Nyhetsbrev från Komikapp med aktuell information.

Följ oss på Facebook

Svårt att sova? Bolltäcket hjälper!

 

 Våra Sensomotoriska hjälpmedel stimulerar de sinnen som ger oss kännedom om vår kropp.
Produkterna i kommande nyhetsbrev är utvecklade med utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesintegrering förkortat SI.

 

Genom bollarnas olika tyngder samt det punktvisa tryck bollarna avger mot kroppen, stimuleras såväl beröringssinne som muskel och led sinnet. Denna typ av stimuli har en dämpande och organiserande inverkan på impulser från omgivningen. Detta ökar också medvetenheten om kroppens gränser. Produkterna ger en rogivande och trygghetsskapande effekt beroende på vilken produkt du väljer för vilket sammanhang under dygnet.

 

Bolltäcke - Vilket skall jag välja?

Då vi människor är så olika och unika innebär det att vi också  tolkar sinnesintrycken på olika sätt. Därför har vi olika bolltäcken med olika innehåll och vikter för att kunna möta just denna fantastiska egenskap hos oss människor - att vi är unika!

En del är varma och någon är kall, en älskar beröring och någon annan  gör allt för att undvika, en tycker det är skönt när täcket är stilla och någon annan älskar när bollarna rör sig.

 

Vi håller kostnadsfria utbildningar för förskrivare där vi ger kunskapen om Sinnenas samspel och vad som påverkar oss och därmed hjälper er att hitta rätt stimuli till den enskilde.
Är du privatperson ger vi rådgivande samtal på telefon.

 

Vi ser fram emot att få möta dig under hösten 2014 och 2015.

 

Se upplägg på inbjudan!

 

                                               
Kontakta oss gärna:
KOMIKAPP Stormhallsvägen 4 , 432 32 Varberg
Telefon: 0340-66 68 70, Fax: 0340-66 68 79
E post:info@komikapp.se