Copy
Pressmeddelande: oroväckande solvanor bland unga kvinnor
View this email in your browser

OROVÄCKANDE RESULTAT I NY STUDIE OM UNGA KVINNORS SOLVANOR
 
En ny svensk studie av unga kvinnors solvanor visar oroväckande resultat där ungas solmönster direkt går emot Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.
 
Studien som genomförts av GLOSSYBOX RESEARCH har till syfte att öka medvetenheten kring hudcancer bland kvinnor i Sverige, som är ett växande problem. Under maj mÃ¥nad tillfrÃ¥gades 33 000[1] kvinnor i GLOSSYBOX databank om sina solvanor och resultaten är främst oroväckande bland unga kvinnor under 25 Ã¥r.  
 
BRÄNNA SIG
Strålsäkerhetsmyndigheten[2] har länge varnat för riskerna med att sola och menar att allmänheten är medveten om både kopplingen mellan UV-inducerade brännskador och hudcancer samt att riskerna ökar ju yngre man är och ju oftare man bränner sig. Trots detta uppger 95,1 % av de svarande[3] att de någon gång bränner sig, men bara 36,6 % nämner att de någon gång uppsökt läkare för att kontrollera sina födelsemärken.
 
22,9 % av de som ”ofta eller alltid” bränner sig uppger även att de ökat sitt solande de senaste fem åren. Dessutom anger nära var femte svarande under 18 år att de bränner sig ofta eller alltid.
 
Hela 85 % respektive 90 % av de medverkande i undersökningen tycker att pÃ¥stÃ¥endena ”Jag mÃ¥r bra av att sola” och ”Jag tycker det är fint att vara solbrun” stämmer ganska eller mycket bra in pÃ¥ dem. Sifforna pekar pÃ¥ att inställningen till solbränna verkar ligga bakom rÃ¥dande solvanor. 
 
9 av 10 bränner sig någon gång
Färre än 4 av 10 har kollat upp sina födelsemärken hos en hudläkare
1 av 5 av de som ofta eller alltid bränner sig har trots detta ökat sitt solande
1 av 5 yngre än 18 år bränner sig alltid eller ofta
8 av 10 menar att de mår bra av att sola
9 av 10 tycker det är snyggt att vara solbrun

 
TID I SOLEN
3 av 5 med känslig hud vistas direkt i solen mellan kl. 11 och 15
 
GLOSSYBOX RESEARCH har även jämfört medverkandes uppfattningar kring tillbringad tid i solen i förhållande till Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer. Myndigheten varnar för solen när den är som starkast, mellan kl. 11 och 15. Under dessa timmar bör man skydda sig genom att vistas i skuggan. En person som oftast blir brun, ibland röd, riskerar att bränna sig redan efter 40 minuter i solen utan skydd under dessa timmar. Hela tre av fem i kategorin som alltid eller ofta bränner sig uppger att de mestadels kommer vistas direkt i solen mellan kl. 11 och 15.
 
SOLKRÄM
3 av 4 som någon gång bränner sig känner sig säkra i solen med solkräm
 
Strålsäkerhetsmyndigheten varnar för den falska tryggheten i solkräm och menar att många tror sig vara skyddade tillräckligt och vistas därför längre tid i solen än vad deras skydd egentligen tillåter. 75,2 % av svarande som någon gång bränner sig uppger ändå att de känner sig säkra i solen med solkräm.
 
D-VITAMIN
6 av 10 som solar för att få D-vitamin solar längre än rekommenderat
 
60,7 % av svarande, som uppger att de som främsta eller en av de främsta anledningarna solar för att kroppen ska kunna bilda D-vitamin, uppger att de mestadels kommer vara ute direkt i solen i mer än 2 timmar per dag. Strålsäkerhetsmyndigheten menar att det i sommartider räcker med 15 minuters sol för att kroppen ska producera tillräckligt med D-vitamin. Mer sol leder inte till ökad D-vitaminsproduktion.
 
SOLARIUM
Drygt 9 av 10 med ljus eller påtagligt ljus hud har solat solarium
Mer än hälften av dessa har bränt sig i solariet

1 av 4 yngre än 18 har solat solarium
1 av 5 solar solarium för att ”grunda”
 
Solariesolning är klassificerat i högsta riskkategorin, ”cancerframkallande för människor”, av Världshälsoorganisationen (WHO). Kopplingarna mellan solariesolning och hudcancer är tydliga. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder i synnerhet personer med ljus och känslig hud, samt barn och ungdomar under 18 år, från att sola solarium. 86,6 % av svarande som identifierar sig med hudtyp 1 eller 2 (ljus eller påtagligt ljus hud) uppger dock att de någon gång solat solarium och 62,5 % av dessa nämner att de någon gång bränt sig i solariet. Trots varningar och förslag på införande av 18-års gräns på solarium uppger också 36,9 % av svarande under 18 att de någon gång solat solarium.
 
Strålsäkerhetsmyndigheten varnar för farorna kopplade till den falska tryggheten i att ”grunda brännan i solariet”. 21,3 % av svarande uppger trots detta att påståendet “Jag solar solarium för att grunda inför sommarhalvåret/utlandsresan” stämmer ganska eller mycket bra in på dem.
 
Sammanfattningsvis finns det en alarmerande diskrepans mellan ungas solvanor och myndigheternas rekommendationer för kvinnor med typiskt skandinaviska hudtyper (I och II). Skillnaden mellan rekommendationer och faktiskt beteende gäller alla undersökta områden så som benägenhet att bränna sig, tid man vistas i solen, användande av solkräm, kunskap kring D-vitaminproduktion, samt solarievanor. Skillnaden tros bero på rådande skönhetsideal och trots myndigheternas rekommendationer och ökande antal fall av malignt melanom (hudcancer) så verkar detta inte påverka ungas inställning till solande.
 

[1] 3307 av de tillfrågade deltog i undersökningen i åldern 18-61+ år. Av dessa var 1097 svarande under 25 år.
[2] All fakta från Strålsäkerhetsmyndigheten finnas att hitta på myndighetens hemsida.
[3] Under 25 år
LADDA HEM HELA UNDERSÖKNINGEN
För mer information kring GLOSSYBOX RESEARCH och för att ta del av fler insikter ur undersökningen  vänligen kontakta Ida-Sofia Milebratt pÃ¥ Vass PR eller ring oss direkt pÃ¥ 08-796 94 44.
 
FÖRETAGSFAKTA:
En prenumerationstjänst på skönhetsprodukter tillhörande Beauty Trend GmbH, specialiserad i utskick av skönhetsboxar. Företaget grundades 2011 av Charles von Abercron och har sitt huvudkontor i Berlin. GLOSSYBOX är en global framgång med över 5 miljoner utskickade boxar sedan starten. Företaget finns representerat i 10 länder och skönhetsboxen skickas varje månad ut till flera hundratusen prenumeranter. GLOSSYBOX har samarbetat med över 500 internationella varumärken och investorer inkluderar Rocket Internet, Holtzbrinck Ventures och Investment AB Kinnevik.
 
GLOSSYBOX utvecklar nu marknadsundersökningsdelen, givet företagets tillgång till högkvalitativ data avseende preferenser, beteende samt trender. GLOSSYBOX RESEARCH är en ny tjänst skapad av Beauty Trend Holding GmbH och har nu genomfört sin första större undersökning med fokus på svenska kvinnors solvanor.
Facebook
Facebook
Website
Website
Instagram
Instagram
Tumblr
Tumblr
Email
Email

This e-mail communication may contain confidential information and is intended only for the use of direct recipients.  If you are not the intended recipient of this communication, you are hereby notified that any unauthorized review, use, dissemination, downloading, or copying of this communication is prohibited.

Copyright © 2014 Vass PR, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences