November 2015
Om nyhetsbrevet inte visas korrekt och/eller bilder saknas, kolla inställningarna för din e-post eller klicka här för att se det i din webbläsare
Resurscentrumkonst
Y-Salong 2016
Y-salongen är jurybedömd och alla konstutövare bosatta i eller med anknytning till länet är välkomna att söka. Årets tema tar avstamp i ordet lager som i en av flera betydelser kan associeras till dimensioner, nivåer, skikt, varv, strata… Men långt fler tolkningar och associationer är möjliga och vi vill nu se hur länets samtida konstutövare förhåller sig till temat. Utställningen visas i Murberget Länsmuseet Västernorrlands stora utställningshall och vi ser fram emot konstverk i alla upptänkliga tekniker och material.
Nu närmar sig Y-salongen så om du inte redan har planerat för den så gå in på länken här nedan och lämna en anmälan senast 4/12.
Foto från utställningen om Lars Ahlin och Arne Jones
KonstArt – en mobil mötesplats
Under hösten och våren 2015-16 inbjuder konstkonsulenten och Konst Västernorrland till möten på fem olika platser i Västernorrland. Syftet är att skapa mötesplatser för verksamma inom konstområdet; konstnärer, institutioner, föreningar, kollektivverkstäder med flera.

Vi startar första KONSTart - mobil mötesplats den 3 december kl 17–19 på Sundsvalls museum i utställningen Lars Ahlin och Arne Jones – ett livslångt samtal om konst. Maria Sundström som producerat utställningen presenterar tankegången bakom, KNIS, Konst nätverk i Sundsvall, presenterar sig, konstkonsulenterna informerar, mm. konstfika och mingel. Kom och ta med de du/ni vill samtala om, välkomna!

Nästa mobila mötesplats blir den 13 januari 2016 på Länsmuseet Murberget i Härnösand. Då visas bl.a. utställningen Getbergetschule och Robert Olsson ny chef på museet berättar om museets arbete.
Foto från workshop
VOLYM
Norrländskt intresse att skriva i Volym

På Konstnärligt campus HUMlab-X vid Bildmuseet i Umeå samlades 4 november ett 30-tal skrivintresserade konstnärer från olika håll i Norrland, för en workshop som Volym och den norrländska regionens konstkonsulenter inbjudit till.

Under rubriken ”Skriva om konst för en norrländsk Volym” diskuterades möjligheter och förutsättningar för att utveckla Volym till att även publicera material från Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
Föreläsningar hölls av Julia Pennler, HUMlab, om utmaningar för litteratur och konst vid publiceringar på Internet, och av Katji Lindberg, Konstfack, om att skriva om sin egen och andras konst.
Mats de Vahl och Jan K Persson presenterade Volym och berättade om den bredare norrländska tanken. Workshopen blev ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter, om att skriva om konst och att få flera att skriva i Volym.

Det framgick tydligt att det finns stort intresse i de övriga länen för medverkan i Volym. Redan nu finns ett exempel en recensionen om den nya konsthallen på Frösön. Träffen i Umeå visade helt klart på det norrländska engagemanget och att det finns stort behov av flera kontakter över länsgränserna för Volym.
Foto från Konst som mötesplats
Konsten som mötesplats - interkulturell utveckling
Tanken med projektet Konst som mötesplats på Järnsta kulturverkstad i Vännersta, Nordingrå är att matcha verksamma konstnärer i länet med nyanlända konstnärer.
Järnsta kulturförening vill för nyanlända flyktingar i Kramfors skapa möjligheten att möta konst och konstnärer i olika former. Föreläsningar om konst varvas med workshops där man får arbeta med måleri, grafik, film, trä och textil.

Workshopledare och föreläsare under hösten kommer från bl.a. Syrien, Sverige och Eritrea med lång erfarenhet som t.ex. grafisk designer, bildkonstnär, konsthantverkare, fotograf eller dokumentärfilmare.
Nu går arbetet vidare under nästa år där Myller Kultur & Händelser planerar för ett integrationsprojekt för utlandsfödda kulturarbetare i Västernorrland. Under våren 2015 genomfördes en förstudie för att titta närmare på hur man kan arbeta med detta, och förstudien resulterade i en plan som nu är klar att sättas i verket!

Projektledare är Annikka Kronlid Arvidsson och Sara Taub Mkelle.
Myller Kultur & Händelser är en ekonomisk förening, vars aktiva medlemmar även arbetat med integrationsprojektet ”Konsten som Mötesplats”.
Vi som finns på enheten är:
 
Mats de Vahl
Konstkonsulent
mats.de.vahl@lvn.se
0611-80 214
070-24 69 39
Nina Tenskog
Konsthandläggare
nina.tenskog@lvn.se
0611-80 333
073-271 00 05
Maria Sundström
Konstkonsulent
maria.sundstrom2@lvn.se
0611-80207
072-7153384