Copy
Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
UPDATE IBL-Tool
In deze nieuwsbrief vind je veel informatie van geldverstrekkers over het gebruik van de IBL-tool. Graag willen wij jullie wijzen op de Helping People Extra Update van 20 juli over het gebruik van de IBL-tool. 
Geldverstrekker updates

ABN AMRO | Corona update
ALLIANZ | Inkomensbepaling Loondienst weer beschikbaar
ATTENS | Aangepaste coronamaatregelen
BIJBOUWE | Wijziging beschikbaarheid
BLG WONEN | Hypotheekaanvraag met inkomensbepaling loondienst weer mogelijk, informatie einde aflossingsvrije hypotheek en verbetering proces
DYNAMIC | Verbeterde Dynamic Rekentool
ING | Vervallen aanvullende coronaverklaringen, IBL-tool en verruimingen voor senioren
LLOYDS BANK | Nieuwe taxatierichtlijnen
MERIUS | Toptips van Merius Hypotheken
NATIONALE NEDERLANDEN | IBL geaccepteerd bij vaststellen toetsinkomen
NIBC DIRECT | Hypotheekgids live en aantonen eigen middelen
OBVION | Verduurzamingsadvies ingewikkeld? Het Omschakelplan maakt het makkelijker
RABOBANK | Desktoptaxatie Calcasa ook bij Rabobank, afschaffing klant inventarisatie formulier en IBL-tool
RNHB | RNHB update: verlaging residentieel rentetarief
VENN | Nu weer mogelijk: inkomensbepaling loondienst
VISTA | NVB besluit coronamaatregelen
WOONNU | Aanvullende acceptatievoorwaarden Corona vervallen

Corona update


De impact van de uitbraak van het coronavirus op Nederland en op de wereld is enorm geweest. Voor een verantwoorde hypotheekverstrekking heeft ABN AMRO daarom een aantal tijdelijke maatregelen en oplossingen toegepast. De overheid heeft inmiddels veel contactbeperkende maatregelen teruggedraaid en de Nederlandse economie herstelt sneller dan verwacht. In deze nieuwsbrief lees je welke maatregelen en oplossingen vanaf 1 augustus 2021 vervallen.

Extra inkomensvragen alleen bij aanvragen met zakelijk inkomen

Vanuit de zorgplicht stellen ze nu bij alle hypotheekaanvragen een aantal aanvullende vragen over het effect van de coronacrisis op het inkomen van jouw klant. Vanaf 1 augustus 2021 stellen ze deze vragen alleen nog bij hypotheekaanvragen voor klanten met een zakelijk inkomen. Deze aanvullende vragen vind je in het document 'Inkomensonderbouwing voor ondernemers tijdens de coronacrisis' 

Toestemmingsverklaring via Internet Bankieren

Voor klanten die door de maatregelen tegen het coronavirus de toestemmingsverklaring niet fysiek kunnen ondertekenen, kan tot 1 augustus 2021 een ingevulde  toestemmingsverklaring gestuurd worden waar je het akkoord van de klant bijvoegt. Dit vraag je per mail op bij je klant. 

Direct toestemming ontvangen via Internet Bankieren
Na 1 augustus kan een klant alleen via Internet Bankieren op afstand toestemming geven. Wanneer jouw klant toestemming heeft gegeven, krijg je direct inzicht en toegang tot de hypotheekgegevens. Ook kun je na akkoord van jouw klant wijzigingen aanvragen. 

Het blijft hiernaast mogelijk om de toestemmingsverklaring fysiek te ondertekenen en in te scannen. Dan krijg je bij goedkeuring binnen 24 uur toegang tot de klantgegevens. Zodra je toegang hebt, ontvang je een e-mail hierover.

Inkomensstukken langer geldig

Voor de beoordeling van het toetsinkomen mochten alle inkomensstukken tijdelijk maximaal 2 maanden oud zijn op de datum van het bindend aanbod.

Per 1 augustus 2021 wijzigt dit als volgt:

 • De werkgeversverklaring en salarisstrook mogen weer maximaal 3 maanden oud zijn op de offertedatum.
 • De Arbeidsmarktscan en Perspectiefverklaring mogen weer maximaal 6 maanden oud zijn op de offertedatum.
 • De inkomensbepaling van een ondernemer mag weer maximaal 6 maanden oud zijn op de offertedatum.
IBL-tool
De IBL rekentool van HDN is weer beschikbaar. Vanaf nu accepteert ABN AMRO weer aanvragen op basis van het UWV verzekeringsbericht. 

Betaalpakket voortaan geopend na klantacceptatie

ABN AMRO mag pas een betaalpakket aan klanten verstrekken als het klantacceptatieproces bij een hypotheekaanvraag afgerond is. Dit is op het moment dat de hypotheekaanvraag inclusief alle documenten goedgekeurd zijn en ze een bindend aanbod uitbrengen.

Activatie na klantacceptatie
Je kunt er voortaan van uitgaan dat ze het Basispakket Betalen binnen 5 werkdagen na het uitbrengen van het bindend aanbod activeren. Hiervoor ontvang je dan een bevestigingsmail. Het 
aanvraagproces voor het Basispakket Betalen wijzigt hierdoor niet. Voor het acceptatieproces van de hypotheek is het voldoende om de ondertekende overeenkomst van het betaalpakket te uploaden.

Inkomensbepaling Loondienst weer beschikbaar


De Inkomensbepaling Loondienst rekentool (IBL-rekentool) is weer beschikbaar om het toetsinkomen te berekenen voor mensen in loondienst. In februari werd deze manier van het aanvragen van hypotheken tijdelijk on hold gezet door de werkgroep om extra controlemaatregelen door te voeren. De verbeteringen zijn met positief resultaat getest door betrokken marktpartijen en de tool is weer beschikbaar. Allianz heeft voldoende vertrouwen in de extra getroffen maatregelen en heeft dan ook besloten om weer aanvragen te accepteren op basis van het UWV verzekeringsbericht via de IBL-rekentool. Meer informatie over de getroffen maatregelen kun je hier teruglezen

Aangepaste coronamaatregelen


Vanaf heden past Attens de coronamaatregelen aan:
 • Inkomensdocumenten zijn weer 3 maanden geldig
 • De inkomensverklaring voor ondernemers is weer 6 maanden geldig
 • De vragenlijst voor ondernemers blijven ze gebruiken
Attens houdt rekening met vervallen van hypotheekrenteaftrek. Attens neemt de einddatum van de hypotheekrenteaftrek mee bij het toetsen van de betaalbaarheid van de hypotheek binnen 10 jaar. Sinds 1 juli doen ze dit al bij hypotheken met NHG. Het acceptatiebeleid is ook gewijzigd voor niet-NHG. Klik hier en bekijk de gids. 

Wijziging beschikbaarheid

 

Graag informeren wij je over een wijziging in de beschikbaarheid van rentetarieven van de bijBouwe Hypotheek. De volgende rentes zijn vanaf heden weer beschikbaar voor nieuwe klanten:

 • NHG, 15-30 jaar
 • ≤ 60%, 15-30 jaar
 • ≤ 75%, 15-30 jaar

Een compleet overzicht van de actuele beschikbaarheid vind je in onderstaand renteblad of op bijbouwe.nl/adviseurs/hypotheekrente.

Hypotheekaanvraag met inkomensbepaling loondienst weer mogelijk, informatie einde aflossingsvrije hypotheek en verbetering proces 

 
Sinds 19 juli is de Handig-tool ‘inkomensbepaling loondienst (IBL)’ op inkomensbepalingloondienst.nl weer beschikbaar. Deze is te gebruiken bij hypotheekaanvragen in combinatie met een vast inkomen voor mensen in loondienst. Heeft de aanvrager geen vast inkomen? Dan is de tool niet bruikbaar en moet je het inkomen op een andere manier vaststellen, bijvoorbeeld met een werkgeversverklaring. Wanneer de IBL niet bruikbaar is, herken je dit aan de uitkomst op de Handig-uitdraai. Er staat dan een C bij de verdiencapaciteit.

Gaat het om een combinatie van een C-inkomen met een A, B of D-inkomen? Dan nemen we alleen het inkomen uit A, B of D mee voor het vaststellen van de maximale financieringslast. In dat geval laten we het C inkomen altijd buiten beschouwing.


Informatie einde aflossingsvrije hypotheek

Wanneer de looptijd van een aflossingsvrije hypotheek eindigt, moet deze normaal gesproken worden afgelost. Steeds meer leningdelen naderen het einde van de looptijd. Daarom heeft BLG Wonen de afgelopen maanden de informatie richting de klant verduidelijkt. Ze sturen de klant eerst een brief en zo nodig een herinnering. In deze brief vragen ze de klant een keuze te maken wat hij wil doen met zijn hypotheek. Krijgen ze geen reactie? Dan sturen ze vier maanden voor het einde van de looptijd een aangetekende brief.


Verbetering proces

Sinds 1 juli zijn een aantal hypotheekprocessen verbeterd. De volgende processen zijn aangepast:

Nieuw: toevoeging van het clausuleblad in rente- en bindend aanbod bij beheer
In de toegevoegde clausuletekst zijn de administratiekosten voor het aanpassen van de hypotheek duidelijk benoemd. Ook zijn de overige clausule teksten onder de ‘bijzondere bepalingen’ herschreven.

Aangepast acceptatieproces voor bestaande klanten (doorstromers)
In de oude situatie keken ze bij het accepteren van een hypotheekaanvraag ook naar de bestaande hypothecaire financiering bij de Volksbank. Dit is komen te vervallen. Hierdoor is het totaalobligo bij acceptatie lager, hoeven adviseurs en acceptatieafdelingen minder snel een explain te schrijven en wordt de doorlooptijd van een aanvraag verkort
.
 

Verbeterde Dynamic Rekentool


De afgelopen weken heeft Dynamic flink geklust aan de rekentool, zowel onder als boven de motorkap! Zo is de berekening verfijnd en daardoor nog nauwkeuriger.

De resultatenpagina heeft ook een nieuw likje verf gekregen. Zo zie je nu in één oogopslag wat de mogelijkheden zijn voor de basis- en maatwerkberekening. Ook hebben ze een rendementsberekening toegevoegd, waarmee de klant een goede inschatting kan maken over het financiële plaatje van een verhuurwoning. 

Benieuwd naar de nieuwe tool? Klik hier. 
En voor vragen over Dynamic producten bel je uiteraard met onze Helping People. 

Vervallen aanvullende coronaverklaringen, IBL-tool en verruimingen voor senioren


Vanaf zaterdag 31 juli a.s. wordt er geen aanvullende coronaverklaring meer opgevraagd als een klant in loondienst is.

Let op! Stuur je een aanvraag in vóór 31 juli a.s. dan is een aanvullende coronaverklaring nog wel benodigd. De stukken worden immers gelijk met de aanvraag opengezet en een aanvraag wordt pas opgepakt als het dossier compleet is. 

Voor ondernemers wordt de aanvullende coronaverklaring tot nader bericht nog wel opgevraagd. ING volgt hiermee de richtlijn van de NVB en NHG. 

IBL-tool

De rekentool Inkomensbepaling Loondienst (IBL) isweer beschikbaar om het toetsinkomen te berekenen voor mensen in loondienst. In februari werd het gebruik van de IBL-rekentool door HDN, de eigenaar van IBL, tijdelijk stopgezet om extra controlemaatregelen door te voeren. De verbeteringen zijn met positief resultaat getest en dat maakt dat ook ING weer aanvragen accepteert op basis van het UWV Verzekeringsbericht in plaats van de werkgeversverklaring voor mensen in loondienst. Hierbij worden overigens ook recente UWV Verzekeringsberichten die vóór het  opnieuw beschikbaar stellen van de IBL-rekentool zijn opgevraagd en voldoen aan de reguliere eisen geaccepteerd. 

Kwaliteit staat voorop
In februari constateerde HDN dat de IBL-rekentool sinds de eerste loonstrook over januari 2021 een te laag toetsinkomen afgaf voor een beperkte groep klanten. Deze situatie volgde op een eerder incident waarbij door een wijziging in het UWV verzekeringsbericht de bijtelling van de leaseauto ten onrechte niet in mindering werd gebracht op het toetsinkomen. Bij ING staat kwaliteit voorop en dus heeft ING daarop alle dossiers zorgvuldig onderzocht en heeft daarbij in een enkel geval gezien dat – op basis van de informatie die ING op dat moment had – er mogelijk sprake kon zijn van minimale klantimpact. In deze gevallen is de adviseur geïnformeerd en hebben ze samen een passende oplossing gevonden.

Verruimingen voor senioren

Je 57+ klanten staan volop in het leven en hebben specifieke woonwensen die bij hun levensfase passen. Tegelijkertijd wil men vaak goed voorbereid zijn op de periode na het werkende leven. En dat kan nu nog beter met de verruimingen die sinds 1 juli zijn vastgelegd in het ING Acceptatiebeleid.

Uitzondering naderen pensioeninkomen
Je mag toetsen op werkelijke lasten als de oudste aanvrager de AOW gerechtigde leeftijd bereikt.

Tijdelijk inkomensarme periode
Je klant kan het verschil tussen de annuïtaire financieringslast en de maximaal toegestane woonlast gedurende de inkomensarme periode opvangen met aantoonbaar vrij vermogen. Onder vrij vermogen verstaan we onder meer ook de overwaarde van de eigen woning die vrijkomt uit verkoop van de eigen woning of door het belenen van deze overwaarde. Overigens mag tussen het moment van aankoop van de nieuwe woning en de verkoop van de oude woning maximaal 6 maanden zitten. Uiteraard moet de klant in deze tussenliggende periode de hypotheek kunnen betalen.

Help jij je 57+ klanten om opnieuw klaar te zijn voor de toekomst? Lees hier alles over de mogelijkheden.

Nieuwe taxatierichtlijnen


Wat is een desktoptaxatie?
Dit is een taxatievorm waarbij de taxateur met gebruik van de computer een modelwaarde beoordeelt, evalueert en goedkeurt. Dit wordt gedaan met behulp van een statistisch model en data over de woningmarkt. Deze vorm van waardebepaling is sneller en goedkoper dan een volledige taxatie.
 
In welke gevallen accepteert Lloyds Bank een desktoptaxatie?
 • Voor aanvragen met NHG is een desktoptaxatie toegestaan tot maximaal 90% van de LTV.
 • Voor aanvragen zonder NHG is een desktoptaxatie toegestaan tot maximaal 65% van de LTV.
 • Bij een overbrugging waar de woning nog niet is verkocht is een desktoptaxatie toegestaan tot maximaal 90% van de LTV.
 • Er mag geen sprake zijn van nieuwbouw. Of van het verbouwen van een bestaande woning.
Dit geldt voor aanvragen vanaf 1 juli 2021.
 
Welke vormen van desktoptaxatie zijn toegestaan?
Op dit moment is er 1 aanbieder van desktoptaxaties die ze  accepteren. Dit is de Calcasa desktoptaxatie. Via de link kun je een desktoptaxatie aanvragen.  
 
Beheer
Voor wijzigingen bij bestaande hypotheken blijft het tot 1 juli 2022 mogelijk om een WOZ-waarde en/of Calcasa rapport te gebruiken om een waarde aan te tonen.

Toptips van Merius Hypotheken

 

De medewerkers van Merius Hypotheken streven continu naar een betere dienstverlening. Ze werken er daarom hard aan om zowel jou als de gezamenlijke klanten blij en tevreden te houden. Ze merken echter dat er nog regelmatig aanvragen afgewezen worden. Om dit te voorkomen en het aanvraagproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, delen ze graag een aantal tips met jou. Klik op een van de onderstaande linkjes om de volledige beschrijving te lezen. 

IBL geaccepteerd bij vaststellen toetsinkomen


Inkomensbepaling Loondienst geaccepteerd bij vaststellen toetsinkomen 

Met ingang van 19 juli 2021 accepteert Nationale-Nederlanden de Inkomensbepaling Loondienst (IBL) weer bij het vaststellen van het toetsinkomen van de aanvrager(s). Dit geldt voor vaste en tijdelijke dienstverbanden in loondienst en voor aanvragen met en zonder NHG.

UWV-verzekeringsberichten aanleveren zonder BSN  
Het toetsinkomen stel je in de rekentool Inkomensbepaling Loondienst vast met een recente salarisstrook en het UWV-verzekeringsbericht. Gebruik hierbij een origineel UWV-bericht, dat een waarmerk bevat. Vraag je klant een versie van het UWV-bericht te downloaden zonder het Burgerservicenummer (BSN). Een versie met BSN wordt niet geaccepteerd.   ​​​​ 

Hypotheekgids live en aantonen eigen middelen


Yes! De nieuwe NIBC Direct Hypotheekgids staat live. Naast de PDF-versie nu ook een volledig digitale Hypotheekgids met handige zoekfunctie. Niet alleen hebben ze een paar belangrijke wijzigingen doorgevoerd, ook hebben ze er voor gezorgd dat je nog makkelijker en sneller kunt vinden wat u zoekt. Klik hier en open de hypotheekgids.

Aantonen eigen middelen

NIBC Direct heeft voor niet-NHG aanvragen het grensbedrag voor het aantonen van eigen middelen aangepast van 10.000 Euro naar 25.000 Euro.

Alle benodigde eigen middelen (exclusief overbruggingskrediet) tel je bij elkaar op (
zie artikel 3.3.2 van de NIBC Direct Hypotheekgids). Is het totaalbedrag 25.000 Euro of meer? Dan moeten de eigen middelen aangetoond worden. Is het totaalbedrag 24.999 euro of minder? Dan hoeft jouw klant het niet aan te tonen.

Verduurzamingsadvies ingewikkeld? Het Omschakelplan maakt het makkelijker


Het Omschakelplan is voor alle adviseurs beschikbaar. Hiermee heb je in 1 minuut een eerste inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden van jouw klant, en kun je verduurzaming zonder veel extra tijd en moeite meenemen in jouw adviesgesprek. 

Met het Omschakelplan heb je in een paar klikken:
 • een overzicht van de verduurzamingsmogelijkheden van een specifieke woning
 • een eerste indicatie van de investering en (netto) besparing voor de klant
Bovendien kan de klant indien gewenst een gratis en vrijblijvend adviesgesprek met Eneco Duurzaam Wonen aanvragen en de verduurzaming via Eneco door ervaren vakmensen laten uitvoeren.

Check de demo in 1 minuut.
Klik hier.

Weinig moeite voor jou, een meerwaarde voor jouw klant. 
 • Je verrast jouw klant met helder eerste inzicht in wat verduurzaming op kan leveren
 • Je biedt toegevoegde waarde in jouw advies
 • Je helpt jouw klant op weg met verduurzaming
 • Het kost je niet veel extra tijd en moeite

Desktoptaxatie Calcasa ook bij Rabobank, afschaffing klant inventarisatie formulier en IBL tool


Vanaf 28 juli kun je bij Rabobank kiezen voor een desktoptaxatie van Calcasa. Zie ook het aangepaste acceptatiebeleid in de bijlage.
Een taxateur beoordeelt dan de Calcasa-modelwaarde van de woning. Nieuw is dat de desktoptaxatie nu ook mogelijk is voor een NHG-financiering, wel met enkele beperkingen. Verder blijven de uitgangspunten voor het aanvragen van een rapport hetzelfde. Tot 28 juli kun je nog met het oude rapport werken.

Bij de intake en het renteaanbod beoordelen ze of de Calcasa-desktoptaxatie mogelijk is. Zo ja, dan zullen ze het manco zoals gebruikelijk openzetten in de mancolijst. Desktoptaxaties van andere partijen accepteren ze overigens niet.

Wil je zelf een desktoptaxatie inzetten? Check hieronder of dat een optie is. Hier kun je ook de desktoptaxatie aanvragen. Het rapport kost €85. De taxatiewaarde zelf is niet meer beschikbaar op de website.

Klik hier en download de nieuwe basisvoorwaarden
Klik hier en download de nieuwe plusvoorwaarden

Afschaffing klant inventarisatie formulier

Vanaf nu is het niet meer nodig het Klant Inventarisatie Formulier in te vullen en komt het KIF te vervallen.Het KIF heeft met name als doel jouw klanten te spiegelen of en hoe de coronacrisis impact heeft op de klantsituatie. Hoewel ze nog niet helemaal van Corona af zijn, voelen ze voldoende comfort om te stoppen met dit formulier.

Ze sluiten hiermee aan bij de werkwijze zoals voorgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken.

IBL-rekentool is terug

De Inkomensbepaling Loondienst-rekentool (IBL-rekentool) is weer beschikbaar. Hiermee kun je het toetsinkomen voor mensen in loondienst berekenen. In februari werd de rekentool tijdelijk gestopt. Er zijn inmiddels verbeteringen doorgevoerd en die zijn getest door diverse marktpartijen, waaronder Rabobank.

Daarom accepteren ze vanaf nu weer hypotheekaanvragen op basis van het UWV-verzekeringsbericht via de IBL-rekentool, in plaats van de werkgeversverklaring voor mensen in loondienst. Ook NHG ondersteunt het gebruik van de IBL-rekentool volledig. Zorg er wel voor dat de output IBL na 19 juli is opgemaakt.

Vanwege de versoepeling coronamaatregelen die 15 juli zijn gecommuniceerd, is het nu ook mogelijk IBL bij een tijdelijk en flexibel contract in te zetten.

 

RNHB update: verlaging residentieel rentetarief


RNHB heeft nieuws. Vanaf heden voeren ze namelijk een mooie update door. Per direct verlagen ze het residentieel rentetarief met 10 rentepunten voor professionals. 

De verlaging van 10 rentepunten geldt uiteraard ook voor RNHB Simpl., het nieuwste product. RNHB Simpl. is er speciaal voor professionals die investeren in residentieel vastgoed in (rand)stedelijke gebied. 

Nu weer mogelijk: inkomensbepaling loondienst


Vanaf nu is het weer mogelijk om bij nieuwe aanvragen het inkomen vast te stellen met de inkomensbepaling loondienst (IBL) Venn Hypotheken volgt de rekenregels voor zowel NHG als niet-NHG aanvragen. 

NVB besluit coronamaatregelen

Onlangs heeft de NVB besloten om additionele uitgangspunten voor toetsing van bestendigheid van het inkomen (vanwege de impact van de coronacrisis) te laten vervallen. Voor verdere informatie zie: Bewijsstukken inzake inkomen weer drie maanden geldig bij afsluiten hypotheek (nvb.nl)
 
Vista Hypotheken volgt de NVB richtlijnen op dit gebied. Dit betekent voor het aanvraagtraject het volgende:
 • Geldigheid van inkomensstukken (werkgeversverklaring en loonstrook) gaat weer naar 3 maanden
 • Het coronaformulier vervalt
 • Geldigheid van de perspectiefverklaring gaat weer naar 6 maanden 
De hypothekengids wordt op dit onderdeel aangepast. Voor de meest actuele versie van onze hypothekengids klik hier.

Aanvullende acceptatievoorwaarden Corona vervallen

 

Geldigheid bewijsstukken inkomen uit loondienst terug naar drie maanden

Met ingang van heden draait Woonnu de COVID-19 maatregel dat inkomensstukken maximaal twee maanden oud mogen zijn weer terug. Vanaf nu zijn de inkomensstukken weer regulier drie maanden geldig. De perspectiefverklaring en de inkomensverklaring voor ondernemers zijn met ingang van vandaag weer zes maanden geldig.


De geldigheidstermijnen van deze documenten zijn aangepast in het rentevoorstel en de statusoverzichten die je ontvangt. Je kunt dus per vandaag documenten aanleveren met de nu geldende termijnen.

Corona vragenlijst loondienst en ondernemers niet langer nodig voor acceptatie

Ook is het met ingang van vandaag niet meer nodig om de “Corona vragenlijsten voor loondienst en zelfstandigen” in te vullen en toe te voegen aan de bewijsstukken ter beoordeling van een hypotheekaanvraag.

RENTETIP 1

10 JAAR NHG 0,88% | Venn Hypotheek
Annuïtair, lineair en aflossingsvrij

RENTETIP 2

20 jaar NHG 1,22% | Lloyds Bank Hypotheek
Annuïtair en lineair
 
RENTETIP 3
30 jaar NHG 1,42% | HollandWoont Hypotheek
Annuïtair en lineair
Copyright © 2021 HypotheekCompany, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp