Copy

MNAC Newsletter

www.mnac.ro

.3 + 10. MNAC.

13 ani de la înfiinţare
10 ani în Palatul Parlamentului /
13 years of existence
10 years

in the Palace of Parliament

JOI / THU 27.11.2014, 19.00
MNAC – Palatul Parlamentului / Palace of Parliament


© Ioana NemeÈ™ – WHAT ABOUT Y[OUR] MEMORY, obiect din hârtie, 18x24cm, 2002, lucrare din colecÈ›ia Iosif Király / paper object, 18x24cm, 2002, Iosif Király collection
19.00. DEIMANTAS NARKEVIÄŒIUS, Dulapul ÅŸi Muzica / Cupboard and a Song
parter / ground floor
Curator: Călin Dan
Deimantas Narkevičius extrage din subconștientul nostru imaginile acumulate prin subtile procese ale memoriei colective, transformându-le în fantome ale trecutului recent, care ne urmărește discret, dar tenace. Lucrând predominant cu limbajul cinematografului (mediul resuscitării fantomelor par excellence), artistul ramâne încrezător în în virtuțile spațiului public ca recipient al tensiunilor colective, și un practician al sculpturii înțeleasă ca instrument de vindecare a traumelor istoriei. / Deimantas Narkevičius pulls out the images stored in our heads through the subtle processes of (collective) memory, and translates them into phantoms of a resilient past that haunts mercilessly but gently the present. Working mostly with cinematic means (cinema – the medium of phantoms revival par excellence), the artist remains a believer in the virtues of space as a container of public tensions and a promoter of sculpture as a healer of historical traumas.
© Deimantas Narkevičius, Restricted Sensation, 45 min. 2011. Courtesy gb agency, Paris; Gallery Barbara Weiss, Berlin and the artist.
 
20.30. Noi începuturi. Achiziţii recente ale Muzeului de Artă Contemporană din Belgrad / New Beginnings. Latest Acquisitions from the Collection of MoCA Belgrade
etaj 3 / 3rd floor
Curatori / Curators: Sandra Demetrescu, Misela Blanusa
Expoziția reunește o selecție de lucrări din colecția Muzeului de Artă Contemporană din Belgrad, prezentând strategia noilor achiziții (de după 2001), ce vizează arta post-iugoslavă și central-est-europeană. / The exhibition reunites a selection of works from the collection of the Museum of Contemporary Art Belgrade, and presents their new acquisitions strategy (after 2001) that sets its focus on post-Yugoslav and Central-East-European art.
În parteneriat cu: MoCAB (Muzeul de Artă Contemporană Belgrad) / In partnership with MoCAB (Museum of Contemporary Art Belgrade)
© Radoš Antonijević Tent „Museum of Contemporary Art“, 2012, 240 x 300 x 400 cm, pânză, metal, lemn, sfoară. Credit foto: Veljko Pavlovic / burlap, metal, wood, rope. Photo credit: Veljko Pavlovic

 

19.30. Învăţământul artistic bucureştean şi arta românească după 1950 / Bucharest Artistic Education and Romanian Art after 1950
Expoziţie la aniversarea a 150 de ani ai Universităţii Naţionale de Arte / Exhibition on the occasion of the 150th anniversary of the National University of Arts

etaj 1 / 1st floor
Curator: Adrian Guță
"Expoziţia reuneşte lucrări aparţinând unor artişti din generaţii diferite, profesori şi absolvenţi (dintre care unii au devenit la rândul lor profesori) ai ceea ce numim astăzi Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. Sunt reprezentate şase decenii de creaţie, din anii ’50 ai secolului trecut până în prezent, şi mai multe limbaje artistice. Vizitatorul se va întâlni cu opere binecunoscute, însă va (re)descoperi şi lucrări rar văzute de public." /
"The exhibition brings together works from artists, Professors and graduates – some of them later going on to being Professors themselves – belonging to different generations  of what we nowadays call the National University of Arts in Bucharest. Six decades of artistic achievement, from the 50s to present, and many artistic statements. The visitor will encounter wellknown works, while also (re)discovering rarely exhibited ones." -  Adrian Guță
În parteneriat cu: Universitatea Naţională de Arte / In partnership with the National University of Arts

© UNArte

21.00. WHAT ABOUT Y[OUR] MEMORY
etaj 4 / 4th floor
Curatori / Curators: Irina Cios, Iosif Király
Expoziția, prilejuită de aniversarea a 150 de ani a Universității Naționale de Artă București, aduce împreună artiști care au / s-au format în cadrul departamentului Fotografie și imagine dinamica înființat în 1995. Ea pune în valoare diversitatea de abordări artistice ce merge de la cercetări foto-video introspective până la acțiuni și instalații multimedia interactive sau critică instituțională și activism social. / Opened on the occasion of the 150th anniversary of the National University of Arts in Bucharest, the exhibition brings together artists from the Photography and Moving Image department, established in 1995. It highlights the artistic approaches diversity from introspective photo-video research and interactive multimedia installations to actions and institutional critique or social activism.
În parteneriat cu: Universitatea Naţională de Arte, Centrul Internațional de Artă Contemporană / In partnership with the National University of Arts and the International Center for Contemporary Art
© Bogdan Bordeianu - Orăstie_Vegas, Hotel & Casino_RO-Archive, 2008

20.00. Dispoziţii în Timp şi Spaţiu / Dispositions in Time and Space
Expoziție generată de Bienala Mobilă 1 /
Exhibition generated by the Mobile Biennale 1
etaj 2 / 2nd floor
Curatori / Curators: Adrian Bojenoiu, Raluca Velisar
ExpoziÈ›ia DispoziÈ›ii în Timp È™i SpaÈ›iu, aduce în discuÈ›ie mobilitatea (înÈ›eleasă ca factor relaÈ›ional complex) È™i solicită participanÈ›ilor în proiect să își prezinte propriul discurs atât în raport cu prezentul, ca poziÈ›ie asumată, cât È™i în raport cu miÈ™carea È™i evoluÈ›ia a ceea ce numim artă. Un alt aspect urmărit este cum își definesc ei angajamentul prezent în sfera artei prin raportarea necondiÈ›ionată la aceste doua coordonate universale Timp È™i SpaÈ›iu, fără de care nici un discurs nu poate fi posibil.  / The exhibition Dispositions in Time and Space brings up the mobility (understood as complex relational factor) and requests the participants to deliver their own discourse both in relation to the present, as a position undertaken, as well as in relation to the movement and evolution of what we call art. Also, another key aspect is how they define their current commitment to art through an unconditional relation to these two universal coordinates, Time and Space, whose absence renders any discourse impossible.
Performances: 21:15 -22:15.
ÃŽn parteneriat cu: Club ElectroPutere, Centrul Ceh / In partnership with Club ElectroPutere, Czech Center
© Club ElectroPutere, Dan Vezentan
22.15. Concert IMPEX
etaj 2 / 2nd floor


 
22.30. Cannibal Party
cafenea, etaj 4 / cafeteria, 4th floor


 
Our mailing address is:
info@mnac.ro

unsubscribe from this list    update subscription preferences