Oktober 2014
Välkommen till nyhetsbrev Nr. 6
Projektet RCK går nu in på slutfasen där aktiviteterna kommer att slutföras i början på nästa år. Vi arbetar nu vidare på en fortsättning för Resurcentrum Konst efter projekttiden. Produktion av konst rullar på och höstens stora händelse är Branschdagarna med inbjudan här nedan. Välkommen till en mötesplats för konst i Norrland.
Branschdagar för konstområdet i Norrland
Resurscentrum Konst Västernorrland i samarbete med Kc Nord, Örnsköldsviks kommun och Af Kultur Nord bjuder in konstnärer, offentlig konstförvaltning, näringsliv och andra aktörer till Branschdagar för konstområdet i Norrland 2014

Äntligen! Passa på att mötas, diskutera och visionera om hur vi kan skapa ett konstliv attraktivt för konstutövare och konstmottagare.

Missa inte att ta del av föreläsningar, konsthändelser, panelsamtal, portfoliovisning, presentationer av kommande och pågående konstarbeten…
Karolina Modig, journalist och författare till boken Värdet av konst, föreläser om konstens värde för såväl individer som för företag och samhället. Vad och vilka är förutsättningarna för konstarbete i Norrland – nu och i en framtid? Hur och var finns det möjlighet till konstutövande och samarbeten mellan olika aktörer? En panel med deltagare från olika delar av konstområdet samtalar runt frågorna.
Näringsliv och konstkompetens i samarbete – lyssna till entreprenören Lasse Bäckvall och konstnären Andreas Brännlund som berättar om sitt arbete.
HumlabX och Volym presenterar sig… och mycket mer.
Inbjudan Branschdagar 2014>>
Programmet för branschdagarna 2014 finns här>>

Tillfälle till portfoliovisning i samarbete med Af Kultur Nord – info och anmälan se länk – och en öppen visning där du som konstnär har möjlighet att visa ditt arbete digitalt i ett mer spontant format. Anmäl dig på plats och få en tid i öppna körschemat. (mer info i programmet)
Utrymme för tryckt presentationsmaterial kommer att finnas under båda dagar på hänvisad plats i närheten av föreläsningssalarna.
Mer information om portfoliovisning finns här (för konstnärer)>>
Mer information om portfoliovisning finns här (för konstintressenter)>>

En återkommande mötesplats för konstområdet i Norrland
Nu bygger vi modell för ett återkommande tillfälle där aktörer inom konstområdet är samlade under samma tak för att utbyta erfarenheter, kompetens och belysa konstens villkor och utvecklingsmöjligheter i Norrland.

Sist men inte minst… Mingel, nätverkande, fest på kvällen i hoppbacken.

Boka in 26-27 november
Plats: Örnsköldsvik och Arken konferens
Strandgatan 21
Tid: Onsdag – start 09.30 för registrering.
Torsdag – avslut 14.30
Kostnad: Konstnärer gratis. Övriga 300 kr
Kaffe och lunch ingår båda dagarna. Festmiddag i hoppbacken betalas enskilt. Buffé ca 120 kr + dryck

Anmälan senast 26 oktober 2014.
Fyll i anmälningsformuläret här>>
Anmälan är bindande.
Bekräftelse skickas ut via epost.

Kontakt:
Mats de Vahl
mats.de.vahl@lvn.se
Marie Lindgren
marielindg@gmail.com

Adress Metropol 6
Lördag 29 november 2014 på Metropol i Härnösand

Kvällen den 28 november 2009 genomfördes för första gången Adress Metropol Konst som ett pilotarrangemang för performancekonst i regionen. Platsen var jazzklubben Metropol i Härnösand. Arrangemanget har fortsatt varje år därefter, senast 2013 med Adress Metropol 5. Förutom på jazzklubben har arrangemanget involverat Härnösands konsthall, och även tagit plats utomhus på gator och torg i Härnösand.

Adress Metropol leds och planeras av konstnärerna Jan K Persson och Gudrun Sondell med KKV Härnösand som arrangör. De siktar nu på den 6:e omgången av performancefestivalen, för lördagen den 29 november 2014. Innehållet i årets upplaga är under arbete, med inbjudna aktörer i regionen Sundsvall-Umeå. Ett 10-tal programpunkter beräknas, inklusive ett framträdande på dagen på konsthallen där vernissage av två utställningar sker.
Kvällen på Metropol brukar förutom performance också erbjuda olika ljud- och musikinslag. Klart är bland annat ett första live-framträdande av den nybildade metalgruppen Creeping Flesh, Göteborgsbaserad men initierad av två medlemmar med Härnösandsbakgrund. Adress Metropol betyder fri levande konst för alla, men försöker i år lägga betoningen mot en yngre publik med en yngre generation aktörer. Till exempel kommer konstnären Alveola Ämting och dansaren Elin Kristoffersson presentera ett gemensamt verk.
Flera inbjudningar väntar på klartecken och först i slutet av oktober tror arrangörerna att ett program kan börja spikas. Festivalen är geografiskt regionalt inriktad, men konstnärligt gränslös med det bästa som yttersta måttstock. Världens nu mest uppmärksammade performancekonstnär, Marina Abramovic, har bjudits in som exklusiv gäst men tyvärr är hon upptagen aktuell tid med framträdande på Sean Kelly Gallery…

Andra blir upptagen av Adress Metropol den 29 november.
Till dess skriv in datumet!

Produktion av konst
Nu är tre projekt igång inom ramen för Produktion av konst. Läget heter projektet som Janne Björkman och Kerstin Lindström genomför tillsammans med Länsstyrelsen. De vill med konstens hjälp ställa frågan hur det står till i Västernorrland och skapa en konstnärlig lägesrapport om tillståndet i länet.

I projektet Kiörningsgården, en dokumentation sammarbetar Dag Wallin med Länsmuseet. Arbetet syftar till att dokumentera Kiörningsgården och pensionatets innehavare Birgit Dahlgren som levt i verksamheten sedan tidigt 1970-tal. Resultatet visas på Länsmuseet och andra platser.
Det tredje projektet under året är Konstnav som Olof Ahlström och Samuel Andersson gör tillsammans med Mitthem i Sundsvall. Projektet bygger på en idé om personnära konst i området Bruksgatan/Gillebergsgatan i Skönsberg och ställer frågan: Var bör konsten befinna sig i ett bostadsområde för att så många boende som möjligt ska ta del av den? Var är navet? Konstnärerna har i det här fallet valt att fokusera på tvättstugan.

Kort om webbplatsen Kort om webbplatsen
Kontakta oss
Resurscentrum konst i Västernorrland
Konstkonsulenten, Landstinget Västernorrland, 87185 Härnösand