December 2014
Om nyhetsbrevet inte visas korrekt och/eller bilder saknas, kolla inställningarna för din e-post eller klicka här för att se det i din webbläsare
Välkommen till nyhetsbrev nr. 7
Tack alla konstnärer och andra verksamma inom konstområdet för i år.
Här kommer årets sista nyhetsbrev med rapporter från intressanta pågående konstprojekt i Västernorrland, Branschdagarna för konst i november, chans att se gömda och glömda konstpärlor och så en uppmaning till er som ännu inte besökt Konstsupporten, gör det!

God Jul och gott nytt år önskar konstkonsulenten och Resurscentrum konst!
Utvärdering av Resurscentrum konst
Projektet Resurscentrum konst avslutas i april 2015. Projektet som startade i april 2012 utvärderas under december t.o.m. februari av Catarina Lundström.
Hon kommer att samtala med berörda personer och organisationer runt om i länet för sin utvärdering.
Vill du ha kontakt med Catarina når du henne på 070-55 10 161.
Foto från Branschdagarna
Branschdagar för konst

Två dagar i november kom ett 90-tal personer, konstnärer och andra verksamma inom konstområdet till Arken i Örnsköldsvik för att träffas och samtala om just konst.

Föreläsningar, presentationer av konstprojekt och portfoliovisning var några av inslagen.

Foto från Konstrummet Falken
Konstrummet Falken

Konstrummet Falken drivs av Samuel Andersson och Olof Ahlström där Resurscentrum Konst är finansiär och fastighetsbolaget Mitthem är mottagare och medfinansiär av projektet.

Konstrummet Falken bygger på en idé om personnära konst i området Bruksgatan/Gillebergsgatan i Skönsberg, Sundsvall. Var bör konsten befinna sig i ett bostadsområde för att så många boende som möjligt ska kunna ta del av den? Var är navet?

Foto från Projektet Läget
Läget

Läget heter projektet som Janne Björkman och Kerstin Lindström genomför i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland, också finansierat av Resurscentrum konsts satsning Produktion av konst. De vill med konstens hjälp ställa frågan hur det står till i Västernorrland och skapa en konstnärlig lägesrapport om tillståndet i länet.
Så här skriver de bl.a.
Hur gestaltar man ett län?

Under hösten 2014 och vintern 2015 reser vi runt i Västernorrland och avläser väntade och oväntade tendenser i tiden.

Foto av Kiörningsgården, från Murbergets samlingar
Kiörningsgården
I Produktion av konstprojektet Kiörningsgården, en dokumentation samarbetar konstnär Dag Wallin med Länsmuseet Murberget. Arbetet syftar till att dokumentera Kiörningsgården och pensionatets innehavare Birgit Dahlgren som levt i verksamheten sedan tidigt 1970-tal.
Så här skriver Dag:
Kiörningsgården i Nordingrå, en betraktelse.
Ett Pensionat är en plats dit människor strömmar in och ut, i kölvattnet lämnande en sorts kulturlager. En bit av sin historia.
Kiörningsgården och Birgit Dahlgren är ett. Innehavare sedan 1970-talet.
Kiörningsgården byggd 1800–talet.

Var drar jag gränsen: hur länge ska jag förväntas göra konstnärliga uppdrag gratis?

Läs svaret på Konstsupporten på Volym. En frågekolumn om konst som vänder sig till konstnärer som önskar få vägledning i det konstnärliga arbetet och teoribildningen kring det. Idén till projektet kommer från konstnären Ida Rödén som också är den som hanterar kolumnen. Ställ en fråga du också!
Se konst ur spännande samling
Under våren 2015 finns chans att få ta del av gömda och glömda guldkorn ur landstingets konstförråd. Även inköp så rykande färska att de ännu inte placerats ut! Utställningen i samarbete med Länsmuseet Västernorrland kommer att visas på Murberget och curator är Maria Sundström.
Härnösands konsthall söker konstnär
Skapa med en konstnär. I samband med utställningen Konstveckor för barn & unga vill Härnösands konsthall erbjuda elever från Härnösands kommun att arbeta tillsammans med en konstnär. Därför söks en konstnär som vill arbeta med skolklasser under två workshopsdagar, 9 - 10 februari 2015. Resultatet av projektet visas i utställningen 16 - 28 februari 2015.
Kort om webbplatsen Kort om webbplatsen
Kontakta oss
Resurscentrum konst i Västernorrland
Konstkonsulenten, Landstinget Västernorrland, 87185 Härnösand