darrera convocatòria H2020-IND-CE-2016-1 i pendent de signar el grant agreement definitiu. Està previst que s'iniciï al llarg del 2018. 
 
Estudi sobre l'avaluació dels sistemes de descontaminació de nitrats 
Projecte promogut pel grup de treball aigua i nitrats, coordinat pel CWP, amb la participació de la UB, la UdG i l’ICRA, així com gairebé una vintena d’associats del CWP i l’Agència Catalana de l’Aigua per analitzar els sistemes de descontaminació i tractament de nitrats en aigües subterrànies.  Més informació.
Desenvolupament d'un SAD per la selecció de sistemes de tractament de nitrats
Projecte promogut pel grup de treball aigua i nitrats, coordinat pel CWP en col·laboració amb l'ACA i amb la participació de les entitats associades al CWP i experts en tractament de nitrats per desenvolupar un sistema d’Ajuda a la Decisió (SAD) per als sistemes de tractament de nitrats. Més informació.
Estudi "Millora de l'eficiència energètica i de l'ús de l'aigua de la indústria càrnia"
El CWP ha participat en l’estudi  promogut per la  Direcció General d’Indústria de la Generalitat i les Cambres de Comerç sobre l’eficiència energètica en la producció de fred industrial i la gestió de l’aigua en el sector carni. Més informació.
Projecte interclúster CWP - Clúster Digital de Catalunya
El CWP ha realitzat un projecte finançat per ACCIO amb el Cluster Digital per treballar els reptes d’industria 4.0 identificats en el sector de l’aigua i promoure noves oportunitats de negoci i innovació. Més informació.
Projecte cross-sectorial amb el sector vitivinícola CWP - INNOVI.
El CWP està realitzant un projecte cross-sectorial amb INNOVI, amb l'objectiu de promoure iniciatives conjuntes de cooperació per millorar la gestió de l'aigua al sector vitivinícola. Més informació. 
Projecte - Formació Gestió intregal de l'Aigua a La Seu d'Urgell - Ripollès 
Projecte centrat en la realització sessions de formació per a administracions, empreses i entitats dels municipis de l’Alt Urgell i Ripollès en temes de gestió, control i tractament d’aigua . Més informació.
POLIFAVI
Projecte demostratiu de nous usos als fangs del sector vitivinícola finançat per l'Agencia Catalana de Residus (convocatòria economia circular) i desenvolupat per investigadors d'Eurecat -CTM i el propi CWP.
Projecte Grup Operatiu Anxoves
Anxoves de l'Escala, el LEQUIA, el Campus Aigua de la UdG, EMECO i el CWP han creat un grup operatiu en el marc de la convocatòria del DARP 2016 amb l'objectiu d'optimtitzar la sostenibilitat dels processos productius que generen unes aigües residuals d’una elevada complexitat en el tractament. Més informació.
Grups de treball CWP: Reutilització d'aigua, sectors (turístic, alimentari, ...)
El CWP té grups de treballs temàtics, on es realitzen sessions, com per exemple, la sessió creativa sobre potencials projectes d’aigües regenerades a Sant Cugat del Vallès per tal d’impulsar activitats innovadores relacionades amb aquest repte que facilitin la participació de possibles projectes europeus o nacionals d’R+D de caire demostratiu en els propers anys. Més informació.
Projectes i estudis de viabilitat a la convocatòria del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, exclusiva per Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI). 
S'han aprovat tres de les cinc propostes presentades pel CWP en dues categories diferents: Estudis de viabilitat (3 projectes), Activitats d’innovació en cooperació de Desenvolupament experimental (2 projectes). Dues d’aquestes propostes s’han realitzat conjuntament amb altres AEIs com INNOVI, GAIA i el ZINNAE.
Concretament les propostes aprovades són les següents: (i) Software de cálculo de huella hídrica y sistema experto para la toma de decisiones y mejoras de flujo energético en el sector vitivinícola. (ii) Estudio de viabilidad para el impulso de proyectos de I+D en el ámbito de la Industria 4.0 para el sector industrial del agua. (iii) Estudio preparatorio de proyecto I+D: NITRATES-SAD-CLOUD.

Alguns dels projectes promoguts o amb la participació/col·laboració del CWP:
DemEAUmed. Finalitza el projecte Demonstrating integrated innovative technologies for an optimal and safe closed water cycle in Mediterranean tourist facilities (7th Framework Program within ENV-2013-WATER-INNO-DEMO-1). Més informació.
GESTOR. Projecte amb l'objectiu de crear un programari avançat per detectar de forma anticipada possibles problemes o necessitats en els sistemes de clavegueram urbà. Consorci: ABM, ICRA i Facsa (
Ministerio de economía y competitividad, FEDER, Agencia estatal de investigación)

GWASOCO. Ground water Solutions for Communities. Projecte aprovat a Geoservei en la tercera convocatòria NEPTUNE per a la realització de projectes vinculats a la industria 4.0. 

2.- Jornades i notícies destacades del 2017

ACTIVITATS ORGANITZADES ANUALMENT PEL CWP
Assemblea General
L’Assemblea General Ordinària i Extraordinària del CWP es va celebrar a l’Edifici Eureka del Parc Científic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més de seixanta empreses i centres de recerca van fer balanç del període 2016, i van planificar noves activitats de cara al 2017/2018. Més informació.
Fòrum d'Innovació Tecnològica
El CWP va celebrar el Fòrum d’Innovació Tecnològica a la seu del LEITAT a Terrassa amb l'objectiu de promoure la transferència de coneixement i el networking entorn les innovacions tecnològiques i d’R+D més rellevants per a l’ús sostenible de l’aigua a Catalunya. Més informació.
IV Jornada d'Immersió Estratègica
El CWP va celebrar la seva quarta Jornada d’immersió estratègica a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. La Jornada va comptar amb més de cent participants de tot el sector de l’aigua. Més informació.
JORNADES TEMÀTIQUES OBERTES A TOT EL SECTOR 
Jornada  "Avaluació de l'eficiència i eficàcia dels sistemes de descontaminació de nitrats en aigües subterrànies"
Jornada destinada a analitzar els sistemes de descontaminació i tractament de nitrats en aigües subterrànies amb més de 120 inscrits. Es van presentar els resultats del projecte coordinat pel CWP amb la participació de la UB, la UdG i l’ICRA, així com gairebé una vintena d’associats del CWP i l’Agència Catalana de l’Aigua. Més informació.
Jornada Reptes i Oportunitats en la gestió de l'aigua en el sector vitivinícola
En el marc del projecte interclúster CWP - INNOVI es va realitzar una sessió amb més de 70 assistents d'ambdos sectors per posar en comú els reptes clau i identificar les prioritats dels cellers respecte al vector aigua. Més informació. 
ACTES COORGANITZATS PEL CWP
Jornada tècnica: Solucions avançades per una gestió sostenible en el tractament de l'aigua
La sessió s’emmarcava dins dels actes de celebració del 120è aniversari de Carburos Metálicos i tenia com a objectius principals assessorar i informar a tots els agents implicats en el tractament i gestió de l’aigua sobre les últimes tecnologies i novetats al voltant dels sistemes de depuració, potabilització d’aigües i tractament de fangs. Més informació.
demEAUmed FINAL CONFERENCE
L’acte final del projecte demEAUmed - Demonstrating Integrated Innovative Technologies for an Optimal and Safe Closed Water Cycle in Mediterranean Tourist Facilities - on es van presentar i discutir els resultats, beneficis i oportunitats de les tecnologies demEAUmed per gestionar, tractar i reciclar aigua. Més informació.
Sessió sobre Oportunitats en el sector de l'aigua i de les energies renovables a Perú
El CWP va coorganitzar amb Secartys i Solartys una sessió sobre les oportunitats internacionals a Perú, on entitats associades al CWP amb experiència en aquest país, com Amphos21, van compartir informació de gran rellevància per al sector. Més informació.
Sessió amb el clúster de l'Aigua Francès, Pole de l'Eau
CUADLL amb la col·laboració del CWP van organitzar una sessió en el marc d’unes trobades amb el Pole de l’Eau per intercanviar coneixement al voltant dels nous marcs legislatius sobre reutilització d’aigua i de la preparació d'un Interreg-Sudoe. Més informació.
ACTES AMB LA PARTICIPACIÓ DEL CWP
El CWP participa al Cosmetorium
El CWP va participar al Fòrum Cosmetorium per realitzar una ponència sobre aspectes clau de la gestió de l’aigua en aquest sector en base a les experiències i casos d’èxit de les entitats associades al CWP. Més informació.
Participació a la 5a edició del Fòrum TurisTIC
El CWP va realitzar una ponència sobre “Nuevas tecnologías y soluciones para el uso sostenible del agua en el sector turístico”en la qual es van explicar casos d'èxit sobre les tecnologies dels associats aplicades al sector turístic. Més informació.
Participació a la Jornada de Sostenibilitat i Càmping
Girocamping va estrenar les Jornades de Sostenibilitat i Càmping, organitzades per l'Associació de Càmpings de Girona i el Campus Aigua, on el CWP va participar a la taula rodona que englobava el tema de l'ús de l'aigua en els càmpings. Més informació.
Sessió tècnica "Estalvi i eficiència en el sector vitivinícola"
El CWP  va realitzar una ponència "Estalvi i Eficiència energètica en el sector vitivinícola" a Vilanova i la Geltrú per presentar  els principals projectes, iniciatives i oportunitats en aquest sector del CWP i dels seus associats. Més informació.
Participació al II Congrés de l'Aigua de Catalunya
Es va celebrar el II Congrés de l'Aigua de Catalunya: L'aigua com a recurs sostenible, que va comptar amb les intervencions del vicepresident i del gerent del CWP, així com d'un gran nombre d'entitats associades. Més informació.
4a Jornada Tècnica d'ATLL
ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA va organitzar la Jornada tècnica: L'aigua, Internet of Things (IoT) i Internet of Services (IoS). El CWP va participar com a ponent presentant les iniciatives del propi CWP i dels seus associats en torn a la indústria 4.0 Més informació.
Sessió "Innovació Transformadora" Clúster de la Indústria Química  de les Illes Balears  (CLiQ)
El CWP va participar a la sessió "Empren-Chem dede la academia a la empresa - Innovación Transformadora" organitzada pel CLiQ amb qui el CWP té un acord de cooperació. Més informació.
Participació a la 5th Cluster Matchmaking Conference
El CWP va participar a la cinquena Matchmaking conference a Sttutgart, trobada de clústers europeus amb l'objectiu de promoure el networking i identificar oportunitats de col·laboració i oportunitats d'internacionalizació per a les entitats associades. Van participar-hi més de 175 clústers. Més informació.
Jornada EUROREGIÓ CATALUNYA - ILLES BALEARS I OCCITÀNIA
L'ACA va organitzar un taller amb representants dels governs de les Illes Balears i Occitània amb l'objectiu d'intercanviar experiències i trobar reptes comuns en la gestió de l'aigua que permetin fixar línies de treball conjuntes. Hi van participar com a ponents, el professor Ignasi Rodriguez-Roda de l'ICRA i el Clúster Manager del CWP, Dr. Xavier Amores.  Més informació.
V Congrés Nacional de Clústers
Acte amb més de 200 assistents, representants dels clústers nacionals, agrupacions empresarials innovadores que creen el 13,2% de tota l'ocupació generada per les pymes a Espanya. El CWP va moderar una de les ponències de l'acte.  Més informació.
25 anys de les polítiques de clústers a Catalunya
Acte commemoratiu del 25è aniversari de les polítiques de clústers a Catalunya, en el qual va participar el president del Catalan Water Partnership, Robert Mas juntament amb diversos associats. Més informació.
NOTÍCIES CLAU DEL CWP I DEL SECTOR DE L'AIGUA 
El CWP es reuneix amb l’HC de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull i el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi Agustí
El president del CWP, el sr. Robert Mas, junt amb sis membres de la Junta Directiva i el gerent, van reunir-se amb l’HC de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, sr. Josep Rull i el Director de l’ACA, sr. Jordi Agustí. Van tractar els principals reptes de Catalunya entorn la gestió i el tractament de l’aigua, així com possibles vies de treball conjunt. Més informació.
Es publica un estudi sobre el sector de l'aigua a Catalunya, el qual representa el 2,2% del PIB català
S’han identificat un número de 402 empreses que treballen en el sector de l’aigua, amb un volum de negoci total de 10.161 M€ i que ocupen a 45.465 treballadors (2015). Això representa un volum de negoci exclusivament vinculat a l’aigua de 4.480 M€ (2015), el qual representa el 2,2% del PIB català (2015). Més informació.

3.- Fes-te membre

El CWP està obert a pimes, grans empreses, centres de recerca i emprenedors. Disposem de condicions especials per a spin-offs i start-ups creades fa menys de 5 anys.
Per més informació segueix-nos a les xarxes socials:
www.cwp.cat
Twitter
LinkedIn
Email
Consulta Newsletters anteriors
Copyright © 2014 catalan water partnership, All rights reserved.
Heu rebut aquest butlletí perquè en algún moment heu demanat de subscriure-us-hi.

CATALAN WATER PARTNERSHIP
Tel: 972 18 33 38
Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Jaume Casademont, Porta A-B, Despatx 2.2
C/ Pic de Peguera, 15 (17003, Girona)

 Donar-se de baixa al Butlletí    Canviar les preferències de subscripció   Contacte

 
Amb el suport de:


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Catalana Water Partnership · Avinguda de les Bases de Manresa · Manresa, NJ 08242 · Spain

Email Marketing Powered by Mailchimp