Copy
REVAB Project Newsletter #4
View this email in your browser

Информационен бюлетин 3

Проектен номер 2015-1-BE01-KA202-013183

 
ssee
Twitter
Изправени пред важни предизвикателства в ЕС като безработицата в селските райони, прекомерната  употреба  на земеделска земя за строителни, транспортни и промишлени  нужди,  както и ускорените процеси по обезлюдяване на селата и изоставяне на селскостопански сгради, през ноември 2015 стартира проект REVAB с цел да се повиши информираността за новаторски концепции в използването на изоставени сгради и да се обучават хората в предприемачески подход за повторна употреба на съществуващи селскостопански сгради.
 
„ELO“ (Европейска Организация на собствениците на земеделски земи) съвместно с консултантската фирма „Hof und Leben“, сдружението на младите земеделци „Asaja – Granada“, CIA Toscana и АГРИТУР  стартираха проекта съфинансиран по програма на Еразъм +  (стратегически партньорства)  за срок от 30 месеца.

 
Website
Email
Последна конференция в Брюксел
Последната конференция на проекта REVAB се проведе на 23-ти април в Европейския Комитет на Регионите с помощта на г-н Славомир Сосновски (SÅ‚awomir Sosnowski), член на Европейския комитет на регионите и Областен управител на Любелския регион в Полша. Целта на конференцията бе да се споделят резултатите от проекта и да се представят обучителните модули, изследваните добри практики  и сериозната игра.
Първата част на събитието бе посветена на партньорските доклади с подробни презентации по проекта REVAB. По време на почивката имаше изложение на постери, чрез които показахме обобщените версии на добрите практики от всяка държава. Ð¢Ð¾Ð²Ð° изложение бе последвано от панелна дискусия, озаглавена "Бъдещи перспективи на земеделието и селските райони в Европа и значението на повторното използване и валоризация на селскостопански сгради".
Участници:
Владимир Уручев, член на Европейския парламент
Гиоргос Матиодакис (Georgios Mathioudakis), ГД "Земеделие и развитие на селските райони", Европейска комисия
Родолф дьо Лооз-Корсвейм (Rodolphe de Looz-Corswarem), Председател на Европейската асоциация на историческите сгради
Юрген Так (Jurgen Tack), генерален директор на Landelijk Vlanderen
Модератор: Гислейн д'Урсел (Ghislain d’Ursel), собственик на Замъка Хекс
Национални конференции и събития
България
Националното събитие за представяне на проекта REVAB се проведе в София на 27 март 2018 г. Присъстваха около 40 участника, включително експерти от екипите на Местни инициативни групи (МИГ), консултанти, преподаватели от университети, гимназии и центрове за професионално обучение, както и предприемачи от селските райони. 
Регистрирахме много висок интерес към обучителните модули и трейнинг материалите, които изработихме по време на реализацията на проекта  Ð¸ получихме запитвания за последващи презентации и инструкции как да се използват модулите за обучение и сериозните игри в работата със студенти и ученици. Експертите от МИГ също изразиха интерес да представят обучителните материали на млади предприемачи от селските райони.
Италия
Националната конференция на REVAB, организирана от Конфедерацията на италианските селскостопански производители в Тоскана (CIA Toscana), се проведе на 10 април в Пратовекио, провинция Арецо. Ð’ дискусията участваха много земеделски стопани, членове на организациите за опазване на околната среда и фермери, регионалната асоциация на общините и председателят на регионалното правителство, отговарящ за градоустройствено планиране. 
Основните теми, които бяха обсъдени, бяха връзката между изграденото наследство, селското стопанство и туризма, начинът за насърчаване на повторното използване на сградите. Говорихме и за съдържанието и полезността на системата за обучение REVAB.
Испания
На 7 март в гр. Гранада се проведе представянето на проекта REVAB. Участниците проявиха голям интерес към този проект и ни поздравиха за качеството на продуктите. Имаше 36 фермери от района на База в провинция Гранада. Те изразиха своя голям интерес към резултатите от проекта, тъй като тази тема е много важна и в същото време новаторска за тях.
Имаше много въпроси от фермерите за това как да се използват продуктите.
Германия
Германското мултиплициращо събитие за проекта REVAB се състоя на 28 март, сряда,  в Хензи-Айзенман-център, намиращ се във Фрейзинг/Вайенщефан. След изключително вдъхновяващата реч на Алоис Волфахрт (Alois Wohlfahrt) - фермер, който използва бивша конюшня за предоставяне на услуги и ежедневни грижи за възрастни хора, резултатите от проекта бяха представени от Йоханес Дриер (Johannes Dreer). 
Малката на брой, но високо качествена група от участници обсъди материалите за обучение на REVAB, както и целите и възможностите за нова употреба на изоставените сгради, с цел да се запази привлекателността на селската действителност. Като цяло, възприемането на резултатите от проекта беше на много добро ниво.
Открийте нашите учебни/трейнинг материали
Целта на проекта бе да се разработят безплатни и достъпни учебни материали за подходяща реконструкция на селскостопански сгради. Бяха разработени и анализирани няколко примерни казуса/добри практики, които отразяват реалния живот на хора от цяла Европа, предприели реализацията на проект за повторна употреба и валоризация на стари сгради. Казусите се придружават от трейнинг модули, визиращи различни аспекти при планиране на дейности за повторна употреба на стара сграда, включително и съображения от  Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸, социален и екологичен характер.

Всички материали са достъпни на седемте езика, представляващи националните езици на членовете на консорциума по проекта: френски, английски, немски, испански, италиански, полски и български.
Разиграване на Сериозната игра
В допълнение бе създадена и "Сериозна игра". Това е вид онлайн тест, който хората могат да направят, за да оценят собствената си готовност преди да започнат проект за възстановяване и повторната употреба на селскостопански сгради.
Ако се интересувате от повече информация относно материалите за обучение на REVAB, моля, не се колебайте да се свържете с нас!
6-та международна среща в Брюксел
Тъй като проектът приключва на 1-ви май, по време на последната среща на консорциума, ние имахме възможност да обсъдим и обобщим работата си за изминалите 30 месеца. Партньорите имаха възможност да обсъдят и заключителната конференция, състояла се предния ден.
Обсъдихме как най-добре да подготвим окончателните доклади по проекта, както и вероятните следващи стъпки, с които да надградим постигнатото по време на настоящия проект REVAB.
Copyright © REVAB, 2018, All rights reserved.
Our mailing address is:
ELO
Rue de Trèves 67
Brussels 1040
Belgium

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.