SCHOUL AN DER DÄLLT - Munsbach
Bâtiment Cycle 1
Gemeng Schëtter

News Novembre 2012LASEP
Um Cross zu Dikrech huet d'LASEP 5 Medaille gewonn.
 

Gewenner um Cross zu Diekirch

Gold Medaille:
Charlie ANGEL (2000) Sally MOSSONG (2001)
Bronze Medaille:
Marie MAROTEAUX (2000) Felix MOSAR (2000) Sophie Kruchten (2001)


Generalversammlung vun der Elterevereenegung 
 

L'Association des Parents d’Elèves de Schuttrange invite tous les parents d'élèves, les enseignants et le personnel de la Maison Relais à son

Assemblée Générale

Mercredi, le 14 novembre 2012
à 20.00 h

à la salle B au premier étage de l´ancienne école à Munsbach.Gesond Iessen mei bewegen

Och dëst Joer kréien eis Schoulkanner 2x an der Woch Uebst an der Schoul verdeelt.

Meindes kréie mir (ab dem 2. Trimester) Uebst am Kader vun der Aktioun 'Gesond iessen - Mei bewegen' vum Schoulministère an Zesummenaarbecht mam Gesondheetsministère an Sportsministère geliwwert. Daat Uebst waat Mëttwochs un d'Kanner verdeelt gëtt stellt d'Gemeng Schëtter zur Verfügung.
Ausserdeem kréien d'Kanner aus dem Cycle 1 déi ganz Woch Mëllech zur Verfügung gestallt.
Et ass ganz wichteg, dass d'Kanner solle léieren, sech gesond ze ernähren, dofir suerge mir an der Schoul, an doheem sollen d'Elteren och dorunner denken, wann se de Kanner eppes fir z'iessen mat an d'Schoul gin.


Office nationale de l'enfance 

Schoul Agenda


14 November 2012
Cycle 2.1 Kuck & Klick

20 November 2012
LASEP Butzendag mam Cycle 2

23 November 2012
Cycle 4.2 Musée des Mines Rumelange

4 Dezember 2012
Aweiung nei Sportshal

5 Dezember 2012
De Kleeschen kënnt an d'Schoul

6 Dezember 2012
Schoulfräi weinst Kleeserchesdag
 


 

Bibliothéik - Info

Buchtipp aus unserer SchulbibliothekIm Hunsrück, also ziemlich nah am Großherzogtum (über das übrigens auch im Buch gesprochen wird), wollen drei Freunde ihre Herbstferien zusammen genießen. Das klappt auch … bis sie mehrere „Entdeckungen“ machen …

Spannendes Leseabenteuer für alle ab 8, die gerne Geheimnissen auf die Spur kommen !

Dieses Erstlingswerk von Ulrike Platten-Wirtz nimmt übrigens dieses Jahr am Lese-Wettbewerb „Top 5 – d’Kannerjury“ des Zyklus 3.2. teil.Informationen über alle verfügbaren Bücher oder um ein Buch zu reservieren

 


 

De Schoulbued ass och online verfügbar

Do fannt dir all netzlech Informatiounen iwert Organisatioun vun der Schoul zu Mensbech


 

myschool |  www.schuttrange.lu | Friend on Facebook | Forward to Friend 
Copyright © 2012 Schoul an der Dällt, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences