Special Duurzaamheid Juni 2013
IN DEZE SPECIALE EDITIE
  • Excluton en duurzaamheid
  • Duurzame projecten
  • Olivijn en Co2
  • BRENG-tegel
  • Provada 2013
  • Logo en Motto
 
 

Meer aandacht voor duurzaamheid

Excluton levert al ruim 35 jaar hoogwaardige betonnen straatstenen, - tegels en banden voor de inrichting van tuinen en (openbare) buitenruimten alsmede speciale oplossingen voor de waterbouw en het openbaar vervoer. Het bedrijf - met een rijke historie en traditie - is als grote onafhankelijke producent actief in Nederland, Duitsland en België. Bij het familiebedrijf werken ruim 160 medewerkers vanuit 3 productielocaties (Druten, Appeltern en Waalwijk) dagelijks aan ruim 1.000 producten en diensten. De kernwaarden van het merk Excluton zijn: creativiteit, ondernemerschap, ambitie, flexibiliteit en verantwoordelijkheid.
 
Visie, missie en beleid
Het is onze missie innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor betere betonnen bestrating met betere milieuprestaties. Wij hebben ons tot doel gesteld om binnen de branche koploper te worden op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: met groot respect voor mens en milieu. Deze ambitie vertaalt zich in gelijkwaardige aandacht voor People, Planet en Profit. Dit streven moet ons bedrijf succesvoller maken zodat wij kunnen blijven investeren in onze medewerkers, machines en processen. Met als doel een verantwoorde bijdrage te leveren aan ons bestaan en dat van onze afnemers en toeleveranciers.  
 
Innovatie
Excluton houdt zich actief  bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en toepassingen. Waarbij kwaliteit, duurzaamheid en design de vertrekpunten zijn. Dit gebeurt vaak in samenwerking met professionals vanuit de markt zoals bij overheden, landschapsontwerpers, stedenbouwkundig ontwerpers, ingenieursbureaus en architecten.
 
Duurzaamste bestrating van Europa
Met onze ExcluNatura-lijn maken wij als enige bestrating die meer CO2 reduceert dan produceert. Ook is het gehele productieproces zo aangepast dat wij niet alleen milieuvriendelijke producten maken maar ook heel milieuvriendelijk produceren. Excluton is patenthouder en heeft daarmee het alleenrecht voor het verwerken van natuurlijke ijzeroxide en pure olivijn in bestratingsproducten in Nederland en de rest van Europa.
 
Duurzaamheid is bij Excluton een verantwoordelijkheid
Excluton streeft naar het gebruik van positief beoordeelde materialen, welke gemakkelijk opnieuw als grondstof gebruikt kunnen worden in biologische of technische cycli (Cradle to Cradle). Ruim 60% van de grondstoffen worden op minder dan 10 km vanaf  de fabriek gewonnen. Daarnaast recycled Excluton alle restbeton en proceswater en gebruikt zo veel mogelijk gerecycled beton. Daarbij streven wij niet alleen naar duurzame producten, maar optimaliseren ook continu de duurzaamheid van de productieprocessen. Volgens Excluton is een duurzaam product niet alleen een product met duurzame eigenschappen maar alleen echt duurzaam indien het ook duurzaam geproduceerd is.
 
CO2-reductie
Het bedrijf in haar totaliteit bespaart op dit moment ruim 5 miljoen kg CO2 per jaar. Met de introductie van de gepatenteerde ExcluNatura Pure Olivine beschikt Excluton over een straatsteen die meer CO2 opneemt dan dat zij produceert. Voor bijvoorbeeld een woonwijk kan dit echt grote verschillen opleveren (te denken aan het effect van duizenden bomen).
 
Erkenningen en ambities
Het Nederlandse Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) erkent het kwaliteitsstreven van Excluton en heeft wederom een DUBOkeur toegekend.
Excluton is als enige in Nederland patenthouder voor het verwerken van pure olivijn in de toplaag van de bestratingsproducten.
Het is de ambitie van Excluton om de bedrijfsvoering zo veel als mogelijk volgens de “Cradle to Cradle” filosofie in te richten.
Excluton is bezig met het verkrijgen van een geoptimaliseerde CO2 Prestatieladder en het ISO 14001 Milieukeur.
Excluton is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC).
 
Producteigenschappen
• Ruim 60% van de grondstoffen wordt op minder dan 10 km van de fabriek gewonnen
• Hoog aandeel gerecycled beton
• Grindfractie deels vervangen door gerecycled beton
• Oude betonbestrating (van opdrachtgever) kan verwerkt worden in nieuwe bestrating
• Gebonden met klinkerarme (CO2-arm) cement
• Eigen waterzuiveringsinstallatie
• Gebruik grond- en oppervlaktewater in plaats van drinkwater
• Alle proceswater en restbeton wordt gerecycled
• Patent op toplagen voor de CO2-reducerende toplagen in de ExcluNatura-lijn
• Vrijwel 100% natuurlijke grondstoffen
• Excluton betonstenen zijn 100% recyclebaar en 100% chemicaliën vrij
• Duurzame producten uit duurzaam productieproces
• Vernieuwd productieproces bespaart 5 miljoen kg CO2-uitstoot per jaar
• Langere levensduur uit duurzaam productieproces.

 
 

Duurzame projecten

Woonwijk "de Bomenbuurt" in Ulft en parkeerplaats "de Ooievaarstraat" in Druten zijn actuele voorbeelden van duurzame bestrating. Zo was in Ulft de gemeente Oude IJsselstreek samen met woningcoöperatie Wonion de opdrachtgever en in Druten de gemeente. Zij kozen voor de ExcluNatura Pure Olivine bestrating. In totaal gaat het over ruim 8.400 m2 duurzame bestrating op de beide projecten.
 

Olivijn en Co2

Het pure olivijn onttrekt CO2 aan de atmosfeer en zet het om in magnesium bicarbonaat, een stof die de vruchtbaarheid van de aarde positief beïnvloedt. Doordat pure olivijn een binding aangaat met zware metalen, vormt de combinatie van ExcluPassage en ExcluNatura Pure Olivine, aangevuld met olivijnhoudende voegvulling en straatlaag: de ideale combinatie voor een waterpasserende steen die het hemelwater filtert. Excluton is erin geslaagd pure olivijn te verwerken in (gerecycled) beton voor bestrating. Het resultaat is een steen die CO2-emissie reduceert zodra de steen in aanraking komt met luchtvochtigheid. Op deze manier draagt Excluton samen met de opdrachtgevers bij aan een beter milieu.  
 

Bushalte verduidelijkt

Alle vierhonderd bushaltes in Arnhem worden voorzien van een "BRENG-tegel" en een "gehandicaptentegel". Mensen met een beperking kunnen hierdoor gemakkelijker gebruikmaken van het openbaar vervoer. Zij kunnen namelijk van tevoren precies op de goede plek gaan staan met hun rolstoel of rollator. De BRENG-tegel komt aan het begin van het perron te liggen en de gehandicaptentegel 5,7 meter daarvandaan.
 

BRENG-tegel in Arnhem

Als een bus bij de halte aankomt, stopt deze met de voordeuren bij de BRENG-tegel. De achterdeuren komen precies bij de gehandicaptentegel uit. Mensen met een rollator of een rolstoel kunnen vanaf die plek via de elektrische rolstoelplank gemakkelijk de bus in. Bij de bushalte heen en weer rijden om precies bij de goede ingang te komen, behoort voor rolstoelgebruikers in Arnhem tot het verleden.
 

Excluton aanwezig Provada 2013

Van 4 t/m 6 juni 2013 zal alweer de 9e editie van het vastgoedplatform PROVADA plaatsvinden in de Amsterdamse RAI. Excluton zal dit jaar voor het eerst participeren en aanwezig zijn op dit grootse evenement voor vastgoed en buitenruimte professionals.
In samenwerking met de Dutch Green Building Council zal Excluton haar duurzaamheids ambitie presenteren en aanwezig zijn op het DGBC Plein. De deelnemers aan het plein zorgen met elkaar voor de invulling van het Green Forum wat geresulteerd heeft in een aantrekkelijk programma met een grote diversiteit aan onderwerpen op het gebied van duurzaamheid in vele facetten. Zo zal op dinsdag het thema “Herontwikkelen, herbestemmen en transformeren” op het programma staan. Woensdag staat geheel in het teken van “De Creatieve Stad” en op donderdag staan de ontwikkelingen in de zorgsector centraal in “Zorg (voor)vastgoed”.

Excluton is met trots participant van Dutch Green Building Council geworden. Immers steeds meer praktijkvoorbeelden wijzen uit dat duurzaam ontwikkelen, produceren, bouwen en beheren noodzakelijk is en loont. Een groeiend aantal ondernemers, waaronder Excluton, ziet groen ontwikkelen, produceren en distribueren als de meest zekere manier om uit de huidige economische crisis te komen. Duurzaamheid zal op termijn gemeengoed worden. Vandaar de ambitie van Excluton om binnen de branche koploper te worden op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: met groot respect voor mens en milieu.
Inmiddels hebben zich meer dan 360 participanten aangesloten bij DGBC. “De transitie naar een duurzame gebouwde omgeving is een jarenlang proces, dat vraagt om een nieuwe manier van denken en handelen. Willen wij daarbij echt grote slagen maken, dan zullen wij ons niet moeten beperken tot nieuw in te richten gebieden en buitenruimten. Het bestaande oppervlak bebouwd en bestraat terrein is verreweg het grootste gedeelte van de markt, dus daar valt dan ook de meeste winst in duurzaamheid te behalen”, aldus DGBC-directeur ir. Stefan van Uffelen. Voor nadere informatie over de PROVADA en DGBC wordt verwezen naar < www.provada.nl > en < www.dgbc.nl >.
 
 

Het nieuwe Motto!

In het licht van haar activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemen heeft Excluton het Motto onder haar logo aangepast naar "Duurzaam in Bestrating"
 
Copyright © 2013 Excluton, All rights reserved.