Copy
Velkommen til Support Israels nyhedsbrev.

Se og læs mere på hjemmesiden:

www.support-israel.dk

Besøg  Like 4 Israel på Facebook

 

Juridisk set gør Israel intet ulovligt

Mon du, som en ven af Israel hører det ofte sagt: "ja men, bosættelserne er jo ulovlige".  Herunder en tekst, der måske kan hjælpe dig med at forklare, hvorfor deres opfattelse er forkert.

Det er en myte, at der findes ”ulovligt besatte områder” på Vestbredden. Men den politiske modstand mod Israels bosættelser forveksles desværre med juridiske fakta og skaber had til jøder.
Men Israel gør intet ulovligt ved at bygge boliger på Vestbredden. Sådan er de juridiske fakta. Og fordi usandheder bliver sagt rigtig mange gange, er mange af den opfattelse, at det må være sandheden. Men det er meget langt fra sandheden.
Den komplicerede Israel-Palæstina-konflikt er fyldt med følelser. Desværre er den historisk og juridisk rigtige fortælling om oprettelsen af staten Israel fyldt med myter. 
Juridisk set findes der nemlig ingen ”ulovligt besatte områder”. Derimod findes der omstridte områder, som de kaldes i de fleste af de juridiske dokumenter. Israel bryder således ingen international lov, som det jævnligt siges, for var dette sagen - hvilken lov er det så egentlig, der brydes?
Man henviser tit til FN's Generalforsamling, men resolutioner vedtaget i FN's Generalforsamling har ikke status af international lov. Og hvis der var en lov, der blev brudt, hvorfor er Israel så aldrig blevet stillet for en domstol? Det er jo netop, fordi der ikke findes en ”international lov”, som Israel har brudt.
Anderledes forholder det sig, når det drejer sig om FN's Sikkerhedsråds resolutioner - specielt Resolution 242 af 22. november 1967 - men selv i denne forbindelse kan Israel siges fuldt ud at have levet op til resolutionen, for man holder et stykke land i et område, hvor der endnu ikke er indgået nogen fredsslutning mellem tidligere fjender, og hvor der ikke er fastlagte og anerkendte grænser - det vil sige ”omstridte” områder. Det er også derfor, man ikke kan henvise til Genve-konventionen, for områderne er hverken besatte eller palæstinensiske.
Man kan altså politisk mene, at bosættelserne er uantagelige, men det er ikke det samme som at sige, at de er ulovlige. Det er vigtigt, at politiske udmeldinger ikke må forveksles med sandheden eller juridiske fakta.
Men hvad nu, hvis bosættelserne ikke strider mod international lov? Hvad nu hvis den almindeligt brugte sætning ”de besatte palæstinensiske områder” ikke har nogen lovmæssig understøttelse?
At man gentager og citerer den allestedsnærværende verdensopinion om Israel er i stedet med til at skabe had til Israel og jøder. Hvis man havde talte juridisk sandt om disse omstridte områder og prøvet på internationalt plan at få de palæstinensiske arabere til at forstå sandheden - i stedet for at gå med på deres egne fortællinger om, at Israel stjal deres land, så kunne situationen måske havde været ganske anderledes. (ye)


Diverse nyheder om Israel


Behind the News 03.12.2019

Israel vil bede FN om at anerkende 800.000 jødiske flygtninge fra arabiske lande


The Times of Israel 29.11.2019
I Ramallah slutter hundreder af israelere sig til palæstinensere for at 'forene kræfter' for fred


MIFF - 27.11.2019

Fængselsdømt terrorist er suppleant i bestyrelsen i Dansk Hus i Palæstina


2600 raketangreb mod Israel på to år
Alene det seneste år er der blevet affyret 1500 raketter fra Gazastriben.


Israel 21c 24.11.2019
9 israelske produkter laver TIME Top 100 opfindelser fra 2019


Produkter man kan købe i Danmark  Klik her


Reuters 03.12.2019

Turisme i Israel? U.S. velgørenheds tilbud til Gaza-hospitalsprojektet irriterer palæstinensere


Berlingske Debat 02.12.2019
Regeringen bør igangsætte en Mellemøsten-udredning, så vi ikke gentager fortidens fejl


Hvorfor du ikke kan boykotte Israel

 Send til en ven  
Bemærk, at artikler og indlæg, bragt på disse sider ikke nødvendigvis udtrykker
Israel-info/Support-Israels eller Israel-infos medarbejderes synspunkter.
Copyright © 2019 Israel info / Support Israel, All rights reserved.
Du får dette nyhedsbrev fordi du har valgt at modtage nyheder fra Israel via Israel-Info/Support-Israel.
Vores email adresse er:
info@support-israel.dk
Email Marketing Powered by Mailchimp