Juni 2015
Om nyhetsbrevet inte visas korrekt och/eller bilder saknas, kolla inställningarna för din e-post eller klicka här för att se det i din webbläsare
Välkommen till nyhetsbrevet från
Konst Västernorrland!
Projektet Resurscentrum konst Västernorrland har nu avslutats. Projektet med finansiering från Statens Kulturråd och Landstinget startade i april 2012 och har pågått i tre år. Vad som återstår nu är redovisning av projektet och att ta vara på resultatet av arbetet i projektet. RCK-webbsidan kommer under hösten att transformeras till sidor på lvn.se.
Resurscentrumkonst
Slutrapport RCK
Kulturbryggan in Residence Västernorrland
Nu är det dags för Kulturbryggan in Residence! Under vecka 26, 22 – 26 juni kommer de att öppna sitt temporära kontor på en rad olika orter i regionen. Välkommen att anmäla dig till infomöte i Härnösand den 22 juni kl.13 - 14.30 och/eller en konsultationstid för att diskutera en projektidé/ansökan.
Ny medarbetare
Från september kommer en ny medarbetare till oss, Maria Sundström som efterträder Lisa W Carlson som konstkonsulent. Maria är från Umeå och många av er känner henne sedan tidigare då hon jobbat på Länsmuseet Murberget med bl.a. konstutställningar och pedagogik. Hon har tidigare också arbetat konstnärsfackligt som ordförande i KRO på riksplanet.
Resurscentrumkonst
Arbetet framåt
Nu startar vi med det nya namnet på konstverksamheten som blir Konst Västernorrland, ett resurscentrum för konst regionalt. Både konstkonsulentens med främjandeuppdraget och den offentliga konsten som innefattar konsten i Landstingets lokaler kommer i fortsättningen att arbeta tillsammans. Arbetsformen med mötesplatser och referensgrupp kommer att fortsätta.
Projektmedel
Nästa ansökningsdatum för projektmedel är 15 sept. Nytt är att man måste använda en särskild blankett för ansökan som kommer att finnas på webben i augusti. Om ni inte hittar så maila till mats.de.vahl@lvn.se så skickar vi den.
Resurscentrumkonst
Volym
Volym arbetar vidare nu med sikte på att bli en konstsida för hela Norrland. Ett seminarie om skrivande kommer att hållas i Umeå i början på november. Datum kommer i augusti. Följ även Volym och Konstsupporten på Facebook.
Y-salong 2016
Nu planeras det för Y-salong på länsmuseet Murberget i februari 2016. Datum för utställning är 6/2 – 19/4 2016. Ni konstnärer som tänker delta kan rikta in er på inlämning den 4/12 2015. Mer info kommer under första veckan i september men spara datumet!
Resurscentrumkonst
Konstkonsulter
Vi söker konstnärer som vill arbeta med miljögestaltning och hängning av konst i vårdmiljöer. En pool med olika kompetenser är målet för mindre eller större projekt. Är du intresserad så maila en intresseanmälan till Mats de Vahl.
Vi som finns på enheten är:
 
Mats de Vahl
Konstkonsulent
mats.de.vahl@lvn.se
0611-80 214
070-24 69 39
Nina Tenskog
Konsthandläggare
nina.tenskog@lvn.se
0611-80 333
073-271 00 05
Maria Sundström
Kontaktuppgifter kommer