Copy
Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
Geldverstrekker updates

Vragenlijst Overwaarde Hypotheek


De Overwaarde Hypotheek bestaat inmiddels twee jaar. Dit product heeft een aantal bijzondere kenmerken waaronder de oplopende schuld en de garantie op geen restschuld. ABN AMRO vindt het belangrijk om klanten gedurende de looptijd regelmatig te herinneren aan deze kenmerken. Daarom zijn ze sinds 1 september 2021 gestart met de zogenoemde tweejaarlijkse uitvraag.

Wat houdt de tweejaarlijkse uitvraag in?
Bij de tweejaarlijkse uitvraag informeren ze klanten nogmaals over de belangrijkste aandachtspunten en risico’s van dit product. Ook stellen ze hen vier vragen over het precieze onderhoud van de woning en of de persoonlijke situatie van de klant gewijzigd is. Hier zie je een voorbeeld van deze brief.

Klanten hebben wellicht jouw hulp nodig bij het invullen van het antwoordformulier. Stuur het ingevulde formulier vervolgens in de bijgevoegde antwoordenvelop terug. Vanuit de zorgplicht en in het kader van de garantie bij marktwaarde nemen ze soms telefonisch contact met de klant op. Bijvoorbeeld als er uit de risico-inschatting een verhoogd risico naar voren komt of als de klant niet heeft gereageerd. 

Wijzigingen hypotheekgids


De hypotheekgids van Argenta is op een aantal punten aangepast. De belangrijkste wijzigingen (vanaf augustus 2021):
 • NHG-verplichting is vervallen*
 • de modeltaxatie is vervangen door de Calcasa desktoptaxatie en mogelijk voor zowel Argenta als NHG-dossiers (zonder NHG van € 500.000,- naar € 750.000,- verhoogd) en mag ook gebruikt worden bij overbrugging
 • inkomen uit ondernemingen gevestigd in België en Duitsland mag worden meegenomen
 • watervilla’s toegevoegd aan uitgesloten woningen
* Wanneer klanten (die in aanmerking komen voor NHG) bij een verstrekking hoger dan 85% marktwaarde geen NHG willen dan ontvangen ze graag de redenen hiervoor.

Klik hier en download de hypotheekgids. 

Nieuws van ASN Bank

 

Bij de ASN Hypotheek kan de klant onder voorwaarden zelfs tot € 30.000 lenen tegen een lage rente voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Dit leningdeel heet ASN Duurzaam Wonen. Bovendien kan de klant rentekorting krijgen op de ASN Hypotheek als de klant ASN Duurzaam Wonen afsluit. Meer weten over de ASN Duurzaam Wonen? Klik hier. 

Wijziging beschikbaarheid

 

Graag informeren wij je over een wijziging in de beschikbaarheid van rentetarieven van de bijBouwe Hypotheek. De volgende rentes zijn vanaf heden niet meer beschikbaar:

 • >75-106% LTV, 7&10 jaar is niet meer beschikbaar

Een compleet overzicht van de actuele beschikbaarheid vind je in onderstaand renteblad of op bijbouwe.nl/adviseurs/hypotheekrente.

Wijzigingen IQWoon en Hypotrust Woon Bewust


IQWOON & Hypotrust Woon Bewust Hypotheek
Vanaf nu zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd bij IQWOON en de Woon Bewust Hypotheek. Hieronder een overzicht:

IQWOON
 • Heb jij je oude woning definitief verkocht? Dan is het vanaf heden mogelijk om de volledige overwaarde te lenen voor een overbruggingskrediet (100%). In de berekening van de maximale overbrugging hoeft geen rekening meer gehouden te worden met 2% afslag van de verkoopprijs. Is je oude woning nog niet verkocht? Dan is het maximale overbruggingskrediet 90% van de te verwachten verkoopprijs, minus de huidige lening. Loopt er nog een verpande spaarverzekering/rekening? Dan mag deze waarde erbij op worden geteld.
 • Inkomen uit PGB en gastouderschap met NHG is vanaf heden mogelijk.

Hypotrust Woon Bewust Hypotheek
 • Het inkomen kan voor zowel aanvragen met als zonder NHG vanaf heden, naast een werkgeversverklaring en salarisstrook, ook worden bepaald middels de IBL (inkomensbepaling loondienst), conform NHG normen.
 • Voor aanvragen met NHG is toetsing volgens norm 8 van NHG (werkelijke lastentoets voor senioren) vanaf heden ook mogelijk.
Klik hier voor de nieuwe acceptatigids IQWoon
Klik hier voor Hypotrust Woon Bewust

Introductie Arbeidsongeschiktheids-Risicoverzekering


Het afsluiten van een ORV bij een hypotheek is bijna een vanzelfsprekendheid, in tegenstelling tot het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid: 4 op de 5 mensen accepteert dit risico terwijl toch de helft van alle arbeidsongeschikten uiteindelijk volledig worden afgekeurd. Daarom introduceert Credit Life de ArbeidsongeschiktheidsRisicoVerzekering (ARV), een basisverzekering met een lage premie en een eenmalige uitkering. Hiermee krijgt de klant een vangnet-oplossing voor als het echt fout gaat. De ARV keert eenmalig een bedrag uit als een verzekerde in de IVA  terechtkomt – en dat overkomt 50% van de arbeidsongeschikten in de WIA. Het uitgekeerde bedrag is eenmalig en vrij besteedbaar. Dus jouw klant kan er zijn hypotheek (gedeeltelijk) mee aflossen, zodat de maandlasten voortaan een stuk lager worden, maar het geld kan ook gebruikt worden om het huis aan te passen aan een nieuwe situatie, als bijvoorbeeld trappenlopen niet meer (vanzelf) gaat.

Wie zich ook wil verzekeren voor tijdelijke of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, raden ze nog steeds een Woonlastenverzekering of Inkomensgarantie aan. De ARV is expres zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk gehouden, waardoor ook de premie aanzienlijk lager is. Net zoals bij de ORV hoeft alleen het verzekerd bedrag en de looptijd gekozen te worden. Het doel is dat iedereen die een hypotheek afsluit, zichzelf niet alleen verzekert voor overlijden, maar ook voor volledige arbeidsongeschiktheid. Dat is een risico dat wat ons betreft niet meer genomen hoeft te worden.

De kenmerken van de ARV voor jou op een rij;
 • Keert een eenmalig bedrag uit bij blijvende volledige arbeidsongeschiktheid (IVA).
 • Dit bedrag is vrij besteedbaar en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de hypotheek af te lossen of een woning aan te passen.
 • De ARV kent een vrij te kiezen verzekerd bedrag dat naar keuze annuïtair of lineair daalt.
 • Verzekerd bedrag tot € 250.000 mogelijk.
 • Looptijd van maximaal 30 jaar (eindleeftijd 70 jaar of bereiken AOW-leeftijd).
Premievoorbeeld
Een verzekerde van 32 jaar heeft een inkomen van € 5.000 per maand en een hypotheek van € 300.000. De gewenste looptijd voor een verzekering is 20 jaar. Hoe verhouden de premies zich tot elkaar?
 1. Credit Life Arbeidsongeschiktheids-RisicoVerzekering (ARV) maandpremie € 7,34 (€ 100.000,- verzekerd bedrag, 1,5% annuïtair dalend).
 2. Credit Life Woonlastenverzekering maandpremie € 14,88 (€ 930,- verzekerd maandbedrag).
 3. Credit Life Inkomensgarantie maandpremie € 18,76 (€ 4.000 gegarandeerd maandinkomen, geïndexeerd dus waarde vast).
De Credit Life ARV is op dit moment af te sluiten via het Credit Life Extranet, maar komt de komende tijd ook beschikbaar in de adviespakketten. 

Lot Hypotheken is live


Lot Hypotheken is live en wat super om te zien dat de eerste aanvragen ook al zijn ontvangen. 

Heb jij de extra nieuwsbrief over Lot Hypotheken gemist? 
Klik hier! Zo ben je in een keer op de hoogte van de belangrijkste informatie over deze nieuwste geldverstrekker in ons assortiment. 

Kennistest

 

Speel mee met de kennistest van september: alles over arbeidsongeschiktheid
Hoeveel woningbezitters hebben zich tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd? En hoeveel Nederlanders werden in 2019 arbeidsongeschikt? Weet je het antwoord op deze vragen? Speel dan mee in de nieuwste aflevering van de kennistest. Klik hier.

Inkomen bruteren bij VN gerelateerde organisaties en box 3 vrij te besteden opnamen


In specifieke situaties is er sprake van inkomen dat is vrijgesteld van belasting. Het bruto-inkomen is dan gelijk aan het netto-inkomen. In deze gevallen is het mogelijk om het inkomen te bruteren met 40% (zie ook artikel 4.2.1. van de acceptatiegids). De hypotheek toetst NIBC Direct volledig in Box 3. NIBC Direct hanteert deze norm uitsluitend voor medewerkers van Verenigde Naties (VN) gerelateerde organisaties, dit zijn onder andere; Europol, EPO (European Patent Organisation), Eurojust, Libanon Tribunaal, ICC, OPCW & ESA. De complete lijst vind je in de acceptatiegids.

Rekenvoorbeeld: Indien de medewerker een inkomen heeft van 100.000 EUR per jaar, hanteren ze een toetsinkomen van 140.000 EUR.

