Copy
OD NAS SA 💚 ZA VAS

Pred Vama je prvi Zeleni bilten kojim ćemo vas izveštavati o svim onim što Zelena stolica radi i što se dešava u sektoru kao i u EKO-SISTEM programu. Želja nam je da budemo kratki, sadržajni i zanimljivi. Zeleni bilten kreira tim na čijem je čelu ekipa Centra modernih veština. 
Za početak nekoliko napomena:
  • ako vam Zeleni bilten završi u spamu jednostavno kliknete REPLY i javite nam, adresu zelenidijalog sačuvajte u svoj adresar (Trebalo bi da spam filter razume da se dopisujemo pa da ubuduće odobrava Zeleni bilten)
  • ako imate neki zanimljivi link, vest ili komentar na Zeleni bilten, kliknite reply i pošaljite nam
Svi oni koji podele Zeleni bilten (s prijateljima, na facebooku ili twitteru) mogu sebe nagraditi sa jednim bonus linkom
Srećno čitanje
Koordinacioni tim mreže Zelena stolica
Miloš, Aleksandra, Lidija, Darija, Igor, Tamara i Miloš
U skladu sa Zakonom o klimatskim promenama osnovan je Nacionalni savet za klimatske promene. Nacionalni savet je radno telo Vlade Srbije čiji je zadatak da se bavi smanjenjem uticaja klimatskih promena kao globalne pretnje čije posledice osećaju i građani i građanke Srbije.Zakonom je predviđeno učešće organizacija civilnog društva koje će predstavljati mreža „Zelena stolica“.
UJEDINJENE NACIJE
Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija izglasao je u petak priznavanje prava na bezbednu, čistu, zdravu i održivu životnu sredinu kao ljudsko pravo. Glasovima 43 prema nula usvojena je rezolucija o čistoj životnoj sredini, koja takođe poziva države da unaprede svoje napore za poboljšanje životne sredine
NARODNA SKUPŠTINA
Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je  Amandman na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. Kroz primenu amandmana iz Kigalija, Montrealski protokol preuzima odgovornost za HFC sa vodećom ulogom u radu na ekološki održivom svetu, u skladu sa Agendom o održivom razvoju do 2030. godine. Više o tome na LINKU 
Narodna skupštine je usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Odluke 2014/2 o izmeni Aneksa I Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa. Ova poboljšava multilateralnu saradnju među zemljama na sprečavanju udesa koji mogu imate prekogranične efekte. 
Iz skupštinske procedure povučene su izmene Zakona o vodama 
DRUŠTVENI DIJALOG
Održan je društveni dijalog resornih ministarstava i civilnog sektora o zaštiti prirode. Svi učesnici su saglasni da je potrebno stalno i suštinski vršiti preispitivanje sistema zaštite prirode u Republici Srbiji. 
ANKETA 
Višekriterijumska analiza zainteresovanih strana za tri scenarija sa dodatnim merama za Nacrt programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom. Materijal koji treba pogledati pre popunjavanja upitnika sa prezentacijama 
Link za popunjavanje upitnika 
Prijavite se za Zeleni bilten
Nastavljajući svoj rad na povećanju učešća građana u odlučivanju, radna grupa mehanizma „Zelene stolice“ je donela odluku da Centar modernih veština bude vodeći partner u projektnom timu okupljenom oko projekta Stabilna i snažna “Zelena stolica” za veći uticaj na donosioce odluka“. 
PARTNERI NA PROJEKTU
Aarhus centar Novi Sad je  platforma za informisanje, učešće građana, obrazovanje, saradnju, partnerstvo, volontiranje i aktivizam u cilju zaštite životne sredine. ACNS je uložio vredan napor da postavi stranicu AARHUS HUB cirkularne ekonomije kako bi se građanima, javnoj upravi, nevladinim organizacijama i privatnom sektoru omogućilo da prate trendove, inicijative, tehnička i institucionalna rešenja koja donosi nova tehnologija - IV industrijska revolucija, da ih se upozna sa konceptom i inovativnom praksom cirkularne ekonomije kod nas i u svetu. Plan je da knowledge hub bude virtuelni  trezor informacija i izvora znanja. Na ovaj način Arhus centar Novi Sad nastavlja svoje aktinosti podizanja svesti građana poput predavanja, javnih tribina i dijaloga, specijalizovanih izložbi, publikovanja istraživanja i sl.

Fondacija BFPE za odgovorno društvo od svog osnivanja doprinosi demokratskoj transformaciji i evropskoj integraciji regiona programski koncipirajući i organizujući političko obrazovanje zainteresovanih i angažovanih građana i donosilaca odluka na različitim nivoima. Značajan deo svojih napora usmerava na politike zaštite životne sredine, klimatskih promena i energetike.
BFPE zajedno sa CMV, deluje kao neformalni sekretarijat Zelene poslaničke grupe, gde nastoji da podigne svest narodnih poslanika i podstakne ih da aktivno brane javni interes u oblasti zaštite životne sredine. Dok u okviru Platforme Održivi razvoj za sve u partnerstvu sa BOŠ radi na sprovođenju ciljeva održivog razvoja koji se odnose na životnu sredinu i energetiku. Od 2011 . godine kontinuirano učestvuje u projektu Javni dijalog o održivom korišćenju energije u Jugoistočnoj Evropi. Pored toga, BFPE koordinira radnom grupom 15 posevećenoj energetici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

Ekološko udruženje ZELENI SAD ima za cilj zalaganje za zaštitu i poboljšanje kvaliteta životne sredine, za koncept održivog razvoja, edukacije mladih u oblastima koje bi im koristile pri budućem zapošljavanju, podizanje svesti o očuvanju prirode, organizovanja aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogeldu čuvanja prirode, promocija zdravog života, očuvanje kulturne baštine. Želja nam je da kroz naše aktivnosti i projekte, motivišemo mlade da preuzmu inicijativu menjanja svesti prema sredini, prirodi i odnosima u njoj.

Ambasadori odrzivog razvoja i životne sredine su udruženje osnovano radi delovanja u interesu unapredjenja, popularizacije i promocije naučno-istraživackog rada, u oblastima održivog razvoja, zaštite životne sredine i obrazovanja i drugim oblastima ukljčujući promociju kulturnih vrednosti, kroz istrazivanja, savetovanje, ekspertske analize, inovacije, obrazovanje i promociju.

Program EKO-SISTEM nastao je s ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). 
   
U organizaciji Mladih istraživača Srbije održan je seminar za partnernerske organizacije u okviru EKO-SISTEM programa. Na treningu se okupilo preko 30 učesnika koji su predstavljali 12 mreža iz čitave Srbije. 
PAREUZMITE!
Preuzmite poslednji bilten Mladih istraživača Srbije u okviru EKO-SISTEM programa 
Program “EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine” sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržan je od strane Švedske. Za sadržaj Zelenog biltena su odgovorni isključivo autori. SIDA ne deli nužno stavove i tumačenja izrečene u ovom materijalu
Prijavite se za Zeleni bilten
Facebook
Twitter
Link
Website
Email
ČITAMO SE ZA 15 DANA
do tada pratite nas na web sajtu i društvenim mrežama


Copyright © 2021. Zelena stolica, sva prava zadržana.
Mail adresa: zelenidijalog@gmail.com 
Ukoliko želite da promenite način na koji primate ovaj mail 
možete da update your preferences ili unsubscribe from this list.






This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zeleni dijalog · Ulica Takovska 13 · Beograd-Stari Grad · Beograd 11108 · Serbia

Email Marketing Powered by Mailchimp