SCHOUL AN DER DÄLLT - Munsbach

Like Schoul an der Dällt - Newsletter Décembre / 2016 on Facebook

 

Newsletter  Décembre / 2016 

Dat ganzt Personal vum Campus an der Dällt wënscht Iech alleguer schei Chrëschtdeeg an e gutt Rutsch an dat neit Joer.

 
De 2. Dezember war de
Kleeschen op Besuch
 

Freides, den 2 Dezember war de Kleeschen an eiser Schoul op Besuch. An enger ganze schéiner Feier organiséiert vun der Elterevereenegung an dem Schoulpersonal mat de Kanner ass hien vum Buergermeeschter empfaang ginn.

No der Feier ass eng Kaffistuff an e Chrëschtmaart organiséiert ginn, bei dem en Erléis vun iwwer 3.000,-€ erakomm ass.
Dësen Erléis gëtt dann och vir e gudden Zweck gespent. Wéi eng Organisatioun dat si wäert, gidd dir am Ufank vum 2. Trimester gewuer.

 
 
Office nationale de l'enfance
 

 

Download


Schoulbuet 2016/17

 

 

       

 

 

Copyright © 2016 Schoul an der Dällt, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences