Nyhetsbrev nr 5

I dagsläget har vi 183 prenumeranter på nyhetsbrevet!

Vill du inte få nyhetsbrevet i din maillåda kan du tacka nej, annars behöver du inte göra något. Sprid info om brevet så vi får många prenumeranter och kännedom om konstområdet i Västernorrland ökar

Konstnärer i Västernorrland

Konsulter på Konstrådet har hört av sig till konstkonsulenten för att få info om vilka konstnärer som finns i länet och hur vi har konstnärer registrerade och presenterade.

Ett 100-tal konstnärer presenterar sig idag på Konstkartan under rubriken Konstnärer på RCKs webbplats. Vid en snabb översyn ser vi att många uppgifter är felaktiga och bilder är gamla.

Vi uppdaterar och utvecklar konstkartan!!!

Mer plats för bilder på konst, presentationstext och fler kategorier att välja mellan.

Där finns kriterier som stöd för bedömning av professionalitet. Kriterierna är vedertagna i branschen och generösa. Ansökan utifrån kriterier gäller för nya ansökningar!

Instruktion i pdf under Ny Anmälan under länken Konstnärer

Uppmaning till Alla konstnärer som i dagsläget finns med på Konstkartan:
  • Se över kontaktuppgifter på gamla konstkartan

  • Instruktion i pdf under uppdatering av uppgifter under länken Konstnärer

  • Plocka fram bilder på nya verk

  • Se över presentationstexten

  • Ange de kategorier du vill vara sökbar under

  • Mejla nya uppgifter till Robert senast 31 juni robert@resurscentrumkonst.se

Observera att efter 31 juni förändras designen på konstkartan och de gamla uppgifterna tas bort. Kontakta Robert via e-post om du har frågor!

Tyck till om den regionala kulturen!
Västernorrlands kulturplan på remiss.
http://www.lvn.se/Utveckling/Kultur/kulturnyheter/Tyck-till-om-den-regionala-kulturen/
Rapport från KRO
Utsikt från ateljéerna 2014
Den här rapporten - Utsikt från ateljéerna - bygger på en enkät med Sveriges yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare.
2 478 professionella konstnärer och konsthantverkare, alla medlemmar i KRO, KIF och/eller BUS, har svarat på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 38 procent (motsvarande siffra 2011 var 29 procent). Frågorna rör inkomster, försörjning och socialförsäkringssystemet.
Resurscentrumkonst
Produktion av konst!
Den 10 maj avslutades det andra Produktion av konstprojektet med utställning av sex nymålade containrar uppställda framför residenset på Härnösands torg. På projektets Facebooksida kan man läsa om processen och se bilder både från arbetet och utställningen.
3D-printing/additiv tillverkning
Föreläsning 10 juni om 3D-printing/additiv tillverkning
Plats är Campus Sundsvall  12.00 – 13.00
Lars-Erik Rännar från MIUN håller 30 min föreläsning och möjlighet till diskussion om 3D-teknikens möjligheter inom exempelvis konstprojekt.
Branschdagar för konstområdet i Norrland
Boka 26-27 november, när konstnärer och andra aktörer inom konstområdet möts i Örnsköldsvik.  I dagsläget är arrangemanget ett samarbete mellan Resurscentrum konst i Västernorrland, KC-Nord, Ö-viks kommun och AF Kultur/Media.
Planeringen är i full gång. Information om program och anmälan kommer på RCK webben!
Beviljade bidrag våren 2014
Beviljade bidrag efter ansökan för projektmedel, resestöd vid utställningar eller framträdanden nationellt och internationellt.
På RCK's webbsida finns nu förteckning över vilka bidrag som är beviljade
Konstmingel på NAVAB i Nordingrå 25 maj
Nordingrå Alltekniska Verkstad AB och RCK bjöd in verksamma till smedjan för att prova på smide, svetsning och gjutning. Dagen inleddes med performance av Lisa W Carlson och avslutades med middag på Järnsta kulturförening.
Tagtool på Urkult
RCK i samarbete med Urkult håller fredagen 1 augusti en workshop med projicering av ljus och animation under ledning av Maria Lagerborg, Iyambo Davidsson och Johanna Wallberg. Kvällen fortsätter med ljusföreställning på festivalområdet. – The night is our canvas.
Ansökan av projektmedel
I september är det dags för nästa ansökan av projektmedel.
Info finns på RCK's webbsida.
Nytt från konstkonsulenten
31 augusti avslutar Lisa W Carlson arbetet som konstkonsulent.
Projektet Resurscentrum konst pågår till och med april 2015 och Mats De Vahl kommer från och med september 2014 arbeta 80% på sin tjänst. Resterande 20 % konstkonsulent kommer att användas i temporära förstärkningar för att genomföra projektets aktiviteter.
Maria Lagerborg arbetar 50% under hela projekttiden.
Konsttidningen Volym
Ständigt uppdaterad, www.volym.info
Kort om webbplatsen Kort om webbplatsen
Kontakta oss
Resurscentrum konst i Västernorrland
Konstkonsulenten, Landstinget Västernorrland, 87185 Härnösand