Copy
Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN HYPOTHEEKCOMPANY

De komende periode hanteert HypotheekCompany de volgende gewijzigde openingstijden. 

- Goede vrijdag 15 april telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur
- 2e Paasdag 18 april gesloten
- Vrijdag 13 mei ivm intern werkoverleg vanaf 15.00 uur gesloten
- Hemelvaartsdag 26 mei gesloten
- Vrijdag 27 mei telefonisch niet bereikbaar
- 2e Pinksterdag 6 juni gesloten

NAMENS ALLE HELPING PEOPLE FIJNE PAASDAGEN
Geldverstrekker updates

Proces hypotheekaanvraag is verbeterd


Ontvangt een klant zijn inkomen (gedeeltelijk) in vreemde valuta en betaalt hij het maandbedrag voor zijn hypotheek bij ABN AMRO in euro? Dan loopt de klant een valutarisico. Om klanten bij het afsluiten en tijdens de looptijd op dit risico te wijzen, heeft ABN AMRO het aanvraag- en beheerproces verbeterd. 

Wat betekent dit voor jou en de klant?
Tot nu toe krijgt de klant via jou een begeleidende brief bij de offerte waarin ABN hem informeert over het valutarisico van deze hypotheek en de gevolgen daarvan. Deze begeleidende brief hoef je niet meer aan klanten aan te bieden, want de informatie uit die brief staat voortaan in de offerte.
Hierin ziet een klant nu ook de op dat moment geldende wisselkoers én een voorbeeldberekening als de wisselkoers tijdens de looptijd met meer dan 20% daalt t.o.v. de oorspronkelijke koers. Als dit het geval is, loopt de klant een betaalbaarheidsrisico en informeert ABN hem daar apart over.
Ten slotte ontvangen klanten periodiek een update over de actuele wisselkoers.

Bij ABN AMRO kun je dus altijd terecht voor hypotheekklanten met een inkomen in vreemde valuta. Houd bij je aanvraag rekening met het volgende:
 • Reken als eerste het inkomen in vreemde valuta via de Valutacalculator om naar euro. Deze berekening vragen ze later via de stukkenlijst, als pdf, op.
 • Geef in het opmerkingenveld in HDN aan dat het om een inkomen in vreemde valuta gaat.
 • Houd rekening met een afslag van 10% op het inkomen.
 • Informeer klanten over de mogelijkheid en de voorwaarden van maximaal 20% vergoedingsvrij aflossen in een kalenderjaar bij een wisselkoersdaling van meer dan 20%. 
Aanvraag voorbespreken
Wil je snel weten of jouw hypotheekaanvraag haalbaar is voor een buitenlandse klant die zich in Nederland wil vestigen? Les het voor aan onze Helping People.

Start uitrol verduurzamingshypotheek, Jubelton en private autolease


Vorige maand heeft a.s.r. jou geïnformeerd over de pilot waarin klanten een Verduurzamingshypotheek van € 9.000 konden aanvragen zonder advies in MijnHypotheek. Inmiddels is de pilot afgerond en vanaf nu is deze mogelijkheid beschikbaar voor alle klanten die aan de voorwaarden voldoen. Hiermee wil a.s.r. klanten stimuleren om de woning te verduurzamen en de energietransitie helpen te versnellen.

Voor jou betekent dit een contactmoment en een advieskans, want ze stellen je in de gelegenheid om jouw klant daar als eerste op attent te maken. Daarbij ondersteunen ze jou zo goed mogelijk.

Heb je geen tijd om jouw klanten hierover te informeren? Geen nood. Vanaf 1 juni gaan ze alle klanten zelf informeren. Daarbij verwijzen ze de klant naar jou als hij een hoger bedrag dan € 9.000 wil, een verhoging voor een ander doel dan verduurzaming en uiteraard voor advies.
 

Jubelton

De schenkingsvrijstelling van eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231 en per 1 januari 2024 wordt het helemaal afgeschaft. Wat zijn de gevolgen voor klanten en wat kun jij als adviseur voor hen betekenen? René Kuiper praat je bij in een nieuwe Hypotheekflits:
Beluister op asr.nl

Met de Levensrente hypotheek van a.s.r. kunnen AOW'ers hun overwaarde verzilveren en bijvoorbeeld een bedrag schenken aan (klein)kinderen. Deze aflossingsvrije hypotheek biedt zekerheid door levenslang vaste lasten. Meer weten? Bekijk de video over de Levensrente hypotheek

Private autolease

a.s.r. volgt NHG met toetsing private autolease
NHG toetst sinds 1 januari de lasten van private autolease contracten en aflopende kredieten op werkelijke lasten conform hetgeen in BKR is opgenomen. Daarin volgt a.s.r. NHG. Omdat het BKR per 1 april alle nieuwe private autolease contracten voor het volledige bedrag gaat inschrijven, moeten alle contracten vanaf 1 april voor de volledige werkelijke lasten getoetst worden. De datum van het bindend aanbod is leidend voor de toetsing.

Bekijk de voorbeeldberekeningen van NHG voor het verschil in toetsing tussen een bindende offerte van voor 31-3-2022 en een bindende offerte van na 31-3-2022.

 

Nieuwe acceptatieregels ASN


In de ‘regels voor het accepteren en verstrekken van een hypotheek’ staat wie we met een hypotheek kunnen helpen, hoe het huis er uitziet en hoe de hypotheek wordt terugbetaald. Sinds 1 april 2022 gelden er nieuwe acceptatieregels voor ASN Bank. De gewijzigde artikelen zijn:
 • Verbouwing en het gebruik van een WOZ-waarde
 • Het toetsen van Operational Autolease
 • Buiten beschouwing laten van krediet tot € 1.000 komt te vervallen
Hieronder vind je per gewijzigd artikel een korte toelichting.

Verbouwing en het gebruik van een WOZ-waarde
3.2.1 Verbouwing - Deze norm is volledig herschreven. De norm maakt onderscheid tussen een verbouwing met (box 1) en zonder bouwdepot (box 3) en de daarbij behorende voorwaarden. Een bouwdepot in combinatie met het gebruik van een WOZ-waarde is niet mogelijk.

Het toetsen van Operational Autolease
Toetslast van verplichtingen (4.1.11) - Sinds 1 april 2022 wordt 100% van het leasebedrag geregistreerd bij het BKR. Voorheen was dat 65%. Ze hebben deze registraties gecorrigeerd met een terugrekenfactor van 0,65, zodat alle registraties gelijkwaardig worden getoetst

Buiten beschouwing laten krediet tot € 1.000 is komen te vervallen
4.1.11 Toetslast van verplichtingen – Sinds 1 april 2022 is de regel komen te vervallen dat er 1 limiet van € 1.000 (per aanvrager) buiten beschouwing kan worden gelaten voor de toetsing. Dat betekent dat alle kredieten worden meegewogen in de toetsing.

Wijziging beschikbaarheid


Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van BijBouwe momenteel bijna dagelijks wijzigt. Check altijd de website voor het actuele overzicht via https://www.bijbouwe.nl/adviseurs/rente

Nieuwe acceptatieregels en UBO-registratie wordt verplicht


In de ‘regels voor het accepteren en verstrekken van een hypotheek’ staat wie BLG met een hypotheek kan helpen, hoe het huis er uitziet en hoe de hypotheek wordt terugbetaald. Vanaf 1 april 2022 gelden er nieuwe acceptatieregels voor BLG Wonen. De gewijzigde artikelen zijn:
 • Verbouwing en het gebruik van een WOZ-waarde
 • Het toetsen van Operational Autolease
 • Buiten beschouwing laten van krediet tot € 1.000 komt te vervallen
Klik hier voor het addendum
 

UBO-registratie wordt verplicht

Voor alle nieuwe klanten met een bedrijfshypotheek moeten alle organisaties hun UBO’s (de uiteindelijke belanghebbenden van een onderneming of organisatie) geregistreerd hebben. Dat geldt ook voor BLG en voor jou. Het betekent dat alle eigenaren of personen met zeggenschap in het UBO-register van de Kamer van Koophandel moeten zijn ingeschreven. In de afgelopen periode heeft de Kamer van Koophandel alle organisaties met UBO’s hierover geïnformeerd. Dit UBO-register is er om financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, fraude, belastingontduiking en terrorismefinanciering te voorkomen. Het UBO-register volgt uit Europese regels en is wettelijk verplicht voor bestaande en nieuwe organisaties.

Geen nieuwe financiering zonder UBO-registratie
Aan ondernemingen die niet aan de wettelijke UBO-registratieplicht voldoen, mag BLG geen nieuwe rekening(en) of financiering(en) meer verstrekken. Financieringsaanvragen zonder wettelijke UBO-registratie worden vanaf nu dan ook afgewezen. Als je de UBO’s hebt laten registreren en deze ook daadwerkelijk zijn ingeschreven in het UBO-register, kunnen ze de aanvraag in behandeling nemen. De klant moet zijn of haar aanvraag dan wel opnieuw indienen.

Tijdelijk 12 maanden gratis offertegeldigheid en duurzaamheidskorting


ING heeft een tijdelijke actie: tijdelijk 12 maanden gratis offertegeldigheid. Voor alle hypotheken die vanaf nu worden aangevraagd, worden geen verlengingskosten in rekening gebracht. Een mooi cadeau voor jouw klanten. 

De actie is van toepassing op zowel hypotheekaanvragen voor de aankoop van bestaande bouw en nieuwbouw, tweede hypotheken, verhogingen en oversluiten. Specifiek voor jouw nieuwbouwklanten is deze actie aantrekkelijk. 

Duurzaamheidskorting

Vanaf donderdag 7 april krijgt je klant Duurzaamheidskorting bij ING. Koopt of heeft je klant een energiezuinige woning met minimaal een definitief energielabel A? Dan komt je klant bij aanvang van de hypotheek of met ingang van een nieuwe rentevaste periode in aanmerking voor Duurzaamheidskorting. Dit geldt voor aanvragen die vanaf 7 april bij ING worden ingediend. .    

 

Doorlooptijden


De doorlooptijden bij Lloyds Bank lopen op ivm de grote hoeveelheid aanvragen. 

Aandachtspunten:
 • Geeft het pensioeninkomen al bij de aanvraag door als er sprake is van aflossingsvrije leningdelen. Als klanten nog niet zijn gepensioneerd, toetst Lloyds Bank altijd of het aflossingsvrije leningdeel op basis van het pensioeninkomen betaalbaar is.
 • Controleer de aangeleverde stukken extra goed, dit voorkomt dat door herbeoordelingen de doorlooptijden verder toenemen.
 • Geef wijzigingen van de rentevastperiode of aflosvormen door vóór het bindend aanbod. Het wijzigen van een bindend aanbod kost veel tijd.
Tussentijdse wijzigingen in het aanvraagtraject
Enkele weken geleden heeft Lloyds een kort overzicht verstuurd met de werkwijze bij tussentijdse wijzigingen. Hieronder zetten ze de verschillende situaties voor jou nogmaals op een rij.

Verhogen hypotheekbedrag
Worden er geen nieuwe leningdelen toegevoegd en valt de hypotheek binnen dezelfde tariefklasse? Dan ontvangt de klant de eerder geoffreerde rente. Een eventueel extra leningdeel krijgt wel de nieuwe verhoogde rente.

Wijzigen aflosvorm
Dit heeft bij Lloyds Bank geen invloed op de gehanteerde rente. Een aflosvorm veranderen kan dus zonder nadeel voor de klant. De enige uitzondering is de afwijkende rente voor aflosvrije leningdelen.

Wijzigen rentevastperiode
Wil jouw klant de rentevastperiode wijzigen? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Voor leningdelen waarvan de rentevastperiode wijzigt, geldt namelijk de nieuwe verhoogde rente. Leningdelen waarbij de rentevastperiode niet verandert, behouden de oude rente. 

Hoe lang kun je aanspraak maken op een rente als er nog geen hypotheekaanbod kan worden uitgebracht?
Als ze aanvullende informatie nodig hebben om een hypotheekaanbod uit te kunnen brengen, reserveren ze de rente. Dit doen ze voor een periode van maximaal 4 werkdagen. Daarna vervalt de aanvraag en de bijbehorende rente. Zorg er dus voor dat je aanvullende informatie tijdig aanlevert.

5 vragen over de enorme drukte


De rentes stijgen en dat leidt tot veel meer aanvragen dan gebruikelijk. Dat leidt tot topdrukte, bij adviseurs, mid-offices en bij MUNT. MUNT werkt intensief samen met de mid-offices om ervoor te zorgen dat de aanvragen behandeld worden zoals je van ze gewend bent. Een geolied proces is immers in het belang van jouw klant, die wil je immers zo snel mogelijk zekerheid kunnen geven. 

1, Zijn de wachttijden langer dan normaal?
Het aantal aanvragen is ruim verdubbeld ten opzichte van vorig jaar en daardoor kan het soms wat langer duren. 

2. Hoe zorgen jullie dat de wachttijden niet oplopen?
Ze werken ‘s avonds en in het weekend om alle aanvragen te kunnen behandelen. Daarnaast zetten ze extra krachten in. Ook hebben ze extra kantoorruimte ingericht waar alle coördinatie plaatsvindt.

3. Wat doen jullie nog meer naast deze extra mensen?
De taken zijn daar herverdeeld, administratieve taken worden zoveel mogelijk weggehaald bij de acceptanten zodat ze hun handen vrij hebben om écht te accepteren. Daarnaast hebben ze onlangs zelf een aantal acceptanten aangenomen die worden ingezet bij de verschillende mid-offices en bij Stater. Bovendien werken alle acceptanten ook over in de avonduren en in het weekend.

4. Wat gebeurt er met een dossier met ontbindende voorwaarden?
Dossiers met ontbindende voorwaarden krijgen voorrang. 

5. Wat als ik iemand wil spreken? Kan ik met iemand een dossier doornemen?
Bel dan met de Helping People van HypotheekCompany.

Nieuwe ORV-premie en start nieuwe merkcampagne


Goed nieuws! Op dinsdag 15 maart is de premie vernieuwd. Gemiddeld is de nieuwe premie zo’n 2% lager. Voor ruim driekwart van de doelgroepen (combinatie van leeftijd en verzekerd bedrag) bijna 3%.
Op basis van ervaringscijfers heeft NN bepaald wat de impact van roken is op de sterfte. Daar hebben ze de tarieven op afgestemd. De grootste prijsdalingen komen naar voren bij rokers tot 35 jaar.
Vindt er een premieopslag plaats bij de klant door een verhoogd medisch risico? Dan doen ze dat uiteraard ook op basis van de vernieuwde premie.

Nieuwe merkcampagne

Nationale-Nederlanden is gestart met een landelijke merkcampagne op tv, online en outdoor. In deze campagne delen ze de aangescherpte positionering van het merk en de nieuwe werkbelofte met Nederland. 

 

Gouden Lotus Awards en KIK-akte


Je kunt weer stemmen op jouw favoriete hypotheekverstrekker voor de Gouden Lotus Awards. Vind je dat NIBC Direct ook meedenkt, maatwerk biedt, voor loopt op het gebied van actief klantbeheer en het beste acceptatieproces? Stem dan op NIBC Direct. 

KIK-akte

Sinds kort maakt NIBC Direct gebruik van de KIK-akte voor alle NIBC Direct hypotheken. Een Keten Inschrijving Kadaster (KIK)-akte is een notariële akte van levering en/of hypotheek die volgens de KIK-procedure ingeschreven kan worden in de openbare registers van het Kadaster. Met de KIK-procedure wordt de akte volledig geautomatiseerd ingeschreven. Hierdoor wordt er tijd bespaard, waardoor het tarief dat in rekening wordt gebracht aanmerkelijk lager zijn. Dit is terug te zien op de nota van de notaris. 

Geen verlengingskosten en foutieve tekst in bindend aanbod

Goed nieuws! Voor jouw aanvragen vanaf 4 april geldt dat Obvion geen verlengingskosten in rekening brengt.

Jouw klant kan daarmee nu al van zowel de lagere rente, als de verbeterde voorwaarden profiteren. 

De offertegeldigheid voor deze aanvragen is trouwens 3 + 3 maanden voor bestaande bouw. Voor nieuwbouw blijft het 6 + 6 maanden.

Foutieve tekst in bindend aanbod

Voor alle vanaf 4 april 2022 ingediende aanvragen voor de Woon Hypotheek rekent Obvion 0% verlengingskosten. Een mooie ontwikkeling. Soms ontdek je al snel dat een mooie ontwikkeling ook samen gaat met wat kinderziektes. Jawel, dat gebeurde nu helaas ook. Het doorvoeren van 0% verlengingskosten levert in een aantal gevallen een verkeerde geldigheidsduur op in het bindend aanbod van uw klant voor aanvragen vóór 4 april. Obvion legt dit hieronder voor je uit.
 
Voor aanvragen voor een Woon Hypotheek voor bestaande bouw die je vóór 4 april 2022 heeft ingediend staat een verkeerde geldigheidsduur in het bindend aanbod dat je vanaf maandag 11 april 2022 ontvangt. Er wordt in deze gevallen een geldigheidsduur genoemd van 3+3 maanden in plaats van 3+9 maanden. Echter, het systeem hanteert wél de juiste geldigheidsduur van 3+9 maanden. Jouw klant hoeft zich dus geen zorgen te maken. De verlengingskosten en annuleringskosten die vermeld staan in het bindend aanbod zijn wel correct.
De technische oplossing duurt enkele dagen om te bouwen. Zo lang wilden ze jou en jouw klant niet laten wachten. Ze werken er hard aan dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
 
Voor alle aanvragen voor de Obvion, Basis of Compact Hypotheek én voor de Woon Hypotheek voor nieuwbouw staat in het bindend aanbod wél de juiste informatie.

Excuses voor deze vervelende situatie.

Wijziging voorwaarden


Venn Hypotheken heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorwaarden.

Renteverschil tussen annuïtair/lineair en aflossingsvrij
Vanaf 1 april maken ze onderscheid tussen de rente voor annuïtair/lineair en voor aflossingsvrij. De verschillende rentes staan vanaf 1 april overzichtelijk in 2 aparte tabellen op het renteblad.

Dagrente wordt offerterente
Na jaren van steeds dalende hypotheekrente is de omgekeerde trend duidelijk ingezet. Dagrente heeft dan geen toegevoegde waarde meer voor de klant, terwijl de kosten hiervoor wel in zijn rentepercentage verwerkt zijn. Daarom wijzigen ze de voorwaarde dagrente in offerrente. Bij aanvragen ingediend voor 1 april blijft dagrente van toepassing.

Seniorenpropositie
Vanaf 1 april kunnen voor senioren aanvragen worden ingediend op basis van werkelijke last, de zogenaamde seniorenpropositie. Dit kan met en zonder NHG. En is van toepassing voor aankoop en tot 80% marktwaarde ook voor oversluiten. 

De wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe kredietgids en productkaart. 

Vista geeft 30 energielabels weg!


Zoals jullie weten wil Vista Hypotheken óók onze bestaande klanten belonen voor de verduurzaming van de woning. Hiervoor hebben ze in april 2022 een toffe actie, namelijk; Vista geeft 30 x een geldig geregistreerd energie label weg geven aan de eerste dertig aanmeldingen.

Je kan het delen via Social Media, intranet en andere beschikbare kanalen. Graag altijd het volledig document incl voorwaarden verspreiden .

Klik hier voor de actie en voorwaarden
Klik hier voor de Q&A

RENTETIP 1

10 JAAR NHG 2,25% | Woon Bewust Hypotheek
Annuïtair en lineair 
 

RENTETIP 2

20 jaar NHG 2,67% | Lot Hypotheek
Annuïtair en lineair
 
RENTETIP 3
30 jaar NHG 2,69% | Munt Hypotheek
Annuïtair en lineair 
Copyright © 2022 HypotheekCompany, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp