Copy
 
Bekijk online arrow1
shadow2
shadow1
 

image2_50x50
 
HypotheekCompany Helping People

 

image3_50x50
 

Helping People Rentetips


 

 
image4_50x50
 
Geldverstrekker Updates

 
space
shadow1
 
Geldverstrekker Updates
 
ABN AMRO | Tips bij aanvragen voor explain en aanbod rentemiddeling naar 5 en 10 jaar
CONNEQT | Update Vrij Leven Hypotheek/Extra coronamaatregel en Weet jij van de hoed en de rand?
FLORIUS | Thuis in de trends
ING | Extra aandacht voor het aanleveren van een identiteitsbewijs

MERIUS | Geen losse verbouwingsspecificatie meer en een hypotheek in alle risicoklassen
MUNT | Nieuwe kennistest
 
shadow1
 

Tips bij aanvragen voor explain en aanbod rentemiddeling naar 5 en 10 jaar

Verantwoorde hypotheken verstrekken we samen. In individuele gevallen mag de bank afwijken van de vastgestelde hypotheeknormen, op voorwaarde dat die keuze goed wordt onderbouwd: de zogenoemde Explain. Deze zomerupdate helpt je verder bij het motiveren van jouw aanvraag met Explain. Voor een compleet adviesdossier en een snellere acceptatie!

Webinar
In juni organiseerd ABN AMRO een webinar over Explain met verschillende vormen en praktijkvoorbeelden. Klik hier om het webinar terug te kijken.

Hulpmiddelen
De handleiding Explain kan je helpen bij het motiveren van jouw aanvraag om zo sneller tot een compleet adviesdossier en acceptatie te komen. Gebruik de handleiding als checklist om te zien waaruit jouw motivatie moet bestaan en welke documenten er nodig zijn. Ook zie je in welke situaties het aanleveren van een Explain niet nodig is. 

Motivatieformulier Explain
Een belangrijk onderdeel van een hypotheekaanvraag met Explain is een reconstrueerbaar adviesdossier. Zo kunnen de klant, de bank, de toezichthouder en jijzelf altijd nagaan waarom het verantwoord is/was om af te wijken van de vastgestelde hypotheeknormen. Vul jouw Explain in op het motivatieformulier.

Hoe doe je een aanvraag met Explain?
Selecteer in de adviessoftware de reden voor Explain. Of geef dit aan in het vrije tekstveld wanneer je de aanvraag doet. Je ontvangt dan de juiste stukkenlijst. In de handleiding Explain lees je welke documenten nodig zijn bij de onderbouwing van een specifieke Explain.

In een aantal situaties is het aanleveren van een Explain niet nodig
De motivatie blijkt dan al uit de aanvraag en past binnen de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (THRK). Het gaat om de volgende situaties:

  • Explain marktwaarde bij energiebesparende voorzieningen
  • Explain inkomen bij energiebesparende voorzieningen
  • Explain inkomen bij aankoop van een energiezuinige woning
  • Explain inkomen bij aankoop van een NulopdeMeter-woning
  • Explain inkomen woning met een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt ≤0
  • Explain starterslening SVn
Hulp nodig of vragen? Onze Helping People helpen je graag. 

Aanbod rentemiddeling naar 5 en 10 jaar

Vanaf 14 september a.s. biedt ABN AMRO rentemiddeling alleen nog aan voor een rentevaste periode van 5 en 10 jaar. De rentevaste periode van 15 jaar komt te vervallen.

Rentemiddeling kan een oplossing zijn als klanten hun woonlasten willen verlagen bijvoorbeeld omdat zij als gevolg van het coronavirus minder financiële ruimte hebben. Rentemiddeling brengt voor ABN AMRO wel een financieel risico met zich mee vanwege het mogelijke renteverlies. Ze willen rentemiddeling graag ook in de toekomst blijven aanbieden aan klanten. Daarom hebben ze ervoor gekozen om vanaf maandag 14 september 2020 alleen nog rentemiddeling aan te bieden voor een rentevaste periode van 5 en 10 jaar en vervalt die van 15 jaar.

Niet in combinatie met andere wijzigingen
Tot 14 september kunnen klanten bij rentemiddeling nog voor een rentevaste periode van 15 jaar kiezen. Let op: je kunt pas rentemiddeling aanvragen zodra lopende wijzigingen op andere leningdelen (zoals renteherziening) zijn verwerkt. Heb je net een wijziging ingediend die niet vóór 14 september verwerkt zal zijn? Neem dan contact met ons op. 

 

Terug naar boven
 

 
Update Vrij Leven Hypotheek/extra coronamaatregel en weet jij van de hoed en de rand?

Bestendigheid inkomen
Bedrijven en werknemers worden financieel nog steeds geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Mede hierdoor wil de geldverstrekker achter de Hypotrust Vrij Leven Hypotheek, in het belang van de klant, een beter inzicht krijgen in de eventuele negatieve gevolgen op het inkomen van de klant. Dit geeft een completer beeld in de bestendigheid van het inkomen en daarmee de betaalbaarheid van de hypotheeklasten.

Daarom geldt voor aanvragen die ze vanaf 27 augustus 2020 ontvangen het volgende:

Het is vanaf heden verplicht om per aanvrager een ingevulde corona-vragenlijst mee te sturen met de aan te leveren documenten. Dit geldt voor aanvragen met NHG en waarbij de klanten in loondienst zijn.
Omdat niemand gebaat is bij extra onzekerheid, is in het formulier aangegeven bij welke antwoorden wij de aanvraag zullen accepteren en ook wanneer wij geen hypotheek zullen verstrekken.
 
We raden je aan om deze vragen met jouw klant door te nemen, voordat je een aanvraag voor een Hypotrust Vrij Leven hypotheek indient. Hiermee voorkom je eventueel onnodig werk.  

Klik hier en download de vragenlijst. 
 
Weet jij van de hoed en de rand?
In dit item gaan we wat dieper in op de acceptatieregels van HollandWoont. Zo zorgen  we samen voor een soepel proces. 

Schenking
Wanneer sprake is van een schenking en het bedrag staat al op de rekening van de klant onder de noemer ‘schenking ten behoeve van de eigen woning’, dan is het bankafschrift voldoende om aan te tonen dat een schenking heeft plaatsgevonden.

Als de schenking bij passeren wordt overgemaakt naar de klant, dan moet de klant een schenkingsovereenkomst aanleveren. Identiteitsbewijzen van de schenkers hoeft u niet aan te leveren.
 

 

Terug naar boven
 

Thuis in de trends

Hoewel de pandemie nog lang niet ten einde is, weten we zeker dat het jaar 2020 een historisch jaar gaat worden. Ook voor de hypotheekmarkt, omdat verwachtingen (ineenstorting van woningmarkt) en daadwerkelijke marktreactie (recordjaar) niet overeenkomen. Welke trends zijn er te noemen? Klik hier en download de infographic

 

Terug naar boven
 

Extra aandacht voor het aanleveren van een identiteitsbewijs

Voor het reguliere hypotheekaanvraagproces lever je voor nieuwe ING klanten een gewaarmerkte kopie van het identiteitsbewijs aan. Momenteel voldoen de aangeleverde kopieën niet altijd aan de door ING gestelde voorwaarden. Om ervoor te zorgen dat hier wel aan voldaan wordt, vragen wij je om op onderstaande onderdelen te letten:
- De tekst op de kopie is goed leesbaar en de foto is goed herkenbaar
- Alléén het BSN mag zijn doorgehaald
- Wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor meerdere klanten, is er per klant een kopie aanwezig op een aparte pagina
- Bij een identiteitskaart op creditcardformaat is de voor- en achterkant gekopieerd
- De kopie moet gewaarmerkt zijn aan de hand van onderstaande vier waarmerkeisen:
  1. Tekst: “origineel gezien”
  2. Datum van identificatie
  3. Naam van de adviseur
  4. Paraaf van de adviseur
Als de kopie niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan de hypotheekaanvraag niet worden verwerkt. Er moet dan een nieuwe kopie worden aangeleverd. 

 

Terug naar boven
 

Geen losse verbouwingsspecificatie meer en een hypotheek in alle risicoklassen

Wanneer jouw klant een woning wil verbouwen bij de aankoop of herfinanciering ervan, vroeg Merius altijd een losse verbouwingsspecificatie op. Dat is sinds kort niet meer nodig; ze accepteren nu de (verbouwings)bijlage die bij het taxatierapport zit. Dat scheelt jou niet alleen veel tijd, maar voorkomt ook eventuele fouten. 

Een hypotheek in alle risicoklassen
Nog meer goed nieuws: sinds 31 juli komt iedereen weer in aanmerking voor een Merius Hypotheek in alle risicoklassen. Vanwege de enorme vraag naar het product konden ze sinds 22 mei tijdelijk geen hypotheken verstrekken in de hoogste risicoklasse non-NHG (sinds 22 mei >95%, van 4 tot 31 juli >90%). Inmiddels kan iedereen weer een hypotheek bij Merius Hypotheken aanvragen.

 

Terug naar boven
 

Nieuwe kennistest

De kennistest van augustus staat nog voor je klaar. Wat weet jij over de jubelton en andere zaken omtrent schenkingen? 

Klik hier en doe mee. 

 

Terug naar boven
HypotheekCompany Rentetips
 
Rentetip 1

 

1,08%
10 jaar NHG

Lloyds Bank Hypotheek
Annuïtair en lineair

 

Rentetip 2


 

1,45%
20 jaar NHG

Holland Woont Hypotheek
Annuitair/lineair

 

Rentetip 3 
1,74%
30 jaar 

Nationale Nederlanden hypotheek
Annuïtair en lineair
 
shadow1
icon-facebook icon-twitter icon-youtube icon-linkedIn
HypotheekCompany
Lasondersingel 105
7514 BN  Enschede
Telefoon :  053 - 480 24 00
www.hypotheekcompany.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je aangesloten bent bij HypotheekCompany.

Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Copyright © 2017 HypotheekCompany.