Copy
Middel deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte over de activiteiten van Stichting Groenkracht.

De heuvels en greppels zijn klaar. De grond is losgemaakt en de compost erdoorheen gemengd. AH Vrij heeft het grondverzet van de Delftse PROEFtuin vakkundig voor ons gedaan. Nu is het terrein aan de Nijverheidsstraat 7 klaar voor vrijwilligers om aan de slag te gaan. In deze nieuwsbrief lees je meer over de werkdagen, over bijen en gezonde bodem. En we nodigen je uit om met ons samen te werken in de Delftse PROEFtuin! Suggesties voor de volgende nieuwsbrief zijn welkom via de Groenkracht Facebook pagina of via proeftuin@groenkracht.nl
 

Definitieve ontwerp

Het definitieve ontwerp van de Delftse PROEFtuin. Check die aardbeientoren en de ontmoetingshoek.

Help je mee in de tuin?

Vanaf deze week gaat de aanleg van de Delftse PROEFtuin echt van start! Met veel mensen gaan we samen de kou trotseren en een superproject uitvoeren. Meld je je ook aan? Doe je ook mee? Kies dan één of meerdere werkdagen uit en schrijf je hier in.

Actie “Help Humus de grond in”

2015 is uitgeroepen tot het Jaar van de Bodem. Stichting Groenkracht vindt dit uiteraard ook een zeer belangrijk initiatief. De bodem zit vol leven en daar moeten we zuinig op zijn. Dus geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest, maar een gezonde bodem voor een gezonde voedselproductie bijvoorbeeld d.m.v. humus. Down2Earth is een campagne gestart om meer humus de grond in de te krijgen. Wilt u de actie “Help humus de grond in steunen?” Dit kunt u doen door op www.helphumus.nu de petitie te ondertekenen.

Bijenconvenant

Op 17 december heeft Stichting Groenkracht samen met Milieudefensie Delft, Gemeente Delft, Imkervereniging Westland, KNNV afdeling Delfland en Kindertuinen Delft een convenant getekend voor bescherming van bijen. Middels deze overeenkomst “Betere kansen voor bijen” geven de organisaties aan dat ze bij-vriendelijk zullen handelen en zich zullen inzetten voor het uitdragen van bij-vriendelijk handelen. Lees er hier meer over.

Tijdschrift Stadstuinieren

Cashew Magazine 'Stadstuinieren' is een tijdschrift voor iedereen die zelf “eetbare” producten wil kweken of laten groeien op balkon, daktuin of in de (stads)moestuin.  Lees hier bjivoorbeeld een leuk stukje over groenbemesting uit het tijdschrift.

Eerste werkdag

14 februari 2015 vindt de officiële eerste werkdag van de Delftse PROEFtuin plaats, zet het vast in je agenda! Klik hier voor het hele artikel.

Samenwerken is leuk!

Met steeds meer bedrijven maken we afspraken over samenwerking in de Delftse PROEFtuin. Zo maken we optimaal gebruik van elkaars energie. Lees hier over hoe we met EkoPlaza, Stadstuinieren, Aquila, Ziezoo en Yogastudio Jnana samenwerken.

Groenkracht Steunen?

Spreken onze doelen jou aan en wil je een bijdrage leveren? Bijvoorbeeld meehelpen met activiteiten of leveren van materialen? Laat ons weten wat je wilt doen. Stuur een email naar groen@groenkracht.nl.

 


Om onze doelen te bereiken zoeken we ook steeds naar financieringsmogelijkheden. Wil je een financiële bijdrage leveren? Stort dan je bijdrage op rekening NL52 TRIO 0254 8187 81 tnv Stichting Groenkracht o.v.v. donatie. We hebben ANBI status, dus je kunt je donatie aftrekken van de belasting.
Copyright © 2015 Stichting Groenkracht, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden interesse heeft getoond voor de activiteiten van Stichting Groenkracht en/of TransitionTowns Delft-Pijnacker.
Klik hier om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief | update subscription preferences