April 2015
Om nyhetsbrevet inte visas korrekt och/eller bilder saknas, kolla inställningarna för din e-post eller klicka här för att se det i din webbläsare
Välkommen till det sista nyhetsbrevet
från RCK!
Projektet Resurscentrum konst Västernorrland avslutas nu under april.
Projektet med finansiering från Statens Kulturråd och Landstinget startade i april 2012 och har pågått i tre år.
En hemsida, återkommande nyhetsbrev, medel för konstprojekt i nya former och aktiviteter på länets mötesplatser för konst är något av det som hänt under projektets gång. En utförlig rapport och en utvärdering av verksamheten publiceras på RCKsidan i början av maj.
Resurscentrumkonst
Slutkonferensen
Slutkonferensen 26 mars var projektets sista aktivitet. Ett trettiotal deltagare samlades på Murberget Länsmuseet Västernorrland för att lyssna till rapport och utvärdering, konstprojektet Läget, och Ida Rödén/Konstsupportens panelsamtal om Vad innebär ett Artist Residency?
Under dagen diskuterade deltagarna olika förslag på hur konstområdet kan utvecklas vidare, synpunkter som kommer att ingå i projektets slutrapport.
Foto: Jan K Persson
Men slut är det inte!
Istället börjar fortsättningen, med de erfarenheter som gjorts under projekttiden pågår arbetet med att utveckla konstområdet vidare. RCK sidan finns kvar i väntan på omvandling och ett nyhetsbrev från konstkonsulenten kommer under juni.
En tjänst som konstkonsulent kommer också att utlysas, så håll utkik!
Konstbussen kommer!
Efter jobbet med utställningen Konstinjektion! som visar både äldre och nyinköpt Landstingskonst på Murberget Länsmuseet Västernorrland har konstavdelningen tagit nya tag. Nästa projekt är Konstbussen som är tänkt att fungera lite som en bokbuss. Utvalda hälsocentraler, distriktssköterskemottagningar och tandkliniker som inte fått konsten utbytt och omhängd på länge kan under våren få besök av konstbussen. Bussen är lastad med både nyinköpt samtidskonst och äldre omramad konst. Förhoppningen är att det kommer att finnas något intresseväckande för alla åldrar och smakriktningar!
Projektmedel våren 2015
Vid årets första fördelning av projektmedel ger vi stöd till tre projekt: Body and landscape, Hörlursfestivalen och Min nya väg. I dagsläget finns 80 000 kr att fördela vid två tillfällen, 15 mars och 15 september.
Resurscentrumkonst
Supermarket 16-19/4 i Stockholm
Idag, torsdag den 16 april, öppnade årets Supermarket, den internationella konstmässan för konstnärsdrivna gallerier och initiativ. I år finns den i Svarta Huset vid Telefonplan i Stockholm. Konstkonsulenterna i Sverige har en monter där vi presenterar vår verksamhet från våra olika regioner.
Resurscentrumkonst
Kramfors konstförening 70 år
Under 10 dagar i början på maj firar Kramfors konstförening att verksamheten nu har pågått i 70 år. Ett gediget program har skapats för perioden 6- 16 maj där huvudnumret är Mästarutställningen. En utställning som baserar sig på de inköp Kramfors kommun gjort från de utställningar som konstföreningen arrangerade i ett tidigt skede. Den 6 maj kl. 16.30 är det vernissage på Kramfors konsthall och 18.30 blir det seminarium om konsttidningen Volym i biografen Royal som ligger i anslutning.
Mittnordiska kulturdagarna
2-3 juni 2015 är det dags för Midnordic Culture Days,
Temat i år är Offentlig konst, konst i det offentliga rummet.
Som deltagare kommer du attlyssna på och träffa experter inom kulturområdet, konstnärer, forskare, kulturorganisationer, studenter och andra intresserade av offentlig konst och även inom bredare kulturella frågor.
Midnordic Culture Days 2015 organiseras av Landstinget Västernorrland tillsammans med Örnsköldsviks kommun och i samarbete med region Jämtland-Härjedalen och Mittnordenkommittén.
Konst på folkhögskola
På länets folkhögskolor hålls sommarkurser i olika konstnärliga tekniker. På Ålsta finns kurser i måleri och Collografi. Där är det också modellteckning varje måndag 18.30-20.30, se vidare på skolans hemsida.  På Hola folkhögskola finns en akvarellkurs som bl.a innehåller en utflykt till Höga Kusten.
Upphandling av konst
Härnösands kommun upphandlar konstnärlig gestaltning till Härnösands nya ridanläggning.
Tack för mig!
Nu när projektet RCK är slut, slutar jag mitt arbete. Glöm min lvn adress, Mats de Vahl, är det som gäller som kontaktperson även vid teknikbokning framöver.

Hej då från Maria Lagerborg!
Kort om webbplatsen Kort om webbplatsen
Kontakta oss
Resurscentrum konst i Västernorrland
Konstkonsulenten, Landstinget Västernorrland, 87185 Härnösand