Box 3 vrij te besteden opnamen

NIBC Direct heeft het beleid omtrent box 3 opname verruimd en een staffel tot 65% LTV toegevoegd. Als de nieuwe lening in totaal niet hoger is dan 65% van de marktwaarde is er geen limietbedrag. Is de nieuwe lening in totaal hoger dan 65% geldt er een maximaal bedrag van 150.000 EUR tot maximaal 90% van de marktwaarde.

Dit geldt voor zowel de NIBC Direct Hypotheek als de NIBC Direct Extra Hypotheek.

Desktoptaxaties per 1 oktober - wat doet Obvion


Obvion is van plan om vanaf 1 oktober 2021 een Calcasa desktoptaxatie te accepteren voor aanvragen van de Woonhypotheek tot en met 60% van de marktwaarde. De pilot met de Calcasa AVM waardebepaling stopt dan. Ze werken het beleid nu uit en geven jou de details door in de volgende nieuwsbrief.

Wat betekent dit voor (lopende) aanvragen met de huidige Calcasa waardebepaling?
Alle aanvragen die ze tot en met 30 september ontvangen, kunnen (onder voorwaarden) nog gebruik maken van de huidige pilot Calcasa waardebepaling. Ook als het bindend aanbod na 30 september wordt uitgebracht.

Lagere rente met de Groenhypotheek en wijzigingen benodigde documenten inkomensverklaring


Koopt jouw klant een nieuwbouwwoning? Wellicht is de Rabo Groenhypotheek een aantrekkelijke optie. Jouw klant profiteert dan van lagere energielasten en lagere hypotheeklasten. 

De Rabo Groenhypotheek is een annuïteitenhypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar. Tijdens deze eerste periode krijgt de klant 0,5% korting op de hypotheekrente. De Groenhypotheek is speciaal bedoeld voor duurzame nieuwbouwwoningen met een Groenverklaring. Daarvoor moet de woning zeer energiezuinig zijn, met een EPC-waarde van 0,26 of lager. Andere voorwaarde is dat bij de bouw van de woning 100% duurzaam hout wordt gebruikt.

Wijzigingen benodigde documenten inkomensverklaring

Het inde van Q3 nadert. Vanaf 1 oktober én 1 november is nieuwe documentatie verplicht voor het opstellen van een inkomensverklaring.

Per 01-10-2021 is het voor starters (zowel IB als VpB) binnen Rabobank-beleid verplicht om aanvullend op de prognose van 2021 een prognose van 2022 aan te leveren. De vormvereisten voor de prognose 2022 zijn gelijk aan de prognose van 2021.

Per 01-11-2021 is het voor álle IB en VpB ondernemingen binnen zowel Rabobank- als NHG-beleid verplicht om de (interne) tussentijdse winst- en verliesrekening t/m Q3 2021 bij het dossier te voegen. Binnen het NHG beleid komt bovenop deze tussentijdse W&V ook de aangifte OB t/m Q3 bij.

De tussentijdse winst- en verliesrekening hoeft niet door een extern deskundige te zijn opgesteld. Het mag ook een uitdraai uit het boekhoudprogramma zijn.

Trots lid van de Sheltersuit familie


Venn Hypotheken is een hypotheekverstrekker met een maatschappelijk hart. Ze zijn #betrokken bij de mensen en de wereld om hen heen. Met de hypotheken zorgen ze dat de klanten een thuis kunnen creëren, maar ze zijn er ook voor hen die helaas geen thuis hebben. Graag dragen ze bij aan het welzijn van deze mensen. Ze zijn dan ook enorm trots dat ze zich sponsor mogen noemen van Stichting Sheltersuit.

Over Sheltersuit
Sheltersuit maakt wind- en waterdichte jassen die omgetoverd kunnen worden tot een warme slaapzak: Sheltersuits. Deze jassen worden gratis aangeboden aan daklozen en aan vluchtelingen op verschillende plekken in de wereld. ‘Iedereen verdient warmte, bescherming en waardigheid’, vinden ze bij Sheltersuit. En bij Venn Hypotheken zijn ze het daar roerend mee eens. 

Overwaarde verzilveren: wat is mogelijk?

 

Herken je dit? Jouw klant heeft flinke overwaarde in de woning, maar dat zit muurvast. Alleen verhuizen lijkt een optie om het geld vrij te maken. Met de hoge woningprijzen van nu is dit niet bepaald aantrekkelijk. Remco uit Middelburg vertelt hoe het hem gelukt is om de overwaarde van zijn woning te verzilveren om vrij te besteden. Dus ook voor die camper! Klik hier.
 

RENTETIP 1

10 JAAR NHG 0,85%* | Lloyds Bank Hypotheek
Annuïtair en lineair
*rente per 10 september

RENTETIP 2

20 jaar NHG 1,19% | Lot Hypotheek
Annuïtair en lineair
 
RENTETIP 3
30 jaar NHG 1,40% | HollandWoont Hypotheek
Annuïtair en lineair
Copyright © 2021 HypotheekCompany, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp