Copy
Du modtager denne email, som medlem af Transparency International Danmarks.

Møde om CPI2014 og debat med Pernille Boye Koch den 3. december

Sæt kryds i kalenderen d. 3. december 2014 kl. 16-18, hvor vi præsenterer CPI 2014
Bliver Danmark mon igen kåret som et af de mindst korrupte lande i verden, eller har sager om

tys-tys kilder, nødløgne og magtmisbrug påvirket vores placering?
D. 3. december inviterer Transparency International til debat om Danmark og korruptionsbegrebet. Vi har
inviteret den bog-aktuelle Pernille Boye Koch, som netop har udgivet ”Ansvaret der Forsvandt” i
samarbejdet med Tim Knudsen.

På dagen stiller vi spørgsmålet: Er Danmark frit for korruption, eller har vi en så snæver dagligdagsdefinition
af korruption, at vi på den måde reproducerer den samme fortælling om det ikke-korrupte land? Overser vi
nogle væsentlige ridser i lakken på det danske system?

I anledning af det nye index vil Pernille holde et oplæg og lægge op til diskussion om emnet, blandt andet
på baggrund af ”Ansvaret der Forsvandt”, hvori hun og Tim Knudsen har fremlagt en saglig gennemgang af en række skandalesager og på den baggrund peget på væsentlige svagheder i den danske model for ansvarsfordeling mellem ministre og embedsmænd.
Program:
16:00 Velkomst, v. Knut Gotfredsen, Formand for Transparency International Danmark
16:10 Lancering og analyse af Corruption Perceptions Index 2014
16:35 Spørgsmål og diskussion
16:45 Pause
17:05 Oplæg og udfordring v. Pernille Boye Koch
17:35 Spørgsmål & diskussion
17:55 Afrunding
Der vil være the, kaffe, vand og vin samt lidt godt til ganen og I er velkomne til at blive og nyde et glas når
programmet slutter. Deltagese er gratis for medlemmer men koster 50kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding: nlf@transparency.dk


 


I november måneds nyhedsbrev kan du læse om 

Opdateret hjemmeside og facebookkampagne

Ida fra sekretariatet han stået for en facebookkampagne for at skabe mere opmærksomhed om vores aktiviteter. Facebook-kampagnen var meget succesfuld med 1300 "likes" OG medførte 80% mere trafik til vores hjemmeside. En stor del af trafikken kom fra smartphones og andre mobile enheder, som vores hjemmeside ikke var god til at håndtere. Vi har derfor fået opgraderet vores hjemmeside, så den bedre supporterer trafik fra mobile enheder. Prøv den - og giv og gerne kommentarer.
Brev til regeringens udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger og Folketingets retsudvalg
Transparency International Danmark følger med stor interesse arbejdet i regeringens udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger. Vi håber selvfølgelig at det vil føre til konkrete forbedringer for de mange offentligt (og privat) ansatte, som i dag vælger ikke at agere som whistleblowere af frygt for repressalier. Vi er overbeviste om, at der i Danmark er stort behov for en forbedret lovgivning på området, og for et tilbud om rådgivning for potentielle og reelle whistleblowere. Det er en mærkesag for os, at kæmpe for forbedrede forhold for whistleblowere, og både danske og internationale undersøgelser og rapporter har siden 2006 adskillige gange bekræftet, at behovet er til stede.

Ændring i bestyrelsen

Efter en del diskussioner i bestyrelsen om samarbejde og arbejdsfiom har Gunnar Olesen og Lisbeth Pilegaard valgt at udtræde af bestyrlesen. Det er aftalt, at suppleant Jens Berthelsen indtræder som bestyrelsesmedlem. Vi håber, at vi kan få genskabt den enthusiasme og aktivitetslyst, som skal kendetegne bestyrelsesarbejdet. Husk, at du kan følge med i bestyrelsesarbejdet via mødereferaterne på vores hjemmeside.
 

Danmark klarer sig dårligt med bekæmpelse af korruption i udlandet
Kun 4 af de 39 lande, som har tiltrådt OECD’s konvention mod bestikkelse håndhæver effektivt konventionens krav om harmonisering af lovgivning og om håndhævelse (retsforfølgelse). Danmark ligger i den dårligste gruppe (beskeden eller ingen håndhævelse) sammen med bl.a. Grækenland, Rusland og Tyrkiet.

Mange lande, som repræsenterer førende økonomier leverer ikke en ordentlig indsats for at forhindre deres virksomheder i at medvirke til bestikkelse rundt om i verden. Det fremgår af en rapport fra anti-korruptions-foreningen Transparency International, som i dag offentliggør sin årlige statusrapport om håndhævelse af OECD-konventionen mod bestikkelse. Du kan læse hele rapporten her. Her kan du læse de konkrete bemærkninger om Danmark

Transparency International Danmark er den danske afdeling af den globale, partipolitisk uafhængige NGO Transparency International (TI), hvis overordnede formål er at bekæmpe korruption overalt i verden.
 afmeld nyhedsbrev | opdater dine oplysninger her  
Copyright © 2013 Transparency International Danmark