Juli 2016
Om nyhetsbrevet inte visas korrekt och/eller bilder saknas, kolla inställningarna för din e-post eller klicka här för att se det i din webbläsare
KonstART
KonstART turné
Den 3 december 2015 startade den mobila mötesplatsen KonstART sin turné runt Västernorrland. Den avslutades för säsongen 18 maj i Konstparken Ånge.

Turnén är ett svar på de behov av återkommande träffar för verksamma inom konstområdet som  framkom under projektet Resurscentrum Konst.

Fem platser har besökts, Sundsvalls museum, Länsmuseet Härnösand, Sollefteå museum, Örnsköldsviks museum och konsthall och Konstparken i Ånge. På plats har det varit intressanta  samtal om vad som händer inom konstområdet, information från konstkonsulenterna, visning av de utställningar vi besökt, trevligt mingel och fika! I höst fortsätter aktiviteterna runt om i länet med möten i Timrå (12 okt.) och Kramfors där datumet inte är satt än. En workshop i hur en bra stipendieansökan ska göras. Håll utkik, mer information kommer!
BRAK 2016, logotyp
Missa inte BRAK 2016!
Tyvärr kommer den här påminnelsen något sen men en efteranmälan går nog!
Den 14 – 15 september arrangerar Konstnärscentrum Nord tillsammans med länskonstkonsulenten i Norrbotten, Arbetsförmedlingen kultur nord, Konsthallen i Luleå och Havremagasinet i Boden branschdagar för konstområdet i norr.
Under dagarna varvas konstnärspresentationer med föreläsningar, panelsamtal och debatter kring aktuella frågeställningar. Möjligheten att ta del av konstnärspresentationer i digital form och möta konstnärer finns under båda dagarna.

Välkommen att ta del av ett intressant och aktuellt program med konst och politik i fokus!
Anmälningar till BRAK 2016 görs digitalt via brak2016.se
Resebidrag för konstnärer kan sökas från Konst Västernorrland med 1 500kr.
Logotyp, BUS
Om IV, Individuell Visningsersättning
Sista anmälningsdag den 15 september!

Du som har sålt ett verk exempelvis till en kommun, kyrkan, ett landsting eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten. Det kallas för individuell visningsersättning och är ett statligt anslag som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut.

IV-ersättningen är idag Sveriges bredaste konstnärsstöd med cirka 4 000 konstnärer som årliga mottagare. Syftet är att ge kulturskapare ekonomisk trygghet eftersom det enligt upphovsrättslagen är fritt att offentligt visa konstverk som överlåtits med konstnärens samtycke. Upphovspersonen kan alltså inte få någon upphovsrättsersättning för denna visning. IV är en slags kompensation för detta och kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på bibliotek. Konstnären har dock alltid kvar sin upphovsrätt även om verket (föremålet) är sålt.

För att få IV-ersättningen måste du registrera dina verk innan den 15 september varje år. De verk du registrerat tidigare är kvar i systemet och behöver inte skrivas in igen. Pengarna betalas ut lagom till jul.
Konstkartan
Vi arbetar vidare med att transformera RCKwebben till en landstingssida och det arbetet kommer att slutföras i september. Men till det arbetet behöver vi en insats från länets konstnärer. Vi vill att ni skickar in uppgifter om er verksamhet eller uppdaterar den ni har.

Skicka så fort det går gärna redan nu under sommaren.

Information om ny anmälan till Konstkartan (pdf)
Information om uppdatering av uppgifter (pdf)
Logotyp, jojjo.se
Sök uppdrag på Jojjo
Vad är Jojjo.se?
Jojjo.se är en webbaserad kulturutbudskatalog för barn och unga i Västernorrland. Den innehåller också fortbildning och inspiration på kulturområdet för vuxna. Utbudet är sammanställt av länets olika kulturkonsulenter. Katalogen erbjuder ett brett och varierat utbud av upplevelser och aktiviteter. Här hittar du aktuella erbjudanden inom t ex dans, film, konst, teater, litteratur, kulturarv och musik.
Du som är konstnär kan här erbjuda workshops, Skapande skola, fortbildningar med mera. 

Skicka en pdf, A4 med bild, text och kostnad som beskriver ditt konstpedagogiskt projekt och bifoga dina kontaktuppgifter till: maria.sundstrom2@lvn.se
Sök länets Kulturstipendium 2016
Två stipendier à 30 000 kronor går till utövare eller studerande under 35 år med anknytning till länet med minst påbörjad högre konstutbildning inom alla konstarter samt ett arbetsstipendium à 50 000 kronor. Fyra stipendier à 10 000 kronor går till unga kulturutövare 16-25 år bosatta i länet. Ett stipendium à 50 000 kronor går till entreprenör eller ideell organisation inom kulturella och kreativa näringar.

Sista datum för ansökan är 22 augusti.
Bror Marklunds verkstad
Sök två konstpedagogiska uppdrag
Vi söker två konstnärer som vill arbeta konstpedagogiskt kring Bror Marklunds konst och konstnärskap höstterminen 2016 eller vårterminen 2017. Skapande skola projektet Att göra en vacker grunka, det blev aldrig av utgår ifrån Bror Marklunds konst och hans olika verk som finns i Örnsköldsviks kommuns samling. Projektet omfattar 20 klasser årskurs 5 i Örnsköldsviks kommun som ska vid två tillfällen träffa en konstnär. Det första tillfället blir i Bror Marklunds ateljé på Örnsköldsviks museum och det andra tillfället blir sedan i den egna skolmiljön. En workshop planeras den 23 eller 25 augusti i Örnsköldsvik med de utvalda konstnärerna.

Är du konstnär och intresserad av ett uppdrag som kan förläggas på höst- eller vårtermin? Skriv några rader om dig själv och din tidigare erfarenhet av konstpedagogiskt arbete. Frågor och intresseanmälan mailas till: maria.sundstrom2@lvn.se
Aktuella utlysningar inom Kulturkontakt Nord och Kulturbryggan
Kulturbryggan har Utlysning nr 2 för startstöd och genomförande. Ansökningsperioden öppnar den 12 augusti och stänger den 2 september. Beslut kommer i november.

På Kulturkontakt Nord finns olika stöd att söka ur mobilitetsprogrammet och konst- och kulturprogrammet. Programmen syftar till att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum, samt främja nya impulser och initiativ på kulturområdet. Här kan du läsa mer om de fyra stöd inom Kulturkontakt Nord som har sista ansökningsdag under augusti och september.
Artscape
Under hösten 2016 kommer fyra kompositörer arbeta med olika musikverk med utgångspunkt ur Qvistska samlingen på Härnösands konsthall. Fyra konstnärer inbjuds till ett konstnärligt samarbete med kompositörerna för att utforska samlingen på nytt genom att två konstarter möts. Musik- och konstprojektet visas i en utställning på Härnösands konsthall nästa sommar den 3 juni - 26 augusti 2017. Konstutställningen och musikkompositionerna uruppförs under vernissagen på Härnösands konsthall.

Tanken är att belysa aktuella samhällsfrågor med utgångspunkt i ett historiskt perspektiv genom att inbjuda konstnärer och kompositörer att gestalta ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv utifrån konsten, samtiden och det egna skapandet. Projektet drivs av Härnösands kommun och föreningen NyMus. Projektmedel söks också från Statens kulturråd och Landstinget Västernorrland.
Vi som finns på enheten är:
 
Mats de Vahl
Konstkonsulent
mats.de.vahl@lvn.se
0611-802 14
070-247 69 39
Nina Tenskog
Konstsamordnare
nina.tenskog@lvn.se
0611-803 33
073-271 00 05
Maria Sundström
Konstkonsulent
maria.sundstrom2@lvn.se
0611-802 07
072-715 33 84