Copy
Catalan Water Partnership Newsletter 

Nº 13 - Maig 2016
No veieu bé aquest e-mail? 

Veieu-lo al vostre navegador
 

 

Índex


1.- Notícies del sector i del CWP
2.- Notícies empreses del clúster
3.- Projectes
4.- Agenda
5.- Entrevistes
6-. Fes-te membre
1.- Notícies del sector i del CWP

Realització de l'Assemblea 2016 del CWP

El proper divendres 10 de Juny tindrà lloc l’Assemblea del CWP on es presentaran els resultats de les activitats realitzades al llarg del 2015, així com les noves activitats pels propers mesos, la presentació dels  nous socis i altres temes d’important rellevància per al funcionament i l’organització del CWP.
 
Presentació del CWP a la reunió de presidents de Catalonia Clústers

Jaume Carol, el president del CWP va presentar el passat 8 d’abril el clúster en la reunió anual de presidents del programa Catalonia Clusters amb més de 30 clústers participants i la Directora General d’Indústria, sra. Núria Betriu com un cas d’èxit.
 
+ Informació 
Jornada Minetur

El CWP va organitzar una SESSIÓ SOBRE AJUTS D’R+D i INNOVACIÓ sobre LA CONVOCATÒRIA per a socis del Clúster: AEI MINETUR 2016 amb la finalitat de presentar les característiques de la convocatòria d’aquest any, així com per poder començar a preparar possibles propostes de projectes i estudis.
 
+ Informació 
Realització de diagnòstics en el sector de la carn de porc, dels hospitals i dels  Materials Avançats

El CWP ha intensificat les col·laboracions interclúster i així, durant el mes d'Abril s’han realitzat diagnòstics en els següents sectors:
 • Sector dels materials avançats de la mà del clúster de Materials Avançats (MAV)
 • Sector de la carn de porc, en col·laboració amb el clúster INNOVACC. Concretament, es van realitzar visites i reunions amb dues empreses d’aquest sector i properament està previst que se’n realitzin un mínim de dues més.
 • Sector dels hospitals. En el marc del projecte HOSPITIUM de la convocatòria MINETUR 2015 realitzat pel LEITAT i el CWP, les empreses del CWP han tingut la oportunitat de participar en un diagnòstic conjunt en un hospital del clúster de Salut Mental.
Participació del CWP en la Cluster Mission to South Korea organitzada per ACCIO

Concretament, el CWP ha tingut l’oportunitat de reunir-se i identificar col·laboracions que podrien ser de gran interès pels socis del CWP amb les entitats: Korea Water Forum, Korea Water Cluster, Korea Water Partnership, Korea Water and Wastewater Works Association i K water.

+ Informació
Entrevista al CWP

El clúster manager Xavier Amores del CWP ha estat entrevistat pel Packaging Cluster. L’entrevista ha girat entorn els reptes, l’estat actual i el paper dels clústers.

+ Informació
Reunió grup de treball amb RAIL GRUP

El passat dia 22 d’Abril es va celebrar a Barcelona la Jornada de treball sobre aigües de drenatge en infraestructures subterrànies: aprofitaments i impermeabilitzacions.
 
La sessió, que tenia com a objectiu plantejar la necessitat d’aprofitar aigües freàtiques per tal de reduir el consum d’aigua de boca i el consum d’aigua a depurar tot afavorint la millora del cicle de l’aigua, va comptar amb les intervencions dels representants de CuadLL i dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).


+ Informació
Sessió de Treball amb l’ACA pels socis de CWP

El proper dia 24 de maig tindrà lloc una sessió organitzada conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua on es tractaran diversos temes de prioritat. Aquesta sessió comptarà també amb dues subseccions centrades en dues temàtiques clau com són: Clavegueram, col·lectors, sobreeixidors, etc, i el Tractament d'aigua i gestió de fangs.

+ Informació
Sessió sobre la participació del CWP i dels seus associats a la Fira iWater.

La sessió comptarà amb la participació d’una experta en gestió de fires i salons,  té com a objectiu presentar les característiques de la fira per tal d’intentar coordinar la presència conjunta del CWP, a partir de la realització d’un estand compartit i compartir amb tots els socis interessats les lliçons apreses en la participació a fires.

+ Informació
 
El 73% de les empreses que formen part d’un clúster augmenta vendes

Segons les dades publicades a l’econòmic, un 73% de les empreses associades a un clúster declara haver facturat més el primer semestre de 2015 que en el mateix període del 2014 i concretament un 40% assegura que aquest increment és de més de dos dígits.

+ Informació
Article publicat per ACCIÓ: Valor compartit i clústers

L’article mostra, a través de casos reals, que els clústers són ecosistemes que poden generar projectes de valor compartit, evidenciant així com treballar en clau clúster pot suposar una millora social, mediambiental o laboral alhora que augmenta els resultats econòmic de la empresa.

+ Informació
En cas que estigui interessat en participar en alguna d’aquestes iniciatives o desitgi més informació sobre un tema en concret, si us plau, comuniqui’ns-ho a i li enviaríem tota la informació. 
Email
Nous socis del Cwp
El CWP té quatre nous socis: Waterologies, Hydrokemós, ElecWater i TYPSA.
2.- Notícies d’empreses del clúster
 

Realització de la Jornada tècnica del projecte InSiTrate el 7 d’Abril:  Els nitrats a l'aigua subterrània. Noves solucions per a un problema pendent

La Jornada, que va comptar amb la participació de 85 persones, tenia com a objectiu posar en coneixement noves tecnologies que s'estan desenvolupant en l'àmbit de l'eliminació de nitrats a l'aigua subterrània i presentar els primers resultats del projecte InSiTrate. Així mateix, va incloure la visita a les instal·lacions de la planta pilot de desnitrificació in-situ de Sant Andreu de Llavaneres.

Font de la notícia i + informació

Realització de la Jornada EL CAMPUS DE L'AIGUA, L'ECOSISTEMA INNOVADOR DEL SECTOR DE L'AIGUA

L’acte va servir de carta de presentació al conjunt d’entitats i empreses, on  l’aigua juga un paper rellevant. Es va donar a conèixer que des del Campus de l’Aigua poden rebre suport per participar en iniciatives d’R+D+i col·laboratives amb finançament nacional i europeu o incidir en la formació i inserció dels estudiants per mitjà de becaris a l’empresa. El Vice-president del CWP, sr. Robert Mas va fer una presentació del CWP en el marc de la jornada per explicar les activitats que es duen a terme des del clúster.

Font de la notícia i + informació

Cas d’estudi: Tratamiento y desinfección del agua de lavado de vegetales mediante electro-oxidación. Caso de estudio: agua de lavado de espinacas y lechuga

Un equip d’investigadors del Leitat, junt amb la col·laboració d’Hidroquimia, han presentat un estudi centrat en les aigües de neteja i desinfecció de vegetals, en concret, d’espinacs i enciams, amb la finalitat d’assolir aigua de qualitat que permeti la seva recuperació i introducció en el procés de rentat, buscant reduir els elevats consums d'aigua d'alta qualitat que requereix l'activitat.

Font de la notícia i + informació 

Entrevista a Joaquim Comas sobre el projecte SANITAS  - Campus Aigua UdG - ICRA

Joaquim Comas ha estat entrevistat per UdGent on ha presentat el projecte SANITAS. El projecte, de recerca i formació, tenia com a base el cicle urbà de l'aigua residual a partir de la cadena de clavegueram. El resultat del projecte és tangible: investigadors amb un grau de formació molt elevat.

Font de la notícia i + informació

Jornada dedicada a la recàrrega de l’aqüífer a Port de la Selva

La Jornada tècnica va exposar públicament el projecte de recàrrega de l’aqüífer de la riera de Rubiés amb aigua regenerada, en el marc del projecte Demoware, oferint la possibilitat de fer una visita a les instal·lacions de tractament de l’aigua i a les infraestructures de recàrrega de l’aqüífer recentment construïdes. L’acte va comptar amb una elevada assistència, entre els que es trobaven representants del govern, d’administracions i d’un gran nombre d’entitats i centres de coneixement relacionats amb la gestió del cicle integral de l’aigua.

Font de la notícia i + informació

FCC Aqualia escollida pel disseny, construcció i operació de la planta de El Salitre a Bogotà, Colòmbia. 

La planta depuradora El Salitre, que donarà servei a quasi 3 milions de ciutadans de la capital colombiana i contribuirà a la descontaminació del riu Bogotà té un pressupost valorat en 380 milions d’euros, el major contracte per part de FCC Aqualia a Sud-Amèrica. 

Font de la notícia i + informació

Amphos 21 Consulting reconeguda per la seva participació a l’Índex de Cultura de la Innovació Espanya 2016
Buscant potenciar les capacitat innovadores, Amphos 21 va participar en el primer estudi sobre la cultura de Innovació a Espanya organitzat per l’Associació Espanyola de Qualitat i amb el suport Institucional del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Font de la notícia i + informació

Entrevista a Albert Ventura – KING DIAMOND

Albert Ventura de King Diamond va ser entrevistat per iagua. En l'entrevista va presentar el producte iGLOO, un sistema que integra tota la instal·lació del procés d'eliminació de nitrats i metalls en contenidors estàndard facilitant el transport i la posat en marxa.

Font de la notícia i + informació

Inauguració de la nova seu d'Hidrotec

El proper dia 27 de Maig tindrà lloc la inauguració oficial de la nova seu d’Hidrotec. La celebració comptarà amb la presència de distingits convidats. Durant l’esdeveniment, Hidrotec realitzarà tot un seguit de demostracions dels serveis de sanejament més destacats que ofereix l’empresa.

Nou Video Corporatiu
3.- Projectes
A continuació es presenten breument els objectius dels projectes i estudis aprovats a la convocatòria MINETUR 2015 i que recentment han finalitzat:

Purimem- Purimem-ManureRemediationSystem

El projecte dut a terme entre les empreses Telwesa i Laboratoris Dr. Borrell, la Universitat de Girona (grup Lequia) i el CWP tenia com objectiu desenvolupar una solució multi-tecnològica que permetés el tractament in situ dels purins procedents de les activitats porcines.

+ Informació
APLINIT – Aplicació per l’optimització d’una tecnologia insitu del tractament de nitrats en aigües subterrànies per la producció d’aigua potable

El projecte dut a terme entre les empreses Catalana de perforacions, CTM, Amphos 21 i el CWP tenia com objectiu desenvolupar una solució que permetés avaluar de manera ràpida i sense cost pel client, si una tecnologia innovadora desenvolupada pels mateixos socis del consorci era viable en una localització concreta. Aquesta solució, APLINIT, permet avaluar tant la viabilitat tècnica com els costos aproximats de la implementació del mateix o diferents alternatives d’implementació.

+ Informació
HOSPITIUM – Estudi preparatiu pel tractament i gestió eficient de les aigües residuals hospitalàries
 
L’estudi dut a terme entre el LEITAT i el CWP tenia com a objectiu disposar de material i informació necessaris per plantejar diferents alternatives a una problemàtica de importància creixent a nivell regional, estatal i europeu com són les aigües hospitalàries, per tal de preparar un projecte competitiu a nivell Estatal i Europeu. A més a més, aquest projecte ha permès avaluar diferents solucions tecnològiques i no tecnològiques i identificar les ajudes públiques més adequades on presentar el projecte.
 
PROREAGUA – Estudi preparatori per la promoció i innovació en la reutilització de l’aigua al sud d’Europa.
 
L’estudi realitzat entre el CTM i el CWP tenia com a objectiu preparar un projecte consorciat a escala europea de I+D+i que permetés impulsar i promoure la regeneració i reutilització de l'aigua especialment al sud d'Europa, mitjançant l'intercanvi de coneixement, experiències i noves tecnologies entre les diferents entitats participants, permetent la realització de projectes a escala pilot que validin les tecnologies existents a escala laboratori.
 
Per conèixer amb més detall informació d’aquests projectes o d’altres, no dubteu en posar-vos en contacte.
Email
4.- Agenda

24 Maig. Sessió de treballa amb l'Agència Catalana de l'Aigua organitzada pels socis del CWP + Informació
31 Maig. Sustainable Development Goal on Water: Business as Usual for Brussels? Brussel·les, Bèlgica. + Informació
 

 10 Juny. Assemblea anual del CWP, Girona. + Informació
13-14 Juny. Conferència sobre Reutilització d’Aigua a Europa, en el marc del projecte DEMOWARE que tindrà lloc a Barcelona.+ Informació
13-16 Juny. The 13th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, Jérez de la Frontera, Spain. + Informació
15-16 Juny. Understanding the Water-Energy-Food Nexus and its Implications for Governance. Osnabrück, Alemanya + Informació

21-23 Juny. Water Innovation Europe 2016, Brussel·les, Bèlgica. + Informació
 

13-14 Juliol. Acte de cloenda del projecte FP4BATIW - Parc de Recerca de la UAB, Barcelona. 
 
5.- Entrevista 

Entrevista al Sr. Valentí Reguant
Director General de RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS, S.A.

1. Qui sou REMOSA i quins productes/serveis feu principalment relacionats amb l’aigua?


REMOSA és una empresa nascuda a Súria (Barcelona) l’any 1981 amb  una clara vocació d’ innovació i progrés. Disposa d’una molt bona cobertura tant a nivell nacional com internacional, gràcies al seu equip de 85 treballadors i col·laboradors d’arreu d’Espanya, França i  Portugal, i als centres de logística i fabricació amb més de 25.000 m2 que té a Súria (Barcelona) i Noblejas (Toledo).
El nostre mercat d’ actuació es centra en productes pel tractament i regeneració d’ aigües residuals,i emmagatzematge de líquids
 
Disposem d’un Departament Tècnic Comercial format per un equip de professionals altament qualificat oferint  Assessorament Tècnic i Legal, desplaçant-se a peu d’obra, avaluant necessitats i impartint formació del nostre producte  a tots els nostres clients.
 
D’ acord amb la nostra activitat, REMOSA aposta per una cultura a favor del medi ambient, tant a nivell intern com extern. Mostra d’això és l’ assoliment de la certificació ISO 14001:2004 i de la renovació de la ISO 9001:2008, que certifica l´activitat de REMOSA com el "disseny i fabricació de sistemes de depuració i emmagatzematge de líquids, amb l’ objectiu de millora i conservació del medi ambient".

2. Què espereu obtenir amb la vostra participació al clúster?

La nostra Companyia sempre ha apostat per la innovació, la recerca i el desenvolupament, es per això i amb el suport de CDTI des de l’any 2005 que disposem de una planta pilot amb laboratori d’anàlisi. La finalitat d’ aquest centre és la caracterització d’equips de depuració, de regeneració i reutilització d’ aigües residuals,
Hem participat en diversos projectes de R+D+i com: DIDEP 2004-2006, SIREA 2006-2007 – BRM, SOSTAQUA 2007-2010, entre altres sempre acompanyats per centres tecnològics com el CTM.
I pensem que la Nostre Planta Pilot amb accés a aigües residuals Urbanes  captades directament de la capçalera de la EDAR de Súria pot ser útil als associats de CWP.
m d’un Departament Tècnic Comercial format per un equip de professionals altament qualificat oferint  Assessorament Tècnic i Legal, desplaçant-se a peu d’obra, avaluant necessitats i impartint formació del nostre producte  a tots els nostres clients. 
D’ acord amb la nostra activitat, REMOSA aposta per una cultura a favor del medi ambient, tant a nivell intern com extern. Mostra d’això és l’ assoliment de la certificació ISO 14001:2004 i de la renovació de la ISO 9001:2008, que certifica l´activitat de REMOSA com el "disseny i fabricació de sistemes de depuració i emmagatzematge de líquids, amb l’ objectiu de millora i conservació del medi ambient".

 
6.- Fes-te membre

Aquests són els principals beneficis que obtindràs com a soci pel fet de pertànyer al CWP:

Sinergies i Networking global
 • Conèixer i cooperar amb els actors de la cadena de valor del negoci de l’aigua a Catalunya
 • Visibilitat  i posicionament davant els principals agents.

Desenvolupament de negoci
 • Identificació d’oportunitats de mercats i impuls a la internacionalització.
 • Impuls a projectes de desenvolupament de negoci i accés a nous sectors i mercats.
 • Acompanyament per a l’aprofitament de les oportunitats detectades.

R+D+i
 • Impuls de projectes de R+D+i de caràcter cooperatiu.
 • Informació i suport en les principals línies de finançament a l'R+D.
 • Accés a l'oferta científica i tecnològica més rellevant i especialitzada en el tractament d'aigua a Catalunya.
 
Si estàs interessat en format part del CWP posa’t en contacte amb nosaltres.
El CWP està obert a pimes, grans empreses, centres de recerca i emprenedors. Disposem de condicions especials per a spin-offs i start-ups creades fa menys de 5 anys.
 
 
Per més informació segueix-nos a les xarxes socials:
Twitter
Website
Email
LinkedIn
Consulta Newsletters anteriors
Copyright © 2014 catalan water partnership, All rights reserved.
Heu rebut aquest butlletí perquè en algún moment heu demanat de subscriure-us-hi.

CATALAN WATER PARTNERSHIP
Tel: 972 18 33 38
Parc científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Jaume Casademont, Porta A-B, Despatx 2.2
C/Pic de Peguera, 15 (17005, Girona)

 Donar-se de baixa al Butlletí    Canviar les preferències de subscripció   Contacte