Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
Geldverstrekker updates

Vanaf 15 juni ook Calcasa Desktop Taxatie en bij nieuwbouw bouwdepot verlengen met één jaar. 


Goed nieuws! Vanaf 15 juni 2022 accepteert Aegon de Calcasa Desktop Taxatie. Calcasa Desktop Taxatie is gemakkelijker, sneller én goedkoper voor jouw klant dan een taxatierapport. Het gebruiken van de WOZ-beschikking vervalt vanaf 1 juli 2022.

Vanaf 15 juni 2022 accepteert Aegon naast de reguliere taxatie onder bepaalde voorwaarden een Calcasa Desktop Taxatie. Deze waardebepaling van de woning is niet alleen te gebruiken voor onze bestaande klanten. Ook in het acceptatieproces van nieuwe klanten is een desktoptaxatie mogelijk. Yes! 

Wanneer kan desktoptaxatie? De voorwaarden:
 • Calcasa Desktop Taxatie accepteert Aegon voor alle hypotheken en voor alle verzoeken: aankoop, oversluiting, overbrugging, verhoging, wijzigingen en rente-aanpassingen.
 • Voor alle hypotheken: met én zonder NHG. 
 • Alleen voor bestaande bouw.
 • Alleen bestemd voor hypotheekaanvragen voor eigen bewoning.
 • De totale hypotheekschuld mag niet meer dan 90% van de waarde van het Calcasa rapport zijn.
 • Maximale totale hypotheekschuld € 750.000.
 • Er is geen maximale woningwaarde.
 • Aegon accepteert de betrouwbaarheidsscore 5, 6 en 7 in Calcasa Desktop Taxatie. Bij de aanvraag voor een Calcasa Desktop Taxatie controleert Calcasa of een betrouwbaar rapport voor het onderpand mogelijk is. Daarom nemen ze alleen Calcasa Desktop Taxatie in behandeling als die taxatie is aangevraagd voor een hypotheek bij Aegon. Het rapport vraag jij of jouw klant aan via Mijn Aegon.
 • Kosten zijn op dit moment € 85,00 en betaalt de klant rechtstreeks aan Calcasa. Is er geen betrouwbaar rapport beschikbaar? Dan krijgt jouw klant het geld teruggestort van Calcasa. Dan blijft een fysieke taxatie met een gevalideerd taxatierapport nodig. 
 • Een Calcasa Desktop Taxatie rapport mag op de datum van het bindend aanbod niet ouder zijn dan 6 maanden. Voor alle vormen van taxaties geldt deze termijn.
Wie doet wat? De stappen in het kort?  
 • De klant gaat naar Calcasa.nl en kiest voor Calcasa Desktop Taxatie. Via “vraag rapport op” kiest de klant voor “Aegon”. 
 • De klant ontvangt het Calcasa Desktop Taxatie en stuurt deze door naar jou.


Bij nieuwbouw bouwdepot verlengen met één jaar

Vanaf 1 juli 2022 kan een klant met een nieuwbouwwoning een verlenging van het bouwdepot aanvragen. Aegon ziet dat hier veel vraag naar is. Nieuwbouwwoning en bouw niet binnen 2 jaar afgerond? Vraag een verlenging van het depot aan.

Vanaf 1 juli 2022 kan de klant een verlenging aanvragen van het bouwdepot voor de nieuwbouwwoning. De eerste twee jaar ontvangt de klant een rentevergoeding over het bedrag dat in bouwdepot staat. Wil de klant het bouwdepot verlengen? Dan stuurt de adviseur of de klant een verzoek tot verlenging naar het Support Center. Goed om te weten: gedurende de verlengingsperiode ontvangt de klant geen rentevergoeding meer over het bedrag dat in het bouwdepot staat.
 

Zo gaat Attens om met jouw aanvraag voor een zelfstandige of ondernemer


2021 was voor veel ondernemers weer een bijzonder jaar. De coronamaatregelen hebben tijdelijk tot een lagere of soms juist hogere omzet geleid. Attens wil zo verantwoord mogelijk hypotheken verstrekken aan zelfstandigen en ondernemers. En voorkomen dat ondernemers betalingsproblemen krijgen. 
Daarom vragen ze extra informatie zodat de acceptanten van onze ondernemersdesk kunnen vaststellen of het inkomen voldoende bestendig is en het verstrekken van een hypotheek verantwoord is.

Vanaf 1 mei zijn jaarcijfers 2021 noodzakelijk
Aangezien 2021 ook in economisch opzicht een bijzonder karakter heeft, willen de acceptanten bij de beoordeling van een aanvraag vanaf 1 mei de jaarcijfers zien.

Hoe gaan ze om met grote veranderingen in de jaarcijfers?
De interpretatie van jaarcijfers van zelfstandigen en ondernemers is altijd maatwerk. Dat geldt misschien nog wel extra voor de jaarcijfers over de coronajaren 2020 en 2021. Veel ondernemers hadden door de lockdowns een afwijkend inkomen. In sommige branches kelderde de omzet. In andere branches ging het juist uitzonderlijk goed. Die uitschieters kunnen impact hebben op de leencapaciteit. Ze wijken in sommige gevallen af van het uitgangspunt dat het toetsinkomen niet hoger is dan het inkomen in het laatste kalenderjaar (2021). 
Vul bij een aanvraag voor een zelfstandige of ondernemer altijd dit formulier in.

Clarian tijdelijk weer beschikbaar


Bij Clarian Wonen zijn er tijdelijk weer een aantal rentevaste periodes en risicoklassen beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Dit geld is vrijgekomen uit afgewezen en vervallen aanvragen.
Wil jij een aanvraag indienen voor Clarian Wonen? Wees er dan snel bij! Ze verwachten dat de vrijgekomen funding binnen een aantal weken op is.
Omdat Clarian Wonen maar voor een korte periode beschikbaar is voor nieuwe klanten, kan het zijn dat Clarian Wonen niet in alle hypotheek-adviessoftware duidelijk naar voren komt.

Verruimde aanlevertermijn verlengd


De verruimde aanlevertermijn van 20 dagen blijft tot vrijdag 1 juli van kracht. Door alle rentewijzigingen is het zowel bij jullie, bij ons als bij ING enorm druk. ING heeft ontzettend veel hypotheekaanvragen ontvangen, waarvoor hartelijk dank! Ze doen hun uiterste best je aanvraag zo snel mogelijk te verwerken en de doorlooptijden zo kort mogelijk te houden.

Door de drukte merken ze dat het niet altijd lukt om dossiers binnen 10 werkdagen compleet bij ING aan te leveren. Daarom hebben ze tijdelijk de aanlevertermijn van 10 naar 20 werkdagen verruimd voor aanvragen die vóór vrijdag 1 juli bij ons worden ingediend. 

Voorwaarden
 • Deze verruiming geldt voor alle hypotheekaanvragen die vóór vrijdag 1 juli 2022 bij ING worden ingediend. 
 • Bij het uploaden van onjuiste/onvolledige documenten geldt de totale maximale termijn van 20 werkdagen en wordt de hypotheekaanvraag afgewezen als blijkt dat deze na 20 werkdagen niet compleet is.
Voor aanvragen die ING vanaf vrijdag 1 juli a.s. ontvangt, geldt de reguliere aanlevertermijn van 10 werkdagen.

Verschillende tarieven weer beschikbaar, de verhuisregeling en kennistest juni


Verschillende tarieven weer beschikbaar
Per woensdag 1 juni zijn de tarieven met een marktwaarde t/m 80% en een RVP van 20 t/m 30 jaar weer beschikbaar! Kijk altijd op het actuele renteoverzicht voordat je een aanvraag inschiet. De rentes met een * zijn niet beschikbaar. 

De verhuisregeling

Gaat jouw klant verhuizen? Dan kun je jouw klant wijzen op de verhuisregeling van MUNT. Hiermee kan jouw klant mogelijk flink besparen: de rentecondities van de huidige MUNT Hypotheek kunnen namelijk worden meegenomen naar een nieuwe MUNT Hypotheek. Meer informatie over de verhuisregeling. 

1. Wanneer moet MUNT op de hoogte worden gebracht dat een klant de huidige hypotheek wil meenemen naar een nieuwe woning?
Het is belangrijk dat jouw klant dat op tijd laat weten, in ieder geval vóór aflossing van de huidige hypotheek. Als de klant de definitieve aflosnota ontvangt, kan hij of zij dit doorgeven. 

2. Wat als jouw klant meer wil lenen dan de bestaande hypotheek?
Jouw klant kan de huidige hypotheekschuld meenemen tegen de bestaande rentecondities. Voor het bedrag dat hoger is dan de restschuld, wordt een nieuw leningdeel aangevraagd tegen de dan geldende rentecondities. Binnen drie maanden nadat de huidige hypotheek is afgelost, moet het rente-aanbod worden aangevraagd.

3. Zijn aanpassingen aan de rentevasteperiode mogelijk?
Voor het meegenomen leningdeel wijzigt de rentevasteperiode niet. Voor een eventueel nieuw leningdeel is een afwijkende rentevasteperiode mogelijk.

4. Hoe werkt het als de klant de oude woning nog niet heeft verkocht?
Als de vorige woning nog niet is verkocht of geleverd, zetten ze de rente van de huidige hypotheek om naar een variabele rente zodra de nieuwe hypotheek passeert. Die blijft variabel tot de oude hypotheek is afgelost.

5. Wordt de risico-opslag aangepast?
Als de nieuwe hypotheek in een andere risicoklasse valt, dan geldt de risico-opslag ook voor het bestaande deel van de hypotheek. Let op: voor de meegenomen delen geldt de opslagenstructuur van de oude lening, het nieuwe deel krijgt de structuur van de nieuwe aanvraagdatum.

6. Hoe geef je aan in adviessoftware dat het de verhuisregeling betreft?
Aangezien de werkwijze per adviespakket verschilt, kun je op de website per pakket de instructies nalezen.
 

Kennistest juni 

Wat weet je van de Desktop Taxatie? Onder de trouwe spelers van de Kennistest is de strijd om in de top drie te belanden buitengewoon spannend. Ook als je niet in de bovenste regionen eindigt is de Kennistest een goede manier om je parate kennis te toetsen. Deze maand staan de vragen in het teken van de Desktop Taxatie. Klik hier en doe mee. 

Wist je dit al over nieuwbouw?


2 tips over nieuwbouw

Slimme tip bij oplopende bouwkosten
Stijgende materiaalprijzen en langere doorlooptijden zijn geen onbekend fenomeen in deze tijden. Steeds vaker zit hiervoor een extra kostenpost in de koop aannemingsovereenkomst. Je doet er goed aan deze post al mee te nemen in jouw financieringsopzet én aanvraag. Want wist je dat Obvion in geval van nieuwbouw én wanneer deze extra kostenpost niet meer dan 10% van de totale koopaanneemsom bedraagt, het direct meenemen in de beoordeling van de hypotheek? Én ze dat bedrag dus voor de klant in een bouwdepot kunnen zetten? Zo heeft de klant dit budget al op voorhand gereserveerd en voorkom je dat je in een latere fase een verhoging moet aanvragen. Die dan misschien wel niet meer past.

Geen verlengingskosten bij nieuwbouw
De offertegeldigheid bij nieuwbouw is 6 + 6 maanden. Hiervoor rekent Obvion geen verlengingskosten. Denk je er wel aan om het verlengingsformulier door de klant te laten ondertekenen? Dit ontvang jebij het bindend aanbod en kun je samen hiermee retour sturen.
 

Vereenvoudigd acceptatie- en beheerbeleid


Rabobank werkt hard aan het verduidelijken van het beleid en de gefaseerde herintroductie hiervan. 
Op 13 juni 2022 start de tweede fase van het nieuwe beleid Rabobank als Hypotheekverstrekker. Hierin zijn de volgende hoofdstukken toegevoegd: Zekerheden, Taxatie onderpand en Proactive Servicing ofwel bediening tijdens de looptijd. Ook hebben ze een Overzicht mutaties en een Productgids toegevoegd aan het beleidsdocument.

Wat je verder moet weten:
 • Alle inhoudelijke wijzigingen tot nu toe vind je in de Verschillenlijst.
 • Vanaf 13 juni 2022 is er geen sprake meer van twee beleidsdocumenten. Het beleid Rabobank als Hypotheekverstrekker is dan leidend.
Nieuw: Proactive Servicing
Het hoofdstuk Proactive Servicing is nieuw. Het beschrijft de klantbediening tijdens de looptijd van de hypothecaire lening. Ze onderscheiden hierin Regulier Beheer en Preventief Beheer. 

Aanpassing voorwaarden per 1 juli


Per 1 juli voert Woonfonds een aantal aanpassingen door in de hypotheekproducten. Drie belangrijke wijzigingen zetten we voor jou op een rij.

Rentemiddeling nog 1x per rentevastperiode
Ongeveer de helft van de hypotheekverstrekkers in Nederland biedt rentemiddeling aan. Ook bij Woonfonds blijft rentemiddeling mogelijk. Vanaf 1 juli is rentemiddeling 1 keer per rentevastperiode toegestaan. 

Voor de Woningverhuur Hypotheek voeren ze de volgende aanpassingen door
 •  Een klant kan de inkomsten uit (toekomstig) verhuur meenemen bij zijn inkomenstoets. Voortaan mag je hiervoor standaard 70% van de huurinkomsten meenemen in de berekening. Woonfonds maakt dus geen onderscheid meer tussen korter of langer dan 1 jaar verhuur. Dat is vooral een voordeel voor nieuwkomers in de markt, omdat daar de grens 50% was. Voor langer dan 1 jaar verlagen ze het percentage van 80% naar 70%. De berekeningssoftware passen ze hierop aan.
 • De maximale verstrekking per onderpand verhogen ze van € 300.000 naar € 500.000. Ook de grens van het maximale bedrag voor alle panden die een klant voor woningverhuur kan financieren, trekken ze op van € 750.000 naar 1 miljoen euro.
 • Een klant moet voortaan de maandlast van zijn eigen woning aantonen bij het aanvragen van een Woningverhuur Hypotheek. Dat kan door bijvoorbeeld een recent bankafschrift in te sturen. Ze passen dit in de instructies aan, zodat je hier meteen om kunt vragen.  
Aanpassingen in de WOZ
Met ingang van 1 juli is het volgens nieuwe EBA richtlijnen niet meer toegestaan om voor de waardebepaling van een onderpand de WOZ-waarde te gebruiken bij wijzigingen op een bestaande hypotheek. Dat betekent dat klanten vanaf 1 juli een gevalideerde taxatie moeten laten uitvoeren.

RENTETIP 1

10 JAAR NHG 2,88% | Aegon hypotheek
Annuïtair en lineair 
 

RENTETIP 2

20 jaar NHG 3,18 | Lot Hypotheek
Annuïtair en lineair
 
RENTETIP 3
30 jaar NHG 3,38% | HollandWoont Hypotheek
Annuïtair en lineair 
Copyright © 2022 HypotheekCompany, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp