Copy
Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
Geldverstrekker updates

ABN AMRO | Beleid update per 20 juni en vanaf 1 aug breidt ABN AMRO de duurzaamheidskorting uit
AEGON | Wijzigingen Aegon beleid op basis van NHG voorwaarden en normen juli 2021, nieuw acceptatiebeleid en nieuw model taxatierapport uitgesteld
ALLIANZ | Nieuwe oversluitpropositie
ATTENS | Nieuwe acceptatiegids 
BIJBOUWE | Wijziging beschikbaarheid en WOZ-waardebepaling niet meer toegestaan
BLG WONEN | Introductie nieuw model taxatierapport uitgesteld tot 1 oktober en werkgeversverklaring en loonstrook weer 3 maanden geldig
CONNEQT | Nieuwe acceptatiegidsen en Hypotrust Goede Start stopt
FLORIUS | Dit moet je weten over desktoptaxaties bij Florius en nieuw: respijttermijn van 24 maanden bij duurzaamheidskorting
ING | Wijzigingen ING acceptatiebeleid, klant krijgt inzicht in rentestappen en ruimere aanlevertijd en overbruggingsmogelijkheden
LLOYDS BANK | Goede beoordelingen Consumentenbond en MoneyView, nieuwe taxatierichtlijnen en wijzigingen acceptatiebeleid
MERIUS | Wijzigingen taxatierapport
MUNT HYPOTHEKEN | Meer mogelijk bij MUNT Hypotheken
NIBC DIRECT | Vernieuwde website & herkomst eigen middelen
OBVION | Taxatierapport, NHG beleid en administratiekosten bij OHA
RABOBANK | Aanpassing acceptatiebeleid
RNHB | Een overzicht van de laatste ontwikkelingen
SYNTRUS | Nieuwe acceptatiegids
WOONFONDS | Woonfonds introduceert 20 jaars rente voor Woningverhuur Hypotheek

Beleid update per 20 juni en vanaf 1 augustus breidt ABN AMRO de duurzaamheidskorting uit


Nieuwe waardebepaling: de Calcasa-desktoptaxatie
De Calcasa-desktoptaxatie is een online inschatting van de waarde van de woning door een onafhankelijke taxateur. Hij bekijkt op afstand of de waarde van het huis met online data bepaald kan worden. Deze vorm van taxeren wordt ook wel een ‘hybride taxatie’ genoemd.

Per 30 juni 2021 voor verhogen, overbruggen en bepaalde hypotheekwijzigingen
Voor het verhogen, overbruggen of bepaalde hypotheekwijzigingen accepteert ABN AMRO voorlopig alleen desktoptaxaties van één aanbieder: de Calcasa-desktoptaxatie. Mogelijk komt daar later nog de NRVT-Bureauwaardering als tweede aanbieder bij, maar op dit moment kun je de Bureauwaardering technisch nog niet gebruiken. Zodra dit is opgelost, laten ze je dit uiteraard meteen weten.

Wanneer kan een klant de desktoptaxatie gebruiken?
Een desktoptaxatie is:
 • Vaak mogelijk als de klant een hypotheek wil verhogen of aanpassen, tot maximaal € 750.000 (huidig hypotheekbedrag plus gewenste verhoging).
 • Vaak mogelijk voor een overbruggingshypotheek, tot maximaal € 750.000 (openstaand hypotheekbedrag incl. overbrugging).
 • Uitsluitend te gebruiken bij bestaande bouw (standaard onderpanden) en voor een hypotheek van max. 90% van het marktwaarde-bedrag uit het desktoptaxatierapport.
 • Niet mogelijk voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek of het oversluiten van een hypotheek. Hiervoor kan een klant een gevalideerd taxatierapport gebruiken. 
 • Niet mogelijk bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Hoe vraag je een Calcasa-desktoptaxatie aan?
Een aanvraag voor een Calcasa-desktoptaxatie bestaat uit de volgende vijf stappen:
 1. Ga naar desktoptaxatie.nl.
 2. Kies voor ‘ABN AMRO’.
 3. Vul de woninggegevens in zoals postcode en huisnummer. Een klant ziet direct op het scherm of hij/zij de desktoptaxatie kan gebruiken.
 4. Is desktoptaxatie mogelijk, dan bekijkt een taxateur of de waarde van de woning online bepaald kan worden.
 5. Is dit het geval dan ontvangt de klant na betaling (ongeveer € 85) binnen 4 werkuren een desktoptaxatierapport (pdf). Deze pdf kan een klant vervolgens uploaden in 'Mijn Hypotheek'.
Vanaf heden: WOZ en Calcasa bij bepaalde wijzigingen
Vanaf nu kunnen klanten geen WOZ-taxatieverslag en Calcasa-waarderapport meer gebruiken in de volgende situaties:
•    Nieuwe hypotheken
•    Oversluitingen
•    Overbruggingsleningen
•    Verhogingen van de hypotheek

WOZ-taxaties en Calcasa-waarderapporten kunnen alleen nog gebruikt worden voor sommige hypotheekwijzigingen. Denk hierbij aan het aanpassen van de tariefklasse, omzetten naar een groter deel aflossingsvrij, omzetten van een opbouwproduct zonder inbreng van waarde of een verlenging van de looptijd. 

Lopende aanvragen
Uitzondering: het WOZ-taxatieverslag en Calcasa-waarderapport mogen nog wel gebruikt worden bij aanvragen waar het renteaanbod vóór 30 juni 2021 uitgebracht is.

Livegang nieuwe model Taxatierapport Woonruimte uitgesteld
De livegang van het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte laat nog even op zich wachten. De taxatiebranche heeft meer tijd nodig voor het implementeren van het nieuwe model taxatierapport. Als de nieuwe livedatum bekend is, hoor je het direct. 

 
Vanaf 1 augustus breidt ABN AMRO de duurzaamheidskorting uit

Door stijgende energielasten wordt het steeds interessanter voor klanten om hun huis te verduurzamen. Als bank vindt ABN AMRO dit ook een belangrijk onderwerp: ABN AMRO streeft naar een energieneutrale hypotheekportefeuille in 2030. Daarom breiden ze per 1 augustus 2021 de duurzaamheidskorting op verschillende manieren uit! 

De duurzaamheidskorting op een rij
 • Woningen met energielabel A kregen al 0,15% rentekorting bij een nieuwe rentevaste periode
 • Nu krijgen ook woningen met energielabel B een rentekorting van 0,10% (nieuw)
 • Respijttermijn van 24 maanden vanaf ingang rentevaste periode om alsnog korting te krijgen (nieuw)
 • Nieuwbouw met energielabel A kwam al in aanmerking voor 0,15% korting
 • Vernieuwbouw met energielabel A komt nu ook in aanmerking voor 0,15% korting (nieuw)
Met deze uitbreidingen profiteren je klanten automatisch en al tijdens hun rentevaste periode van korting op hun hypotheekrente. Bovendien kun je klanten nu langer de tijd geven om hun woning te verduurzamen en hen alsnog de rentekorting aanbieden (respijttermijn).

Rentekorting geldt al voor lopende aanvragen!
Passeert de hypotheek van je klanten op of na 1 augustus 2021 en heeft de woning een geregistreerd energielabel A of B? Dan ontvangen deze klanten automatisch de duurzaamheidskorting vanaf de 1e dag van de volgende maand na registratie bij de RVO. 

Let op: tot 1 augustus zijn deze rentekortingen voor label-B woningen nog niet zichtbaar in het rente- en bindend aanbod en je adviessoftware, maar je kunt dit voordeel dus al wel meenemen in je adviesgesprek met klanten!

Nieuw: 0,10% duurzaamheidskorting bij energielabel B
Bijna 17% van de woningen in Nederland heeft energielabel B. In totaal komt nu ruim 39% van alle woningen met energielabel A of B in aanmerking voor de duurzaamheidskorting: 0,15% rentekorting voor woningen met een A-label en 0,10% korting voor woningen met label-B. Hiermee zet ABN AMRO een mooie stap in de groene richting!

Duurzaamheidskorting wordt automatisch toegekend
Voor het toekennen van de duurzaamheidskorting halen ze geautomatiseerd het energielabel bij de RVO op. Hiervoor is bij ABN AMRO geen EPC-rapport nodig van € 200 tot € 300. Ook voegen ze bij woningen met een energielabel B de rentekorting automatisch toe als het energielabel, binnen de respijttermijn van 24 maanden, geregistreerd wordt.

Deze duurzaamheidskorting geldt, net als bij energielabel A, niet voor variabele rente of de Duurzaam Wonen Hypotheek en kan niet in combinatie met een werkgeversarrangementskorting. 

24 maanden om alsnog te verduurzamen voor korting
Bij aanvang van een hypotheek of rentevaste periode beloont ABN AMRO eigenaren van een duurzame woning (label A & B) met duurzaamheidskorting. Klanten die investeren in het verduurzamen van de woning, willen hiervoor ook beloond worden met een korting op de rente. Ook als de hypotheek of rentevaste periode al is ingegaan.

Vanaf 1 augustus automatisch 24 maanden respijttermijn
Daarom krijgen klanten vanaf 1 augustus 24 maanden na ingang van de rentevaste periode de tijd om hun verduurzaming af te ronden en het energielabel te laten registreren bij de RVO. Houd hierbij rekening met een verwerkingstijd van maximaal 5 werkdagen.

Heeft een klant een sprong gemaakt naar een A of B energielabel en het energielabel geregistreerd bij de RVO? Dan ontvangt de klant de rentekorting vanaf de 1e dag van de volgende maand na de registratie. Zodra wij de korting toekennen, ontvangt de klant hierover bericht.

Duurzaamheidskorting bij nieuwbouw & vernieuwbouw
Nieuwbouwwoningen kwamen al in aanmerking voor 0,15% duurzaamheidskorting. Vanaf 1 augustus 2021 geldt dit ook voor vernieuwbouw. Bij vernieuwbouw wordt een gebouw zodanig gerenoveerd dat de kwaliteit vergelijkbaar is met dat van nieuwbouw. Als vernieuwbouwwoningen voldoen aan het actuele Bouwbesluit en dit vooraf in een taxatierapport aangetoond wordt, krijgen deze vanaf de start van de hypotheek ook de duurzaamheidskorting. 

Hoe vraag je vernieuwbouw aan?
Kies in je adviessoftware voor 'Nieuwbouw' en vermeld in het vrije tekstveld dat het om 'Vernieuwbouw' gaat. 

Wijzigingen Aegon beleid op basis van NHG voorwaarden en normen juli 2021, nieuw acceptatiebeleid en nieuw model taxatierapport uitgesteld


NHG heeft onlangs de nieuwe Voorwaarden en Normen voor juli 2021 gepubliceerd. Aegon past de voorwaarden op dezelfde wijze toe als NHG. Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen van begin dit jaar die ook per 1 juli 2021 bij Aegon ingaan. Hier een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:
 • Hybride taxatie. Zodra er meer duidelijkheid is over de hybride taxatie informeert Aegon jou over het nieuwe taxatiebeleid voor nieuwe aanvragen en bestaande hypotheken.
 • Vervallen hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar. Sinds de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft een klant nog maximaal 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2031 zullen klanten hiermee te maken krijgen. Door de toetsing van betaalbaarheid van hypotheeklasten binnen 10 jaar heeft dit al vanaf 1 januari 2021 impact op klanten met een lening die niet volledig is afgelost aan het einde van de looptijd, en waarbij sprake is van een bindend toetsmoment. Om deze situatie op te vangen worden per 1 juli 2021 twee wijzigingen doorgevoerd in de Voorwaarden en Normen:
  • Het vervallen van de hypotheekrenteaftrek moet meegenomen worden in de financieringslast.
  • Een niet-fiscaal (box 3) leningdeel wordt alleen in deze situatie toegestaan (vanaf het moment dat er sprake is van het vervallen van de hypotheekrenteaftrek).
Goed om te weten: Aegon is NHG-volgend en neemt dit beleid ook over voor hypotheken op Aegon-norm (niet NHG).

Aanvragen met BKR-codering RN-3 + PLA met dezelfde datum
Volgens BKR-regelgeving wordt bij elke afboeking van €250,- of meer een code 3 geregistreerd. Als zo’n afboeking plaatsvindt en de consument hoeft niets meer te betalen (finale kwijting), dan wordt tegelijkertijd met deze code een praktisch laatste aflossingsdatum (PLA) gemeld. Daarom vormt een BKR-registratie RN-3 + PLA met dezelfde datum in sommige situaties geen belemmering om voor NHG in aanmerking te komen. Dat is het geval wanneer de consument een brief kan overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van afboeking van de restschuld tegen finale kwijting door NHG.

Goed om te weten: Aegon is NHG-volgend en neemt dit beleid ook over voor hypotheken op Aegon-norm (niet NHG).

Overige wijzigingen van Aegon die ook per 1 juli 2021 ingaan
 • Meefinancieren vergoedingsrente onder NHG. In de Voorwaarden en Normen 2021-1 maakt het qua mogelijkheden met NHG niet uit of de klant bij de huidige geldverstrekker blijft of oversluit naar een andere geldverstrekker. In beide situaties is het straks mogelijk om bijvoorbeeld de vergoedingsrente mee te financieren. ​
 • Combineren van verschillende financieringsdoelen. Vanaf 2021 is het mogelijk om de financieringsdoelen die in Norm 3 worden beschreven (kwaliteitsverbetering, echtscheiding, afkoop erfpacht, SVn Starterslening) met elkaar te combineren. Hierdoor kan de financieringsbehoefte van een klant in één financieringsaanvraag worden gerealiseerd.


Nieuw acceptatiebeleid

Er is een nieuw acceptatiebeleid beschikbaar. Klik hier om deze te downloaden of kijk op extranet. 

Nieuw model taxatierapport uitgesteld

De taxatiebranche en geldverstrekkers ontwikkelden gezamenlijk een nieuw model taxatierapport Wonen 2021. Vanaf 1 oktober 2021 gaan woningtaxateurs met het nieuwe model werken. Dit betekent dat een taxatie vanaf 1 oktober moet voldoen aan de nieuwe voorwaarden, die door Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) zijn gesteld.

Taxatierapporten zullen vanaf 1-10 worden opgesteld op basis van een nieuw modelrapport

Het nieuwe modelrapport voldoet aan de voorwaarden die Aegon Hypotheken stelt aan een taxatierapport en wordt door Aegon geaccepteerd. Een taxatierapport mag op het moment van bindend aanbod maximaal 6 maanden oud zijn. Houdt hier rekening mee als jij of jouw klant nog gebruik willen maken van een taxatierapport dat op basis van het oude model is opgesteld. 

Hoe gaat Aegon om met het nieuwe model taxatierapport?
De voorwaarden die Aegon aan een taxatierapport stelt, zijn dat deze is opgesteld door een bij NRVT geregistreerde taxateur en dat deze gevalideerd is. Het oude en het nieuwe model taxatierapport voldoen beiden aan de voorwaarden van Aegon. De taxateur bepaalt onder welk model hij de taxatie opstelt.

Nieuwe oversluitpropositie


Bij Allianz is het vanaf vandaag mogelijk om gebruik te maken van de Allianz senioren oversluitpropositie voor NON-NHG hypotheken. Senioren kunnen hun huidige hypotheek oversluiten naar Allianz, waarbij er getoetst wordt op basis van de werkelijke last. Hierdoor is het voor senioren mogelijk om hun woonlasten te verlagen.

Om hiervoor in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:
 • De klant ontvangt nu AOW en/of pensioen of bereikt dit binnen 10 jaar
 • De klant blijft in de woning wonen
 • De nieuwe hypotheek is niet hoger dan de som van de aflossing van de bestaande hypotheek, inclusief kosten voor het afsluiten van de nieuwe hypotheek en kosten voor het aflossen van de bestaande hypotheek
 • De rentevastperiode bedraagt minimaal 20 jaar (uitzondering mogelijk)
 • De maximale verstrekking bedraagt maximaal 70% van de marktwaarde
 • De werkelijke maandlast is gelijk of lager dan de huidige werkelijke maandlast en niet hoger dan de toegestane financieringslast
Wist je dat?

Calcasarapport of WOZ-beschikking
Voor NON-NHG kun je bij Allianz nog steeds werken met een Calcasarapport of WOZ-beschikking tot 80% loan to value. Dat scheelt jouw klant weer extra kosten. Voor NHG zijn ze bezig met de dektoptaxatie, zodra ze deze kunnen aanbieden, berichten wij jou hierover.

Jaarcijfers zelfstandigen
Voor NON-NHG doet Allianz de beoordeling van de jaarcijfers en IB-aangiften nog steeds binnen het eigen acceptatieteam. Ook hierop kan jouw klant dus flink wat geld besparen.

Vervallen hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar
Een klant heeft sinds de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 nog maar recht op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek. Door de toetsing van betaalbaarheid van de hypotheeklasten binnen 10 jaar heeft deze maatregel nu al consequenties op nieuwe hypotheekaanvragen. NHG en Allianz houdt vanaf nu rekening met het vervallen van de hypotheekrenteaftrek in het bepalen van de financieringslast. Houd er dus rekening mee in jouw advies.

Hypotheekwijzer
Klik hier voor de laatste versie van de hypotheekwijzer .

Nieuwe acceptatiegids


Per 1 juli heeft Attens de acceptatiegids aangepast. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
 • De wijzigingen van NHG zijn opgenomen in onze nieuwe gids. Uitzondering: ze accepteren op dit moment nog geen desktoptaxaties.
 • Ze hebben wijzigingen aangebracht in verband met het nieuwe model Taxatierapport per 1 oktober 2021. Een voorbeeld hiervan is de aangepaste benaming voor de onderhoudstoestand.
 • Het toetsinkomen mag nog voor maximaal 30% uit alimentatie bestaan, dit was 50%.
 • Vanaf 1 juli geldt dat een schuldenaar bij ons ook eigenaar moet zijn (of worden) van de woning.
Klik hier en download de acceptatiegids. 

Wijziging beschikbaarheid en WOZ-waardebepaling niet meer toegestaan


Graag informeert BijBouwe over een wijziging in de beschikbaarheid van rentetarieven van de bijBouwe Hypotheek. De volgende rentes zijn vanaf heden niet meer beschikbaar voor nieuwe klanten:
 • ≤ 60% 7 & 10 jaar
 • ≤ 75% 7 & 10 jaar
Een compleet overzicht van de actuele beschikbaarheid vind je in het renteblad of op bijbouwe.nl/adviseurs/hypotheekrente.

WOZ-waardebepaling niet meer toegestaan

Vanaf vandaag, is de WOZ-waardebepaling niet meer toegestaan en is een gevalideerde taxatie altijd nodig. Een belangrijke uitzondering die in stand blijft is: voor het aantonen van de waarde van de huidige woning die nog niet te koop is aangeboden. Dan mag wel de meest recente WOZ-waardebepaling gebruikt worden, in combinatie met een Calcasa modelmatige waardebepaling (niet ouder dan 6 maanden).

BijBouwe heeft de afgelopen tijd in kaart gebracht welke lopende dossiers door deze wijziging getroffen worden, en hebben daar zoveel als mogelijk rekening mee gehouden bij het prioritiseren van de acceptatie.

Binnenkort verwacht bijBouwe de nieuwe Acceptatiehandleiding te presenteren, waarin een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen te zien is. 

Introductie nieuw model taxatierapport uitgesteld tot 1 oktober en werkgeversverklaring en loonstrook weer 3 maanden geldig


In mei heeft BLG Wonen je geïnformeerd over het funderingslabel. Dit label gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe model taxatierapport woonruimte 2021. Door softwareproblemen rond het (digitaal) versturen van de nieuwe taxatierapporten, is de introductie van het nieuwe model uitgesteld tot 1 oktober 2021. Zo hebben alle partners in de hypotheekketen de tijd om dit model goed neer te zetten. Tot die tijd blijft BLG taxatierapporten beoordelen op de huidige werkwijze.

Offerte geldigheid van 4 maanden verlengd
Begin dit jaar heeft BLG aangekondigd dat de offerte geldigheid is verlengd naar 4 maanden. Goed nieuws! Ze verlengen deze actie. De offerte blijft dus ook na 30 juni 4 maanden geldig en kan verlengd worden met 8 maanden. Pas vanaf de vijfde maand worden er verlengingskosten in rekening gebracht.

Deze actie geldt natuurlijk ook voor alle klanten die vanaf 1 juli 2021 passeren. Ook als in het Renteaanbod of de hypotheekofferte wordt gesproken over kosten verlengen vanaf de vierde maand. Het is niet nodig om een nieuwe aanvraag te doen. BLG corrigeert de kosten, indien nodig, voor het passeren van de hypotheekakte.
 • Voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw geldt bovendien dat BLG Wonen géén annuleringskosten in rekening brengt;
 • Voor nieuwbouw blijft 12 maanden geen Kosten Verlengen offerte van toepassing.


Werkgeversverklaring en loonstrook weer 3 maanden geldig

Vanaf 1 juli houdt BLG Wonen, bij de beoordeling van aanvragen zonder NHG, weer rekening met de termijn van 3 maanden. NHG heeft aangegeven de termijn van 3 maanden weer toe te staan vanaf 15 juli. Dit geldt ook voor aanvragen waarbij het renteaanbod is uitgebracht voor 1 juli.
 
Aanvullende coronaregels vervallen
In 2020 is er door alle hypotheekaanbieders gezamenlijk afgesproken om aanvullende coronaregels te introduceren. Eén van de maatregelen was om de maximale geldigheidsduur van de werkgeversverklaring en de loonstrook van 12 naar 8 weken terug te brengen.
 
Deze maatregel was bedoeld om de bestendigheid van het inkomen op basis van zo recent mogelijke gegevens te beoordelen. Want hoe ouder een werkgeversverklaring, hoe groter de kans dat de bedrijfsomstandigheden door corona waren beïnvloed. Gelet op de huidige stand van de economie en de positieve verwachtingen voor het herstel van de economie, is het niet langer nodig om deze maatregel in stand te houden.
 
BLG past de stukkenlijst zo snel mogelijk aan.

Nieuwe acceptatiegidsen en Hypotrust Goede Start stopt


De eerste helft van het jaar is voorbij gevlogen, tijd om de acceptatiegidsen te herzien! Hieronder zie je welke wijzigingen er zijn en kun je de nieuwe gidsen downloaden. De wijzigingen gaan vandaag in. 

Downloads:
- Acceptatiegids vrij leven Hypotheek
- Acceptatiegids Comfort Hypotheek
- Acceptatiegids Elan Plus Hypotheek
- Acceptatiegids IQWoon
- Acceptatiegids Robuust 
- Acceptatiegids HollandWoont
- Acceptatiegids Clarian Wonen
- Beheergids Clarian Wonen

Per label de wijzigingen:
- Klik hier voor wijzigingen Hypotrust
- Klik hier voor wijzigingen IQWoon
- Klik hier voor wijzigingen Robuust
- Klik hier voor wijzigingen HollandWoont
- Klik hier voor wijzigingen Clarian Wonen
 

Hypotrust Goede Start stopt

De Hypotrust Goede Start Hypotheek is met ingang van maandag 5 juli niet meer aan te vragen voor nieuwe klanten. Aanvragen die Conneqt tot 5 juli binnenkrijgen, worden gewoon afgehandeld. Uiteraard blijven wijzigingen op de lening voor bestaande klanten onveranderd mogelijk.

Dit moet je weten over desktoptaxaties bij Florius en nieuw: Respijttermijn van 24 maanden bij duurzaamheidskorting


Vanaf  nu mag Florius op basis van de nieuwe richtlijnen geen Florius-Calcasa waarderapport en WOZ taxatieverslag meer accepteren voor nieuwe hypotheken, oversluitingen, verhogingen en overbruggingen. In plaats daarvan kan je soms gebruikmaken van een zogenaamde desktop- of hybride taxatie. 

Desktoptaxaties bij Florius
Bij een desktoptaxatie wordt een modelmatige waardebepaling van het onderpand beoordeeld en goedgekeurd door een taxateur (op afstand). Voorlopig accepteren ze alleen de Calcasa-desktoptaxatie. Mogelijk komt daar later nog de NRVT-Bureauwaardering als tweede optie bij, maar op dit moment is het voor Florius technisch niet mogelijk om de NRVT-Bureauwaardering te gebruiken. Zodra dit is opgelost, laten ze je dit uiteraard meteen weten. 

Let op: ze accepteren nog geen desktoptaxaties voor nieuwe hypotheken en oversluitingen. Zodra dit wel kan, informeren ze je.

Alternatieven voor een desktoptaxatie
Kan jouw klant geen gebruik maken van een desktoptaxatie? Natuurlijk kan hij altijd een gewoon gevalideerd taxatierapport gebruiken. Voor bepaalde aanpassingen aan de hypotheek kan hij soms ook nog gebruik maken van een Calcasa-waarderapport/WOZ taxatieverslag (check de Kredietgids per 1 juli).

Model Taxatierapport Woonruimte
De livegang van het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte laat nog even op zich wachten. De taxatiebranche heeft meer tijd nodig voor het implementeren van het nieuwe model taxatierapport. De nieuwe livedatum is nu 1 oktober 2021. 
 
Respijttermijn van 24 maanden bij duurzaamheidskorting

Door stijgende energielasten wordt het steeds interessanter voor klanten om hun huis te verduurzamen. Florius vindt dit ook een belangrijk onderwerp, aangezien ze streven naar een energieneutrale hypotheekportefeuille in 2030. Daarom breiden ze per 1 augustus 2021 de duurzaamheidskorting uit! 
Hieronder lees je meer over deze uitbreiding én dat je deze aantrekkelijke rentekortingen nú al kunt meenemen in je adviesgesprek.

De duurzaamheidskorting op een rij:
 • Woningen met energielabel A kregen al 0,10% rentekorting bij aankoop en bij een nieuwe rentevastperiode
 • Respijttermijn van 24 maanden vanaf ingang rentevastperiode om alsnog korting te krijgen (nieuw)
 • Nieuwbouw met energielabel A kwam al in aanmerking voor 0,10% korting
 • Vernieuwbouw met energielabel A komt nu ook in aanmerking voor 0,10% korting (nieuw)
Met deze uitbreidingen profiteren je klanten automatisch en al tijdens hun rentevastperiode van korting op hun hypotheekrente. Bovendien kan je klanten nu langer de tijd geven om hun woning te verduurzamen en hen alsnog de rentekorting aanbieden (respijttermijn).
 

Wijzigingen ING acceptatiebeleid, klant krijgt inzicht in rentestappen, ruimere aanlevertijd en overbruggingsmogelijkheden


Vanaf vandaag gaat het nieuwe ING Acceptatiebeleid met 9 verruimingen live. Deze versie van het ING Acceptatiebeleid (versie 2021-2) is van toepassing als het bindend aanbod op of na 1 juli 2021 wordt uitgebracht. 

Benieuwd naar de verruimingen? Hier een overzicht:
 • Verruimingen Seniorenbeleid. Paragraaf 6.2.3.6 Uitzondering naderen pensioeninkomen. Huidig beleid: Je mag toetsen op werkelijke lasten als degene met het hoogste inkomen de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Nieuw beleid: Je mag toetsen op werkelijke lasten als de oudste aanvrager de AOW gerechtigde leeftijd bereikt.
 • Paragraaf 6.2.4 Tijdelijk inkomensarme periode. Huidig beleid: Het is niet toegestaan om de overwaarde die de klant heeft, te gebruiken om de inkomensarme periode te overbruggen. Alleen liquide middelen zijn toegestaan. Nieuw beleid: De klant kan het verschil tussen de annuïtaire financieringslast en de maximaal toegestane woonlast gedurende deze inkomensarme periode opvangen met aantoonbaar vrij vermogen. Onder vrij vermogen verstaan we onder meer ook de overwaarde van de eigen woning die vrijkomt uit verkoop van de eigen woning of door het belenen van deze overwaarde. Let op! Tussen het moment van aankoop van de nieuwe woning en de verkoop van de oude woning mag maximaal 6 maanden zitten. Uiteraard moet de klant in deze tussenliggende periode de hypotheek wel kunnen betalen.
 • Verruimingen voor internationale klanten. Paragraaf 2.2 Inkomen uit loondienst: Het meenemen van toelagen in het toetsinkomen. Huidig beleid: Toelagen worden niet meegenomen. Nieuw beleid: Toelagen die niet dienen voor vergoedingen van kosten en die onvoorwaardelijk inkomensbestanddelen zijn, mogen voor maximaal 25% van het bruto jaarinkomen incl. vakantiegeld worden meegenomen in het toetsinkomen.
 • Paragraaf 2.2. Inkomen uit loondienst: 30%-regeling. Huidig beleid: Momenteel wordt er niet expliciet beschreven hoe ze omgaan met de 30%-regeling. Nieuw beleid: Als er sprake is van een 30%-regeling (op 30% van het brutosalaris hoeft geen inkomstenbelasting/premies te worden ingehouden) mag er gerekend worden met het volledige bruto jaarsalaris.
 • Paragraaf 2.2.2 Tijdelijk dienstverband met intentieverklaring. Huidig beleid: Er is alleen sprake van een vast dienstverband als er een intentieverklaring voor onbepaalde tijd is afgegeven. Nieuw beleid: Ook als er een 'Verklaring voortzetting dienstverband voor een duur van minimaal 36 maanden' is afgegeven op de werkgeversverklaring, wordt inkomen meegenomen als toetsinkomen, conform de voorwaarden voor een vast dienstverband. 
 • Verruimingen Overig. Paragraaf 1.6 Toetsing BKR. Huidig beleid: ING financiert geen klanten met een RN-3 melding. Nieuw beleid: Het is mogelijk een financiering te verstrekken indien er een RN-3 melding + PLA-registratie is waarbij de data dezelfde zijn en de klant een brief van NHG kan overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van afboeking van de restschuld tegen finale kwijting. 
 • Paragraaf 2.2.4 Flexibel dienstverband met perspectiefverklaring. Huidig beleid: ING accepteert geen perspectiefverklaring van de Externe Perspectief Taxateur. Nieuw beleid: ING accepteert van uitzendbureaus die geen eigen taxateur in dienst hebben een perspectiefverklaring van de Externe Perspectief Taxateur.
 • Paragraaf 4.10 Recreatiewoning. Huidig beleid: Er is sprake van traditionele bouw (baksteen of beton). Nieuw beleid: Er mag ook sprake zijn van een houtskelet bouw. Bij houtskeletbouw dient er sprake te zijn van nieuwbouw of de "Bouwkundige toestand van de hele woning" heeft conform taxatie een classificatie "goed".
 • Paragraaf 5.7.1 Overbruggingshypotheek. Huidig beleid: Er mag maximaal 90% worden overbrugd indien de woning niet is verkocht. Nieuw beleid: Er mag maximaal 95% worden overbrugd indien de woning niet is verkocht. Let op! Indien er een overbrugging wordt verstrekt op basis van een ING Calcasa Desktoptaxatie mag er maximaal 90% verstrekt worden.
 • Verduidelijkingen ING Acceptatiebeleid. Naast deze genoemde verruimingen zijn er ook een aantal wijzigingen n.a.v. EBA guidelines (ING Calcasa Desktoptaxatie) en verduidelijkingen in het ING Acceptatiebeleid doorgevoerd. Deze vind je terug in Bijlage V.
Klik hier en download het acceptatiebeleid
 
Klant krijgt inzicht in rentestappen

Vanaf vandaag krijgt de klant direct inzicht in de te maken rentestappen binnen zijn hypotheek. Dit doet ING door een nieuwe tabel in de offerte op te nemen, te weten de productrentetabel. De klant ziet direct in de offerte een duidelijk overzicht van de rentestappen die hij kan maken bij een aflossing op de hypotheek of een waardestijging van de woning. Ook wijzigen enkele termen en verfijnen ze het prijsmodel. Hieronder lees je meer informatie. 

Waarom deze wijziging?
Het verfijnde prijsmodel is een optimalisatie om de klant een zo specifiek mogelijke rente te kunnen aanbieden afhankelijk van de rentevaste periode, de schuld-marktwaardeverhouding (SMV) en de productvorm.

Daarnaast is het niet meer nodig om de rente op te zoeken in het rentearchief van ING.nl. De klant ziet in de offerte direct een duidelijk overzicht van de rentestappen die hij kan maken bij een aflossing op de hypotheek of een waardestijging van de woning. 

Voorbeeld van de productrentetabel in de hypotheekofferte voor nieuwe klantenWaar vind je de nieuwe productrentetabel terug?
De nieuwe productrentetabel vind je terug in de volgende offertes:
 • Offerte voor nieuwe hypotheken
 • Een reguliere renteaanpassing (RRA)
 • Een tussentijdse renteaanpassing, eventueel in combinatie met Rentemiddeling TRA(M)
 • TRA(M) in combinatie met een Omzetting
Uitzonderingssituaties
In een aantal situaties wordt er geen productrentetabel getoond in de offerte. Dat is onder andere het geval bij:
- een offerte met NHG
- een overbruggingsofferte
- een leningdeel met variabele rente
- als de mee te nemen rente bij verhuizing onder het 'oude' prijsbeleid valt (vóór 1 mei 2014)

Nieuwe termen
Vanaf 1 juli 2021 worden er twee nieuwe termen geïntroduceerd: productrente en persoonlijke rente.
De productrente is het specifieke rentepercentage dat hoort bij elke combinatie van schuld-marktwaardeverhouding, hypotheekvorm en rentevaste periode. De productrente vermeerderd of verminderd met eventuele andere rentecomponenten, zoals de Actieve Betaalrekening Korting, vormen voor de klant de persoonlijke rente. Dat is het rentepercentage dat de klant daadwerkelijk gaat betalen.

Daarnaast kennen ze vanaf heden de NHG productrente. Deze is niet afhankelijk van de SMV, maar wel van de hypotheekvorm en rentevaste periode.

De gewijzigde termen zijn in alle uitingen (zoals ing.nl, de brochure Basisinformatie) aangepast. 

Belangrijk! Bestaande hypotheekklanten krijgen voor het eerst te maken met deze nieuwe termen op het moment dat een nieuwe rentevaste periode ingaat. Dat gaat per leningdeel en daarmee is het mogelijk dat er tijdens de looptijd een mix ontstaat van leningdelen met oude en nieuwe termen.

Verfijning prijsmodel
In plaats van 2 rentetabellen (1 voor annuïtair/lineair en 1 voor aflossingsvrij/bankspaar) komen er 4 rentetabellen voor de vier actuele producten.

Voor niet actief gevoerde productvormen geldt dat de Levenhypotheek, Beleggershypotheek, Fondsenmixhypotheek, Meerwaardehypotheek, Krediethypotheek en Bankspaarhypotheek variant 1 gekoppeld worden aan de productrentetabel voor Aflossingsvrije Hypotheken. De Maatwerkhypotheek en oude ING en Postbank Spaarhypotheken worden gekoppeld aan de productrentetabel voor Bankspaarhypotheken.

Wat betekent het voor lopende aanvragen?
Voor 1 juli zijn er offertes uitgebracht in het op dat moment geldende prijsmodel met de termen standaardrente en schuld-marktwaardeopslag of -korting. Deze offertes bevatten ook nog geen productrentetabel.

Bij ING is het gebruikelijk dat klanten bij het passeren van de hypotheekakte bij de notaris nogmaals de hypotheekofferte ondertekenen. Jij ontvangt ook altijd een exemplaar van deze bij de notaris te ondertekenen offerte zodat je de offerte nog met je klant kan bespreken. Het kan voorkomen dat deze offerte ten opzichte van de eerder door de klant getekende offerte tijdelijk op enkele plaatsen tekstueel verschilt. Dit geldt voor klanten die vóór 1 juli een hypotheekofferte hebben ontvangen en waarvan de hypotheekstukken voor het passeren van de hypotheekakte op of na 1 juli naar de notaris zijn verzonden.
Natuurlijk blijft het bindend aanbod voor de klant gelijk!
 

Wijzigen proces meenemen Bankspaarhypotheek variant 1
Met ingang van 1 juli a.s. wijzigt het aanvraagproces rondom het meenemen van de Bankspaarhypotheek variant 1 naar een nieuw onderpand.

Hoe vraag je het aan?
Als een klant de Bankspaarhypotheek variant 1 (BSH1) meeneemt dan vraag je dit als volgt aan:
Vraag een aflossingsvrij leningdeel aan met dezelfde einddatum en ter grootte van de actuele schuld van de oorspronkelijke BSH1. De rentevaste periode is gelijk aan aan de resterende rentevaste periode van de meegenomen BSH1, met de daarbij behorende rentedatum. Indien de nieuwe hypotheek in een andere schuldmarktwaardeklasse (SMV) valt, wordt het rentepercentage aangepast overeenkomstig de meegenomen Productrentetabel. Je ontvangt voor de klant een offerte voor dit aflossingsvrije leningdeel.
Belangrijk! Vermeld in het opmerkingenveld bij deze aanvraag dat het om het meenemen van BSH1 gaat. Stuur ook een e-mail met het hypotheeknummer aan ons.

Naar je klant kun je het volgende communiceren:
Je hebt aangegeven dat je de Bankspaarhypotheek Variant 1 (BSH1) wenst mee te nemen naar jouw nieuwe woning. Bij de verkoop van jouw huidige woning wordt jouw BSH1 algeheel afgelost. BSH1 wordt niet meer door ING  verkocht. Om het meenemen van jouw rentecondities voor zowel het leningdeel BSH1 als de Bankspaarrekening toch mogelijk te maken hebben we het volgende met jou besproken: Je sluit een aflossingsvrij leningdeel met dezelfde einddatum en een hoofdsom die even groot is als de af te lossen BSH1 met behoud van de bestaande rentecondities. Dit aflossingsvrije leningdeel wordt kort na het passeren van jouw nieuwe hypotheek door ING omgezet naar een nieuw BSH1 leningdeel. Aan dit leningdeel wordt jouw reeds bestaande Bankspaarrekening gekoppeld, waardoor je opnieuw beschikt over een BSH1 met een zelfde resterende looptijd als jouw oude BSH1. De kosten voor deze omzetting zijn voor rekening van ING.

Wat gebeurt er na passeren?
Binnen enkele dagen na passeren ontvangt de klant van ING een omzettingsofferte om het aflossingsvrije leningdeel om te zetten naar een BSH1. Daarnaast ontvangt de klant een nieuwe offertebrochure Bankspaarhypotheek variant 1. De klant stuurt de getekende omzettingsofferte naar ING. Deze omzetting is kosteloos voor de klant. Na ontvangst van de getekende omzettingsofferte zal ING het aflossingsvrije leningdeel omzetten naar een BSH1 en de reeds bestaande Bankspaarrekening hieraan koppelen. De klant ontvangt een bevestiging van de omzetting. 

Ruimere aanlevertijd en overbruggingsmogelijkheden

Een langgekoesterde wens van ons en adviseurs gaat in vervulling bij ING. De aanlevertermijn wordt verlengd van 5 naar 10 werkdagen. 

En wanneer de huidige woning nog niet is verkocht is een overbrugging van maximaal 95% van de marktwaarde mogelijk. 

Goede beoordelingen Consumentenbond en MoneyView, nieuwe taxatierichtlijnen en wijzigingen acceptatiebeleid


In de Geldgids van juni/juli heeft de consumentenbond de voorwaarden van de Annuïteitenhypotheek beoordeeld met een 8,1. Hiermee is Lloyds Bank de winnaar van deze test en behalen ze de hoogste score van alle aanbieders op de hypotheekmarkt. MoneyView waardeert de Internet Spaarrekening van Lloyds Bank met de maximale score van 5 sterren in de categorie Prijs. Lloyds Bank heeft deze mooie score ontvangen omdat de Internet Spaarrekening op dit moment een van de hoogste rentes in de markt biedt zonder beperkende voorwaarden.

Nieuwe taxatierichtlijnen

Vanaf 30 juni 2021 veranderen de regels voor taxaties. Deze verandering komt voort uit de Europese richtlijn voor ‘loan origination and monitoring’ van de European Banking Authority (EBA).  

Wat schrijft de EBA richtlijn voor?
- Vanaf 30 juni 2021 mogen zogenaamde modelmatige taxaties in zijn geheel niet meer worden gebruikt voor nieuwe leningen.
- Vanaf 30 juni 2022 mogen voor bestaande leningen de modelmatige taxaties niet meer worden gebruikt.
- Calcasa en WOZ-taxaties mogen per 30 juni 2021 niet meer gebruikt worden voor nieuwe leningen.
- Het is wel mogelijk om Desktop taxaties te gebruiken. Dit is een modelmatige waardering die moet worden gecontroleerd door een taxateur. Dit wordt ook wel een hybride taxatie genoemd.

Wat verandert er voor NHG?
NHG heeft aangegeven dat vanaf 1 juli 2021 gebruik kan worden gemaakt van een desktop taxatie van Calcasa tot 90% van de LTV.

Wat gebeurt er in de markt?
De desktop taxatie is volop in ontwikkeling. Er wordt nog onderhandeld door verschillende belangengroepen over de beste manier om de nieuwe werkwijze te introduceren. 

Wat verandert er bij Lloyds Bank?
Lloyds Bank volgt zoveel mogelijk de EBA-richtlijn. Dit heeft de volgende gevolgen:
- Lloyds Bank accepteert vanaf 1 juli 2021 geen modelmatige taxaties meer voor nieuwe leningen. Een nieuwe lening is voor Lloyds Bank een lening waarbij een inschrijving of een nieuwe akte bij de notaris nodig is. Dit betekent dat wij voor nieuwe leningen geen combinatie van Calcasa en WOZ-waarde meer accepteren. Dit geldt ook voor overbruggingen waarbij de woning nog niet is verkocht of de ontbindende voorwaarden nog niet zijn verstreken
- Leningen die voor 1 juli 2021 zijn aangevraagd, maar waarvoor na 1 juli 2021 pas een bindend hypotheek aanbod wordt uitgebracht, vallen onder de nieuwe regels.
- Voor wijzigingen op bestaande leningen waarbij het nodig is een marktwaarde aan ons door te geven, is vooralsnog de combinatie van Calcasa en de WOZ-waarde toegestaan tot 1 juli 2022. Hierbij gelden de huidige voorwaarden: wij gaan uit van het laagste bedrag van maximaal 65% marktwaarde volgens Calcasa of de WOZ-waarde.
- Voor een verhoging binnen de hypothecaire inschrijving tot 65% van de marktwaarde blijft een combinatie van Calcasa en WOZ-waarde toegestaan.

Welk alternatief komt er voor modelmatige taxaties?
Lloyds werkt momenteel aan het inregelen van een alternatief voor modelmatige taxaties. Ze kunnen op dit moment nog niet aangeven wanneer dit alternatief beschikbaar is.
Zodra ze dit weten informeren ze jou hierover.
- Voor aanvragen met NHG volgen wij vanaf de nog te bepalen datum de normen van NHG op het gebied van desktop taxaties.
- Zonder NHG zijn desktop taxaties toegestaan tot 65% van de marktwaarde. Deze mogelijkheid is alleen van toepassing in de volgende situaties:
 • Aankoop van een bestaande woning: verstrekking tot en met 65%
 • Oversluiten: verstrekking tot en met 65%
 • Verhoging /tweede hypotheek: (totale) verstrekking tot en met 65%
Lloyds Bank heeft nog geen besluit genomen over de gevolgen van de nieuwe richtlijnen voor de taxatie bij nieuwbouw of voor overbruggingen waarbij de ontbindende voorwaarden zijn verstreken of de woning definitief is verkocht. Zo lang ze hier geen bericht over versturen, gelden de huidige acceptatieregels. Je kunt deze regels nalezen in de hypotheekgids. 
 

Wijzigingen acceptatiebeleid

Tijdens de corona-crisis zijn er aanvullende eisen gesteld aan de beoordeling van hypotheekaanvragen. Een aantal van deze eisen komt per 1 juli 2021 te vervallen. Het gaat om:
 • Geldigheid werkgeversverklaring en salarisstrook. Op advies van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) was de geldigheid van deze documenten tijdelijk teruggebracht tot 2 maanden. Vanaf 1 juli zijn werkgeversverklaringen en salarisstroken weer 3 maanden geldig. Dit geldt voor hypotheekaanvragen met en zonder NHG.
 • Corona-vragenlijst. Met deze vragenlijst kon Lloyds Bank beter inzicht krijgen in de bestendigheid van de inkomenssituatie van de klant. Deze vragenlijst is vanaf 1 juli niet meer verplicht om vooraf in te vullen. Maar als blijkt dat Covid-19 toch invloed heeft op het dienstverband of het inkomen van de klant, moet dit gemeld worden en houden ze hier rekening mee tijdens de beoordeling van de hypotheekaanvraag. Ook kunnen ze de klant alsnog verzoeken om de vragenlijst in te vullen.
Overwaarde van doorstromers vergoedingsvrij aflossen
Voor doorstromers is het nu mogelijk om extra overwaarde zonder vergoeding af te lossen. Tegenwoordig komt overbieden steeds vaker voor waardoor de klant meer overwaarde ontvangt bij de verkoop van de woning. Deze overwaarde kan nu zonder vergoeding worden afgelost op de hypotheek. 

Nieuwe functionaliteiten voor klanten
Klanten kunnen sinds kort op de website van Lloyds Bank een gratis oversluitcheck doen. Hiermee krijgt de klant snel een indicatie of een besparing in maandlasten mogelijk is.Ook is het voor bestaande klanten nu mogelijk om via iDEAL extra af te lossen op de hypotheek. Dit kan de klant doen via de online omgeving Mijn Hypotheek.

Wijzigingen taxatierapport


Per 1 juli 2021 heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) bepaald dat banken geen gebruik meer mogen maken van modeltaxaties (zoals WOZ of Calcasa) bij nieuw te verstrekken leningen tot 90% LTV. Daarnaast ontwikkelden de taxatiebranche en geldverstrekkers gezamenlijk een nieuw model Taxatierapport Woonruimte 2021 dat woningtaxateurs vanaf 1 juli 2021 gaan gebruiken. 
 • Het huidige model taxatierapport kan uiterlijk tot 01-01-2022 gebruikt worden. Voor aanvragen waarvan op dat moment nog geen hypotheekaanbod is uitgebracht of waarvan na die datum om een wijziging van het hypotheekaanbod wordt verzocht, geldt dat het nieuwe model verplicht is;
 • Momenteel onderzoeken we of de desktop/hybride/bureau-taxatie kan worden geaccepteerd. Voorlopig is het (nog) niet mogelijk om van deze nieuwe variant gebruik te maken;
 • Merius past de voorwaarden op het gebied van WOZ niet aan. Een WOZ kan worden aangeleverd om de waarde aan te tonen van een nog te verkopen onderpand, een onderpand in bezit of van een te overbruggen onderpand of om de risicoklasse in de beheerfase aan te passen;
 • De voorwaarden, qua eisen aan taxaties voor een overbruggingslening, veranderen niet, alleen een volledig gevalideerd taxatierapport (of WOZ) volstaat;
 • Ook zijn er geen veranderingen qua eisen in beheerfase van een hypotheek. Voor aanpassingen is een volledig gevalideerd taxatierapport of een WOZ nodig. Een desktop/hybride/bureau taxatie is (nog) niet te gebruiken;

Meer mogelijk bij MUNT Hyoptheken


Er is nu nóg meer mogelijk bij MUNT Hypotheken. Vanaf vandaag (1 juli) heeft MUNT Hypotheken de hypotheekgids vernieuwd. Hieronder alvast de belangrijkste veranderingen. Familieleden kunnen nu samen een hypotheek aanvragen, er komen meer mogelijkheden voor klanten die een tijdelijke loonvervangende uitkering hebben gekregen en we verminderen administratieve lasten.

Loonvervangende uitkeringen tellen mee
Heeft jouw klant in de afgelopen drie jaar een tijdelijke loonvervangende uitkering ontvangen, bijvoorbeeld wegens een zwangerschap, werkloosheid of corona? En is deze uitkering inmiddels beëindigd? Dan mag deze uitkering vanaf nu worden meegenomen in de berekening van het driejaarsgemiddelde of het sv-loon in de laatste 12 maanden.

Wachtperiode
De wachtperiode van 6 maanden na het in beheer nemen van de MUNT Hypotheek is voor verhogingen of omzettingen komen te vervallen. De wachtperiode blijft wel gelden voor aanvragen voor het ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Minder papierwerk voor kleine Vereniging van Eigenaren (VvE)
Koopt jouw klant een appartement? Als er sprake is van een kleine VvE (tot en met 4 woningen), dan hoeft de klant niet meer aan te tonen hoe de vereniging geld opzij zet voor toekomstig onderhoud. Let op: het taxatierapport moet in dit geval vermelden dat de onderhouds- en bouwkundige staat van het pand ‘voldoende’ of ‘goed’ is, tenzij blijkt dat het reservefonds toereikend is voor het herstel en achterstallig onderhoud.  

Minder papierwerk voor hertrouwde klant
Stukken wil MUNT alleen zien als ze toegevoegde waarde hebben. Bij een aanvraag zonder NHG hoeven ze daarom geen inschrijving van de scheiding of beëindiging van het oude geregistreerde partnerschap meer te zien als jouw klant is hertrouwd of een nieuw geregistreerd partnerschap is aangegaan. Dat scheelt toch weer een document!

Familie- en vriendenhypotheek
Het was al mogelijk om samen met een vriend(in) een hypotheek af te sluiten als beiden in de woning gaan wonen. Daar maken relatief veel starters in de grotere steden graag gebruik van. Vanaf nu kan een MUNT Hypotheek ook door twee familieleden worden afgesloten, twee zussen bijvoorbeeld, of een moeder en een zoon. Ook hiermee maken we woningbezit voor grotere groepen bereikbaar.

Naderend pensioen
De 10,5 jaar regel is aangepast: het pensioeninkomen moet nu worden aangetoond als de aanvrager binnen 10 jaar bij het uitbrengen van het hypotheekaanbod de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Met deze verbeteringen hopen ze jou en jouw klant een nog beter product en fijner proces aan te bieden. En er natuurlijk voor te zorgen dat de keuze voor een MUNT Hypotheek voor een nog groter deel van jouw klanten de beste is!

Download hier de nieuwe hypotheekgids

Vernieuwde website & herkomst eigen middelen


Goed nieuws de vernieuwde website van NIBC Direct is live. Nieuwsgierig? Neem een kijkje.

Herkomst eigen middelen
Is het ingebrachte bedrag eigen middelen hoger dan 50.000 Euro (exclusief overbrugging)? Dan dient de klant aan te tonen wat de herkomst er van is. Dit is eenvoudig aan te leveren middels het formulier 'aantonen herkomst eigen middelen'. 

Estate helpt jou een handje. Zodra er sprake is van eigen middelen boven de 50.000 Euro dan ontvang je automatisch het formulier, ook als dit bedrag halverwege het acceptatieproces wordt behaald. Dalen de eigen middelen onder de 50.000 Euro gedurende het acceptatieproces? Dan vervalt het stuk.

Taxatierapport, NHG beleid en administratiekosten bij OHA


Introductie model taxatierapport woonruimte 2021 uitgesteld naar 1 oktober
De NRVT heeft de introductie van het nieuwe model taxatierapport uitgesteld van 1 juli naar 1 oktober 2021. Dat betekent dat het model taxatierapport 2018 voorlopig in gebruik blijft.

NHG wijzigingen per 1 juli | Beleid Obvion
Per 1 juli wijzigt NHG haar beleid op enkele punten. Ook Obvion past haar beleid aan:
 • BKR registratie RN3 + PLA (praktische laatste aflosdatum) met dezelfde datum. Geldt deze BKR registratie voor jouw klant? Obvion accepteert dat wanneer de aanvrager de brief van NHG kan overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van afboeking van de restschuld tegen finale kwijting zonder dat daarbij sprake is geweest van een betalings- of afkoopregeling.
 • Hypotheekrenteaftrek. Ook voor leningen met NHG houden ze vanaf 1 juli 2021 in de inkomsten- en lasten toetsing rekening met het vervallen van (het recht op) de hypotheekrenteaftrek (voor leningen zonder NHG doen we dat al vanaf 1 januari). Dit geldt voor klanten van wie (het recht op) de hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar vanaf datum bindend aanbod vervalt. Ze doen dan een extra toets om te zien of de klant zijn hypotheeklasten na het vervallen van de hypotheekrenteaftrek kan dragen. Vanaf dat moment valt dit leningdeel immers in box 3 in plaats van box 1. Kijk op de pagina Product- en acceptatievoorwaarden bij ‘Handig om te weten’ voor uitgebreidere informatie over de berekening van de financieringslast bij vervallen hypotheekrenteaftrek.
In de nieuwe versie van de acceptatiegids zijn deze wijzigingen verwerkt. Klik hier om te downloaden. 

Wijziging administratiekosten ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid of meeverbinden
Per 11 juli 2021 wijzigt Obvion de administratiekosten voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA) of meeverbinden (eventueel in combinatie met andere wijzigingen). Vanwege het arbeidsintensieve administratieve proces brengen ze voortaan € 250,- in rekening aan de klant.

Bij meerdere mutaties in combinatie met OHA/meeverbinden berekenen ze alleen de kosten voor de mutatie OHA/meeverbinden. De incasso verloopt automatisch via de maandtermijn. Let op: er worden géén kosten in rekening gebracht voor een wijziging tenaamstelling bij overlijden. Ook het puur meeverbinden van de partner zonder andere wijzigingen is kosteloos.

Op de OHA pagina zetten we in het kort de voorwaarden en eventuele administratiekosten op een rij.

 

Aanpassing acceptatiebeleid en uitstel nieuwe uitgebreide taxatierapporten


Vanaf 1 juli 2021 voert Rabobank enkele wijzigingen door in het acceptatiebeleid.

In het kort:
 • Als de hypotheekrenteaftrek binnen tien jaar vervalt, telt dat mee bij het bepalen van de financieringslast voor NHG.
 • Een RN-registratie (Restschuld NHG) of RH-registratie (Restschuld op de hypotheek) is geen belemmering voor een nieuwe lening.
 • Inkomen uit meewerkbeloning mag meetellen vanuit onderneming partner.
 • Aanpassingen KeuzePlusHypotheek, o.a. moet de aanvrager 57 jaar of ouder zijn, bieden we niet langer actief een betaalpas aan en is rentebijschrijving op het krediet niet meer mogelijk.
Klik hier en download het acceptatiebeleid basis
Klik hier en download het acceptatiebeleid plus
 

Uitstel nieuwe uitgebreide taxatierapporten

De introductie van het nieuwe uitgebreide NWWI model taxatierapport wordt uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Niet alle partijen zijn technisch in staat gebleken een succesvolle en stabiele introductie te garanderen. De komende maanden blijft het beleid dan ook onveranderd en blijft Rabobank gebruik maken van het bestaande uitgebreide taxatierapport.

Rabobank gaat verder met de voorbereidingen en zullen je tijdig informeren over de uiteindelijke ingangsdatum en de wijzigingen.

Een overzicht van de laatste ontwikkelingen


RNHB heeft de afgelopen weken niet stil gezeten, ze doen er namelijk alles aan om zo goed mogelijk op de financieringsbehoefte van jouw klanten in te spelen. Afgelopen tijd heb je dan ook veel updates voorbij zien komen, om het jou nóg gemakkelijker te maken, een opsomming van alle updates. Dat is wel zo simpel!
 • RNHB Simpl. Financier zonder gedoe. Speciaal voor professionals, van RNHB: Eenvoudig, overzichtelijk én een aantrekkelijke rente als jouw klant residentieel vastgoed tot €15 miljoen in (rand)stedelijk gebied wil financieren. 
 • Zo maken ze financieren nog prettiger. Lagere bouwdepotkosten
  • Bouwdepot tot en met 25.000 euro - geen kosten.
  • Bouwdepot tussen de 25.000 euro en 75.000 euro - kosten 500 euro.
  • Bouwdepot boven de 75.000 euro - kosten zijn 2% van het bouwdepotbedrag.
 • Krimp- en anticipeergebieden. Het vertrouwen in het Nederlands vastgoed is groot. Daarom hanteren ze geen aanvullende criteria meer, maar één beleid. Waar jouw klant ook wil financieren.
 • Aflossingsvrije financiering. Geen opslag meer van 0,2 procent, maar exact dezelfde rentetarieven als die bij onze lineaire hypotheek.
 • Verzilveren van overwaarde. De afslag van 10 procent op de maximale LTV vervalt als je een liquiditeitsfinanciering wilt voor residentieel vastgoed of combinatiepanden.
 • Waar jouw klant ook vandaan komt. De economische binding met én belangen in Nederland zijn vanaf nu altijd leidend bij de beoordeling van een financiering.
 • Aflossingsvrij financieren. De maximale LTV voor aflossingsvrij financieren is verhoogd van 60% naar 70%
 • Meer aflossingsmogelijkheden. Meer keuzevrijheid in het minimale aflossingspercentage voor residentieel vastgoed: nu ook vanaf: 0%, 1% en 1,5% afhankelijk van jouw maximale LTV

Nieuwe acceptatiegids


Per 1 juli heeft Syntrus de acceptatiegids en infokaart aangepast. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
 • De wijzigingen van NHG zijn opgenomen in onze nieuwe gids. Uitzondering: Syntrus accepteert op dit moment nog geen desktoptaxaties.
 • Syntrus heeft wijzigingen aangebracht in verband met het nieuwe model Taxatierapport per 1 oktober 2021. Een voorbeeld hiervan is de aangepaste benaming voor de onderhoudstoestand.
 • Het toetsinkomen mag nog voor maximaal 30% uit alimentatie bestaan, dit was 50%.
 • Vanaf 1 juli geldt dat een schuldenaar bij ons ook eigenaar moet zijn (of worden) van de woning.
Download hier de acceptatiegids en klik hier voor de infokaart. 

Syntrus Achmea beloont Duurzamer Wonen!
Met de actie ‘Duurzamer Wonen met Syntrus Achmea’ stimuleert Syntrus al klanten om een stapje te zetten naar een duurzame woning. Ze betalen € 250,- mee aan isolatie en zonnepanelen als de klant dit regelt via Duurzaam Woongemak van Centraal Beheer.

Nieuwe kredietgids en productkaart

Vanaf 1 juli a.s. heeft Venn Hypotheken een nieuwe kredietgids, deze tref je hierbij aan. Op bladzijde 6 t/m 8 vind je in 1 oogopslag alle wijzigingen en verduidelijkingen ten opzichte van de vorige versie. Wist je dat de inhoudsopgave clickable is? Hierdoor spring je gelijk naar het gewenste hoofdstuk. Handig toch? 

Ook de productkaart is aangepast. Klik hier om deze te downloaden.
Klik hier om de kredietgids te downloaden. 

Nieuws van Vista en nieuwe hypothekengids


Taxaties algemeen
Woningtaxateurs gaan vanaf 1 oktober werken met een nieuw model taxatierapport (model 2021). In eerste instantie zou de ingangsdatum 1 juli zijn maar dat is uitgesteld tot 1 oktober. Voorlopig is het niet mogelijk om desktop taxaties (hybride taxaties) te gebruiken (ook niet in beheer). Dit geldt voor zowel NHG en niet-NHG. Mocht dit veranderen dan laten we dat zo snel mogelijk weten. De WOZ-waarde kan gebruikt blijven worden voor de bepaling van de marktwaarde bij de te verkopen woning (lees: voor bepaling overbrugging). Voor meer info zie onze hypothekengids.

Energielabel-A rentekorting
Per 1 januari jl. is de manier waarop het energielabel wordt vastgesteld veranderd. Alle woningen hebben in 2015 een voorlopig energielabel gekregen. Dit label was een inschatting van het energielabel dat de woning waarschijnlijk zou krijgen. De methode die werd gebruikt is verouderd. Het voorlopige label kan daardoor niet overeenkomen met het werkelijke label. Daarom is besloten om het voorlopige label niet meer te tonen. Meer info? Veelgestelde vragen energielabel woningen.

Wil je het geldig geregistreerd energielabel van een bestaande woning vaststellen? Kijk dan op Energielabel opvragen - EP-Online. Het energielabel wordt ook opgenomen in het gevalideerd taxatierapport van de woning.

Wil je dat de energielabel-A rentekorting direct wordt opgenomen in het renteaanbod? Stel dan op voorhand vast dat de (nieuwe) woning van de aanvrager een definitief geregistreerd energielabel-A heeft en neem dit op in je aanvraag voor een rente aanbod bij ons. 

Heeft de woning geen energielabel A? Dan wordt de Energielabel-A rentekorting niet meegenomen in het renteaanbod. In het HDN schema is het verplicht om een energielabel in te vullen. Bij nieuwbouw geldt de rentekorting automatisch en hoeft er geen energielabel te worden aangeleverd om in aanmerking te komen voor de energielabel-A rentekorting.

Duurzaamheidsportaal
Inmiddels is de duurzaamheidspagina op de website uitgebreid met 4 routekaarten waarin je samen met je klant ziet in welke volgorde het beste kan worden verduurzaamd en hoeveel wordt bespaard per maatregel. Deze routekaarten zijn te downloaden als PDF en zijn een waardevolle toevoeging in het gesprek met je klant. Meer info? Check Vista Hypotheken | Duurzaamheid.


Klantportaal
Wist je dat een klant via zijn eigen Vista klantportaal een aantal mutaties zelf kan doorvoeren? Via dit portaal is het onder andere mogelijk om een bouwdepotdeclaratie in de dienen, een bouwdepot te wijzigen of een extra aflossing op de hypotheek te doen. 
 
Bouwdepot: De klant kan de declaratie indienen en de facturen direct als bijlage toevoegen. Er is keuze om direct naar de leverancier/aannemer over te maken of naar de eigen rekening. Voor dit laatste vragen ze dan ook een betalingsbewijs. Het wijzigen van het verbouwplan wordt beoordeeld. Soms vragen ze nog extra informatie op. Maar als dit niet nodig is ontvangt de klant een bevestiging via het portaal.

 Aflossen: De klant kan zelf het leningdeel selecteren waarop moet worden afgelost (via Ideal). De klant betaalt geen boete als de aflossing uit eigen middelen wordt gedaan. Binnen 5 werkdagen ontvangt de klant een bevestiging van de aflossing.

Verwijderen overbrugging tijdens aanvraagtraject

Let op met betrekking tot het verwijderen van een overbrugging bij aanvragen zonder NHG. Het is belangrijk om, zodra de huidige woning verkocht is, dit zo snel mogelijk kenbaar te maken, zodat er tijd is om de aanpassing door te voeren. Hierdoor kan Obvion de notaris op tijd informeren en komt de geplande passeerdatum niet in het gedrang. 
 
Nieuwe hypothekengids

Vista Hypotheken heeft een nieuwe hypothekengids. Klik hier om de gids te downloaden. Uiteraard vind je deze ook op extranet.  

Woonfonds introduceert 20 jaars rente voor Woningverhuur Hypotheek en nieuwe acceptatiegids


Met ingang van vandaag introduceert Woonfonds een 20-jaars tarief voor de Woningverhuur Hypotheek. Dit sluit aan bij de huidige interesse in de langere rentevast-perioden. Voor particuliere woningverhuurders betekent dit meer zekerheid over vaste rentelasten op de lange duur.
 

Nieuwe acceptatiegids

Per 1 juli 2021 verandert een aantal acceptatiecriteria. Onder andere de NHG wijzigingen zijn opgenomen. Ook zijn er al kleine veranderingen verwerkt die per 1 oktober ingaan. Deze hebben te maken met het nieuwe model taxatierapport.
Klik hier en download de nieuwe acceptatiegids Woongenot Comfort Voordeel Lijn
Klik hier voor acceptatiebeleid Woningverhuur Hypotheek
 

RENTETIP 1

10 JAAR NHG 0,88% | Venn Hypotheek
Annuïtair, lineair en aflossingsvrij

RENTETIP 2

20 jaar NHG 1,22% | Lloyds Bank Hypotheek
Annuïtair en lineair
 
RENTETIP 3
30 jaar NHG 1,42% | Hypotrust Vrij Leven
Annuïtair en lineair
Copyright © 2021 HypotheekCompany, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp