September 2016
Om nyhetsbrevet inte visas korrekt och/eller bilder saknas, kolla inställningarna för din e-post eller klicka här för att se det i din webbläsare
Resurscentrumkonst
BRAK 2016 och resebidrag
Ni som deltar från Västernorrland, under branschdagarna i Norrbotten, kan söka resebidrag av Konst Västernorrland med 1 500 kronor.
Den 14 – 15 september arrangerar Konstnärscentrum Nord tillsammans med länskonstkonsulenten i Norrbotten, Arbetsförmedlingen kultur Nord, Kulturens hus i Luleå och Havremagasinet i Boden branschdagar för konstområdet i norr. Under dagarna varvas konstnärspresentationer med föreläsningar, panelsamtal och debatter kring aktuella frågeställningar. Möjligheten att ta del av konstnärspresentationer i digital form och möta konstnärer finns under båda dagarna.
 
KonstART 6 – en mobil mötesplats
Välkommen till möte och mingel för verksamma inom konstområdet! Det är dags för Konst Västernorrlands mobila mötesplats KonstART, denna gång i Timrå. Syftet är att skapa mötesplatser för verksamma inom konstområdet; konstnärer, institutioner, föreningar, kollektivverkstäder m fl.
Save the date: 12 oktober. Mer info kommer
Konstsamordnare/konsulent
Konst Västernorrland har fått förstärkning under hösten 2016. Eva-Leena Skarin vikarierar som konstsamordnare och konstkonsulent. Hon kommer att arbeta 50% med konst i landstingets lokaler och 25% med konsulentfrågor. Vi välkomnar Eva-Leena till arbetslaget!
Konstnärslunch i Härnösand
Kom på konstnärslunch tisdag den 6 september kl 11.30-13.00 på Ekolivs, Köpmangatan 7 i Härnösand. Här kan du träffa konstnärskollegor, prata konst och äta en ekologisk lunch. Om du vill dyka upp, maila gärna maria.sundstrom2@lvn.se dagen innan så underlättar vi för Ekolivs. Men du är välkommen kan dyka upp även utan föranmälan.
Resurscentrumkonst
Skapande skola
Det blev konstnärerna Samuel Andersson och Cecilia Hultman som utsågs till att arbeta konstpedagogiskt med Bror Marklunds konst och konstnärskap.
Skapande skola projektet: Att göra en vacker grunka, det blev aldrig av utgår ifrån Bror Marklunds konst och hans olika verk som finns i Örnsköldsviks kommuns samling. Projektet är ett samarbete mellan Kulturskolan, Örnsköldsviks museum och konsthall samt LVN och omfattar 20 klasser, årskurs 5 i Örnsköldsviks kommun som vid två tillfällen ska träffa en bildkonstnär. Det första tillfället blir i Bror Marklunds ateljé på Örnsköldsviks museum och det andra tillfället blir sedan i den egna skolmiljön.

Den 25 augusti var det uppstart med workshop i Bror Marklunds ateljé och arkiv på Örnsköldsviks museum.
Sök Kulturrådets nya bidrag
Den 25 augusti startar ansökningsperioden för Kulturrådets nya bidrag Kreativa platser. Stödet fördelas till lokala kulturprojekt som drivs av, för och med de boende. Projektansökningarna kan skickas in till och med den 22 september.
Välkomna till workshop om konst- och projektansökningar!
Den 21 september anordnas en workshop på Landstingets kansli i Härnösand som riktar sig till yrkesverksamma konstnärer i länet som är intresserade att söka arbets- eller projektpengar.
Konstnärsnämnden uttalade i en artikel 2015 att bildkonstnärer boende utanför storstadsregionerna för länge sedan slutat att ansöka om arbetsstipendier och projektmedel. Detta är ett faktum och ett otroligt sorgsamt förlopp. Vi gör nu vad vi kan för att ändra på det. Deltagande är fritt och det bjuds på fika under dagen.
Det är bara att anmäla sig till: maria.sundstrom2@lvn.se senast den 15 september.
Obs begränsat antal platser!
Resurscentrumkonst
Individuell Visningsersättning
Sista anmälningsdag den 15 september!

Du som har sålt ett verk exempelvis till en kommun, kyrkan, ett landsting eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten. Det kallas för individuell visningsersättning och är ett statligt anslag som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut.

IV-ersättningen är idag Sveriges bredaste konstnärsstöd med cirka 4 000 konstnärer som årliga mottagare. Syftet är att ge kulturskapare ekonomisk trygghet eftersom det enligt upphovsrättslagen är fritt att offentligt visa konstverk som överlåtits med konstnärens samtycke. Upphovspersonen kan alltså inte få någon upphovsrättsersättning för denna visning. IV är en slags kompensation för detta och kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på bibliotek. Konstnären har dock alltid kvar sin upphovsrätt även om verket (föremålet) är sålt.

För att få IV-ersättningen måste du registrera dina verk innan den 15 september varje år. De verk du registrerat tidigare är kvar i systemet och behöver inte skrivas in igen. Pengarna betalas ut lagom till jul.
Vi som finns på enheten är:
Mats de Vahl
Konstkonsulent
mats.de.vahl@lvn.se
0611-80 214
070-247 69 39
Maria Sundström
Konstkonsulent
maria.sundstrom2@lvn.se
0611-80 207
072-715 33 84
 
Nina Tenskog
Konstsamordnare
nina.tenskog@lvn.se
0611-80 333
073-271 00 05
Eva-Leena Skarin
Konstsamordnare
eva-leena.skarin@lvn.se
0611-80 000
070-351 07 04