Copy
Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
Geldverstrekker updates
ABN AMRO | Minder documenten bij aanvragen met pensioeninkomen
ALLIANZ | Allianz verhoogt het maximale hypotheekbedrag
ASR | Aanvragen op basis van SV-loon blijft mogelijk
BLG WONEN | Informatie over spaarpolis en verlengen geldigheid offertes
CONNEQT | Nieuw: Clarian Wonen
DE NEDERLANDSE | Verruimde mogelijkheden en nieuwe acceptatiegids
ING | Extra stukken bij een aanvraag Ondernemer in Privé
INTERBANK | Wijziging kredietklassen en leennormen berekenen en inkomen vaststellen
MERIUS | Belangrijke wijzigingen
MUNT HYPOTHEKEN | Hypotheek voor honderjarige: meer ruimte voor senioren en kennistest
NIBC DIRECT | NIBC Direct geeft investeerders een (t)huis
OBVION | Obvion uitgelicht
REAAL | Reaal ORV blijft passen voor elke klant
VISTA HYPOTHEKEN | Vista nieuws
WOONFONDS | Oma in huis? Het kan met de familiehypotheek

Minder documenten bij aanvragen met pensioeninkomen


Sinds 8 maart vraagt ABN AMRO bij nieuwe hypotheekaanvragen met pensioeninkomen geen pensioenopgave van de verschillende pensioenuitvoerders meer op. De klant hoeft alleen de pdf (versie zonder BSN) op Mijnpensioenoverzicht.nl te downloaden en aan te leveren. 

Allianz verhoogt het maximale hypotheekbedrag


Allianz heeft deze week alweer een nieuwe uitbreiding in de voorwaarden toegevoegd. Vanaf nu is het mogelijk om een financiering aan te vragen tot € 1.000.000,-. Dit geldt óók voor verhogingen van een bestaande hypotheek. 

Maar er is meer verandert deze maand. Klik hier voor eerdere wijzigingen.

Aanvragen op basis van SV-loon blijft mogelijk


Momenteel zijn er problemen met de tool Handig! waarmee een hypotheekaanvraag kan worden getoetst op basis van het UWV Verzekeringsbericht. ASR heeft goed nieuws voor jou: Dit hoeft bij a.s.r. hypotheken jouw aanvraag niet in de weg te staan. ASR lost het op door zelf de berekening uit te voeren. Voor jou verandert er bijna niets in de werkwijze:

Voor de WelThuis hypotheek uploadt je het UWV Verzekeringsbericht gewoon als PDF bij jouw aanvraag.

Voor de DigiThuis hypotheek maakt jouw klant gebruik van de a.s.r. aanvraagversneller-app. Hiermee haalt ASR de benodigde data rechtstreeks op bij de bron.

Kortom, jij levert aan, ASR doet de rest.

Informatie over spaarpolis en verlengen geldigheid offertes


Heeft jou een klant met een Spaarhypotheek bij BLG waarbij de spaarpolis bij Reaal is ondergebracht? Dan krijgt deze klant rond 18 maart een brief over een wijziging in het proces rondom het verzenden van de bijbehorende spaarpolis. Reaal neemt namelijk de communicatie rondom de spaarpolis van de hypotheek van BLG over. Dit betekent dat de klant geen brieven meer van BLG krijgt over zijn/haar spaarpolis, maar direct van Reaal. Ze stoppen ook met het versturen van de kopie polis naar jou. Deze worden nu rechtstreeks naar de klant gestuurd. Hierdoor krijgt jouw klant de gewijzigde polis sneller en besparen ze briefpapier.

Verlengen geldigheid offertes

Goed nieuws! BLG verlengt tijdelijk de geldigheid van de offerte van 3 naar 4 maanden.

De offerte is nu 3 maanden geldig en kan met 9 maanden verlengd worden. BLG kreeg signalen dat de 3 maanden geldigheid in veel situaties te kort is. Uit marktcijfers blijkt dat 90% van de hypotheken binnen 4 maanden passeert. Mede dankzij jouw input hebben ze tijdelijk de offertegeldigheid verlengd van 3 naar 4 maanden! De offerte is vanaf nu geldig voor 4 maanden en kan verlengd worden met 8 maanden. Pas vanaf de vijfde maand worden er verlengingskosten in rekening gebracht. Grote kans dus dat jouw klant geholpen is met dit uitstekende aanbod van BLG Wonen. De totale geldigheid blijft gelijk en komt dan op 4 + 8 = 12 maanden

Deze actie geldt natuurlijk ook voor alle klanten die vanaf maandag 1 maart passeren. Ook als in het Renteaanbod of de hypotheekofferte wordt gesproken over kosten verlengen vanaf de vierde maand. Het is niet nodig om een nieuwe aanvraag te doen. BLG corrigeert de kosten, indien nodig, voor het passeren van de hypotheekakte.
 • Voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw geldt bovendien dat BLG Wonen géén annuleringskosten in rekening brengt;
 • Voor nieuwbouw blijft 12 maanden geen Kosten Verlengen offerte van toepassing;
 • De actie geldt voor alle aanvragen die worden ingediend t/m 30 juni.

Nieuw: Clarian Wonen


Heb jij de extra nieuwsbrief over het nieuwste label van Conneqt: Clarian Wonen gemist? Klik hier om deze nogmaals te lezen. 

Verruimde mogelijkheden en nieuwe acceptatiegids


Onlangs heeft De Nederlandse de mogelijkheden voor een volledig aflossingsvrije lening verruimt en is het ook mogelijk om bij elke lening een deel aflossingsvrij te financieren.

Als je bij De Nederlandse een lening tot 70% van de marktwaarde aanvraagt, dan is het nu mogelijk om deze volledig aflossingsvrij te financieren. Is de lening meer dan 70% van de marktwaarde, dan hoeft deze lening niet meer helemaal annuïtair te zijn. Je mag dan tot 20% van de hoofdsom aflossingsvrij financieren. Het restant moet annuïtair worden afgelost over een maximale duur van 35 jaar.

Voorbeeld 1
Bij een marktwaarde van € 250.000,- wenst de klant € 200.000,- (80% LTV) te financieren. Van deze € 200.000,- mag 20%, zijnde € 40.000,-, aflossingsvrij worden gefinancierd. Het restant van € 160.000,- moet annuïtair worden afgelost over een maximale duur van 35 jaar.

Voorbeeld 2
Bij een marktwaarde van € 250.000,- wenst de klant € 175.000,- (70% LTV) te financieren. Deze lening mag volledig aflossingsvrij worden opgenomen. Wenst de klant een deel annuïtair en een deel aflossingsvrij, dan mag dat natuurlijk ook.

Lening omzetten naar een aflossingsvrije hypotheek
Je klant kan een verzoek doen aan De Nederlandse om de resterende lening om te zetten naar een aflossingsvrije hypotheek als:
- de lening door aflossing onder 60% marktwaarde komt (aanvraagdatum voor 1 maart 2021).
- de lening door aflossing onder 70% marktwaarde komt (aanvraagdatum na 1 maart 2021).

In deze situaties moet de marktwaarde van het onroerend goed opnieuw worden bevestigd door de oorspronkelijke taxateur middels een getekende verklaring of door een geautomatiseerd taxatierapport van Calcasa met de hoogste betrouwbaarheid.

Nieuwe acceptatiegids

Naast de wijziging in aflossingsvrij, hebben ze in de nieuwe acceptatiegids ook een ruimere mogelijkheid voor het aanleveren van huurcontracten bij verbouw opgenomen.
Voor een financiering in combinatie met een bouwdepot hebben ze de termijn voor het aanleveren van de huurcontracten namelijk verlengd van 3 naar 6 maanden. Hiervoor moet de klant wel een bewijs van eigen middelen ter grootte van 6 maandtermijnen overleggen.

Het bedrag in het bouwdepot wordt uitbetaald zodra er een bevestiging van de taxateur komt dat de verbouwing is uitgevoerd en dat de in het taxatierapport aangegeven waardes na verbouw zijn behaald. Daarnaast moeten ook eventueel missende huurcontracten en pandlijsten allemaal zijn aangeleverd.

De volledige acceptatiegids van maart 2021 is
hier te downloaden of vind je op extranet.

Extra stukken bij een aanvraag Ondernemer in Privé


Het jaar 2020 heeft vanwege het coronavirus mogelijk impact gehad op het inkomen van ondernemers. Dit betekent dat ING voor de Ondernemer in Privé (OiP) het beleid aanpast zodat de te verstrekken financiering verantwoord is. Hierbij maakt ING onderscheid tussen aanvragen zonder NHG en aanvragen met NHG.

Aanvragen zonder NHG
Voor aanvragen die ING vanaf 27 februari 2021 ontvangt, moeten naast de jaarcijfers en aangiften inkomstenbelasting over 2017, 2018 en 2019, de aangiften omzetbelasting over de kwartalen 1, 2, 3 en 4 van 2020 worden meegestuurd. ING vraagt deze stukken op om zicht te krijgen op de omzetontwikkeling in 2020. Deze stukken zijn ter onderbouwing van de coronaverklaring. 

Wil je voor 1 juli 2021 al rekenen met het boekjaar 2020? Dan zijn voor aanvragen vanaf 27 februari 2021 de definitieve jaarcijfers en de definitieve aangifte inkomstenbelasting over 2020 nodig. Vanaf 1 juli 2021 zijn de definitieve jaarcijfers en aangifte inkomstenbelasting over 2020 verplicht. 

Aanvragen met NHG
NHG heeft aangegeven hoe om te gaan met ondernemers waarbij hun onderneming is geraakt door de coronacrisis. ING volgt de richtlijnen van NHG hierin. 

Er wordt eerst beoordeeld of de onderneming last heeft (gehad) van de coronacrisis. NHG onderscheidt hierbij 3 situaties:

1. De onderneming is niet geraakt door de coronacrisis
Als de ondernemer in de coronaverklaring aangeeft dat hij niet is getroffen door de coronacrisis dan wordt het regulier NHG-toetskader toegepast. 

2. De onderneming is wel geraakt door de coronacrisis 
NHG maakt onderscheid of de klant kan aantonen dat er wel of geen financieel herstel is:

2a Financieel herstel is nog niet aantoonbaar 
Het financieel herstel is niet aantoonbaar omdat de ondernemer door beperkende coronamaatregelen zijn bedrijfsvoering nog niet (geheel) kan uitoefenen. Er moeten extra stukken worden aangeleverd naast de reguliere stukken, te weten:        

Tussentijdse winst- & verliescijfers 2020 gesplitst over het 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal
LET OP! Deze stukken worden bij het indienen van de aanvraag niet automatisch opengezet in HDN of statusinformatie omdat ze afhankelijk zijn van de eerste beoordeling o.b.v. de coronaverklaring.           

2b Financieel herstel is inmiddels aangetoond
Het financieel herstel kan worden aangetoond omdat de beperkende coronamaatregelen op het moment van aanvraag geen invloed meer hebben e/o omdat de ondernemer inmiddels een alternatief businessmodel heeft ingevoerd. Er moeten extra stukken worden aangeleverd naast de reguliere stukken, te weten:

Tussentijdse winst- & verliescijfers 2020 gesplitst over het 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal
Kwartaal omzetcijfers 2021 tot datum aanvraag. Is het kwartaal nog niet voorbij? Dan uitgesplitst per maand      
Tussentijdse winst- & verliesrekening over 2021 tot datum aanvraag. Is het kwartaal nog niet voorbij? Dan uitgesplitst per maand
LET OP! Deze stukken worden bij het indienen van de aanvraag niet automatisch opengezet in HDN of statusinformatie omdat ze afhankelijk zijn van de eerste beoordeling o.b.v. de coronaverklaring. 

3. De ondernemer ontvangt overheidssteun
Als de overheidssteun definitief is, hoeft deze niet meer gecorrigeerd te worden op het inkomen. Definitieve steun kan alleen aangetoond worden met een brief vanuit de overheid waarin dit wordt bevestigd. Als de overheidssteun moet worden terugbetaald dan heeft dit een dempende werking op de hoogte van het (bestendige) ondernemersinkomen. 

Meer informatie vind je ook op www.nhg.nl.

Wijziging kredietklassen en leennormen berekenen en inkomen vaststellen


Per 10 maart heeft Interbank de kredietklasse € 25.000 tot € 50.001 voor alle nieuwe kredieten gewijzigd. Hierdoor sluiten ze beter aan op de markt en de kredietklassen die worden gebruikt op diverse vergelijkingssites. Deze kredietklasse wordt aangepast naar € 25.000 tot € 50.000, waardoor je jouw klanten die een lening willen van € 50.000 of hoger het lagere tarief kunt aanbieden. De nieuwe kredietklassen gelden voor alle Interbank-producten per 10 maart 2021.

Hieronder kunt u per product de nieuwe tariefkaart met de nieuwe kredietklassen downloaden:
 •    Persoonlijke Lening
 •    Persoonlijke Lening Zelfstandigen
 •    Beter Wonen Financiering
 •    Restschuldfinanciering
 •    Herfinanciering

Uiteraard vind je deze ook op extranet. 

Leennormen berekenen
De leennormen voor consumptief krediet in de VFN Gedragscode worden beter afgestemd op de persoonlijke situatie van consumenten, zodat leningen in balans zijn en zij verantwoord lenen. Aan de hand van 4 thema’s zullen ze jou inhoudelijk informeren over de belangrijkste wijzigingen. Zo zal de formule voor de berekening van de nieuwe leennormen per 1 april veranderen. Klik hier en lees alles over het thema ‘Leennormen berekenen’. 

Inkomen vaststellen
Een ander thema is: ‘Inkomen vaststellen’. In de pdf lees je meer over de invloed van het type dienstverband, toeslagen en uitkeringen op de vaststelling van het inkomen. Klik hier om het te downloaden.

Belangrijke wijzigingen


Merius Hypotheken heeft in februari een aantal wijzigingen doorgevoerd. Omdat ze zo belangrijk zijn, delen ze deze nogmaals graag met jou.

Overbruggingshypotheek
Bij Merius Hypotheken konden jouw klanten al een overbruggingskrediet krijgen als hun oude woning al was verkocht (zowel met als zonder NHG). Dit is nu bij aanvragen zonder NHG ook mogelijk als de oude woning nog niet verkocht is. Omdat jouw klant in beide gevallen tegen een aantal kosten aanloopt, brengen ze deze in mindering op de maximale overbrugging. De maximale overbrugging in geval de oude woning al is verkocht, bedraagt 98% van de verkoopprijs/schuldrest. Ze hebben hierbij rekening gehouden met 2% verkoopkosten. Bij niet-verkochte panden berekenen we de maximale overbrugging als volgt: (90% * marktwaarde) - saldo bestaande hypothecaire lening(en). De marktwaarde toont u aan met een taxatierapport, een recente WOZ-waarde of een voorlopige (ver)koopovereenkomst. 

Geldigheid incassorekening
Ze bepalen de geldigheid van een afschrift van een incassorekening niet meer aan de hand van de beoordelingsdatum, maar aan de hand van de aanvraagdatum. Hierdoor verdwijnt het risico dat dit document gedurende het acceptatieproces verloopt.

Kopie legitimatiebewijs
Je hoeft een kopie legititmatiebewijs niet meer te voorzien van jouw handtekening en een begeleidende tekst. 

Hypotheek voor honderdjarige: meer ruimte voor senioren en kennistest


Bij MUNT krijgen 57-plussers al lange tijd meer mogelijkheden. Daar hebben ze inmiddels duizenden senioren blij mee gemaakt. Toch denken oudere klanten vaak onterecht dat een nieuwe hypotheek er niet in zit voor hen. Ze hanteren geen maximumleeftijd: zelfs een honderdjarige kan bij MUNT terecht.

Extra mogelijkheden bij MUNT
Zowel bij aankoop als bij oversluiten denkt MUNT Hypotheken mee met senioren. Ze waren destijds de eerste hypotheekverstrekker die de verruimde richtlijnen voor senioren overnam met en zonder NHG. Bovendien bieden ze de volgende extra mogelijkheden waardoor senioren optimaal kunnen wonen:
 • Ook bij aankoop van een woning die niet binnen de NHG-normen valt, toetsen ze op de werkelijke hypotheeklast vanaf AOW datum in plaats van de annuïtaire last.
 • De regeling geldt zowel voor het aanschaffen van een nieuwe woning als voor het oversluiten van een oude hypotheek.

Met de seniorenpropositie wordt dus getoetst op basis van de werkelijke last. Zo kunnen meer senioren hun woonlasten verlagen én eventueel de nodige aanpassingen aan hun woning financieren. De lening moet tot AOW datum annuïtair getoetst worden en haalbaar zijn. De werkelijke lasten toets kan worden toegepast vanaf een inkomenstekort op AOW datum.

Voorwaarden
Voor de seniorenpropositie gelden de volgende voorwaarden:
 • De klant heeft al een woning in eigendom en wil een nieuwe woning aankopen of de bestaande hypotheek oversluiten naar MUNT
 • De klant ontvangt nu AOW en/of pensioen of gaat binnen 10 jaar met pensioen
 • De nieuwe maandlasten blijven gelijk of worden lager dan de huidige werkelijke maandlast
 • Een verhoging van de hypotheek is mogelijk als de verhoging volledig wordt gebruikt voor woningverbetering
 • De rente moet voor minimaal 20 jaar worden vastgezet, al zijn hier twee uitzonderingen op mogelijk:
  • Een kortere rentevasteperiode mag als het hypotheekdeel aan het einde van de rentevaste- periode volledig is afgelost
  • Een kortere rentevasteperiode met een minimum van 10 jaar mag als de leeftijd van de jongste partner aan het einde van de rentevasteperiode minimaal 85 jaar is.

Tijdelijk tekort tussen AOW datum aanvragers
Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk voor zowel NHG aanvragen als niet-NHG aanvragen om akkoord te gaan met een tijdelijk tekort tussen AOW datum van de aanvragers. De voorwaarde is dat het echt alleen een tekort betreft tussen de periode van AOW datum aanvrager 1 en AOW datum aanvrager 2. Zodra de jongste aanvrager de AOW datum bereikt moet het inkomen passen op basis van de annuïtaire toetsing.

Zuiver oversluiten is mogelijk op basis van werkelijke lasten
Indien de klant zuiver oversluit naar MUNT Hypotheken kan dat op basis van de werkelijke lasten. Dat geldt voor alle klanten van Munt, dus uiteraard ook voor senioren. Waarom is er meer ruimte voor zuivere oversluiters? Commercieel directeur Chris Oosterling legt uit: "Consumenten die al jaren in hetzelfde huis wonen maar iets minder zijn gaan verdienen, kunnen soms niet meer in aanmerking komen voor hun hypotheek. Dat is raar: als iemand heeft bewezen de lasten te kunnen dragen, zou die toch in hetzelfde huis moeten kunnen blijven wonen - zeker wanneer oversluiten naar MUNT zorgt voor lagere maandlasten. Wie zijn hypotheek één op één oversluit, mag daarom worden getoetst op de werkelijke hypotheeklast. Afsluitingskosten en kosten voor vervroegde aflossing mogen trouwens meegefinancierd mogen worden, dat beschouwen we ook als zuivere oversluiting."


Kennistest
Terug van weggeweest: de Kop-Munt Kennistest. Het certificaat ‘Winnaar Kennistest 2020’ hangt inmiddels bij een adviseur aan de muur. Wie heeft dit jaar de meeste kennis? De vragen gaan deze maand over looptijdrente en verhuizen. Klik hier en doe mee. 

NIBC Direct geeft investeerders een (t)huis


Jouw vermogen stallen op een spaarrekening dat is anno 2021 niet meer de meest rendabele optie. Investeren in stenen biedt daarentegen een heel ander perspectief. NIBC Direct biedt de investeringshypotheek. De voordelen op een rij:
 • Maximaal 50% van de marktwaarde in verhuurde staat is aflossingsvrij
 • Alles boven de 50% van de marktwaarde in verhuurde staat moet in 30 jaar lineair worden afgelost of
 • Alles boven de 50% van de marktwaarde in verhuurde staat moet in 10 jaar annuïtair worden afgelost
 • Maximum verstrekking: 75% van de marktwaarde in verhuurde staat
 • Economische looptijd is maximaal 30 jaar
 • Nieuwbouw mogelijk
 • Taxatierapport gevalideerd door het NWWI
 • Bouwdepot mogelijk voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw met een maximum doorlooptijd van 12 maanden (bestaande bouw) en 24 maanden (nieuwbouw)

 

Obvion uitgelicht


Obvion heeft de mogelijkheden voor senioren recent aangepast en het acceptatiebeleid op een paar punten gewijzigd. Obvion vindt het belangrijk dat het nieuwe beleid kraakhelder is. Daarom zetten ze nog wat highlights op een rij en geven ze twee rekenvoorbeelden. 


VOORBEELD 1
Peter (59) en Karin (58) willen een appartement kopen waar ze ook op hun oude dag fijn kunnen wonen. Peter heeft nu een loondienst inkomen van € 35.000, Karin heeft geen inkomen. Beiden ontvangen straks AOW en Peter heeft daarnaast een al opgebouwd pensioen van € 13.280. Let op! Dit is niet het uiteindelijk te bereiken pensioeninkomen.

Hun huidige aflossingsvrije hypotheek is € 136.134,00 met een rentepercentage van 5%, maandlast is € 567,23. Na het inbrengen van de overwaarde van hun woning, hebben ze een hypotheek nodig van € 218.000. Als ze de hoogte van het aflossingsvrije deel behouden en de rest als annuïtaire hypotheek sluiten met een rente voor de gehele hypotheek van 2%, dan wordt de nieuwe werkelijke last 529,48.

Bij de reguliere inkomenstoets en aanvragen met NHG is de maximale hypotheek op het huidige inkomen € 153.875,00. Vanaf 1 februari is de aankoop van de nieuwe woning met een hypotheek van € 218.000 zonder NHG ook vóór AOW-leeftijd al mogelijk! 

VOORBEELD 2
Gerda heeft een inkomen van € 32.000 en wenst haar bestaande hypotheek van € 150.000 over te sluiten naar Obvion en een gedeelte van de overwaarde op te nemen om de kinderen te schenken. De totale hypotheek wordt € 210.000 aflossingsvrij. De marktwaarde van de woning is € 450.000. 

Rekening houdend met een consumptief leningdeel van € 60.000 tegen box 3 woonquotes en een rente van 2% is de werkelijke (toets)last van de gevraagde hypotheek € 358,57. Dit past binnen de toegestane woonlast van € 506,67. Bij een reguliere inkomenstoets is de gevraagde hypotheek niet mogelijk. 

Reaal ORV blijft passen voor elke klant


Reaal is trots op de overlijdensrisicoverzekering (ORV) en de vele aanvragen die intermediairs de afgelopen jaren bij Reaal hebben gedaan. Dank daarvoor! Mocht je nog niet (geheel) bekend zijn met onze ORV, dan brengen ze met trots het product nog even onder de aandacht.

Met de 3 ORV’s kun je vrijwel alle klanten bedienen. Voor klanten tot 66 jaar is er de ORV Start of de ORV Plus. Voor klanten tussen 66 en 80 jaar is er de ORV Senior. 

Hiermee adviseer je eenvoudig een passende ORV voor elke klant. Standaardaanvragen zijn binnen een paar minuten verzekerd dankzij ons vernieuwde digitale aanvraagproces.

Kijk, vergelijk en kies een passende ORV voor je klant
 
Naam Product ORV Start ORV Plus ORV Senior
Soort verzekering Overlijdensrisico-verzekering Overlijdensrisico-verzekering Overlijdensrisico-verzekering
Bijzonderheden Automatische beoordeling van de aanvraag Ruime acceptatie Hoge eindleeftijd: 80 jaar

Aanvangsleeftijd verzekerde(n)

18 t/m 65 jaar 0 t/m 65 jaar 66 t/m 75 jaar
Maximale eindleeftijd verzekerde(n) 75 jaar  75 jaar 80 jaar
Verzekerd bedrag Tot € 500.000 Tot € 2.500.000. Meer mogelijk in overleg met Reaal Tot € 100.000

Vista nieuws


Wijziging Energielabel-A rentekorting
 
Per 1 maart jl. is de Energielabel-A rentekorting verlaagd van 0,05% naar 0,02%. Deze korting geldt voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen met energielabel A. Zoals bekend komen bestaande klanten -die door verduurzaming van de woning een A-label bereiken- ook in aanmerking voor deze rentekorting. Hiervoor dient een definitief energielabel A te worden aangeleverd waarna de korting wordt toegepast tot het einde van de huidige rentevaste periode. Het initiële aanvraagmoment (lees: datum uitbrengen renteaanbod) is leidend voor de bepaling van de hoogte van de Energielabel-A rentekorting in beheer. Voorbeeld: een klant heeft 19 december jl. een renteaanbod  aangevraagd voor een bestaande woning met energielabel C. Inmiddels is klant gepasseerd en komende periode worden verduurzamingsmaatregelen genomen. Als dit resulteert in een definitief energielabel A komt klant in aanmerking voor de rentekorting die gold op 19 december (0,05%). 

Overbrugging verwijderen vóór passeren (aanvragen zonder NHG)
 
Het komt regelmatig voor dat -nadat het bindend aanbod is ondertekend- de te verkopen woning snel(ler) is verkocht. Vista krijgt dan het verzoek de overbruggingslening te verwijderen. Reeds bestaande dossierstukken (bijv. inkomensgegevens) hoeven dan niet opnieuw te worden aangeleverd, mits het een dossier zonder NHG betreft. Wel dient het verkoopcontract te worden aangeleverd waaruit blijkt dat de woning onvoorwaardelijk is verkocht. Er dient vervolgens een nieuw bindend aanbod te worden ondertekend door de klant. Als er ook een wijziging plaatsvindt op de ‘structurele’ financiering dan zien ze dit als nieuw ‘toetsmoment’ en dienen er nieuwe (inkomens)stukken te worden aangeleverd als deze op datum uitbrengen aangepast/nieuw bindend aanbod te oud zijn.

Let op: als passeerdatum nieuwe financiering binnen 5 werkdagen plaatsvindt, neem dan altijd contact op met onze Helping People.

Oma in huis? Het kan met de familiehypotheek


Heeft jouw klant een veranderende woonbehoefte door vergrijzing en privatisering van de zorg? De Familiehypotheek kan uitkomst bieden. Deze hypotheek staat inwoning en verhuur in familiekring t/m 2e graad toe. Er is veel mogelijk zoals kangoeroewonen, samenwonen of het plaatsen van een zorgunit. Meer weten? Onze Helping People helpen je graag.

RENTETIP 1

10 JAAR NHG 0,87% | Vista Hypotheek
Annuïtair en lineair
incl. 0,02% energielabel A korting

RENTETIP 2

20 jaar NHG 1,15% | HollandWoont
Annuïtair en lineair
 
RENTETIP 3
30 jaar NHG 1,47% | IQWoon hypotheek
Annuïtair, lineair en aflossingsvrij
Copyright © 2021 HypotheekCompany, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp