Mars 2017
Om nyhetsbrevet inte visas korrekt och/eller bilder saknas, kolla inställningarna för din e-post eller klicka här för att se det i din webbläsare.

Konstkonsulenterna från Norrland

besöker Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden

Den 13 februari besökte konstkonsulenterna från de fyra norrlandslänen; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland samt Västernorrland både Statens kulturråd och Konstnärsnämnden i Stockholm.

Syftet var att få en omvärldsanalys kring ansökningar från våra respektive län, statistik över utdelningar och information kring nya stödformer. Det blev ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte med de olika handläggarna vi träffade och på båda institutionerna uttrycktes vikten av dialog. Ansökningarna till Kulturrådets projektbidrag - bild och form har 10 % i bifall, vilket är mycket, trots det är ansökningarna från Norrland få.

På Konstnärsnämnden träffade vi handläggare för Bildkonstnärsnämnden, IASPIS och Kulturbryggan. Vi synade norrländska ansökningar till arbetsbidrag för 2015 och 2016, både de beviljade och de som fått avslag. Ansökningarna är offentliga handlingar och vem som helst som besöker Konstnärsnämnden är välkommen att ta del av dem.

Workshop om konst- och projektansökningar

Den 14 februari anordnades en workshop på Technichus i Härnösand där elva yrkesverksamma konstnärer deltog. Ida Rödén, konstnär och redaktör för Volym höll i dagen tillsammans konstkonsulenterna Mats de Vahl och Maria Sundström samt Linda Frisk, kultursamordnare på Landstinget Västernorrland.
Målet med denna första etapp var att länets konstnärer ska bli mer attraktiva i antagningsprocessen vid stipendiefördelning på Konstnärsnämnden. Det blev en intensiv dag med information om vilka medel som kan sökas och hur ansökningar inkomna till Konstnärsnämnden kan se ut. Därefter genomgång av riktlinjer för en bra ansökan och utformning av det personliga brevet.

I den andra etappen har Ida Rödén under några veckor gått igenom materialet från deltagarna tillsammans med Dan Wolgers och återkopplat med ytterligare personlig feedback. Målet är en komplett text som ska lyfta det egna konstnärskapet. Wolgers menar att mycket som skrivs av konstnärer i dag har en alltför akademisk ton vilket har utarmat den konstnärliga integriteten. Skrivövningar syftar till att frilägga förmågan att reflektera över det egna konstnärskapet.

Sommarens workshop i ljudkonst

Hola folkhögskola

Deep Listening Workshop
Genom dagliga kombinationer av rörelseövningar, ljudperformance och drömarbete så närmar sig gruppen ett kollektivt och individuellt skapande som leder fram till att skapa nya performance tillsammans med gruppen.

information om workshop

Vi var många! Så roligt!

På fettisdagen samlades ett femtiotal konstnärer och konstintresserade på Sundsvalls museum för årets första KonstART. Innan mötet visade Kerstin Lindström och Maria Lagerborg sina utställningar för intresserade.
Särskilt inbjudna var konstnärerna som kartlagts genom projektet ”Konstnärer i förskingringen”. Lejla Porovic, konstintendent, hälsade välkommen och kultursekreterare Anna Molin informerade om stipendiemöjligheter i Sundsvalls kommun.
Ulla-Carin Winter, Jenny Lundgren och Alveola Ämting berättade lite om sitt arbete med projektet och en kort presentationsrunda för gamla och nya konstnärer följde. Både tolkar och kollegor hjälptes åt och samtalen fortsatte under kvällen. Frågorna var många, även idéerna om hur vi går vidare. Sammantaget en mycket rolig och inspirerande träff med goda semlor!

Mats De Vahl arbetade sin sista dag som konstkonsulent och fick blomma och tack från KNIS, konstnätverket i Sundsvall. KNIS bjöd också in de konstnärer i KiF-projektet som finns i Sundsvall till en träff på Kollektivverkstaden den 20 mars kl. 18.30.

Missa inte Nina Bondestams visning!

Kulturmagasinet i Sundsvall

Konstnären och konstkritikern Nina Bondeson visar utställningarna TILLSTÅND av Kerstin Lindström och Printing a Princess av Maria Lagerborg.

Information på Kulturmagasinets Facebooksida

Konstnärsregistret


Konst Västernorrlands webbsida ligger nu som en undersida på Landstingets webbplats

Konstnärsregistret, där länets yrkesverksamma konstnärer presenteras på egen sida med text och bild, finns för närvarande på Resurscentrum Konsts webbsida. Men kommer att flyttas till Konst Västernorrland inom kort.

Vill du vara med eller vill du uppdatera dina tidigare uppgifter? Kontakta oss!

Se konstnärsregistret på RCK

Besök Konst Västernorrland
Verk av Elin Eplet Sandström (t.v.) och Anita Christoffersson (t.h.)

KonstART

– en mobil mötesplats


Det är dags för Konst Västernorrlands mobila mötesplats KonstART, denna gång i Härnösand. Syftet är att skapa mötesplatser för verksamma inom konstområdet; konstnärer, institutioner, föreningar, kollektivverkstäder m fl.

Vi träffas på Härnösands konsthall, 12 april kl. 17.00–19.00.

Maria Oldenmark berättar om verksamheten och visar Anita Christofferssons utställning.
Härnösands konstförening berättar om sin verksamhet och visar Elin Eplet Sandströms utställning.
Kollektiva konstnärsverkstan i Härnösand deltar också och delger oss om vilka möjligheter det finns att arbeta där.
Konstkonsulenten informerar och kanske har du något du vill berätta om!

Samtal, fika och mingel!
Har du plats i bilen eller vill samåka, hör av dig till Eva-Leena, eva-leena.skarin@lvn.se.

Varmt välkomna!
Maria, Nina och Eva-Leena.

Välkommen till möte på
Sundsvalls Kollektivverkstad


Bästa konstnärskollegor,
Tack för senast! Det var trevligt att träffas på Kulturmagasinet. Vi är några konstnärer, Olof, Ulla-Carin, Maria och Lisbeth som har bildat en förening för att kunna göra saker tillsammans. Det kan till exempel vara att träffas och prata om konst, ordna intressanta föreläsningar eller konstutställningar. Eller att vi har utbyte av varandra och kan dela med oss av våra kunskaper om olika saker inom konst. Vi ordnar en första träff för att lära känna varandra och det skulle vara trevligt att presentera vad vi gör för slags konst. Så om du har möjlighet att komma, ta gärna med dig ett litet konstverk eller ett fotografi av något konstverk du gjort. 

Välkomna!

Vi ses på Sundsvalls kollektivverkstad, måndag 20 mars kl. 18.30
Paviljongvägen 11, Sundsvall.
Meddela gärna om du kommer.

Bästa hälsningar
Ulla-Carin Winter 076-841 28 71, Maria Lagerborg 072-210 10 32,
Lisbeth Malm 076-804 68 14, Olof Ahlström 073-04 42 24

Kollektivtrafik: Buss nr 3 från Navet till Sidsjön kl.18 eller 18.15, hållplats Paviljongvägen.

Dear Artists,
Thank you for last time! It was nice meeting you at the Kulturmagasinet. We are a few artists, Olof, Ulla-Carin, Maria and Lisbeth who have formed an association to be able to do things together. It could for example be to meet and talk about art, organize interesting lectures and art exhibitions. Or that we exchange knowledge about different things about art. We will arrange a first meeting to get to know each other and it would be nice if we could introduce ourselves to each other with in what kind of art everyone is doing. So if you have the opportunity to come, please bring an artwork or a photo of artwork you made.

See you at Sundsvall kollektivverkstad, Monday, March 20 at 18.30.
Paviljongvägen 11, Sundsvall.
Please let us know if you want to participate. 

Welcome!

Best regards
Ulla-Carin Winter 076-841 28 71, Maria Lagerborg 072-210 10 32,
Lisbeth Malm 076-804 68 14, Olof Ahlström 073-04 42 24

Public transportation: Bus No. 3 from Navet to Sidsjön at 18 or 18:15, stop Paviljongvägen.

Sundsvalls kollektivverkstad

Mobilitetsstöd/resestöd

Att mötas över gränser och arbeta globalt blir allt viktigare och bidrar till en vidgad arbetsmarknad för länets konstnärer. Genom att ingå i internationella utbytesprogram kan Konst Västernorrland knyta kontakter med internationella konstnärer och bidra till att intressanta möten och händelser skapas i länet. Möjlighet finns att söka stöd för frakter och resor vid utställningar. Länets konstnärer ges chans att öka sina kontaktytor och blir synliga nationellt och internationellt. Ansökan kan lämnas löpande.

Under 2016 gavs bl.a. resestöd för ett vistelsestipendium Österrike, en samlingsutställning med 10 konstnärer som visade sin konst utanför länet och till en konstnärs deltagande i en jurybedömd utställning.

Till ansökningsblankett

Är du fri yrkesverksam
kulturskapare i Sundsvall?

Sök stöd för kulturprojekt i Sundsvalls kommun!

Stöd beviljas till publika verksamheter och projekt inom scenkonst, bild och form samt musik. Det gäller publika verksamheter som tar plats i Sundsvalls kommun och är öppet för alla att ta del av.

Under 2017 finns två ansökningstillfällen, 30 april och 30 september.

Information på Sundvalls kommuns webbsida

Att skriva om konst

Workshop på Sliperiet i Umeå


I det fortsatta arbetet med att göra webbpublikationen Volym till en plattform för konst i Norrland bjuder Konstkonsulenterna i Norr in yrkesverksamma konstnärer och konstvetare i till workshop med temat ”Att skriva om konst”.

Plats: Sliperiet på Konstnärligt Campus och Bildmuseet, Umeå
Datum: 4 april, klockan 10.00-16.00

Vi möter Ann-Catrine Eriksson, konstvetare och universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Ann-Catrine håller bland annat kursen Att skriva om samtida konst, på Umeå Universitet.
Dagen består av föreläsning och innehåller också ett workshop-pass där vi använder oss av pågående utställning på Bildmuseet i Umeå som underlag för övningarna.
Vi viker 4 - 5 platser för varje län, om fler anmäler sig sker lottning av platserna. Du som tidigare skrivit för Volym eller deltagit i tidigare Volym-seminarium har företräde till dagen.

Anmälan för konstnärer i Västernorrland görs senast den 21 mars till Maria Sundström,  maria.sundstrom2@lvn.se

Att skriva om konst är ett samarrangemang mellan konstkonsulenterna i Norr.

Till information på Konst Västernorrland

Uppsala kommun söker konstverk

Har du som konstnär färdiga verk som kan passa i en skola eller förskola?

Uppsala kommun arbetar med konstnärlig gestaltning vid ett stort antal ny- och ombyggnationer av skolor och förskolor i Uppsala. Målet är att verksamheterna ska få konst som blir en integrerad del i verksamheten och barnens vardag men också att få en större geografisk spridning av konsten i Uppsala.

Yrkesverksamma konstnärer, som har färdiga konstverk i material som tål att placeras utomhus och inomhus, välkomnas. Även konstverk som kan anpassas eller verk som är möjliga att framställa genom befintliga former kan komma i fråga. Konstverken ska fungera in i en skol- och förskolemiljö.

Intresseanmälan lämnas senast den 1 maj 2017.

Information på Uppsala kommuns webbsida

Vi som finns på Konst Västernorrland är:
Maria Sundström
Konstkonsulent
maria.sundstrom2@lvn.se
0611-80 207
072-715 33 84
Nina Tenskog
Konstsamordnare
nina.tenskog@lvn.se
0611-80 333
073-271 00 05
Eva-Leena Skarin
Vik. konstsamordnare/konstkonsulent
eva-leena.skarin@lvn.se
0611-80 000
070-351 07 04
Detta nyhetsbrev skickades till robert@roberteriksson-art.com
Du får detta mejl då du anmält dig till denna lista via https://www.rvn.se/Utveckling/Kultur-och-bibliotek/konst-vasternorrland/

Avsluta prenumeration   

Ändra inställningar för prenumeration
Copyright © 2017 Konst Västernorrland, All rights reserved.

Adress:
Konst Västernorrland Regional utveckling Härnösand S-871 85 Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp