Se denne mail i en browser
Idrættens Analyseinstitut
Nyhedsbrev 108
Oktober 2016

Ny rapport går tæt på danskernes motions- og sportsvaner


Idrættens Analyseinstitut offentliggør i dag rapporten ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’, der går tæt på udviklingstendenserne i danskernes idrætsvaner. 
 
Rapporten er baseret på en undersøgelse foretaget af Idrættens Analyseinstitut med økonomisk støtte fra DIF, DGI, Lokale og Anlægsfonden og Dansk Firmaidrætsforbund, hvis hovedresultater blev offentliggjort i maj. Svar fra 3.221 børn og 3.914 voksne i perioden januar til marts 2016 indgår i undersøgelsen.
 
Rapporten har analyse- og forskningsleder Maja Pilgaard som hovedforfatter og kan downloades gratis på Idans hjemmeside. I løbet af få uger vil rapporten ligeledes kunne købes eller bestilles i trykt form hos boghandlere.

Ulighed er idrættens største udfordring


Foto: Claus Hilmar


Idrætsdeltagelsen i Danmark er fortsat stærkt polariseret i forhold til social baggrund. Der skal mere fokus på uligheden i idrætsdeltagelsen, hvis kurven skal knækkes.

Læs artiklen

Private udbydere står til fremgang


Foto: Colourbox


Undersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’ viser en fortsat glidning mod den private/kommercielle sektor i danskernes deltagelse i sport og motion. Foreningernes markedsandel er dog fortsat langt større end de kommercielle udbyderes.

Læs artiklen

Læs også 

To artikler fra den 24. maj 2016, hvor rapportens hovedtal blev offentliggjort. 

Ny undersøgelse giver indblik i danskernes idrætsskader


For første gang i Danmark er omfanget af idrætsskader blandt den brede danske befolkning blevet undersøgt. 

Læs artiklen

Danske idrætsforeninger nyder stor politisk frihed


Et nyt tværeuropæisk studie fra Syddansk Universitet viser, at idrætsforeningerne i Danmark er under mindre politisk styring sammenlignet med andre europæiske lande.

Læs artiklen

 

 Følg Idan på:
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Share
Tweet
Share
Forward
Idrættens Analyseinstitut 2016