September 2015
Om nyhetsbrevet inte visas korrekt och/eller bilder saknas, kolla inställningarna för din e-post eller klicka här för att se det i din webbläsare
RCK blir Konst Västernorrland
Vi planerar nu framåt efter projektet Resurscentrum Konst och nu börjar fortsättningen med att utveckla konstområdet och ta vara på de erfarenheter som gjorts under projekttiden.
Konst Västernorrland blir en enhet på Regional Utveckling/Landstinget Västernorrland som består av den utåtriktade verksamheten med Konstkonsulenten och den offentliga konsten kring landstingets egna verksamheter och lokaler.

RCK:s sida på webben fortsätter ett tag till med information mm. men kommer att omvandlas till Konst Västernorrland på landstingets sida. Den processen genomförs under hösten men än så länge kommer information läggas ut på www.resurscentrumkonst.se

Från första september börjar Maria Sundström som konstkonsulent på den vakanta halvtiden där Mats de Vahl fortsättningsvis är den andra halvan.
Volym
Volym är inne i en omvandling nu där layouten förändras för att tidskriften ska bli anpassad för tillgänglighet vilket är ett krav på verksamhet som får statligt stöd från 2016. Volym kommer också successivt att växa till hela Norrland. Som en start blir det ett seminarium om skrivande i början på november. Vi håller till i Humlabs lokaler på Bildmuseet i Umeå. Där kommer max fem skribenter från varje län få plats.
Y- salong 2016
6 februari – 10 april
Y-salongen är jurybedömd och alla konstutövare bosatta i eller med anknytning till länet är välkomna att söka.
Årets tema tar avstamp i ordet lager som i en av flera betydelser kan associeras till dimensioner, nivåer, skikt, varv, strata… Men långt fler tolkningar och associationer är möjliga och vi vill nu se hur länets samtida konstutövare förhåller sig till temat.

Utställningen visas i Murberget Länsmuseet Västernorrlands stora utställningshall och vi ser fram emot konstverk i alla upptänkliga tekniker och material.
Varmt välkommen med din ansökan!
Resurscentrumkonst
Miljögestaltning och hängning
Vi skrev i förra nyhetsbrevet att vi söker konstnärer som vill arbeta med miljögestaltning och hängning av konst i vårdmiljöer. Vi fick in en anmälan men vi behöver personer i första hand till Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall.

Är du konstnär och intresserad av kortare och längre uppdrag i våra vårdmiljöer? Din kunskap och hjälp behövs både enstaka dagar och lite längre sammanhängande perioder. Det kan röra sig om allt från hängning av konst, inventering, skötsel och öppethållande av förråd. Blick för miljögestaltning och intresse för konst i just vårdmiljöer är ett stort plus!
Skriv några rader om dig själv samt ungefär hur mycket och var i länet du kan tänka dig att rycka in. Vår ambition är att ha en liten pool att anlita vid behov och självklart kommer en introduktion att hållas och handledning finnas.

Välkommen med din intresseanmälan.
Vi som finns på enheten är:
 
Mats de Vahl
Konstkonsulent
mats.de.vahl@lvn.se
0611-80 214
070-24 69 39
Nina Tenskog
Konsthandläggare
nina.tenskog@lvn.se
0611-80 333
073-271 00 05
Maria Sundström
Konstkonsulent
Kontaktuppgifter kommer