Copy
Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
Geldverstrekker updates

ABN AMRO | Belangrijke beleidswijziging < 6 maanden dienstverband en duurzaamheidskorting uitgebreid
ASR | Welke taxatievorm voldoet?
BIJBOUWE | Wijziging beschikbaarheid
CONNEQT | Consumptieve opname... de stand van zaken! Geldigheid inkomensstukken, IBL, Clarian Wonen ook weer beschikbaar t/m 80% MW en nieuwe productoverzichten
DE NEDERLANDSE | Renteaanbod niet meer tekenen
ING | Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid met verhoging toetsen op het ING beheerbeleid
LLOYDS BANK | Update
MUNT | Kennistest
NATIONALE NEDERLANDEN | Hoeveel klanten heb jij al blij gemaakt door de werkelijke lasten toets toe te passen?
NIBC DIRECT | Box 3 consumptieve opname verruiming, PGB inkomen en meer
OBVION | Obvion voorbereid op CPO en Wijziging in werkwijze leningdeel verduurzamen
RABOBANK | Meer mogelijk met het Rabo Groendepot, wijzigingen benodigde documenten inkomensverklaring en TIP: Laat klant zelf BKR checken
VISTA | Advies op afstand en digitaal ondertekenen stopt
WOONNU | Gewijzigde productkaart en acceptatiegids nieuw: senioren verhuisregeling en overbruggen op verpande spaarwaardes

Belangrijke beleidswijziging < 6 maanden dienstverband en duurzaamheidskorting uitgebreid


Goed nieuws: vanaf nu geldt er een belangrijke wijziging in het acceptatiebeleid van ABN AMRO!

Wat is er veranderd?
Is de aanvrager van een hypotheek korter dan 6 maanden in dienst? Dan behandelden ze tot nu toe een aanvrager met een tijdelijk dienstverband met een intentieverklaring voor onbepaalde tijd als flexwerker.
Deze acceptatieregel is vervallen. Voortaan wordt het inkomen van deze aanvragers voor 100% als toetsinkomen meegenomen en niet meer als flexibele arbeidsrelatie behandeld. De voorwaarde is wel dat de proefperiode verstreken is.

Lopende aanvragen
Deze beleidswijziging geldt ook voor je lopende aanvragen. 

Let op: zie je voor deze aanvraag nog een automatische melding om de inkomensopgaves van de afgelopen drie jaren aan te leveren? Dan kun je deze melding negeren.
Duurzaamheidskorting uitgebreid

De duurzaamheidskorting is uitgebreid. Hiermee zet ABN AMRO een mooie stap in de groene richting!
 • Wie A zegt, zegt nu ook B!. Naast rentekorting voor woningen met energielabel A (0,15%) krijgen nu ook woningen met een geregistreerd energielabel B een rentekorting van 0,10% bij ABN AMRO.
 • Langer de tijd voor verduurzamen en alsnog rentekorting. Ook geldt er voortaan een respijttermijn van 24 maanden vanaf ingang rentevaste periode. Verduurzamen je klanten in die periode hun woning naar een energielabel A of B? Dan krijgen zij automatisch de duurzaamheidskorting vanaf de 1e dag van de volgende maand na registratie van het energielabel bij de RVO. Een klant hoeft dus niet meer te wachten tot renteherziening om voor de duurzaamheidskorting in aanmerking te komen. 
 • 0,15% rentekorting voor zowel nieuwbouw als vernieuwbouw. Vernieuwbouw met energielabel A komt nu ook in aanmerking voor 0,15% rentekorting. Dit gold al voor nieuwbouw met energielabel A. Voldoen vernieuwbouwwoningen aan het actuele bouwbesluit en wordt dit vooraf in een taxatierapport aangetoond? Dan krijgen deze vanaf de start van de hypotheek of rentevaste periode ook de duurzaamheidskorting. Hiervoor kies je in je adviessoftware voor 'Nieuwbouw' en vermeld je in het vrije tekstveld dat het om 'Vernieuwbouw' gaat.

Welke taxatievorm voldoet?


Per 1 augustus 2021 kunnen klanten een desktoptaxatie aanleveren voor de WelThuis hypotheek. Bij een desktoptaxatie beoordeelt een taxateur op afstand de waarde van het onderpand. Indien de waarde voldoet voor de aanvraag van uw klant, vermelden wij deze waarde alvast in het renteaanbod. Zo weet jouw klant waar hij of zij aan toe is. Mocht de waarde niet voldoen, vragen we een NWWI taxatierapport op.

Voor de DigiThuis en Levensrentehypotheek verandert niets. Voor deze producten voldoet in de meeste gevallen een Calcasa taxatierapport. Als dit rapport voldoet, vragen ze geen andere taxatie op. Jouw klant betaalt dan niet voor het Calcasa taxatierapport.


Overzicht taxatievormen en producten

 

Wijziging beschikbaarheid

 

Graag informeren wij je over een wijziging in de beschikbaarheid van rentetarieven van de bijBouwe Hypotheek. De volgende rentes zijn vanaf heden weer beschikbaar voor nieuwe klanten:

 • 65%-75%, 7&10 jaar is weer beschikbaar

Een compleet overzicht van de actuele beschikbaarheid vind je in onderstaand renteblad of op bijbouwe.nl/adviseurs/hypotheekrente.

Consumptieve opname... de stand van zaken! geldigheid inkomensstukken, IBL, Clarian Wonen ook weer beschikbaar t/m 80% MW en nieuwe productoverzichten


Er is vanuit de consument veel vraag naar consumptieve opname mogelijkheden binnen de hypotheek. De alsmaar stijgende marktwaardes geven hier de nodige ruimte voor. De rente bij een hypotheek zal doorgaans ook een stuk lager liggen. Daarnaast is er veelal een langere termijn van terugbetaling mogelijk waardoor lasten laag liggen in vergelijking met bijvoorbeeld een doorlopend krediet. 

Een aantal Conneqt labels hebben hier goede mogelijkheden voor. In onderstaande tabel de opsomming van de huidige mogelijkheden binnen ons assortiment.
 

Geldgever

Maximale MW verstrekking i.c.m. Consumptief

Clarian Wonen

80%*

Hypotrust Comfort

100%*

Hypotrust Woonbewust

85%*

Hypotrust Elan Plus

100%*

* Het is helaas (nog) niet mogelijk om kredieten vanuit  hypotheekgelden bij de notaris in te lossen. Let op: indien het lopende krediet binnen de LTI past zou je deze met een verhoging achteraf kunnen inlossen. 

Hypotrust, IQWOON, Robuust Hypotheken, HollandWoont, Clarian Wonen
Geldigheid inkomensstukken
De werkgeversverklaring en de salarisstrook zijn weer 3 maanden geldig. De perspectiefverklaring en arbeidsmarktscan zijn 6 maanden geldig. Met uitzondering van de Hypotrust Comfort Hypotheek, geldt dit voor alle Conneqt-labels. Houd het extranet in de gaten voor het laatste nieuws. 

Inkomensbepaling Loondienst (IBL)
Vanaf nu kun je de Inkomensbepaling Loondienst weer gebruiken voor de Hypotrust Comfort Hypotheek. 
 
Clarian Wonen ook weer beschikbaar t/m 80%MW

Clarian Wonen is ook voor nieuwe klanten weer voor alle rentevastperiodes beschikbaar tot en met 80 procent marktwaarde. En ook nog eens met interessante rentes, wat dacht je bijvoorbeeld van:
1,49% in 70 - 80% MW voor 20 jaar vast (annuïteiten)
 

Nieuwe productoverzichten

De product- en oversluitoverzichten van Conneqt zijn weer helemaal up-to-date. 
Klik hier en download het productoverzicht
Klik hier voor het oversluitoverzicht
Je vindt ze uiteraard ook op extranet. 

Renteaanbod niet meer tekenen


Vanaf nu is het voor alle nieuwe aanvragen bij De Nederlandse niet meer nodig om het renteaanbod getekend te retourneren.

Ze zullen het aanbod ter informatie blijven sturen zodat de rente en condities van de hypotheek voor de klant helder zijn, maar door het laten vervallen van de tekenplicht creëren ze met elkaar meer flexibiliteit in het proces.

Zo hoef je geen afspraak met de klant te maken om het renteaanbod te tekenen en kun je je samen met de klant focussen op het compleet maken van het dossier. 

De termijn voor het completeren van het dossier blijft gewoon drie maanden en na definitief akkoord ontvangt de klant een bindende offerte waarin de definitieve voorwaarden en rente zijn opgenomen. Deze bindende offerte dient nog wel getekend te worden.

Ze hopen je hiermee als adviseur tegemoet te komen zodat je één tekenmoment minder met de klant hebt en er dus ook een document minder aangeleverd hoeft te worden.

Let op, de renteaanbiedingen die voor 26 augustus uitgebracht zijn dienen nog wel geretourneerd te worden.

Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid met een verhoging toetsen op het ING beheerheleid


Bij ING is het mogelijk om voor bestaande klanten die uit elkaar gaan de uitkoop van de vertrekkende partner te financieren door een verhoging van de hypotheek. Het Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (OHA) met een verhoging wordt getoetst op het ING Acceptatiebeleid. Sinds 12 mei jl. is het ook mogelijk om op het ING Beheerbeleid te toetsen als de aanvraag op het ING Acceptatiebeleid niet haalbaar is. 

In een eerdere nieuwsbrief is hier al aandacht aan besteed. Graag brengen ze het nog een keer onder de aandacht.

Hoe werkt het in de praktijk?
Door deze aanpassing is het voor meer klanten mogelijk om in de huidige woning te blijven wonen en is ING tegemoet gekomen aan een vaak gehoorde wens van adviseurs om ook op het ING Beheerbeleid te mogen toetsen. Voor de toetsing van de haalbaarheid betekent dit het volgende:
 1. Je voert eerst een annuïtaire toets uit conform het ING Acceptatiebeleid.
 2. Nieuw: als de annuïtaire toetsing niet haalbaar blijkt, dan kan de aanvraag getoetst worden als een explainaanvraag d.m.v. Niet-Annuïtaire Toets (NAT) conform het ING Acceptatiebeleid.
 3. Nieuw: als de NAT conform het ING Acceptatiebeleid niet haalbaar is, dan kan de aanvraag getoetst worden als explainaanvraag d.m.v. Toets Haalbaarheid Wijzigen Schuldenaar.
Het bestedingsdoel betreft alleen de financiering met verrekening van de overwaarde. Als de verhoging betrekking heeft op andere verdelingen/verrekeningen bij scheiding of bijvoorbeeld een nieuwe keuken, dan wordt er alleen annuïtair getoetst conform het ING Acceptatiebeleid.

Maximale hoofdsom
De maximaal toegestane totale financiering mag niet hoger zijn dan:
De restant hoofdsom
+ notaris- en eventuele taxatiekosten
+ afsluitkosten (administratie- en advieskosten)
+ verhoging i.v.m. verrekening overwaarde woning
+ eventuele kosten voor vervroegde aflossing:
        •  indien NAT + explain: meefinancieren wel toegestaan (zie huidig ING Acceptatiebeleid)
        •  indien Beheerbeleid: meefinancieren niet toegestaan
De totale maximale verstrekking bedraagt maximaal 100% van de marktwaarde.

Dit beleid is alleen van toepassing op bestaande klanten. Voor aanvragen OHA met een verhoging in combinatie met NHG wordt getoetst op het NHG Beheerbeleid.

Update


Nieuwe taxatie richtlijnen
De Nederlandse regels voor taxaties zijn eind juni veranderd. Hierdoor is het niet langer toegestaan om modelmatige taxaties te gebruiken bij nieuwe leningen. Voor Lloyds Bank had deze wijziging gevolgen voor verstrekkingen waarbij een WOZ-waarde en Calcasa rapport gebruikt werden. Er zijn binnen onze branche verschillende initiatieven in ontwikkeling om een alternatief te bieden voor modelmatige taxaties. Op dit moment is het enige alternatief voor hypotheekaanvragen bij Lloyds Bank de Calcasa desktoptaxatie. Als dit in de toekomst verandert, dan ontvang je informatie.

IBL Rekentool weer beschikbaar
In juli is de IBL Rekentool weer beschikbaar gemaakt nadat deze een aantal maanden buiten werking was gesteld. De oorzaak hiervan was een tijdelijke fout bij bepaalde inkomenstoetsingen. Lloyds Bank heeft contact opgenomen met de adviseurs van aanvragen waarbij er sprake was van een onjuist toetsinkomen. Ze hebben deze adviseurs gevraagd om hun advies waar nodig te herzien. In situaties waarbij er sprake was van overkreditering, hebben ze de klant een aanbod gedaan om de hypotheek aan te passen.

Kennistest

 

Speel mee met de kennistest van augustus: alles over overlijden. 

Hoeveel klanten zijn voorbereid op een mogelijk overlijden? En wanneer vraagt een verzekeraar om een medische keuring bij een overlijdensrisicoverzekering? Weet je het antwoord op deze vragen? Speel dan mee in de nieuwste aflevering van de kennistest. Klik hier en ga naar de kennistest.

Hoeveel klanten heb jij al blij gemaakt door de werkelijke lasten toets toe te passen?


De werkelijke lasten toets is nu beschikbaar voor bijna alle huizenbezitters die goedkoper gaan wonen, ongeacht hun leeftijd. Lagere woonlasten zijn de belangrijkste voorwaarde voor deze regeling. Het huis hoeft niet goedkoper te zijn, zolang de bruto maandlasten maar dalen.  
 
Maak nu het verschil voor je klant met Nationale-Nederlanden 
Past een hypotheekaanvraag niet op basis van de annuïtaire toets? Maak dan gebruik van de werkelijke lasten toets voor huizenbezitters. Deze toets is bij Nationale-Nederlanden niet langer het alleenrecht van klanten met een (naderend) pensioeninkomen en geldt voor zowel bestaande als nieuwe klanten, maak er dus gebruik van. De regeling geldt ook voor woningen boven de NHG-grens.
 
De belangrijkste voorwaarden op een rij:  
 • Het moet gaan om zuiver oversluiten naar of binnen Nationale-Nederlanden. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande klanten van Nationale-Nederlanden. 
 • De maandelijkse bruto woonlast moet lager worden. 
 • Leeftijd speelt dus geen rol zolang er sprake is van zuiver oversluiten en een lagere bruto woonlast. 
 • De minimale rentevast periode is twintig jaar.​​​​​​

​​​​​​Hiernaast blijft de werkelijke lasten toets gelden in deze situaties:  
 • Klanten voldoen aan de voorwaarden van de Senioren Verhuisregeling. ​​​​​​
 • Klanten verlengen de einddatum van de hypotheek.
 • Een klant is ontslagen van hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek in verband met relatiebeëindiging. 
 • Een achterblijvende partner en/of het inwonende meerderjarige kind wil de hypotheek bij Nationale-Nederlanden overnemen na overlijden van de schuldenaar. 

Box 3 consumptieve opname verruiming, PGB inkomen en meer


NIBC denkt graag met je mee. NIBC Direct heeft daarom het beleid omtrent box 3 opname ten behoeve van consumptieve opname verruimd. Het huidige beleid staat een maximale LTV van 90% van de marktwaarde toe (inclusief verhoging), met een absoluut maximum van 150.000 Euro. Binnen de verruiming hebben ze een extra staffel opgenomen:
 • Tot 65% LTV: geen maximumbedrag bij een maximale LTV tot 65%.
Deze nieuwe staffel is geldig voor zowel de NIBC Direct Hypotheek als de NIBC Direct Extra Hypotheek. 

Bouwdepot proces optimalisatie
Bij NIBC Direct zijn ze continue bezig om onze processen te verbeteren. Ze maken het voor jou en jouw klanten graag zo makkelijk mogelijk. Ze hebben daarom hard gewerkt om het bouwdepot proces te optimaliseren. Omdat ze declaraties nu sneller kunnen beoordelen ontvangt jouw klant eerder dan je gewend bent het geld op de rekening.

PGB inkomen
Goed nieuws! Het beleid omtrent het PGB inkomen is verruimd. Vanaf heden wordt inkomen uit PGB mee genomen als toetsinkomen. Dit is conform de NHG - voorwaarden voor zowel aanvraag met NHG en zonder NHG. Meer informatie hierover vindt u op www.nhg.nl en in artikel 5.3.6. van onze Hypotheekgids. Om het inkomen te bepalen wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende typen PGB inkomen;
•     PGB inkomen met KvK inschrijving. 
•     PGB zonder KvK inschrijving (niet familiair).
•     PGB inkomen zonder KvK inschrijving (familiaire zorgverlening)
 
IBL live
De problemen omtrent de IBL-tool zijn na grondig onderzoek opgespoord en geheel opgelost. De uitkomsten van de IBL-tool zijn gelukkig weer correct en betrouwbaar. Je kunt daarom daarom voor het bepalen van het inkomen weer gebruik maken van IBL.
 

Obvion voorbereid op CPO en Wijziging in werkwijze leningdeel verduurzamen


Obvion is er ook voor klanten die collectief bouwen. CPO wordt alsmaar populairder. En daar zijn ze bij Obvion op voorbereid! Je kunt rekenen op de expertise van Obvion en een set duidelijke voorwaarden. Maar wat is CPO precies en hoe verloopt het regelen van zo’n hypotheek?

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, of gewoon in simpele taal: samen met anderen je eigen huis bouwen. Het draait om teamwork, een gezamenlijke aanpak met de toekomstige buren! Maar de hypotheek regelt ieder voor zich en dat verloopt ook net iets anders dan normaal.

Obvion kan zich heel goed voorstellen dat het regelen van zo’n financiering voor jou misschien nog wat onwennig is. Ze helpen je daarom graag op weg. Met de Woon Hypotheek komt samen bouwen met de buren een stap dichterbij voor de klant.

Obvion snapt wat CPO is, hoe het werkt en wat de acceptatievoorwaarden zijn. Ze hebben een duidelijk acceptatiebeleid met specifieke CPO-voorwaarden. Daar draaien ze niet omheen.

Voor vragen over CPO bel je gerust met onze Helping People. 
 
Wijziging in werkwijze leningdeel verduurzamen

Vanaf nu: jouw info uit HDN bepaalt mee of Obvion
€ 9.000 voor verduurzaming aanbiedt in offerte
Zoals je waarschijnlijk weet biedt Obvion bij de Woon Hypotheek meestal standaard € 9.000 voor energiebesparende maatregelen in de offerte aan. Hierbij gaan ze uit van de ‘opt-out’ methodiek: voldoet jouw klant aan de voorwaarden, dan voegen ze het extra leningdeel in de meeste gevallen standaard toe, tenzij je specifiek aangeeft dat jouw klant hier geen gebruik van wil maken. In deze video leggen ze uit waarom ze dit zo doen.

Nieuwe werkwijze
Nieuw is dat nu ook de informatie over verduurzaming die je bij de aanvraag in HDN invult, mede bepaalt of ze het leningdeel voor verduurzaming wel of niet aan de offerte toevoegen. Hierbij geldt het volgende:
 • Heb je in HDN aangegeven dat verduurzaming in het adviesgesprek is besproken, maar het meefinancieren van verduurzamingsmaatregelen niet wordt toegepast voor de betreffende klant? Dan bieden ze het extra leningdeel niet aan.
 • Heb je aangegeven dat verduurzaming niet is besproken in het adviesgesprek, dan voegen ze het extra leningdeel in de meeste gevallen wél toe.
 • Uiteraard voegen ze het extra leningdeel ook toe, als je in HDN aangeeft dat verduurzaming is besproken en de klant het meefinancieren van de verduurzamingsmaatregelen wil toepassen. Tenzij je al een bedrag voor energiebesparende maatregelen in de offerteaanvraag hebt meegenomen. In dat geval voegen ze het extra leningdeel niet toe.

Meer mogelijk met het Rabo Groendepot, wijzigingen benodigde documenten inkomensverklaring en Tip: Laat klant zelf BKR checken

Verduurzamen om de lasten te verlagen, het wooncomfort te verhogen of met het oog op een beter milieu: huizenkopers gaan steeds vaker voor groen. Toch bestaat er wel eens twijfel over wat er eerst aangepakt moet worden: Het dak isoleren? Of de ramen voorzien van HR+++ glas? 

Met het Rabo Groendepot hoeft de klant dit niet van tevoren al te hebben vastgelegd. Sterker nog, het geld staat op de rekening en ze hebben 24 maanden de tijd om te bepalen hoe en of ze dit uitgeven aan hun verduurzaming. Ideaal!

Gebruiken ze het bedrag niet, dan ontvangen ze de rente terug die gelijk is aan de afgesproken hypotheekrente. Besluiten ze uiteindelijk maar een gedeelte van het leenbedrag te gebruiken? Dan wordt het resterende bedrag van de rekening gehaald.

Het Rabo Groendepot kan dus een mooie optie zijn voor klanten die van plan zijn te gaan verduurzamen. Een echte aanrader om mee te nemen in het gesprek met jouw klant.

Wijzigingen benodigde documenten Inkomensverklaring

Vanaf 1 augustus zijn bij Rabobank de benodigde documenten voor een Inkomensverklaring gewijzigd.
De definitieve jaarcijfers en aangifte IB voor 2020 zijn verplicht geworden voor het opstellen van een IKV.

Voor het beoordelen van een aanvraag, zijn de volgende documenten nodig:

·        Van 1 augustus tot 1 november: (interne) tussentijdse winst- en verliesrekening tot en met het tweede kwartaal.

·        Van 1 november tot 1 februari: (interne) tussentijdse winst- en verliesrekening tot en met het derde kwartaal.

·        Van 1 februari tot 1 juli: als de definitieve cijfers van het voorgaande boekjaar nog niet gereed zijn, (interne) V&W cijfers van het voorgaande boekjaar.

De tussentijdse winst- en verliesrekening hoeft niet door een extern deskundige te zijn opgesteld. Het mag ook een uitdraai uit een boekhoudprogramma zijn.

Voor NHG aanvragen gelden de toetskaders van NHG. Lees de NHG toelichting hier.

Tip: Laat klant zelf BKR checken

Wil je het hypotheekproces nog efficiënter laten verlopen voor jouw klant? Vraag de klant om alvast zelf zijn BKR-registratie in te zien. Dat kan vooraf of samen met jou tijdens het adviesgesprek. Dan is meteen duidelijk of er (vergeten) leningen of coderingen zijn, die een succesvolle afhandeling van de hypotheekaanvraag in de weg kunnen zitten.

Nu blijkt deze informatie soms pas nadat de aanvraag bij ons is binnengekomen en wij de gegevens opvragen bij BKR. In deze situatie kán het gebeuren dat de klant toch minder kan lenen of de koop zelfs moet worden ontbonden.

Dit nare scenario is te voorkomen met een vroegtijdig inzicht in de BKR-gegevens. Via BKR.nl kan dat kosteloos en eenvoudig. De klant logt via zijn eigen bank in met iDIN, een systeem dat vergelijkbaar is met iDeal, en heeft direct inzicht in zijn registratie. Zo krijgen jij en jouw klant meer zekerheid vooraf.

Advies op afstand en digitaal ondertekenen stopt


In eerdere nieuwsbrieven (en updates per mail) heeft Vista jullie op de hoogte gehouden over de mogelijkheid van identificatie op afstand en digitaal ondertekenen. De mogelijkheid van identificatie op afstand én digitaal ondertekenen stopt per 1 september aanstaande. Klanten dienen vanaf dat moment altijd fysiek te worden geïdentificeerd en met ‘natte handtekening’ de offerte te tekenen. Dit betekent dat de legitimatiebewijzen altijd origineel gezien moeten zijn. Voor zowel identificatie op afstand als digitaal ondertekenen zijn we bezig met een structurele oplossing omdat de tijdelijke werkwijze niet toekomstbestending is. Vanzelfsprekend houdt Vista jullie op de hoogte waarbij ze zoveel mogelijk willen aansluiten op de marktstandaard(en).

Gewijzigde productkaart en acceptatiegids nieuw: senioren verhuisregeling en overbruggen op verpande spaarwaardes

 

De productkaart en acceptatiegids van Woonnu zijn gewijzigd. 
Klik hier en download de acceptatiegids
Klik hier en download de productkaart


Senioren verhuisregeling

Vanaf 10 jaar voor de AOW leeftijd telt het (toekomstig) pensioeninkomen mee bij het berekenen van de maximale hypotheek. Vanaf nu is het mogelijk om voor senioren de werkelijke lasten van de nieuwe woning te gebruiken in de toetsing. Hierdoor is de (duurzame)woonwens van je klant mogelijk toch binnen bereik.

Woonnu wil graag dat zo veel mogelijk senioren duurzaam en comfortabel kunnen wonen. Daarom is de seniorenregeling mogelijk bij aanvragen met én zonder NHG.

Voorwaarden en acceptatiecriteria
Woonnu trekt het beleid gelijk aan het NHG beleid. Ze maken daarom onderscheid in aankopen tijdens het pensioen en aankopen bij een naderend pensioen. Kijk voor meer informatie op:

Aankoop tijdens pensioen
Aankoop bij naderend pensioen

Voordelen Woonnu voor senioren op een rij:

 1. Toetsing op werkelijke maandlasten met de senioren verhuisregeling.
 2. Verduurzamen van de nieuwe woning kan worden meegefinancierd in de senioren verhuisregeling.  
 3. Verhuizen naar een duurzame woningen is interessant voor senioren. De meeste senioren brengen. meer tijd in en om het huis door, zij ervaren dus nog meer voordelen van een energiezuinig en comfortabel huis.
 4. Woonnu beloont energiezuinig wonen door rentekorting over gehele hoofdsom en gedurende de totale looptijd.


Overbruggen op verpande spaarwaardes

Voorwaarden voor overbruggen op verpande spaarwaarde
 1. De aankoop van de nieuwe woning wordt gefinancierd bij Woonnu
 2. De aanvrager(s) gebruiken de (afkoop)waarde voor de aflossing van de hypotheek op de huidige woning.
Hiervoor moet het volgende document aangeleverd en gecontroleerd worden:

·     Een verklaring van de geldstrekker waaraan de spaarpolis of bankspaarrekening verpand is, dat de waarde bij de aflossing van de huidige hypotheek verrekend wordt. Uit de verklaring blijkt de (afkoop)waarde van de spaarpolis of bankspaarrekening.

RENTETIP 1

10 JAAR NHG 0,81% | Obvion Woon Hypotheek
Annuïtair en lineair met duurzaamheidskorting

RENTETIP 2

20 jaar NHG 1,20% | Lloyds Bank Hypotheek
Annuïtair en lineair
 
RENTETIP 3
30 jaar NHG 1,42% | HollandWoont Hypotheek
Annuïtair en lineair
Copyright © 2021 HypotheekCompany, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp