Copy
Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
Heb jij de extra nieuwbrief over de pilot duurhuur gemist?
Klik hier om deze online te lezen. 
Voor vragen bel je natuurlijk met onze Helping People.
Geldverstrekker updates

ASN BANK | Nieuw systeem, nieuwe werkwijze en rentekorting
CENTRAAL BEHEER | Wat verandert er in 2022
CONNEQT | Record aantal aanvragen, Tip van acceptatie, Vrij Leven nu mogelijk met werkelijke lasten toets en een zorgeloze koop met de Woongarantiestelling.
DE NEDERLANDSE | Ruimere verstrekking en hogere aflossingsvrije lening
INTERBANK | CA CF trekt zich terug uit Nederland
LLOYDS BANK | Wijziging benodigde stukken hypotheekaanvraag
MUNT | Aantal te koop staande woningen verder omlaag, koopsom loopt op
NATIONALE WAARBORG | Nu ook verzekering op nieuwbouw bankgarantie mogelijk
NESTR | Nestr update; aanpassing product
NIBC DIRECT | NIBC Direct en Ockto werken samen en één proces voor alle leningen

OBVION | Vers nieuws over EBM, vervallen financieringsopzet en groene winactie
RABOBANK | Korting op je hypotheekrente

WOONFONDS | Flexibiliteit voor zelfstandigen en 3 manieren om maandlasten te verlagen
WOONNU | Klanten met een A++++ woning krijgen ook 0,25% rentekorting

Nieuw systeem, nieuwe werkwijze en rentekorting


ASN stapt intern over op een nieuw systeem voor de hypotheekaanvragen, Force. Bij een nieuw systeem hoort op een aantal punten ook een nieuwe werkwijze, namelijk:

1. Renteaanbod altijd retour
Gaat  de klant in op het renteaanbod en wil je een offerte ontvangen?
Dien dan binnen de genoemde termijn (ongeveer vier weken) een: getekend rente-aanbod in, óf
lever in de offerte alle stukken inclusief het renteaanbod aan. Ondertekening van dit document door de klant is dan niet nodig.

2. Wijzigingen in een aanvraag doorgeven
Als je een wijziging in de aanvraag hebt, kun je deze wijziging bij dezelfde aanvraag indienen in HDN. Bijvoorbeeld een wijziging van de hoogte van de hypotheeksom, een verdeling van de leningdelen of een aanpassing van de rentevastperiode. Het is niet langer nodig om de aanpassing telefonisch of per e-mail door te geven. Ook het annuleren en opnieuw indienen van de aanvraag is in dit geval overbodig.

Er is hier wel een uitzondering op: Als het type van de aanvraag verkeerd is. Als er een verkeerd aanvraagtype binnenkomt, kunnen er ook verkeerde stukken opgevraagd worden. Voorbeelden van verkeerde aanvraagtypen:
 • ‘Eerste hypotheek (nieuw)’, terwijl dit ‘Oversluiting andere geldgever’ had moeten zijn.
 • Je sluit een hypotheek voor de klant bij een ander merk van de Volksbank af.
 • Als een klant een hypotheek heeft bij SNS en nu een hypotheek bij het merk ASN Bank wil sluiten. Dan is er sprake van een ‘Oversluiting andere geldgever’ in plaats van ‘Intern oversluiten’.
In het oude hypotheeksysteem konden ze in veel gevallen het aanvraagtype wijzigen. In Force is dit niet langer mogelijk. Dit betekent dat je de aanvraag (met het juiste aanvraagtype) opnieuw moet invoeren. 

3. Gebruik van het HDN opmerkingenveld bij een hypotheekaanvraag
Als je een aantekening in het HDN opmerkingenveld bij de hypotheekaanvraag maakt, brengt dit jouw hypotheekaanvraag onder de aandacht en leidt dat tot uitval van de aanvraag. Daardoor kan de doorlooptijd van het uitbrengen van renteaanbod langer duren. Gebruik dit veld daarom echt alleen in noodzakelijke gevallen.

Rentekorting
ASN heeft goed nieuws want vanaf 1 februari 2022 worden de voorwaarden voor het verkrijgen van korting op de rente van de ASN Hypotheek uitgebreid. Klanten kunnen dan ook rentekorting ontvangen bij het afsluiten van een ASN Hypotheek voor een woning met energielabel A of hoger.

Wanneer kan de klant korting op de rente van ASN Hypotheek ontvangen?
De klant kan korting op de rente ontvangen als de klant een ASN Hypotheek afsluit:
 • en de energiebesparende maatregelen financiert met ASN Duurzaam Wonen en/of
 • op een nieuw te bouwen woning en/of
 • op een woning met een definitief energielabel A of hoger.
Wanneer gaat de korting in?
Sluit de klant een ASN Hypotheek af en voldoet hij aan één of meer van bovengenoemde voorwaarden? Dan gaat de korting in vanaf het moment van afsluiten. Heeft de klant al een ASN Hypotheek afgesloten? Dan controleert ASN Bank na afloop van de rentevaste periode of de klant aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, biedt ASN Bank voor de nieuwe rentevaste periode de korting aan die dan geldt. Deze kan hoger, gelijk of lager zijn.

Wil je meer informatie over ASN Bank? Bel gerust met onze Helping People. Let op: ASN is helaas niet mogelijk voor RegioBank kantoren. 

Wat verandert er in 2022


Keuzebudget volledig meetellen voor de hypotheek
Veel werknemers krijgen naast hun salaris een vrij inzetbaar keuzebudget. In 2022 kun je dit bij Centraal Beheer meetellen in de berekening voor de hypotheek. Dat kan tot maximaal 25% van 12x het maandinkomen.

Desktoptaxatie nu via Calcasa
Vanaf 2022 regelt jouw klant zelf online een taxatie. Dat kan via Calcasa desktoptaxatie. De klant ontvangt binnen 4 uur een taxatierapport. De voorwaarden zijn: een hoofdsom van maximaal € 750.000 zonder de overbrugging en maximaal 90% LTV.

Record aantal aanvragen, Tip van acceptatie, Vrij Leven nu mogelijk met werkelijke lasten toets en een zorgeloze koop met de Woongarantiestelling


Ook 2021 kende weer een recordhoogte in aantal hypotheekaanvragen. HDN registreerde 562.655 hypotheekaanvragen, een groei van 5,1% in vergelijking met 2020. En toch zag de hypotheekmarkt er anders uit dan in 2020. Zo was er voor het eerst sinds 2018 sprake van een krimp van de kopersmarkt. Conneqt heeft een aantal opvallende cijfers uit het jaaroverzicht van HDN voor je verzameld:
 • Er werden 265.463 aanvragen ingediend voor de aanschaf van een woning, een daling van 12,6% ten opzichte van 2020
 • Het gemiddelde hypotheekbedrag onder kopers steeg met 11,2% naar €347.110,-
 • De gemiddelde woningwaarde onder kopers steeg met 16,2% naar €448.357,-
 • Het aantal over- en bijsluitingen (tweede hypotheken) kende met 297.192 aanvragen een groei van 28,3% in vergelijking met 2020
 • De gemiddelde hoogte van de hypotheek bij deze over- en bijsluitingen was €189.113,-, dit is een stijging van 4,8%
Zodoende is de niet-kopersmarkt voor het eerst groter dan de kopersmarkt sinds HDN data registreert. 
 

Tip van acceptatie: kopie legitimatiebewijs

Een kleine tip wat de acceptanten helpt in het beoordelen van de dossiers: scan de kopie van het legitimatiebewijs rechtop in voor het uploaden via HDN. Zo kunnen ze in een keer door met het opvoeren en controleren van de gegevens en is het niet meer nodig om de kopie te draaien. Kleine winst per dossier, maar een grote winst in tijd over een jaar!

Vrij Leven nu mogelijk met werkelijke lastentoets

Met ingang van 1 februari is het bij de Hypotrust Vrij Leven Hypotheek mogelijk om te toetsen op basis van de werkelijke last (seniorenpropositie). Dit kan zowel met als zonder NHG. De belangrijkste aandachtspunten zijn:
 • Voor NHG-aanvragen volgen ze het NHG-beleid.
 • Voor aanvragen zonder NHG gelden de NHG-regels met de volgende afwijkingen:
  • Mogelijk bij zowel aankoop en oversluiting
  • Mogelijk tot maximaal 60% marktwaarde
  • Mogelijk vanaf het moment dat de aanvragers pensioeninkomen hebben (of de AOW-leeftijd bereiken)
Benieuwd naar deze en andere aantrekkelijke voorwaarden van de Vrij Leven Hypotheek? Vraag onze Helping People. 
 

Een zorgeloze koop met de Woongarantiestelling

Hypotrust

Wil jouw klant verzekerd zijn van een zorgeloze koop? Hypotrust biedt een garantiestelling aan waarmee de woningkoper ervan verzekerd is dat hij of zij kan voldoen aan de gevraagde waarborgsom.

Hoe werkt het?
 • Ga naar woongarant.nl/hypotrust
 • Vul alle gevraagde gegevens in en upload vervolgens de getekende koopakte
 • Je krijgt een bevestiging als de aanvraag voor de garantiestelling binnen is. Woongarant maakt de garantiestelling op en stuurt deze naar de klant. Die kan de garantiestelling vervolgens digitaal via iDIN ondertekenen.
Het stellen van de garantiestelling kan in principe binnen vier uur. Op de aanvraag vul je in wanneer de garantiestelling in moet gaan. In overleg met Woongarant wordt er gekeken binnen welke termijn deze gesteld kan worden. Het is namelijk niet altijd wenselijk dat deze per direct ingaat, ook al is er geen definitief akkoord nodig. Eenmaal gesteld is gesteld en is het onherroepelijk.

Ruimere verstrekking en hogere aflossingsvrije lening


Vanaf 4 februari is er meer mogelijk bij De Nederlandse.

Verhoging naar 85% LTV en 80% LTV aflossingsvrij
Vanaf morgen is het voor alle nieuwe aanvragen bij De Nederlandse mogelijk om tot 85% LTV te financieren. 

Als er bij aanvang sprake is van een lening die kleiner is dan 80% van de marktwaarde, dan heb je vanaf 4 februari 2022 de mogelijkheid om volledig aflossingsvrij te financieren. Voor leningen die groter zijn dan 80% van de marktwaarde is het mogelijk om 30% van de hoofdsom aflossingsvrij te financieren.

De voorwaarden voor de betaalbaarheid blijven ongewijzigd, net als de voorwaarden voor de Groene Vastgoedhypotheek. Als jouw klant dus een verbetering van een energielabel C t/m G realiseert, krijgt je klant 0,15% korting op zijn rente zodra het nieuwe energielabel wordt aangetoond.

Een hoop ruimte om de woning te verduurzamen en het levert direct rendement op.

Verruiming maximale lening
Daarnaast verruimt De Nederlandse ook de maximale hoofdsom per hypotheek en de maximale totale lening per leningnemer.

Was eerder de maximale hypotheek per aanvraag 2 miljoen, vanaf morgen mag afhankelijk van de LTV een lening 4 miljoen bedragen. De maximale totale verstrekking per leningnemer verruimen we naar 7,5 miljoen. Hiermee kan je klant zijn portefeuille nog verder uitbreiden en zijn er meer mogelijkheden voor het financieren van grote portefeuilles in één lening. Bij hypotheken groter dan 1,5 miljoen gelden de volgende maximale LTV's:
 Maximale lening: Maximale LTV
 € 1.500.000,-   85% 
 € 2.000.000,-   80%
 € 2.500.000,-   75%
 € 4.000.000,-   70 %

De tip van!
Check de documenten die je upload op het BSN.
Er mag geen BSN van een derde partij in de documenten staan, zoals het BSN van de huurder of BSN van een kind in de aangifte IB, dus zorg dat je deze onleesbaar maakt voordat je het document upload.

De Groene Vastgoedhypotheek
De Nederlandse wil de verduurzaming van verhuurde woningen stimuleren. Kies daarom voor de Groene Vastgoedhypotheek. Het product wat tevens genomineerd is voor meest innovatieve hypotheekproduct van het jaar!

Financier je een woning met energielabel A of B, dan krijgt je klant direct 0,10% korting.
Financier je een woning met energielabel C t/m G en verbetert je klant zijn energielabel binnen 6 maanden na het passeren van de lening, dan krijgt je klant zelfs 0,15% korting na aanlevering van het nieuwe energielabel.

CA CF trekt zich terug uit Nederland


Onderzoek naar nieuwe aandeelhouder afgerond
In 2019 heeft onze aandeelhouder Crédit Agricole Group besloten om CA CF NL (inclusief Interbank en Findio) te verkopen. Een reden voor de verkoop is dat CA CF NL onvoldoende kan voldoen aan de rendementseisen van de aandeelhouder en dat de Nederlandse markt behoorlijk afwijkt van andere markten waarin CA CF actief is. In andere landen werkt CA CF vooral samen met retailbanken. Na een intensief onderzoek heeft de Group een besluit genomen.

CA CF trekt zich terug uit Nederland
De afgelopen 20 maanden is geprobeerd om CA CF NL als geheel of in delen te verkopen. Dit is helaas niet gelukt. Het staat vast dat CA CF Group zich gaat terugtrekken uit Nederland.

Nieuwe Interbank-productie stopt per augustus 2022
De eerste stap voor de afbouw is het voorgenomen besluit om de productie van Interbank per augustus 2022 stop te zetten. Dit betekent dat Interbank vanaf die maand geen nieuwe kredieten meer verstrekt. Dit geldt voor alle producten. Dit is een onoverkomelijke en moeilijke stap.
Voor een dergelijke beslissing hebben we toestemming van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig. Zij moeten voor elke impactvolle wijziging toestemming verlenen. Deze ‘Verklaring van geen bezwaar’ van DNB verwachten we niet eerder dan begin mei 2022.

Wat betekent dit voor jou?
 -     Per augustus kunnen er geen nieuwe kredietaanvragen bij Interbank meer worden ingediend.
 -     Het betekent ook dat de samenwerkingsovereenkomst wordt opgezegd.
 -     De zorg voor jouw klanten en het beheer van de Interbank-portefeuille worden met het voorgenomen besluit om te stoppen met nieuwe productie niet geraakt. De zorgplicht voor jouw klanten en het beheer van de Interbank-portefeuille blijven immers ook na het stoppen met productie jouw en Interbank's verantwoordelijkheid. Nieuwe afspraken over beheer worden gemaakt. 

De uitwerking en de gevolgen van dit besluit worden de komende tijd verder ingevuld. Zodra ze meer informatie kunnen delen, doen ze dat uiteraard.

Wijziging benodigde stukken hypotheekaanvraag


Onlangs heeft Lloyds Bank een aantal aanpassingen doorgevoerd in de benodigde documenten bij een hypotheekaanvraag. Deze wijzigingen gelden voor zowel lopende als nieuwe aanvragen. Een uitzondering daarop is de laatstgenoemde wijziging. Hieronder vind je de aanpassingen op een rij.

Bankafschrift
Een bankafschrift met daarop de bijschrijving van het salaris, pensioen of lijfrente vragen ze alleen nog op bij inkomens met een recente aanvangsdatum (6 maanden of korter). Ze vragen het bankafschrift ook op als er geen aanvangsdatum in de aanvraag staat. 

Koopakte/eigendomsbewijs
Het stuk ‘Koopakte c.q. eigendomsbewijs’ vragen ze alleen nog op bij aankopen. Bij oversluitingen en andere aanvraagvormen doen ze dit niet, omdat het eigendomsbewijs onderdeel is van het taxatierapport.

Erfpachtovereenkomst
Bij aanvragen waar sprake is van erfpacht en een reguliere taxatie vragen ze geen erfpachtovereenkomst meer op. Dit document is onderdeel van het taxatierapport. Bij aanvragen met een desktoptaxatie vragen ze de erfpachtovereenkomst wel op.

Hoogte eigenwoningschuld
Bij aanvragen met een aflossingsvrij deel zonder NHG, vragen ze de hoogte eigenwoningschuld op 31 december 2012 niet langer op. Voor aanvragen met NHG blijven ze dit wel opvragen. 

Inkomen uit AOW, pensioen of lijfrente (alleen voor nieuwe aanvragen)
De aan te leveren documenten veranderen voor nieuwe aanvragen waarbij er sprake is van een AOW-uitkering, pensioen of lijfrente. Hierbij is het van belang wat de aanvangsdatum van de uitkering is.
Ligt de aanvangsdatum in het verleden? Dan zijn dit de veranderingen:
 • Bij AOW, pensioen en lijfrente vragen ze niet langer het uitkeringsbesluit en de maandspecificatie op
 • Bij AOW en pensioen vragen ze voortaan om een opgave van de gegevens bij Mijn Pensioenoverzicht
 • Bij lijfrente vragen wij een lijfrenteopgave op
Ligt de aanvangsdatum binnen 10 jaar in de toekomst? Dan is de nieuwe situatie als volgt:
 • Bij AOW en pensioen vragen ze niet langer de pensioenopgave op
 • Bij AOW en pensioen vragen wij voortaan om een opgave van de gegevens bij Mijn Pensioenoverzicht
 • Bij lijfrente vragen wij nog steeds een prognose berekening lijfrente op
Deze laatste wijziging geldt alleen voor aanvragen met een aanvraagdatum vanaf 24 januari 2022.

Aantal te koop staande woningen verder omlaag, koopsom loopt op


Het aantal te koop staande woningen is eind vorig jaar fors gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het aantal verkopen nam ook af, terwijl de gemiddelde koopsom in het vierde kwartaal met 17,7% steeg. Dat blijkt uit een analyse van Taxatheek.nl.

“Het aantal te koop staande woningen is opnieuw afgenomen. We moeten meer nieuwbouw krijgen om de doorstroming op gang te brengen”, stelt Niek Hoogeveen van Taxatheek.nl, die cijfers van het CBS, Funda en de NVM combineert in zijn marktrapportages.

Het aantal te koop staande objecten daalde fors: het afgelopen kwartaal waren er ongeveer 50.000 panden beschikbaar, dat is een daling van 37% ten opzichte van een jaar geleden. Het aantal verkopen kromp met liefst 21%. “Woningzoekenden zijn de wanhoop nabij. Hugo de Jonge, de nieuwe minister van Volkshuisvesting, moet ingrijpen”, meent Hoogeveen.

Verkoop boven de vraagprijs
De NVM bracht eerder naar buiten dat de huizenprijzen in een jaar tijd met 20% zijn gestegen. Volgens de makelaarsvereniging is de gemiddelde verkoopprijs van een woning nu €438.000. 80% van de woningen werd verkocht boven de vraagprijs.

Er zit altijd een verschil tussen de cijfers van de NVM en het CBS: de NVM kijkt alleen naar de cijfers van de eigen leden, zo’n 69 procent van de markt. Het CBS werkt met gegevens van het Kadaster, dat de verkoop registreert op het moment dat de notaris de akte passeert. De NVM-cijfers zijn dus actueler maar niet volledig.

Bovendien corrigeert het CBS de cijfers voor de huizenvoorraad. Daardoor zijn appartementen in de grote steden, die vaker worden verkocht, oververtegenwoordigd in de NVM-cijfers.

Nu ook verzekering op nieuwbouw bankgarantie mogelijk


Voorheen was het alleen mogelijk een verzekerde bankgarantie aan te vragen voor bestaande bouw. Nationale waarborg ziet dat er in de markt behoefte is aan een verzekerde bankgarantie voor nieuwbouw.

Ondanks dat ze in de markt horen dat er meer nieuwbouwwoningen komen, is het voor nieuwbouw wat minder gebruikelijk dat er een bankgarantie wordt gevraagd in de koop- /aanneemovereenkomst. Desondanks zien ze in de cijfers een lichte stijging. 

Deze stijging is voor Nationale Waarborg een extra reden om ook op de nieuwbouw bankgarantie de verzekering aan te bieden. Met de verzekerde bankgarantie bied je je klant extra zekerheid. Als na het verlopen van de ontbindende voorwaarden de koop om redenen als overlijden, ernstige ziekten, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid of echtscheiding niet doorgaat en de bankgarantie ingeroepen wordt, dekt de verzekering het volledige garantiebedrag.  Meer informatie over de verzekerde bankgarantie vind je in de flyer Nationale Waarborg biedt verzekering op de bankgarantie. 

Ze hebben ook gekeken naar het percentage gestelde bankgaranties mét verzekering, over het totaal door Nationale Waarborg gestelde bankgaranties. Dit percentage is in 2021 gestegen naar 18,5%.

Hoe vraag je de verzekerde bankgarantie aan
 • Je kiest eenvoudig voor de verzekering door in de digitale aanvraag het vinkje bij verzekering aan te zetten
 • Wanneer je kiest voor de verzekering op de bankgarantie ontvang je een verzekeringscertificaat met alle relevante gegevens. Je kunt deze overhandigen aan je klant
 • De kosten voor de verzekering op de bankgarantie bedragen slechts 25 euro. Deze kosten worden opgeteld bij de garantiekosten en tijdens passeren bij de notaris op de eindafrekening verrekend
 • De verzekering loopt tot het einde van de looptijd van de bankgarantie
Een andere verbetering die ze hebben doorgevoerd is dat de leeftijdsgrens van 65 jaar is vervallen. 

Weet je dat je met een unieke sleutel vanuit Adviesbox de aanvraag voor de bankgarantie kunt indienen? Heb jij nog geen sleutel of wil je meer informatie? Klik hier! 

Nestr update; aanpassing product


Aanpassing Nestr Vastgoedfinanciering. Per 7 februari 2022 wijzigt Nestr het product. 
 • De maximale financiering wijzigen ze van 80% LTV naar 85% LTV. Zoals je gewend bent van Nestr is dit zonder verdere restricties, dus ze financieren in heel Nederland en onafhankelijk van het energielabel. Beschikt het object over een energielabel A of B, ontvangt je klant uiteraard 0,1% korting;
 • De maximale aflossingsvrije financiering wijzigen ze van 75% LTV naar 80% LTV;
 • De maximale financiering die je aan kunt vragen wijzigen ze van EUR 2.500.000 naar EUR 4.000.000*. 

  * de maximale hoofdsom wordt bepaald door de LTV van de desbetreffende financiering:
Maximale LTV: Maximale hoofdsom
85%: EUR 1.500.000
80%: EUR 2.000.000
75%: EUR 2.500.000
70%: EUR 4.000.000

Nestr is door bovenstaande wijziging wéér de aanbieder die in staat is om je klanten verder te helpen. Bij de aankoop van een nieuw woning voor de verhuur hoeft hij nu namelijk minder eigen middelen in te brengen, waardoor enerzijds het rendement beter wordt en anderzijds kan hij sneller een volgend object aankopen. Ook zijn de maandlasten tot 80% LTV nu lager dan voorheen, omdat de aflossingscomponent vervalt.

Ook goed om te weten is dat Nestr geen 15% afslag voor exploitatiekosten rekent bij de bepaling van de ICR en DSCR. Dus ook bij een aanvraag op 85% LTV is Nestr de aanbieder die de meest soepele berekeningsmethodiek hanteert. Kortom: Nest is smart finance!

NIBC Direct en Ockto werken samen en één proces voor alle leningen


Maak jij gebruik van Ockto? Dan is er goed nieuws. Ook NIBC Direct is onlangs live gegaan. 
In de stukkenlijst komt de werkgeversverklaring en het pensioenoverzicht te vervallen. 

Een proces voor alle leningen

Wist je dat ze bij NIBC Direct één proces voor kleine en grote hypotheekaanvragen hanteren? Of het nu gaat om een hypotheekaanvraag van onder – of boven de 1 miljoen, je mag van hen dezelfde snelheid, dienstverlening en service verwachten die je van ze gewend bent. Dit betekent een zoveel mogelijk automatisch proces waarbij de nadruk ligt op het zo snel mogelijk verstrekken van de offerte. 

Net even anders, is voor NIBC Direct heel gewoon
Doelgroepen als expats en senioren zijn al jaren meer dan welkom voor een hypotheek bij NIBC Direct. Ook helpen ze klanten met hypotheekoplossingen die net een tikkie anders zijn. En dat opent deuren! Soms lijkt een aanvraag net even wat anders, maar voor NIBC Direct is dat heel gewoon.

 

Vers nieuws over EBM, vervallen financieringsopzet en groene winactie


Ook in 2022 heeft duurzaamheid de aandacht!
Bij de Woon Hypotheek biedt Obvion meestal standaard een extra duurzaamheidsdeel aan van € 9.000. Voor starters, doorstromers, verhogers en oversluiters. Maar wat als de klant aangeeft géén extra duurzaamheidsdeel te willen? Zó geeft je het door in jouw adviessoftware. Klik hier. 

Vervallen financieringsopzet
Per 24 januari 2022 is het niet meer nodig om een financieringsopzet aan te leveren. Is er een box 3 leningdeel met een consumptief bestedingsdoel in de lening? Dan vraagt Obvion nog wel om een schriftelijke toelichting op het bestedingsdoel van het consumptieve box 3 deel. Bij het aanvragen van een wijziging tenaamstelling vragen ze de financieringsopzet wel nog op. Om het overzichtelijk te houden hebben ze een handige checklist gemaakt voor het aanleveren van stukken.
 
Tip: Obvion maakt een kostenoverzicht van de kosten die je in HDN invoert. Zorg er daarom voor dat de kosten correct worden ingevuld.

Groene winactie
Het succes van vorig jaar krijgt een vervolg. In de volgende nieuwsbrief meer informatie over de groene winactie. 

Korting op je hypotheekrente


Koop je een energiezuinige woning die voldoet aan de nieuwste duurzaamheidsnormen, of verduurzaam je je bestaande woning en sluit je je hypotheek af bij de Rabobank? Dan beloont Rabobank dit met korting op je hypotheekrente. Dat kan niet alleen schelen in de energiekosten maar ook in je maandelijkse hypotheeklasten.

Wanneer krijg je een duurzaamheidskorting?
 • Als je een lening sluit voor de aankoop van een woning met een geldig energielabel van ten minste A++ afgegeven na 1 januari 2021 of een Energie-Index van 0,6 of lager.
 • Als je een lening sluit voor de verbouwing van een woning naar een geldig energielabel van ten minste A++ afgegeven na 1 januari 2021 of een Energie-Index van 0,6 of lager. De verbouwing moet dan binnen 24 maanden na het verstrekken van de lening zijn afgerond.
 • Als je een lening sluit voor de aankoop van een nieuwbouwwoning met een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,4 of lager of een geldig energielabel van ten minste A++ afgegeven na 1 januari 2021.
 • Als je al een Rabobank hypotheek hebt en een nieuwe rentevaste periode kiest of de rente omzet van variabel naar vast. Je moet dan wel aantonen dat jouw woning een geldig energielabel ten minste A++ afgegeven na 1 januari 2021 of een Energie-index van 0,6 of lager heeft of een EPC van 0,4 of lager
Meer weten? Klik hier

Flexibiliteit voor zelfstandigen en 3 manieren om maandlasten te verlagen


Woonfonds is specialist op het gebied van hypotheken voor zelfstandigen. Met ingang van 2022 heeft Woonfonds speciaal voor zelfstandigen een aantal wijzigingen in het beleid opgenomen. Daarmee wordt het aanvragen van een hypotheek bij Woonfonds gemakkelijker. De 2 belangrijkste aanpassingen:

2-1-3 methode voor ondernemers
Nieuw is de mogelijkheid om de 2-1-3 methode te gebruiken voor het berekenen van het toetsinkomen voor ondernemers. Woonfonds komt hiermee tegemoet aan de gecompliceerde impact van corona op het inkomensverloop van ondernemers en laat de toegevoegde waarde zien als doelgroep-specialist. Deze unieke methodiek biedt meer flexibiliteit, want door deze rekenmethode weegt het coronajaar 2020 minder zwaar mee. In 2021 ging de wereld wat meer open en stegen de inkomsten in het algemeen weer. Het laatste jaar telt dan 3x mee, wat een gunstig effect kan hebben op het maximaal te lenen hypotheekbedrag. Als je deze methode toepast, telt 2019 2x mee, telt 2020 1x mee en 2021 telt 3x mee. Houd hierbij rekening met deze voorwaarden:
 • 0,3% renteopslag voor de eerste gekozen rentevast-periode.
 • Alleen inkomen uit onderneming telt mee voor de bepaling van het toetsinkomen.
Verruiming meetellen inkomen uit loondienst en onderneming
Woonfonds kent al de mogelijkheid waarbij inkomen uit voorgaand loondienstverband werd meegenomen in de hypotheek. Iemand die vanuit loondienst zelfstandig werd, kon zijn inkomen uit loondienst laten meenemen bij de berekening van het toetsinkomen. Nu mag ook eerder inkomen uit onderneming meetellen voor het gemiddelde van de laatste 3 jaar. 

Ze zien dat bijvoorbeeld kappers en fysiotherapeuten vanwege corona tijdelijk in loondienst zijn gegaan. Nu het weer beter gaat, keren ze op hun schreden terug en pakken ze de draad als zelfstandige weer op. Voor deze ondernemers versoepelt Woonfonds de regels. Iemand die bijvoorbeeld wisselt van zelfstandig naar loondienst en dan weer zelfstandig wordt, mag nu ook het inkomen van de tussenliggende loondienstperiode meetellen bij de vaststelling van het toetsinkomen over de laatste 3 jaren. Dit biedt de zelfstandig ondernemer nog meer flexibiliteit. Een voorwaarde daarbij is dat hij werkzaam is geweest in dezelfde sector/branche voor zowel het loondienstinkomen als het inkomen als zelfstandig ondernemer.
 
3 manieren om maandlasten te verlagen

1. Extra aflossen of storten 
Een extra aflossing verlaagt jouw hypotheekschuld én jouw maandbedrag. Bij Woonfonds mag je elk jaar 15% van jouw oorspronkelijke lening vergoedingsvrij aflossen. Bij een hypotheek van de Comfort Lijn is dat zelfs 20%. Houd wel voldoende buffer aan voor onvoorziene uitgaven. Aflossen kan onverstandig zijn als je een spaarhypotheek hebt. Dan is extra storten misschien een beter alternatief. 

2. Rente verlagen 
Zit er een risico-opslag in jouw rente? En is jouw huis in waarde gestegen? Of heb je al (extra) afgelost? Dan kan de risico-opslag misschien omlaag. Dat betekent een lagere rente en een lager maandbedrag. Bij een renteverlenging en een extra aflossing past Woonfonds automatisch de risicoklasse aan. Is de waarde van de woning gestegen of wil je tussentijds de risicoklasse aanpassen? Dan vraag je deze lagere risicoklasse eenvoudig aan via de website. Om de waarde van de woning aan te tonen, heb je een recent taxatierapport nodig of in sommige gevallen een WOZ-verklaring.

3. Rente middelen  
Als de rente nog een tijdje vaststaat, is rentemiddeling een optie om de maandlasten te verlagen. Je kunt dan overstappen op de actuele lagere rente. Daarmee ga je maandelijks minder betalen. Maar je moet ook een vergoeding betalen voor de rente-inkomsten die Woonfonds mist doordat je eerder jouw rentevast-periode afbreekt. Die vergoeding verwerkt Woonfonds in de nieuwe rente. 

Hypotheekbond en Woonnu en voordelen voor jouw klant


Maak jij gebruik van Hypotheekbond? Weet je dat er een campagne aan de software is toegevoegd waarmee jij jouw klanten kunt helpen met 'duurzaam oversluiten'?
Met deze campagne kun jij klanten wijzen op de voordelen van oversluiten in combinatie met verduurzamen. De campagne in 4 korte stappen. 
Stap 1: Mail de klant
Stap 2: Geen reactie? Neem telefonisch contact op
Stap 3: Bevestig de uitkomsten per e-mail
Stap 4: Vraag duurzaamheidrapport op maat aan. Dit gaat via Woonnu. Klik hier

Voor welke doelgroep?
De campagne is voor relaties met:
 • Energielabel A, B, C of D
 • Geen spaarhypotheek
 • Rentes boven de 3.5%
 • Boete t/m €15.000
 • maximaal 85% LTV
Eenmaal geactiveerd wordt deze campagne automatisch gestart bij klanten in jouw portefeuille die voldoende aan bovenstaande criteria.  

Voordelen voor jouw klant

De rentes gaan omhoog. Woonnu snapt dat de rente belangrijk is en waar jij en jouw klant op letten bij het kiezen van een hypotheekverstrekker. Maar uiteraard is er meer. Naast alle voordelen die ze bieden wanneer jouw klant wil verduurzamen, hebben ze ook interessante productvoorwaarden.  
 
Product en beleid
 • De maximale rentekorting (-0,25%) geldt vanaf energielabel A++++/energie neutraal. Daarnaast geldt voor deze doelgroep ook de LTI-verruiming van EUR 15.000 bij energielabel A++++ en EUR 25.000 voor nul-op-de-meter.
 • Goed overbruggingsbeleid waarbij maximaal 98% van de marktwaarde overbrugd kan worden. Ook bij een onverkochte woning! 
 • Daarnaast is het mogelijk om te overbruggen op twee onderpanden én is het mogelijk om te overbruggen op verpande spaarwaardes.
 • Het is bij Woonnu mogelijk om 100% box3 te financieren.
Voordelen voor ondernemers en senioren
 • Is je klant (startend) ondernemer? Dan beoordelen ze de aanvraag aan de hand van een inkomensverklaring, opgemaakt door een van de rekenexperts. Dat kan al als je klant minimaal één jaar zelfstandig is.
 • ​​​Heeft je klant een verhuiswens en gaat hij binnen 10 jaar met pensioen? Bij Woonnu is het mogelijk om een hypotheek aan te vragen op basis van de Senioren Verhuisregeling. 

RENTETIP 1

10 JAAR NHG 0,95% | Lloyds Bank Hypotheek
Annuïtair en lineair 

RENTETIP 2

20 jaar NHG 1,32% | Allianz Hypotheek
Annuïtair (1,31% voor lineair)
 
RENTETIP 3
30 jaar NHG 1,44% | HollandWoont Hypotheek
Annuïtair en lineair
Copyright © 2022 HypotheekCompany, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp