Copy
REVAB Project Newsletter #3
View this email in your browser

Broszura nr 3

NA TEMAT PROJEKTU

Stawiając czoło wielu wyzwaniom takim jak bezrobocie w regionach wiejskich UE oraz olbrzymiej konsumpcji ziemi rolnej na cele mieszkalne, potrzeby komunikacyjne czy przemysłowe wraz z utratą głównych ośrodków dla życia wiejskiego, zjawiska przyspieszonego przez porzucanie istniejących już budynków rolnych, w listopadzie 2015 został rozpoczęty projekt REVAB mający jako cele zwrócenie uwagi na koncept „innowacyjnego ponownego wykorzystywania” oraz wyszkolenie uczestników w duchu przedsiębiorczości na temat ponownego wykorzystania istniejących już budynków rolnych.
 
ELO wraz z Hof und Leben GmbH, On Projects Advising SL, Asaja – Granada, CIA Toscana i AGRI- TOUR Ltd.  realizujÄ… ten wspólny 30-miesiÄ™czny projekt w ramach finansowania programu Erasmus +/ Partnerstwo strategiczne dla VET.Project n° 2015-1-BE01-KA202-013183

ODWIEDŹ NAS

FACEBOOK
T W I T T E R
Strona internetowa
Skontaktuj siÄ™ z nami

5te ponadnarodowe spotkanie,

30-31 października, Sofia

Piąte ponadnarodowe spotkanie projektu REVAB odbyło się pod koniec października w stolicy Bułgarii, Sofii.
 
Przedostatnie spotkanie konsorcjum dało nam szansę na ostatnie spojrzenie na moduły szkoleniowe i "Serious game" (rodzaj quizu), które są niektórymi końcowymi rezultatami projektu. Te bezpłatne zasoby będą wkrótce dostępne w Internecie. Ponieważ projekt dobiega końca, partnerzy mieli okazję przedyskutować go w całości, w szczególności szesnaście studium przypadków opracowanych w celu reprezentowania najlepszych praktyk w zakresie ponownego wykorzystania i waloryzacji budynków rolnych, a także organizacji czterech krajowych konferencji, które odbędą się wiosną 2018 r.
 
Oprócz spotkania przeznaczonego dla partnerów drugiego dnia odbyła się specjalna sesja upowszechniająca, kiedy to wszyscy partnerzy mieli okazję dyskusji z bułgarskimi mediami specjalizującymi się w rolnictwie. Możesz zobaczyć te wywiady na stronie internetowej REVAB na Facebooku.

W imieniu konsorcjum chcielibyśmy podziękować Lubie YONKOVEJ nie tylko za sprawną organizację samego spotkania, ale także za podzielenie się pięknem współczesnych i starożytnych czasów Sofii.

Konferencje multiplikujÄ…ce w czterech krajach

Każdy z partnerów zorganizuje spotkanie multiplikujące wiosną 2018 roku. Podczas tych wydarzeń przedstawimy 16 studium przypadków i moduły szkoleniowe. Również, co nie mniej istotne, partnerzy poproszą uczestników, aby przetestowali "Serious Game", rodzaj quizu, aby sprawdzić, czy wszystkie te narzędzia są gotowe i dobrze przygotowane do rozpoczęcia własnego projektu ponownego użytkowania budynków wykorzystania.
 
Wszystkie narzędzia są dostępne w języku angielskim oraz w językach partnerów.
Pierwsze wydarzenie odbędzie się w Hiszpanii 7 marca 2018 r. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: Javier Morales (javiermorales-granada@asaja.com.es).

REVAB w trasie

Drugie seminarium alpejskie odbyło się w czerwcu i było prowadzone przez wydział TESAF Uniwersytetu w Padwie (Włochy). ELO miało okazję zaprezentować projekt REVAB podczas tzw. "rynku wiedzy" ponad 50 uczestnikom z całego regionu alpejskiego.
W listopadzie ELO zorganizowało swoje Zgromadzenie generalne w Sofii, przed objęciem przez Bułgarię prezydencji w Radzie UE. Spotkanie zgromadziło ponad 40 członków i gości ELO i było okazją do omówienia europejskich projektów, w które zaangażowana jest ELO, w tym końcowej fazy projektu REVAB.
 
W grudniu ELO zorganizowało w Parlamencie Europejskim konferencję na temat różnorodności biologicznej pod hasłem "Nowa WPR: szanse i zagrożenia dla różnorodności biologicznej", którą prowadziła holenderska eurodeputowana Annie SCHREIJER-PIERIK. Była to możliwość podzielenia się broszurami REVAB z ponad 80 uczestnikami.
 
Więcej informacji można uzyskać w nr 170 oraz nr 172 CountrySide Magazine (www.europeanlandowners.org/all-issues)

REVAB w bułgarskich mediach

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie REVAB w języku bułgarskim, zapoznaj się z wywiadami zorganizowanymi przez Lubę YONKOVA, które zostały udzielone przez partnerów projektu podczas 5tego ponadnarodowego spotkania dla "Agrokompas" (www.agrocompass.bg), dostępnego również w wersji drukowanej ; oraz obejrzeć wywiady dla telewizji AGRO https://www.facebook.com/agrotvBG /.
Copyright © REVAB, 2017, All rights reserved.
Our mailing address is:
ELO
Rue de Trèves 67
Brussels 1040
Belgium

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.