Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven in uw e-mail programma? Bekijk de nieuwsbrief online.
15-09-2015
 
 
Revalidatievormen na het doormaken van een CVA
 
Wanneer iemand een CVA heeft doorgemaakt, zijn verschillende vormen van revalidatie mogelijk. Deze revalidatiemogelijkheden zijn nu in kaart gebracht en verwerkt in een handig overzicht. Hierin vindt u de volgende vormen terug: Geriatrische Revalidatie zorg, Medische Specialistische Revalidatie, Multidisciplinaire eerste lijn Revalidatie en eerste lijns paramedische behandeling CVA. Het overzicht kan helpen de juiste revalidatievorm te vinden die aansluit bij de behoefte van een cliënt na het doormaken van een CVA.
 
In het overzicht staat tevens informatie over:
- de verschillende doelgroepen van de behandelvormen;
- de wijze van aanmelden;
- de inhoud van de behandeling;
- de leveranciers in de regio.
 
Het overzicht van revalidatievormen na CVA is tot stand gekomen in samenwerking met Jorrit van Kampen, Thijs Engels, beiden specialist Ouderengeneeskunde, Barbara Oomen, revalidatiearts en Maayke van Suijlekom, fysiotherapeut NAH-fysionet.
 
 
 
Naar het overzicht
 
 
 
 
Gemeente Helmond wil dementievriendelijk worden
 
´Mensen maken de stad´, zo luidt de titel van het coalitieakkoord van de gemeente Helmond voor de komende jaren. Met deze titel geeft de gemeente in een paar woorden aan waar zij de komende jaren de aandacht op wil richten: de kracht en de creativiteit van de Helmonders en de deelname van een ieder aan de samenleving.
 
 

Lees meer

 
 
 
 
 
Goed op weg met zinnige en zuinige diagnostiek
 
D-dimeertest in de huisartspraktijk bij DVT en longembolie

In de regio Helmond wordt al een aantal jaren gebruik gemaakt van de POCT D-dimeer voor de diagnostiek van diepe veneuze trombose (DVT). Deze test is in 2014 ook in gebruik genomen voor de diagnostiek van longembolie.
 
 
Op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft de werkgroep Diep Veneuze Trombose en Longembolie van Quartz een regionaal protocol  opgesteld waarmee ook longembolie door de huisarts veilig kan worden uitgesloten. Hierbij wordt, naast de D-dimeer test, gebruik gemaakt van de Wells score. Door deze werkwijze hoeft een groot deel van de patiënten niet meer direct naar de Spoedeisende Hulp te worden gestuurd voor een CT thorax en wordt doorverwijzing naar de tweede lijn voorkomen.
 
Gebruik D-dimeer voor longembolie in de regio
In 2014 is bij 261 patiënten met verdenking op longembolie een D-dimeertest uitgevoerd. 208 (80%) van deze patiënten hadden een Wells score van  =< 4 en een negatieve D-dimeerscore, en kon een longembolie veilig worden uitgesloten in de huisartsenpraktijk.
 
Net als bij de diagnostiek voor DVT blijkt dat huisartsen de D-dimeertest gebruiken in het geval dat ze deze in de praktijk ter beschikking hebben, ook al is dit niet nodig vanwege een hoge Wells score. In het onderzoek, dat Quartz in 2013 heeft uitgevoerd over het gebruik door de huisarts van de D-dimeertest bij DVT, zijn meerdere redenen genoemd waarom huisartsen afwijken van het protocol. Dit heeft vaak te maken met de klinische blik die tot andere beslissingen leidt. Maar ook wordt de test gezien als een extra zekerheid. In de literatuur wordt over het risico van overdiagnostiek gesproken bij de mogelijkheid tot gebruik van een POCT D-dimeer.
 
Andersom blijkt een groot deel van de patiënten nog steeds te worden ingestuurd zonder dat een POCT test is uitgevoerd, ook door huisartsen die een D-dimeertest ter beschikking hadden. Dit punt kan dus nog verder verbeterd worden.


 
 
 

Protocol longembolie

 
 
 
 
 
Even voorstellen: Nicole van den Broek
 
Nicole van den Broek komt per 1 oktober 2015 in dienst bij Quartz als beleidsmedewerker Innovatie voor 16 uur per week. Ook is zij werkzaam bij de afdeling Beleid & Organisatie voor 16 uur. Nicole heeft Gezondheidswetenschappen gestudeerd, afstudeerrichting Bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven op een onderzoek over diabetes.
 
 
Zij werkt nu nog bij Diagnostiek voor U en is daar projectleider, op de afdeling projectenbureau & innovatie. Nicole is 32 jaar, woont samen in Eindhoven en heeft twee kinderen van 0 en 2 jaar oud.
 
 
 
 
 
Lustrum symposium Quartz 25 november
 

Ketenzorg in de toekomst: patiënt aan het roer! Bekijk hier het programma.
Geïnteresseerd? U kunt zich nu al aanmelden!
 

 
 

Aanmelden

 
 
 
 
 
Folder ‘Aandachtpunten om bij stil te staan na een beroerte’
 
Doelgroep
De folder ‘Aandachtpunten om bij stil te staan na een beroerte’ is door Ketenzorg CVA regio Helmond ontwikkeld. De folder is bedoeld voor de patiënt met een CVA-TIA en zijn naaste bij ontslag uit een intramurale instelling: het Elkerliek ziekenhuis, Vitassist, Keijserinnedael of Blixembosch.
 
De patiënt en/of de naaste kunnen de folder gebruiken om te bepalen welke punten hij wil bespreken met een hulpverlener. In veel gevallen is dit de CVA-verpleegkundige. Het staat de patiënt en zijn naaste vrij de punten te bespreken met een andere hulpverlener, bijvoorbeeld de huisarts of de POH.
 
Doel inzet folder
  • Versterken van de patiënt en zijn naaste in het gebruik maken van de mogelijkheden binnen Ketenzorg CVA
  • Handvat voor het verwoorden van vragen en het krijgen van antwoorden
  • Efficiënte gespreksvoering tijdens het huisbezoek door voorbereiding van de patiënt en naaste
  • Effectieve voorlichting. Onderzoek heeft aangetoond dat de voorlichting beter effect heeft als wordt aangesloten bij vragen van de patiënt en/of naaste, vastgelegd in bijvoorbeeld een vragenlijst.
Werkwijze
  • Bij het ontslaggesprek wordt de folder ‘Aandachtspunten’ uitgereikt aan de patiënt en zijn naaste. Zij krijgen de instructie om voorafgaand aan een gesprek met de CVA-verpleegkundige of hulpverlener de van toepassing zijnde aandachtspunten in te vullen en mee te nemen naar het gesprek.
Een half jaar na de start wordt de inzet van de folder en het effect ervan geëvalueerd.
 
 
Naar de folder
 
 
 
 
 

Mededelingen ZorgDomein

 

ZorgDomein gaat live met nieuwe versie V5

Op 26 september a.s. gaat ZorgDomein over op een nieuwe versie, V5. U heeft hierover een mailing van ZorgDomein ontvangen. Klik hier voor de pdf van deze mailing.

Om vanaf uw pc alvast kennis te maken met V5 heeft ZorgDomein een tweetal webinars georganiseerd. U kunt zich daarvoor bij ZorgDomein aanmelden via onderstaande link:

Het zal even wennen zijn, maar wij gaan ervan uit dat ZorgDomein voor u nu nog gebruiksvriendelijker wordt.

Wij zijn benieuwd naar wat u van de nieuwe versie vindt en ontvangen graag uw reactie. Als het gebruik van ZorgDomein problemen oplevert, als u aanbod van het Elkerliek mist of niet meer kunt vinden, vernemen wij dat graag. U kunt daarvoor contact opnemen met Janny Wildschut, coördinator ZorgDomein, T 0492-59 51 62, E: jwildschut@elkerliek.nl

 

 
 
 
 
 

Mededelingen participanten - De Zorgboog

 

De nieuwe informatieve film van hospice de Populier is in première gegaan! De film heeft als titel: ‘Warme zorg. Professionaliteit en genegenheid’. Op een mooie manier wordt getoond wat voor werk medewerkers verrichten en wat ze daarmee bereiken. De film is te bekijken via de website van de Zorgboog, de Facebookpagina van hospice de Populier en op YouTube. Veel kijkplezier!

 
 
 
 
 
Mutaties
 

Mutatie praktijkondersteuner huisartspraktijk De Poort te Deurne
Met ingang van 1 september 2015 beëindigt mevrouw D. Weijts haar werkzaamheden en neemt mevrouw J. Kusters haar taken over. Zij is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag.

 
 
 
 
 

Klinisch Pathologische Conferentie (herhaling)

 

De eerstvolgende Klinisch Pathologische Conferentie (KPC) vindt plaats op dinsdag 6 oktober 2015 van 18.00 – 20.00 uur in de Kapel van het Elkerliek ziekenhuis. Tijdens deze bijeenkomst worden cases gepresenteerd door de maatschappen Chirurgie, Reumatologie en Gynaecologie.
Huisartsen, leden van de medische staf, HAIO’s, AIOS-en, ANIO’s, PA’s en co-assistenten worden hiervoor van harte uitgenodigd.

 
 
Agenda Quartz
 
 
 
 
 
 
 
Adresgegevens
Quartz
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
 
Doorsturen
Inschrijving beheren
Uitschrijven
 


Alle voorgaande edities van Raaklijnen vindt u hier

Deze nieuwsbrief wordt u als relatie van Quartz toegezonden, omdat u zich heeft aangemeld voor de digitale Raaklijnen.
 
Copyright © Quartz , Inc. 2015 All rights reserved