Copy
 
Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
 
AEGON | Nieuwe acceptatiehandleiding Hypotheken
BIJBOUWE | Wat voor invloed heeft de Brexit op de bijBouwe hypotheek?
BLG WONEN | Gewijzigd! Regels Zakelijk Inkomen en Werkgeversverklaring
CONNEQT | Hypotrust Vrij Leven in de spotlights

DE NEDERLANDSE | De Nederlandse introduceert De Groene Vastgoedhypotheek
DYNAMIC | Wat voor invloed heeft de Brexit op de Dynamic Verhuurhypotheek?
LLOYDS BANK | Verhuurhypotheek nu nog eenvoudiger aan te vragen
MUNT HYPOTHEKEN | MUNT hypotheekgids 2021
NATIONALE NEDERLANDEN | Update Hypothekenmpocket en Voorwaarden  
NIBC | Aanleveren financieringsopzet niet meer nodig & nieuwe acceptatiegids
OBVION | Nu ook: € 9.000 voor verduurzamen standaard in verhogingsofferte!
WOONFONDS | Klushypotheek populairder dan ooit
 
shadow1
 

Nieuwe Acceptatiehandleiding Hypotheken

Aegon heeft een nieuwe acceptatiehandleiding.  

Wat is er aangepast in de Acceptatiehandleiding Hypotheken?
Dit is versie H 30028 bd januari 2021. In deze nieuwe editie van de Acceptatiehandleiding Hypotheken zijn, ten opzichte van de editie van april 2020, de volgende zaken aangepast:

• 2.7 aanvulling op Legitimatie
• 2.9 Studieschuld
• 3.6 verkoop eigen woning
• 7.2 Inkomstenbronnen
• 7.11 Buitenlands belastingplichtig
• 7.12 Werkgever gevestigd in België, Luxemburg of Duitsland
• 8.4 Financieringslast niet fiscaal aftrekbare rente, nieuw artikel
• 8.11 Energiebesparende voorzieningen
• 8.12 Nul-op-de-meter woning of energieneutrale woning
• 9 Uitzonderingen op NHG Voorwaarden en Normen

Klik hier en download de handleiding. Deze vind je ook op extranet. 
 

 

Terug naar boven
 

Wat voor inlvoed heeft de Brexit op de bijBouwe hypotheek?

Als gevolg van de de Brexit vallen Britse staatsburgers niet meer onder de Europese Unie. Maar wat voor invloed heeft dit op klanten met de Britse nationaliteit? bijBouwe legt het graag uit. 

Voor bestaande klanten met de Britse nationaliteit 
Wees gerust, Britse klanten blijven gewoon klanten. Als de klant echter van plan is de hypotheek te wijzigen en er is een nieuwe inkomenstoets nodig, zoals bij een verhoging of ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, dan moet de klant voldoen aan de huidige acceptatiecriteria en is er aanvullend op een geldig paspoort ook een geldige verblijfsvergunning nodig. 

Voor nieuwe klanten met de Britse nationaliteit geldt 
Bij lopende hypotheekaanvragen waar al een bindend kredietaanbod (BKA) voor is afgegeven en getekend retour is gekomen zijn er geen aanvullende eisen. 

Is de BKA echter nog niet getekend retour of moet de lopende aanvraag gewijzigd worden? Dan moet de klant voldoen aan de huidige acceptatiecriteria en is er voor mensen met de Britse nationaliteit aanvullend een geldige verblijfsvergunning nodig. 

Bekijk de acceptatiehandleiding op extranet voor meer informatie over welke eisen ze stellen aan de verblijfsvergunning. 

 

Terug naar boven
 
Gewijzigd! Regels Zakelijk Inkomen en Werkgeversverklaring
Nieuwe werkgeversverklaring vanaf heden verplicht 
Op 1 oktober 2020 heeft NHG een nieuw model werkgeversverklaring uitgebracht. BLG heeft deze werkgeversverklaring integraal overgenomen. De nieuwe werkgeversverklaring is verplicht voor NHG-aanvragen waarbij een bindend aanbod wordt afgegeven vanaf 1 januari 2021. Voor niet NHG-aanvragen is het verplicht als het renteaanbod is afgegeven vanaf 1 januari 2021 of als het bindend aanbod is afgegeven vanaf 1 maart 2021.

Wat is er veranderd?
 • Bij de aard van het dienstverband wordt gevraagd of er sprake is van een reorganisatie of een andere maatregel die het dienstverband of het inkomen raakt. Als daar sprake van is, wordt er gevraagd wat de impact op het dienstverband of inkomen van de medewerker is.
 • Bij verklaring voortzetting dienstverband wordt er, bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, gevraagd of deze bij gelijkblijvend functioneren wordt voortgezet of vernieuwd. Hierbij is een extra optie toegevoegd: 'Ja, voor bepaalde tijd voor een duur van minimaal X maanden.' Daarnaast moet worden aangegeven of de arbeidsvoorwaarden gewijzigd worden. Is dit het geval? Dan moet er ook aangegeven worden hoe de arbeidsvoorwaarden wijzigen. 
 • Levensloop wordt niet meer meegenomen als inkomenscomponent.
En verder:
 • Voor alle aanvragen geldt dat de werkgeversverklaring nooit ouder mag zijn dan 2 maanden gerekend van de datum van de bindende offerte.
 • In de nieuwe werkgeversverklaring wordt er extra rekening gehouden met maatregelen die van invloed kunnen zijn op het inkomen. Heeft uw klant geen vast inkomen? Dan blijft ook het coronaformulier verplicht. 
 • Het formulier Aanvullende voorzieningen werkgever, is niet gewijzigd.  


Regels vaststellen zakelijk inkomen aangepast
BLG heeft de regels voor het vaststellen van zakelijk inkomen aangepast. Het gaat om een aantal beleidswijzigingen en tekstuele aanpassingen. Hiervoor hebben ze een nieuwe versie van het document 'regels voor het vaststellen van zakelijk inkomen' gepubliceerd op BLG Plaza. 

De belangrijkste wijzigingen gaan over:
 • Meer dan twee minderheidsdeelnemingen
 • Pensioen in eigen beheer
 • Bijtelling auto 15% fiscale winst/bruto jaarsalaris DGA
 • Kleine ondernemingsregeling (KOR)
 • Starters
 • Beoordelingsverklaring
In deze pdf lees je wat de wijzigingen precies inhouden: 
 
Tip bij tenaamstelling
Bij een aanvraag wordt er op verschillende plekken een naam gevraagd. Zo vragen we om een geboortenaam en een correspondentienaam. Misschien goed om te weten: wij nemen de naam die ingevuld is bij de geboortenaam 1 op 1 over als tenaamstelling. De naam die ingevoerd wordt bij correspondentienaam is de naam zoals de klant aangeschreven wil worden. Het helpt ons en daarmee uw klant om hier goed naar te kijken en dit juist in te vullen. Zo voorkomen we overkreditering (omdat we accepteren op de verkeerde persoon) of dat de klant stukken ontvangt met onjuiste correspondentienamen.

 

Terug naar boven
 

 

Hypotrust Vrij Leven in de spotlights

2020 was een bijzonder jaar in meerdere opzichten. En niet op de laatste plaats omdat de hypotheekmarkt flink aantrok. De Hypotrust Vrij Leven pakte als nieuwkomer met meer dan € 1,8 miljard aan hypotheekpasseringen een flink aandeel uit het landelijke volume. Hypotrust is trots en blij dat adviseurs de Vrij Leven Hypotheek zo enthousiast omarmden. In deze Special zetten ze de hypotheek daarom kort en krachtig in de spotlights en geven ze aan waarom de Vrij Leven ook in 2021 een zeer geschikt product is voor een brede doelgroep. 

Het jaar in vogelvlucht
 • Meer dan 12.000 aanvragen in 2020
 • 800+ adviseurs hebben een Hypotrust Vrij Leven Hypotheek aangevraagd
 • Ruim 63% van alle aanvragen was voor een rentevast periode van 20 jaar vast, gevolgd door 30 jaar vast met (17%)
 • Een gemiddeld marktaandeel van 7,9% binnen het totale NHG aanvraagvolume.
 • 35 weken van 2020 was er een #1 positie voor 20 jaar vast met NHG en 32 weken voor 30 jaar vast met NHG.
Dit zijn cijfers waar ze trots op zijn en voor hun een belangrijke drijfveer om iedereen in Nederland kennis te laten maken met de Vrij Leven Hypotheek. Je ziet de hypotheek de komende weken dan ook goed in de vakmedia en op social media. Daarnaast beginnen ze 2021 ook nog eens met messcherpe rentes binnen zowel het NHG als het niet NHG segment. 

Onze aantrekkelijke voorwaarden:
 • Dagrente in de eerste 4 maanden
 • Dalrente in de eerste 3 weken
 • Automatische risicoklasse aanpassing
 • Geen annuleringskosten
 • Rentemiddeling mogelijk
 • Lange offertegeldigheid nieuwbouw (4+8)
 • Bouwdepot met Energiebespaarbudget 12 maanden geldig, te verlengen met 6 maanden
 • Bouwdepot voor nieuwbouw 24 maanden geldig, te verlengen met 6 maanden
 • Ruime mogelijkheden om je bestaande NHG hypotheek over te sluiten
 • Scherpe rentes < 80% MW en daarmee ook geschikt voor oversluiters en doorstromers zonder NHG
Betrouwbaar en bewezen voor een langere periode
De Hypotrust Vrij Leven Hypotheek is ontwikkeld als een product voor een brede doelgroep met bestendige funding voor de lange termijn. Met de toevoeging van het 30-jaars tarief, begin vorig jaar, is de Vrij Leven Hypotheek een nog completer product geworden. Want naast het alternatief voor starters werd het daarmee ook interessant voor oversluiters en doorstromers. Profiteer daarom nu van goede productvoorwaarden tegen een scherpe prijs. 

Let op! Hoewel er bij het afsluiten van de hypotheek een maximum is van 80% MW buiten NHG, geldt deze grens niet voor de bestaande (NHG) klanten. Als bestaande (NHG) klanten de lening namelijk willen verhogen of de rente willen meenemen naar een nieuwe woning, dan kunnen zij tot 106% MW buiten NHG lenen. 

Gelukkig nieuwjaar en de beste rente!
STARTERS
1,01%   10 jaar NHG
1,23%   20 jaar NHG
1,57%   30 jaar NHG

OVERSLUITERS
1,45%   20 jaar t/m 60% MW
1,74%   30 jaar t/m 60% MW

DOORSTROMERS
1,59%   20 jaar t/m 80% MW
1,85%   30 jaar t/m 80% MW

 

Terug naar boven
 

De Nederlandse introduceert De Groene Vastgoedhypotheek

Beloon je klant met een lagere rente! De Nederlandse vindt verduurzaming belangrijk en daarom introduceren ze als eerste in Nederland De Groene Vastgoedhypotheek! 

De Groene Vastgoedhypotheek van De Nederlandse is er voor woningen met een energielabel A en B, waardoor je klant direct 0,05% korting ontvangt op de reguliere rente. Maar De Groene Vastgoedhypotheek is er ook voor woningen met energielabel C t/m G met zelfs een rentekorting van 0,10%. Deze korting ontvangt je klant door binnen 6 maanden na het passeren een verbetering in het energielabel te realiseren, al dan niet via het bouwdepot van De Nederlandse.  

Verder zijn alle voorwaarden van De Groene Vastgoedhypotheek gelijk aan de reguliere hypotheek van De Nederlandse. Voor jouw als adviseur blijft het aanvraag proces ook hetzelfde.

Hoe kan je dan een aanvraag voor De Groene Vastgoedhypotheek doen?
Start een nieuwe aanvraag, zoals je gewent bent. (fictief via jouw software) Wij gebruiken deze om de aanvraag in te dienen bij De Nederlandse. 

Belangrijk om te weten
Er zijn twee vormen van De Groene Vastgoedhypotheek, De Groene Vastgoedhypotheek voor woningen met het energielabel A en B en De Groene Vastgoedhypotheek voor woningen met energielabel C t/m G. Een aanvraag met meerdere onderpanden dienen allemaal in dezelfde categorie te vallen om voor De Groene Vastgoedhypotheek in aanmerking te komen. Een combinatie van bijvoorbeeld een woning met energielabel A en een woning met energielabel D kan dus niet in één aanvraag als je klant De Groene Vastgoedhypotheek wilt. Uiteraard is het in die situatie wel mogelijk om twee separate aanvragen in te dienen!
 

 

Terug naar boven
 

Wat voor invloed heeft de Brexit op de Dynamic Verhuurhypotheek?

Als gevolg van de de Brexit vallen Britse staatsburgers niet meer onder de Europese Unie. Maar wat voor invloed heeft dit op klanten met de Britse nationaliteit? Dynamic legt het graag uit. 

Voor bestaande klanten met de Britse nationaliteit 
Wees gerust, de Britse klanten blijven gewoon klanten. Als de klant echter van plan is de hypotheek te wijzigen en er is een nieuwe inkomenstoets nodig, zoals bij een verhoging of ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, dan moet de klant voldoen aan onze huidige acceptatiecriteria en is er aanvullend op een geldig paspoort ook een geldige verblijfsvergunning nodig. 

Voor nieuwe klanten met de Britse nationaliteit geldt 
Bij lopende hypotheekaanvragen waar al een bindend kredietaanbod (BKA) voor is afgegeven en getekend retour is gekomen zijn er geen aanvullende eisen. 

Is de BKA echter nog niet getekend retour of moet de lopende aanvraag gewijzigd worden? Dan moet de klant voldoen aan onze huidige acceptatiecriteria en is er voor mensen met de Britse nationaliteit aanvullend een geldige verblijfsvergunning nodig. 

Bekijk de acceptatiehandleiding op extranet voor meer informatie over welke eisen ze stellen aan de verblijfsvergunning. 

 

Terug naar boven
 

Verhuurhypotheek nu nog eenvoudiger aan te vragen

Sinds 2019 biedt Lloyds Bank de Verhuurhypotheek aan. Hiermee kunnen particulieren de aankoop financieren van een woning om te verhuren. Sinds kort kan dit zelfs tot een maximum van 5 onderpanden per klant. In dit bericht lees je meer over de mogelijkheden van dit product.

Belangrijkste kenmerken van de Verhuurhypotheek

 • Onderpanden: Maximaal 5 per klant
 • Verstrekking: Maximaal 75% van de marktwaarde in verhuurde staat
 • Aflossingsvrij: Maximaal 50% van de marktwaarde in verhuurde staat
 • Looptijd: Maximaal 360 maanden, ook bij maximale verstrekking
 • Huurinkomsten: 80% van de netto huurinkomsten tot €1.750, alles daarboven 50% (wordt opgeteld bij de maximaal te verwonen maandlast)
 • Salderen: Lasten van andere woningen kunnen worden gesaldeerd met 80% v.d. huuropbrengsten

Voor meer informatie en voor de volledige acceptatievoorwaarden verwijzen wij je graag naar extranet voor de  Hypotheekgids en uiteraard helpen onze Helping People je ook graag. 
 
Doorgeven aanvullende gegevens bij aanvraag
Het aanvragen van de Verhuurhypotheek verloopt net iets anders dan bij een normale hypotheek. Ze hebben (een beperkt aantal) aanvullende gegevens nodig om een Indicatief Hypotheek Aanbod (IHA) uit te kunnen brengen. Hiervoor hebben ze een eenvoudig digitaal in te vullen formulier ontwikkeld. Met dit formulier heb je de benodigde gegevens altijd overzichtelijk op een rijtje. Klik hier voor het formulier. 

Sneltoets
Om jou te helpen bij het berekenen van de maximale hypotheek heeft Lloyds Bank een handige sneltoets ontwikkeld. Gebruik altijd de meest recente versie van de rekenhulp. Dan weet je zeker dat jouw berekening is gebaseerd op de actuele rekenregels.

 

Terug naar boven
 

MUNT hypotheekgids 2021

Goed nieuws! De hypotheekgids 2021 van MUNT is nu beschikbaar. Van welke veranderingen kun jij en jouw klanten profiteren dit jaar?
 
KLIK HIER EN DOWNLOAD DE HYPOTHEEKGIDS 2021
Hieronder lees je alle wijzigingen:  
 
Hypothecaire inschrijvingen met NHG (pagina 19)
Er is geen maximum meer aan het aantal inschrijvingen met NHG.

Overlijden (pagina 19)
Bij overlijden van de partner van een MUNT klant is er geen aflosvergoeding verschuldigd, indien de aflossing plaatsvindt uit een uitkering die gedaan wordt in verband met dat overlijden. Dit geldt ook als de partner geen klant is van MUNT.

Zuiver oversluiten wordt mogelijk op basis van werkelijke lasten (pagina 24)
Indien de klant zuiver oversluit naar MUNT Hypotheken kan dat op basis van de werkelijke lasten.

Simpel Overstap Hypotheek gaat op in de MUNT Hypotheek (pagina 24)
MUNT wil het altijd simpel maken en houden. Dus vanaf nu zal er bij het aanvragen van een MUNT hypotheek gelijk bepaald worden of de klant binnen de voorwaarden van simpel overstappen valt. Is dat zo? Dan ontvang jij en de klant de verkorte stukkenlijst. Daarnaast is het mogelijk om verschillende zaken te combineren. Dit betekent bijvoorbeeld dat er bij een zuivere oversluiting op werkelijke lasten ook gebruik gemaakt kan worden van een modelwaarderapport.

Tijdelijk inkomenstekort door verschil in AOW ingangsdatum (pagina 26)
Voor alle aanvragen, zowel NHG als niet-NHG, staan ze toe dat er voor de periode van het tekort (dit is de periode tussen datum AOW oudste leningnemer en datum AOW jongste leningnemer) wordt getoetst op werkelijke last. Voorwaarde hierbij is wel dat er niet meer dan 10 jaar verschil mag zitten tussen de oudste en jongste aanvrager.

Nationaliteit en verblijfstatus (pagina 30)
Door de Brexit hebben ook Britten een verblijfsdocument nodig, want ze zijn geen EU-burgers.

Werkgeversverklaring (pagina 32)
Vanaf 01-01-2021 is er sprake van een nieuw NHG model van de werkgeversverklaring. In het nieuwe model kan bij de intentieverklaring aangegeven worden of er sprake is van een tijdelijke verlenging.

Aantonen pensioeninkomen (pagina 42)
Om een reeds ingegaan pensioen aan te tonen, heeft de klant nu een keuze:
1. een uitdraai van mijnpensioenoverzicht.nl aanleveren of 
2. de jaaropgave(s) van de uitkerende instantie.

Studieleningen DUO  (pagina 44)
Vanaf 1 januari 2021 wordt de wegingsfactor afhankelijk van het gemiddelde rentepercentage in de laatste 5 jaar. Dit wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

NHG meerdere panden  (pagina 45)
Het bezit van meerdere panden is voor NHG toegestaan als de lasten van deze panden conform de normen voor consumptief krediet volledig passen binnen de acceptatietoets. Voorheen was het bezit van meerdere woningen, anders dan het overbruggingspand, voor NHG uitgesloten.

VVE (pagina 49)
Vanaf 1 januari 2021 is de overgangsregeling vervallen. Reservering is nu verplicht.

Energiezuinige woning en energiebesparende voorzieningen (pagina 53)
Per 1 januari 2021 zijn de definities van een energiezuinige woning en energiebesparende voorzieningen aangepast.

Renteaanbod hoeft niet meer retour (pagina 62)
Binnenkort (verwachting 8 februari) is het niet meer nodig om het renteaanbod retour te sturen. Dit maakt het aanvraagproces nog eenvoudiger.
 
Wist je trouwens dat MUNT een echtscheidingspropositie heeft?
Gaan jouw MUNT klanten uit elkaar? De vertrekkende partij kan ook gebruik maken van de beheertoets en heeft daardoor meer mogelijkheden een andere woning aan te kopen.                                           

 

Terug naar boven
 
Update Hypothekenpocket en Voorwaarden

Update Hypothekenpocket
Vanaf 8 januari staat er een nieuwe versie van de Hypothekenpocket online. Je kunt deze hier downloaden. De Hypothekenpocket is te vinden bij het onderdeel 'Snel naar'. 

Voorwaarden Hypotheek Nationale-Nederlanden, versie januari 2021
De 'Voorwaarden bij uw Nationale-Nederlanden Hypotheek' en 'Voorwaarden Verhuurhypotheek' die als bijlage bij de hypotheekofferte worden meegestuurd, zijn aangepast aan cijfers, wet- en regelgeving en de NHG-normen die gelden met ingang van 1 januari 2021. 

 

Terug naar boven
 
Aanleveren financieringsopzet niet meer nodig & nieuwe acceptatiegids
De nieuwe acceptatiegids staat weer online! Traditiegetrouw brengt NIBC Direct aan het begin van een nieuw jaar de aangepaste en verbeterde versie van de acceptatiegids uit. Hierin staan alle acceptatievoorwaarden beschreven. Klik hier om de nieuwe gids te bekijken en te downloaden. Klik hier voor het overzicht met de wijzigingen ten opzichte van de acceptatiegids 2020.
 
Twee opmerkingen: 
 • De vertrekpunten voor het bepalen van een bestendig inkomen samengesteld door de NVB zijn verlengd tot 1 april 2021. NIBC Direct volgt dit beleid. 
 • Stater is bezig alle NHG wijzigingen door te voeren. Twee wijzigingen zullen later in kwartaal 1 opgeleverd worden. Het gaat om ‘tijdelijk tekort senioren’ en ‘inkomensbepaling pensioen’. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Aanleveren financieringsopzet niet meer nodig
Een financieringsopzet afgekeurd op een paar euro is nu verleden tijd bij NIBC Direct! In zowel het renteaanbod als bij de bindende offerte nemen ze nu op basis van jouw aangeleverde gegevens de financieringsopzet op. Deze hoef je dus niet meer separaat aan te leveren. Je hoeft deze opzet dan alleen nog te controleren en te bespreken met jouw klant. Handig! Dit is weer de volgende stap in het vereenvoudigen van ons acceptatietraject wat zal leiden tot een nog sneller proces van aanvraag tot finaal akkoord.

 

Terug naar boven
 

Nu ook: € 9.000 voor verduurzamen standaard in verhogingsofferte! 

Ook als jouw klant zijn of haar Woon hypotheek verhoogt, biedt Obvion vanaf nu meestal standaard € 9.000 voor energiebesparende maatregelen aan. Wil jouw klant de € 9.000 niet gebruiken voor energiebesparende maatregelen? Dan kun je dit doorgeven via het uploaden van het wijzigingsformulier in jouw adviessoftware of het adviseursportaal. Of via een wijzigingsverzoek.

Ben je tóch met jouw klant aan de slag met de hypotheek? Zet dan ook meteen die duurzame stap! Want iedereen verdient een duurzaam huis!

 

Terug naar boven
 

Klushypotheek populairder dan ooit

2021 is gestart! Woonfonds hoopt natuurlijk dat de ontwikkelingen op de woningmarkt goed blijven. En dat ze klanten samen met jou veel woongenot kunnen blijven bezorgen. Afgelopen jaar zagen ze een enorme run op de 'klushypotheek'. Veel klanten verhoogden hun hypotheek om te verduurzamen of te verbouwen. Eind 2020 waren verbouwers goed voor 12,5% van alle hypotheekaanvragen. Dit aandeel ligt fors hoger dan de ruim 3% in dezelfde periode vorig jaar. Een verbouwingshypotheek maakt het voor jouw klant mogelijk dit te financieren met de overwaarde in de woning.

Niet iedereen heeft voldoende spaargeld voor een nieuwe keuken, badkamer of andere verbouwing. Gelukkig hoeft dat ook niet. Overwaarde in de woning kan bijvoorbeeld vrij gemaakt worden door het verhogen van de hypotheek. En voor het verduurzamen van de woning kan er tot 106% van de woningwaarde geleend worden in plaats van 100%. Ook biedt de Woonfonds Krediethypotheek mogelijkheden. Deze hypotheekvorm biedt financiële ruimte voor woonwensen maar ook aan alle andere bestedingsdoelen. Het is aan jouw klant waar hij de vrijgekomen overwaarde voor gebruikt. Bij de aanvraag controleert Woonfonds of er voldoende financiële ruimte is en welke overwaarde ingezet kan worden.  

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1
 

0,94%
10 jaar NHG

Woon Hypotheek
Annuïtair en lineair
incl. Duurzaam-heidskorting

 

Rentetip 2


 

1,23%
20 jaar NHG

Holland Woont Hypotheek
Annuitair/lineair

 

Rentetip 3

 
1,57%
30 jaar 

Aegon hypotheek
Annuïtair en lineair
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.