Nyhetsbrev nr 2
Nyhetsbrev nr 2
I dagsläget har vi 151 prenumeranter på nyhetsbrevet!
Vill du inte få nyhetsbrevet i din maillåda kan du tacka nej, annars behöver du inte göra något. Sprid info om brevet så vi får många prenumeranter och kännedom om konstområdet i Västernorrland ökar.

Webbplatsen www.resurscentrumkonst.se
Syftet är att vara konstområdets branchsida i länet. 2013 är webbplatsen under utveckling och kommer att landa i en form som är både inspirerande, informativ och levande. Webben ska synliggöra det som händer och är på gång. Via webben ska information och länkar om utbyten och samarbeten spridas. Redovisningar av projekt och beskrivningar av konstnärernas utbyten.
Gå ut och kolla och håll dig uppdaterad!!
Kultursamverkan och regional utveckling!
Landstingets nya kulturchef Märta Molin skriver:
-Vi tar tacksamt emot synpunkter på konst- och kulturfrämjande verksamhet som ni tycker ska finnas med i kommande kulturplan. De erfarenheter som gjorts och görs inom projektet Resurscentrum för konst är värdefulla för det fortsatta arbetet – så hör av er. Vi sätter oss gärna ner för samtal om så önskas. Tveka inte att höra av er!
Läs hela Märtas text på RCKs aktuelltsida!
Affisch konstprojekt Sörliden
Produktion av konst!
Den 15 december blir det avslutning/jippo i bostadsområdet Sörliden/Valla.
20 december är det första Produktion av konstprojektet slut i Örnsköldsviks kommun. Konstnärerna som har arbetat där är Annikka Arvidsson och Angelika Frank.
Det konstnärliga arbetet, tillsammans med de boende har haft fokus på att spegla och beskriva de boendes vardag på nya sätt genom användandet av konstnärliga metoder.
Snart kan man läsa deras rapport på RCK-webben och nu kan man även följa projektet på Facebook oberoende om man är facebook-användare eller inte!
Produktion av konst 2014
Har du en idé för ett nytt konstprojekt!
Information om projekt och kontaktuppgifter finns på RCK's webbsida
4 deltagare i Örebro.Foto
Utbildningsdygnet i Örebro
Under vårens dialogmöten i länet var samarbeten mellan mötesplatserna ett av behoven som synliggjordes. 5 konstnärer från olika mötesplatser i länet inbjöds att delta i seminarier och workshops under Utbildningsdygnet i Örebro, ett arrangemang av bla konstkonsulenterna i Sörmland, Örebro län och Västmanland. Program från dagarna finns här. Läs deltagarnas rapport på RCK.

Några röster från rapporten:

-Konstrunda i Örebro: Lite mörkt men ändå behållning av konstverken på rundan, samt intressant information om open art som arrangeras sommartid. Värdefulla tips om finansiering och organisation av konstprojekt.

-Vi borde träffas lite oftare och smida framtidsplaner. Det har
ju kommit så mycket forskning som visar att Konst & Kultur är en grundläggande ingrediens för människans välbefinnande och ser man sig om i världen och i historien så har det t.om visat sig vara en överlevnadsfaktor. Därför borde det egentligen inte vara så svårt att få använda mer av våra gemensamma penningar till dessa områden. Det är god investering för nu och framtiden.

-Givande dygn med väldigt mycket information på kort tid. Nytänkande idéer om hur man kan driva konstförening och finansiera gallerikostnader.

-Det var också givande att få veta mer om hur institutioner går till väga inför sina konstarrangemang. Att många som jobbar som tjänstemän på konstinstutitioner har en konstnärlig högskoleutbildning.

-Mina ”Guldkorn” i programmet var OpenArt och OpenArt Kid och The Non Existent Center. Barnens Bästa Bienal också en Hit.
En Soundbox i en resväska. Foto
Lyssna på Soundboxes
Under ett par dagars intensivt workshoppande under ledning av Derek Holzer från Berlin så fick tiotalet deltagare prova på att bygga sina egna ljudande lådor, modifierade cigarrlådor, väskor och andra lådor. Text, bilder och en ljudfil från den avslutande improvisationen utomhus finns på RCKwebben!
Afternoon Tea Sundsvall
Några röster från deltagare under årets Afternoon tea i Sundsvall
-Intressant men svårt att veta eftersom det är min första träff. Ser jättemycket resurser!
-Om man möts i ett nätvek är det lättare sen att lyfta telefonen och ta kontakt!
-Formen är bra och det är bra styrsel. Man får input och jag kom igång med min idé i och med ”pitchen”
Rapport från Afternoon tea finns att läsa på RCK's webbsida
Annonserade uppdrag och konstrelaterade jobb
Det kommer så gott som var vecka in olika annonserade uppdrag eller konstrelaterade jobb att söka i konstkonsulenternas e-postlådor. En del av dem kanske går till alla konstnärer eller kollektivverkstäder. Nu gör vi en ny sortering för det på aktuelltsidan under fliken uppdrag.
Beviljade bidrag 2013
Beviljade bidrag efter ansökan för projektmedel, resestöd vid utställningar eller framträdanden nationellt och internationellt.
Nu finns förteckning över vilka bidrag som är beviljade på RCK's webbsida.
Ansökan av projektmedel 2014
I mars 2014 är det dags för nästa ansökan av projektmedel.
Låna Tagtoolutrustning!
RCK har två utrustningar som kan lånas ut till konstprojekt i länet. Utrustningen består av bärbar dator och de nödvändiga tagtoolkontrollerna, allt i en liten väska.
Projekten ska redovisas och vara icke kommersiella för att utrustningen ska kunna lånas ut gratis.
Bokas från 2013-08-30 hos Konstkonsulent Lisa W Carlson lisa.westerlund.carlson@lvn.se
Se mer om Tagtool här:
http://www.tagtool.org/wp/about/, http://tagtoolsweden.blogspot.se/
Konstnärsbasen
Konstnärsbasen är Stockholms läns landstings sida för upphandling av konstnärer till konstprojekt. Den är ett verktyg för konstnärer, handläggare, inköpare och projektledare. Gå in och registrera dig för att vara synlig nationellt.
Ständigt uppdaterad, konsttidningen Volym
Under december månad får du veta vilka konstnärer som får årets Göran Dahlberg stipendium!
Kort om webbplatsen Kort om webbplatsen
Kontakta oss
Resurscentrum konst i Västernorrland
Konstkonsulenten, Landstinget Västernorrland, 87185 Härnösand