Mars 2016
Om nyhetsbrevet inte visas korrekt och/eller bilder saknas, kolla inställningarna för din e-post eller klicka här för att se det i din webbläsare
Resurscentrumkonst
KonstART 4 – en mobil mötesplats
Välkommen till möte och mingel för verksamma inom konstområdet! Det är dags för Konst Västernorrlands mobila mötesplats KonstART, denna gång i Örnsköldsvik. Syftet är att skapa mötesplatser för verksamma inom konstområdet; konstnärer, institutioner, föreningar, kollektivverkstäder m fl.

När: 12 april 17.00 -19.00
Var: Bror Marklunds ateljé, Örnsköldsviks Museum och konsthall

Under träffen ger Galleri Lokomotiv oss en inblick i sin verksamhet, Anders Thorsén berättar vad som är på gång i High Coast Art Valley och Nätterlunds stiftelse och konstkonsulenterna informerar.
Konstfika och mingel.

Ta med om du har något du vill visa eller samtala om!
Resurscentrumkonst
World Art Day 15 april
Några olika arrangemang går av stapeln i anslutning till World Art Day i länet

Grattis i förskott Leonardo!
Kom och fira WAD, DaVincis födelsedag, tillsammans med KNIS – Konstnätverket i Sundsvall.
Torsdag 14 april 16.00 - 20.00.
Utställning, konstprat, animation och boktryck.
Vi bjuder på dryck och tilltugg!
Östermovägen 33, Maria Lagerborgs ateljé, Skönsmon, Buss 4 mot Bredsand
Välkomna!

Konstrunda i Härnösand
I anslutning till World Art day anordnar KKV en Konstrunda i Härnösand med öppna ateljéer 16-17 april, 12.00-16.00
Jan K Persson, Lennart Kristiansson, Carina Kågström, Sandra Berg Mozard (på KKV), Gunnel Oldenmark (på KKV), Lisa W Carlson, Staffan Westerlund, Jim Daw, Eva-Leena Skarin,
Kjell Bäckvall (endast söndag), Gudrun Sondell
Resurscentrumkonst
VOLYM
Från den 1 april har Volym är Ida Rödén ny redaktör. Ida har under en tid skrivit Konstsupporten och tar nu över redaktörsjobbet efter Jan K Persson. Jan K kommer att finnas kvar i Volym men då i huvudsak som skribent. Vill du komma i kontakt med Ida så har hon mailadress: idaroden@gmail.com
Lista på yrkesverksamma konstnärer
Konst Västernorrland går nu igenom kontaktuppgifterna och gör ett nytt upprop till dig som yrkesverksam konstnär för att kunna komma i direktkontakt med dig i din yrkesutövning. Vi kommer under året att förvandla RCKwebben till Landstingets sida och då kommer även konstkartan att flytta med och uppgraderas. Vi behöver en bra bild över vilka som är verksamma i länet.
Resurscentrumkonst
JOJJO.SE
Ryktena om JOJJOs död är falska. Kulturkonsulenterna i Västernorrland håller den vid liv och arbetar på att omvandla den så sidan blir tillgänglig för alla.

Vad är Jojjo.se?
Jojjo.se är en webbaserad kulturutbudskatalog för barn och unga i Västernorrland. Den innehåller också fortbildning och inspiration på kulturområdet för vuxna. Utbudet är sammanställt av ett nätverk som består av länets kulturkonsulenter. Katalogen erbjuder ett brett och varierat utbud av upplevelser och aktiviteter. Här hittar du aktuella erbjudanden inom t ex dans, film, konst, teater, litteratur, kulturarv och musik.
Har du som bildkonstnär något att erbjuda i katalogen så ta kontakt med Maria Sundström, maria.sundstrom2@lvn.se
Resurscentrumkonst
Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Den övergripande uppgiften är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur. Myndigheten ska också analysera och sprida kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor och bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.
På konstnärsnämndens sida kan du se vilka stöd du kan söka. Förutom arbetsstipendier kan man söka för internationellt utbyte och i IASPISprogrammet kan man söka residens.
Vi som finns på enheten är:
 
Mats de Vahl
Konstkonsulent
mats.de.vahl@lvn.se
0611-80 214
070-24 69 39
Nina Tenskog
Konsthandläggare
nina.tenskog@lvn.se
0611-80 333
073-271 00 05
Maria Sundström
Konstkonsulent
maria.sundstrom2@lvn.se
0611-80207
072-7153384