Copy
Catalan Water Partnership Newsletter 

N° 4 - Trimestre 1 - Març 2014
No veieu bé aquest e-mail? 

Veieu-lo al vostre navegador

 

Índex


1.- Notícies del sector i del CWP
2.- Notícies empreses del clúster
3.- Projectes
4.- Agenda
5.- L'entrevista
6-. Fes-te membre
1.- Notícies del sector i del CWP

El CWP celebra la seva Assemblea General Ordinària de socis anual.
 
El dimarts 18 de març es va celebrar a l’edifici Giroempren del parc científic i tecnològic de la Universitat de Girona l’assemblea de socis anual amb la participació de més de 45 persones entre associats, convidats i administracions. A l’assemblea es va aprovar l’informe de gestió del 2013 i la nova junta directiva del CWP per unanimitat. També es van presentar els  10 nous socis del CWP (Aplicat, Parc de Recerca de la UAB, Hidrolem, Mettler-Toledo, Optima Renovables, Aeris, Campus e-MTA de la Universitat de Girona, Electro-Hidràulica Anoia, Micro4ener i Hidroquimia). Finalment, també es va aprovar la planificació d’activitats a desenvolupar durant el període 2014-2015 en els àmbits d’R+D+i i de desenvolupament de negoci. 
L'assemblea va finalitzar amb la Conferència a càrrec del sr. Joan Elias, professor de l’escola de negocis EADA: “Empresa del s. XXI. Canvi de perspectiva”. 

La nova junta directiva aprovada en l'assemblea és la següent:
 
Nom Càrrec CWP Empresa
Jaume Carol President Fluidra, S.A.
Robert Mas Vicepresident ABM, S.L
Jorge Molinero Tresorer Amphos XXI Consulting,  S.L
Miquel Rovira Secretari CTM Fundació Privada
David Soler Vocal POLTANK, S.A.U
Joan Roig Vocal LEITAT
Albert Vilardaga Vocal Sanejament Intel·ligent, S.L.
Lluís Carbonell Vocal Laboratori Oliver Rodés
Jordi Cros Vocal ADASA Sistemas, S.A.U
 

 

El Catalan Water Partnership participa en el IV Fòrum del Parc de la UdG:

Dins l’apartat de tendències d’innovació i tecnologia, els representants de diferents empreses de les comarques gironines, com Comexi, Roberlo, Casademont i també el CWP, van fer una exposició sobre tendències d’innovació i oportunitats de mercat, així com l'impuls de la competitivitat mitjançant els clústers. La jornada va comptar amb l’assistència de més de 250 participants i s’hi van presentar més de 70 innovacions tecnològiques.

El CWP participa en la jornada d’oportunitats per a l’optimització del consum i el tractament de l’aigua en el sector carni organitzada per la FECIC i INNOVACC.

La jornada, celebrada el passat 12 de març a Vic, i organitzada per la FECIC (Federació Catalana d’Indústries de la Carn) i INNOVACC (
Clúster Carni Porcí de Catalunya) va comptar amb la presència de més de 40 assistents. Diversos socis del CWP; Depurausa (Sra. Montserrat Pujol), Inagua (Sra. Anna Blasco) i Sisltech (Sr.Àngel Freixó), van presentar els seus casos d’èxit, basats en solucions i tecnologies que ja estan en funcionament, tant per a optimitzar els tractaments d’aigües residuals i de procés, com l’estalvi energètic, el millor control de la planta i la reutilització d’aigües depurades. 
El CWP també va presentar els resultats obtinguts en la cooperació entre el CWP i INNOVACC.
 


Llegir+

Aeris, Hidrolem, Mettler-Toledo, Mircro4ener, Electro-Hidràulica Anoia i Hidroquimia nous socis del CWP: 

A finals de 2013 i principis de 2014 s'han incorporat sis nous socis al Catalan Water Partnership; Aeris, Hidrolem, Mettler-Toledo, Mircro4ener, Electro-Hidràulica Anoia i Hidroquimia. 

 
La Comissió Europea aprova ajudes de 50M€ per a 11 nous projectes d'investigació Water-Inno-Demo. 

Dos d'aquests projectes es troben liderats per socis del clúster, el LEITAT, ICRA i el CTM i un tercer compta amb la participació d'ADASA. La llista dels projectes és la següent:
 • DemEAUmed (Demonstrating Integrated Innovative Technologies for an Optimal and Safe Closed Water Cycle in Mediterranean Tourist Facilities) (Liderat pel LEITAT i l'ICRA)
 • DEMOWARE (Innovation Demonstration for a Competitive and Innovative European Water Reuse Sector) (Liderat pel CTM)
 • R3Water (Demonstration of Innovative Solutions for Reuse of Water, Recovery of Valuables and Resource Efficiency in Urban Wastewater Treatment) (Amb la participació d'ADASA)
 • BIOMETAL DEMO (Biometal Demonstration Plant for the Biological Rehabilitation of Metal Bearing-Wasterwaters)
 • DESSIN (Demonstrate Ecosystem Services Enabling Innovation in the Water Sector)
 • INAPRO (Innovative Model and Demonstration Based Water Management for Resource Efficiency in Integrated Multitrophic Agriculture and Aquaculture Systems)
 • MARSOL (Demonstrating Managed Aquifer Recharge as a Solution to Water Scarcity and Drought)
 • SAID (SmArt Water Management with Integrated Decision Support Systems)
 • SmartWater4Europe (Demonstration of Integrated Smart Water Supply Solutions at four sites across Europe)
 • WaterPiPP (Water Public Innovative Procurement Policies)
 • WEAM4i (Water and Energy Advanced Management for Irrigation)


Nou programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea (2014-2020), Horizon 2020.

Horizon 2020 és el nou paquet de mesures de la Comissió Europea per fomentar la recerca, la innovació i la competitivitat a Europa.
El programa té una durada de 7 anys (2014-2020) i disposa d’un pressupost de 78.600M€. El llançament de les primeres convocatòries es va iniciar el desembre de 2013.

Principals novetats respecte al 7è PM:
 • S’agrupen tots els programes de recerca i innovació (EIT, CIP i FP) en un de sol: H2020
 • S’incrementa el pressupost
 • Més incidència en els reptes socials de la societat europea (salut, transport, seguretat, etc.)
 • Es simplifiquen els tràmits de participació. S’apliquen normes més senzilles i iguals per a tots els participants, facilitant l’accés als aspirants i unificant els criteris d’avaluació. Això també redueix el nombre d’auditories
 • Més protecció per la IP i més flexibilitat per a l’accés obert a les publicacions científiques
 • Es promou la participació de tercers països fora de la UE (La Xina, Rússia, Brasil, etc...), però la UE no finançarà la participació d’aquests països


El passat 22 de març es va celebrar el dia mundial de l'aigua:

Durant aquest dia, es va voler fer especial èmfasi en tots els sistemes energètics que utilitzen l'aigua com una de les principals fonts, com és el cas de l'energia hidroelèctrica, l'energia nuclear o l'energia tèrmica, el que suposa un 8% de la producció mundial d'energia. 
L'ONU, a través dels seus departaments d'Aigua i Energia, és l'encarregada de coordinar la celebració d'aquest dia en què es busca posar en relleu la necessitat de dotar les regions més pobres del planeta de sistemes d'aigua per al seu desenvolupament, així com de la necessitat de desenvolupar polítiques sostenibles per l'avanç de la societat cap a una "Indústria Verda".


Llegir+


La Confederació de l'Ebre i l'ACA impulsaran la millora d'infraestructures al Delta de l'Ebre:

Durant aquest any, la Confederació Hidrogràfica vol impulsar, en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), actuacions destinades a la millora mediambiental del Delta de l'Ebre (Tarragona). En concret, s'ha referit a noves obres de condicionament d'infraestructures hidràuliques que permetran optimitzar la gestió i ús del recurs en el Baix Ebre, influint en una millora general d'aquesta massa d'aigua.
El president de l'Organisme, ha insistit en el treball que s'està realitzant per definir tot tipus de mesures de protecció del Delta, que es garanteixen a través de la seva incursió en el propi Pla Hidrològic de la Demarcació de l'Ebre i vénen avalades per la gestió basada a la Unitat de la Conca. A més, ha apostat per la col·laboració entre les administracions i agents socials per assolir l'objectiu de millora d'aquesta massa d'aigua.


Llegir+


Santi Vila: "A mitjà termini, les societats lluitaran, discutiran i polemitzaran sobre la gestió més adequada de l'aigua"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va visitar el passat dia 10 de gener l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (Icra) a Girona, on va posat en relleu que a mitjà termini "les societats lluitaran, discutiran i polemitzaran" sobre la gestió més adequada de l'aigua i, per aquest motiu, ha subratllat la tasca del Icra, que impulsa una gestió intel·ligent.
També va destacat la importància de promoure un ús eficient d'aquest recurs escàs, davant un període de necessària adaptació al canvi climàtic, després d'afirmar que l'Icra permet "presumir nacionalment d'una institució que fa una investigació valuosa" sobre l'aigua.


Llegir+


El Govern acorda la Revisió de les zones sensibles de les conques internes i de les zones costaneres catalanes.

Fruit d'aquest procés es declaren sensibles un total de 132 masses d'aigua (un 38% de les masses d'aigua superficials a les conques internes): 113 trams de rius, 6 embassaments, 1 estany, 9 zones humides, 2 badies i una zona portuària.
L'objectiu d'aquesta mesura, determinada per la Directiva europea sobre el tractament d'aigües residuals urbanes i que s'ha de revisar cada 4 anys, és analitzar l'evolució de les aigües superficials i constatar l'efectivitat dels sistemes de sanejament actuals


Llegir+
2.- Notícies empreses del clúster
 
ADASA soci tecnològic del projecte europeu R3Water

El projecte R3Water proporciona solucions innovadores per al tractament d'aigües residuals urbanes. L'objectiu és demostrar solucions que incrementin l'eficiència dels recursos, permetin la reutilització de les aigües residuals tractades i facilitin la recuperació, a títol d'exemple, de nutrients. El projecte està finançat per la Unió Europea i compta amb un pressupost de 7,8 M €.
El consorci, liderat pel IVL Institut de Recerca Ambiental de Suècia, hi participen 12 socis tecnològics de set països europeus, essent Adasa un dels seus membres.


Llegir+

Amphos 21 al comité tècnic del congres Water In Mining 2014

L'aigua és àmpliament reconeguda com un recurs estratègic per a la indústria minera. Fins i tot, el valor i la viabilitat d'alguns prospectes miners poden estar condicionats per la disponibilitat de recursos hídrics. La creixent demanda d'aigua ha portat a les empreses a buscar subministraments alternatius i no tradicionals. La dessalinització d'aigua de mar, l'ús d'aigua de mar no tractada i la reutilització d'aigües residuals domèstiques i industrials, són algunes de les solucions adoptades pels diferents projectes miners per adaptar-se a aquest nou escenari
.

Llegir+     

El CTM realitza un vídeo on explica les seves actuals línies d’investigació en el tractament d’aigua.

El vídeo de 5 minuts de durada explica i mostra totes les actuals línies d’investigació de què disposa el CTM en el tractament d’aigües en tots els àmbits, freàtiques, desalació, urbanes, etc.


Enllaç al vídeo

ICRA, Científics europeus es troben a l’ICRA per coordinar un projecte de control remot de la qualitat de l’aigua en llacs i embassaments

La trobada que reuneix investigadors, tecnòlegs i gestors de l’aigua de tot Europa va tenir lloc els passats dies 21, 22 i 23 de Gener a l’ICRA i va servir per posar a punt la xarxa que coordinarà les estacions automàtiques de mesura de la qualitat de l’aigua en llacs i embassaments arreu d’Europa.
La xarxa NETLAKE (Networking Lake Observatories in Europe), finançada per l’Oficina Europea de Cooperació en Ciència i Tecnologia (COST), és un esforç sense precedents a Europa i està formada per 80 investigadors i gestors de l’aigua de 24 països i coordina una cinquantena d’estacions automàtiques de mesura repartides per tot Europa.
El coordinador general és el Dundalk Institute of Technology (Irlanda). L’ICRA coordina la relació entre els científics i gestors de l’aigua dintre del projecte, juntament amb la Universirat de Málaga i la Universitat de Barcelona.


Llegir+

Optima Renovables, UNA ESCOLA INFANTIL A L'ILLA DE PASQUA REBRÀ AIGUA D'UNA H2OPTIMA.

Una escola infantil a Hanga Roa (capital de l'illa de Pasqua) rebrà aigua a través d'una H2Optima que filtrarà aigua salina procedent de l'aqüífer de l'illa.
La instal·lació, que estarà operativa a partir de gener del 2014, és el primer pas d'un projecte global, dirigit per la Municipalitat de la Illa de Pasqua, encaminat a gestionar sosteniblement els limitats recursos d'aigua potable de l'illa.
La venda de la potabilitzadora l'ha realitzat Optima Renovables - TSA, a través del seu distribuïdor a Xile. 


Llegir+
 
3.- Projectes

 

S’ha aprovat el projecte DEMOWARE (FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO) en el qual participen tres socis del CWP.

En el projecte DEMOWARE (Innovation Demonstration for a Competitive and Innovative European Water Reuse Sector) hi participen tres socis del CWP; Amphos21, Hidroquímia i el CTM a més de l’ACA i el Consorci de la Costa Brava com a stakeholders. 

DEMOWARE és un gran projecte de recerca i desenvolupament europeu que compta amb la participació de 27 organismes punters en tecnologia i recerca de l’aigua i amb un pressupost total de 10,5 milions d’euros. El principal objectiu del projecte és incrementar la disponibilitat d’aigua a partir de la superació de les principals barreres tecnològiques, socials i econòmiques que limiten la implantació d’esquemes de reutilització d’aigua. Les ambicions bàsiques del projecte DEMOWARE són millorar la disponibilitat i fiabilitat de les solucions per a la reutilització, i alhora, crear una identitat professional unificada per al sector europeu de l’aigua. 

La capacitat de les comunitats europees per respondre a la creixent mancança d’aigua, aprofitant les oportunitats de reutilització de l’aigua, està limitat per la baixa confiança pública en les solucions tecnològiques, consistents en l’avaluació dels costos i beneficis dels sistemes de reutilització, i també en la mala coordinació dels professionals i organitzacions que dissenyen, els implementen i els gestionen. 

Els processos de tractament, la seva operació i monitorització, el control del seu rendiment, la gestió de riscos i l’anàlisi dels beneficis ambientals són els principals eixos sobre els que es vertebra el projecte DEMOWARE. A més a més aquest nou projecte Europeu pretén avançar en el desenvolupament de models de negoci i estratègies de fixació de preus, i a la vegada, aportar dades per adaptar els règims normatius a la realitat tecnològica sense comprometre la salut humana i la integritat del medi ambient.


*Per conèixer amb més detall informació d’aquest projecte o d’altres, no dubteu en posar-vos en contacte amb info@cwp.cat
4.- Agenda

 

· 24 d'abril â€“ Reunió del projecte de Turisme per als socis del CWP 
· 29 d'abril – Taller R+D per promoure nous projectes entre els associats 
Sr. Jordi Oliver Rodés
5.- L'entrevista

 EMPRESA: AERIS

Sr. Oscar Prado 

 
Quines són les activitats que desenvolupa la seva empresa?
AERIS és una spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona composta per doctors del grup de recerca GENOCOV, que compta amb més de 30 anys d'experiència en el desenvolupament de tecnologies de tractament d'aigües residuals. Des de 1999, aquest grup treballa a més a més en la depuració biològica d'aire contaminat, amb el propòsit d'eliminar olors o compostos industrials volàtils, i de biogàs. AERIS sorgeix el 2009 com a conseqüència de la voluntat d'aproximar tot el coneixement generat en el grup d'investigació a la societat.
Disposem de diverses tecnologies pròpies, que permeten una depuració eficaç de gairebé qualsevol residu contaminat, ja siguin aigües, gasos o sòlids. La gran experiència acumulada en aquests anys ens permet garantir eficiències de tractament sovint superiors al 99%, amb un cost de manteniment de l'ordre de cent vegades menor al de la millor alternativa fisicoquímica. 
 
 
Quins objectius pretén assolir amb l’adhesió al CWP?
La voluntat de AERIS és establir relacions de sinergia amb entitats locals, buscant sempre el benefici de la societat. Creiem que tothom té dret a gaudir d'un medi ambient de qualitat, i que la responsabilitat que tenim com a experts en aquest camp és aportar tot l'esforç possible perquè això succeeixi. La nostra associació al CWP ens permetrà unir forces amb altres entitats que operen en el camp ambiental, permetent beneficiar mútuament de les nostres capacitats complementàries. En última instància, el principal beneficiat d'aquesta aliança serà el ciutadà.
 
Sr. Lluís Yagüe

 EMPRESA: Campus e-MTA UdG 

Vicerector de la UdG de Planificació, Innovació i Empresa 
Sr. Ramon Moreno
 
Quines són les activitats que desenvolupa la seva empresa? 
El Campus e-MTA de la UdG és una estructura, o paraigües, que recull la Universitat de les Illes Balears (UIB), el Centre d’estudis Avançats de Blanes (el CEAB-CSIC), l’Institut Català de Recerca en l’Aigua (l’ICRA), i la Universitat de Girona. A aquests quatre membres fundadors han donat al seu suport altres entitats com l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) o l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexes (IFISC) així com altres entitats trans-pirinenques com el Pol Transfronterer de recerca i educació superior – Pirineus Mediterrani (PRES-PM). Així, el Campus e-MTA esdevé, com el CWP un clúster amb quatre eixos clau: L’Aigua, el turisme, l’alimentació i salut, i la física i les aplicacions.
Els nostres objectius són: donar resposta als reptes locals i globals en matèria de desenvolupament i sostenibilitat turística i de gestió de l’aigua i garantir que en el futur tots dos sectors segueixin sent motors de creixement, de creació i difusió de riquesa i de generació de noves oportunitats; consolidar la projecció internacional del Campus en docència, recerca i transferència del coneixement en les seves quatre línies d’especialització; augmentar les possibilitats de creació d’ocupació en els sectors econòmics vinculats als serveis i les noves tecnologies del Turisme i l’Aigua; facilitar la col·laboració en xarxa entre els agents del territori que han de donar resposta als reptes plantejats.
 
Quins objectius pretén assolir amb l’adhesió al CWP?
Tal com hem dit, el Campus e-MTA ja és en certa forma un clúster, i amb l’associació al CWP esperem donar valor al CWP, tal i com ja estan fent els centres de R+D que en formen part. Tots veiem avantatges en anar plegats a buscar reptes més grans que tot sols no podríem afrontar. La diversitat de membres del CWP ens aporta un coneixement del sector aigua i del mercat el qual, degut a l’origen del Campus, moltes vegades ens és difícil de copsar. Els nostres objectius es centren en els àmbits de la docència, la formació, la ocupació, la recerca, la transferència i la innovació entre d’altres. És un ventall molt gran, en cadascun dels quals hem d’anar trobant el soci (partner) adequat, i creiem que en l’àmbit de l’Aigua a nivell català, el CWP és el soci adequat.
 
6.- Fes-te membre

Aquests són els principals beneficis que obtindràs com a soci pel fet de pertànyer al CWP:

Sinergies i Networking global
 • Conèixer i cooperar amb els actors de la cadena de valor del negoci de l’aigua a Catalunya
 • Visibilitat  i posicionament davant els principals agents.

Desenvolupament de negoci
 • Identificació d’oportunitats de mercats i impuls a la internacionalització.
 • Impuls a projectes de desenvolupament de negoci i accés a nous sectors i mercats.
 • Acompanyament per a l’aprofitament de les oportunitats detectades.

R+D+i
 • Impuls de projectes de R+D+i de caràcter cooperatiu.
 • Informació i suport en les principals línies de finançament a l'R+D.
 • Accés a l'oferta científica i tecnològica més rellevant i especialitzada en el tractament d'aigua a Catalunya.
 
El CWP està obert a pimes, grans empreses, centres de recerca i emprenedors. Disposem de condicions especials per a spin-offs i start-ups creades fa menys de 5 anys.
 
Copyright © 2014 catalan water partnership, All rights reserved.
Heu rebut aquest butlletí perquè en algún moment heu demanat de subscriure-us-hi.

CATALAN WATER PARTNERSHIP
Parc científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Jaume Casademont, Porta A-B, Despatx 2.2
C/Pic de Peguera, 15 (17005, Girona)

 Donar-se de baixa al Butlletí    Canviar les preferències de subscripció   Contacte

 
Amb el suport de:
Amb el suport de: