Copy
View this email in your browser

Hoe een klein congres een grote vraag durft te stellen.


In ons vak hebben we allemaal wel eens gehoord van patroonherkenning. D.w.z. het kunnen onderscheiden van een patroon in ruwe, ongezuiverde gegevens. ‘De mens is een patroonzoekend dier’ zegt Rens Bod, hoogleraar computationele geesteswetenschappen en geschiedenis, in zijn boek "Een wereld vol patronen - de geschiedenis van kennis".
Mensen zijn hierin meestal beter dan computers, vooral als de gegevens visueel voorgesteld worden. Met de komst van ChatGPT en DALL·E lijkt zelfs dat voordeel te verdwijnen. Maar ons programma is in ieder geval nog geheel met menselijke hand tot stand gekomen.


Patroonherkenning

De afgelopen jaren zijn wij zelf ook heel goed geworden in patroonherkenning. Maar dan op kleine schaal. De aanmeldingen volgen een patroon dat we als VOGIN-IP-team menen te herkennen. Dat betekent niet dat we er blind op vertrouwen. Het blijft spannend. Dan is er het patroon van onze communicatie met onze doelgroep. Veel tekst maar niet zonder patronen.

Na de eerste nieuwsbrief stromen de inschrijvingen binnen, hoewel dit jaar iets langzamer dan anders. Postcorona verschijnsel misschien. Dan is het even rustig en na de tweede nieuwsbrief trekt het weer aan. Hier past misschien meer bescheidenheid. Het kan toch niet alleen maar liggen aan onze nieuwsbrieven, tweets etc.? De steun van andere kanalen zoals IP zal ook zeker helpen. Bij iedere uiting kunnen we meer exacte informatie kwijt en blijven inschrijvers zich melden.

We zien wel dat bij sommige adressen onze MailChimp-berichten niet langs de spamfilters komen. Sommige collega’s weten dus misschien niet wat ze missen. Wij hebben nog geen oplossing anders dan dat u misschien iemand mist, een foto maakt en die opstuurt met de vraag: waar was je? Hoe dan ook, het blijft altijd spannend, ondanks of dankzij het patroon.
Dit is bijna de eindstand:
225


Bijna vol

16 maart is de OBA bijna helemaal vol met bezoekers voor de elfde editie van de VOGIN-IP-lezing.
Er zijn nog een paar plaatsen om aanwezig te kunnen zijn bij de lezing van Nava Tintarev, Full Professor of Explainable Artificial Intelligence bij de Universiteit Maastricht en gasthoogleraar bij TU Delft.
Of om zelf te horen hoe Reijer Passchier, hoogleraar digitalisering en de democratische rechtsstaat aan de Open Universiteit en universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, denkt over de overlevingskansen van onze rechtsstaat onder Big Tech. Dat is dus de “grote vraag” uit de kop hierboven.

 

De workshops

Bij de workshops is het echt al heel druk en sommigen zijn helaas al uitverkocht, En sommige andere bijna. In onze blogposts is te zien waar nog een paar plaatsen zijn (of net nog waren ....).
 
Ook in deze laatste nieuwsbrief kunt u hier nog altijd inschrijven voor de elfde VOGIN-IP lezing.

Het VOGIN-IP team hoopt u op 16 maart te mogen begroeten.
Wij zijn er klaar voor.


 
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
VOGIN en IP bieden onder de vlag van "VOGIN Academie" en in samen­werking met KNVI en GO-opleidingen een dag met lezingen en workshops rond het thema zoeken & vinden van informatie. Al sinds de eerste aflevering in 2013 bieden we met deze dag nieuwe en relevante onderwerpen waar informatie professionals in hun dagelijkse praktijk niet makkelijk mee geconfronteerd worden. Het programma bevat bijdragen van experts die je bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2023 VOGIN-IP-lezing, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp