Copy
Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
LET OP BELANGRIJKE NIEUWS VOOR JOU!!!!!

Ook via deze weg willen wij graag nogmaals onder de aandacht brengen dat de achterstanden bij geldverstrekkers enorm oplopen. Dit geldt zowel voor beoordeling dossiers als uitbrengen van rentevoorstellen. Bel hier niet over, maar houd je aan de verwerkingstermijnen zoals gecommuniceerd. Verwerkingstermijnen checken wij regelmatig en updaten dan ook direct extranet en Splickr. 

Houd rekening met de renteverhogingen die door blijven gaan. Wil je iets voorbespreken? Dat lukt helaas niet meer op dagverwerking. Houd hier dus ook rekening mee en neem wat extra tijd. 

Verder: Dien alleen spoed is als het ook echt spoed is. 

En heb begrip! Zowel wij als geldverstrekkers werken met man en macht om alles te verwerken. Een aantal geldverstrekkers zijn echter ook alleen op beperkte tijden bereikbaar of wij staan enorm lang in de wacht om ze te kunnen bereiken. 

Tot slot: Houd rekening met bovengenoemde in de communicatie richting klant qua inplannen tekenafspraak, maar ook verwachtingen.
Geldverstrekker updates

Nieuw: Allianz Summum AOV en verbeteringen hypotheek acceptatiekader


Allianz heeft een nieuwe ORV, de Allianz Summum AOV. Speciaal bedoeld voor ondernemers werkzaam in de zakelijke dienstverlening of met een medisch beroep. Ook heeft Allianz de voorwaarden verbeterd en het productaanbod vereenvoudigd. Klik hier voor de productkenmerken. 
Klik hier voor de voorwaarden. 
 

Verbeteringen hypotheek acceptatiekader

Per 2 mei 2022 zijn er weer enkele verbeteringen doorgevoerd in het acceptatiekader van Allianz. Hierdoor kun je verhuizers nog beter bedienen en bieden ze meer gemak voor klanten met een bouwdepot.

Verbeterde overbruggingsregeling
Voor nieuwe hypotheekaanvragen met een aanvraagdatum vanaf 2 mei is het mogelijk een overbruggingslening te sluiten voor maximaal 90% van de marktwaarde als de woning nog niet is verkocht (uiteraard minus de restantschuld). 

Vermindering van aantal rubrieken binnen bouwdepot
Door het aantal rubrieken te verminderen binnen het bouwdepot maakt Allianz het klanten met een verbouwing aanzienlijk eenvoudiger. 

Klik hier voor de hypotheekwijzer
 

UBO-registratie, digitaal ondertekenen en geldigheid offerte


Vanaf 27 maart 2022 moeten organisaties hun eigenaren of personen met zeggenschap in het UBO-register van de Kamer van Koophandel hebben ingeschreven. In de afgelopen periode heeft de KvK alle organisaties met UBO’s daarover geïnformeerd. Eerder heeft BLG al laten weten dat ze geen financieringen kon accepteren wanneer klanten hun UBO-registratie niet hadden afgerond. Dit is nu wel mogelijk, met een bewijs van inschrijving. Dit geldt voor zakelijke financieringen bij SNS Bedrijfshypotheken.

Digitaal ondertekenen
De maatregel om documenten voor een hypotheekaanvraag digitaal te ondertekenen, is in 2020 mogelijk gemaakt vanwege corona. BLG wilde klanten en adviseurs de mogelijkheid geven om documenten op afstand te kunnen ondertekenen. BLG ziet dat deze mogelijkheid ook na corona nog veel gebruikt wordt. De tijdelijke maatregel was al verlengd tot 1 mei 2022 en wordt nu opnieuw verlengd.

Offerte is 6 maande geldig
In het proces rondom het aanvragen van hypotheken zijn in het najaar van 2021 een aantal dingen aangepast:
 • BLG rekent geen Kosten Verlengen Offerte (KVO) meer
 • BLG heeft annuleringskosten geïntroduceerd
 • De offertegeldigheid voor bestaande bouw is standaard 6 maanden geworden.
De offertegeldigheid is alleen aangepast voor bestaande bouw, van 12 naar 6 maanden na de aanvraagdatum. Voor nieuwbouw is en blijft dit 12 maanden na de aanvraagdatum. Bij een nieuwbouwwoning lukt het namelijk vaak niet om binnen 6 maanden de hypotheek te passeren bij de notaris. Als de hypotheek binnen de offerte geldigheid passeert, betaalt de klant geen annuleringskosten.

Aanvraag kan na 6 maanden niet verlengd worden
Heeft een klant meer tijd nodig dan 6 maanden, dien dan de aanvraag op een later tijdstip in. BLG kan een bestaande aanvraag namelijk niet verlengen.

Hypothekenautomaat nu ook op mobiel, reminder beschikbare rentes en Robuust start campagne woningverduurzaming 


Bij de livegang werd de Hypothekenautomaat niet getoond op mobiel, maar dat is opgelost! Je kunt de Hypothekenautomaat nu op desktop én mobiel gebruiken. In de mobiele versie kan je per label de voorwaarden filteren en op je gemak nalezen.

Reminder niet beschikbare rentes.
Momenteel is Clarian Wonen niet beschikbaar voor nieuwe klanten. Ook bij HollandWoont zijn de rentevaste periodes van 1 t/m 20 jaar tijdelijk niet beschikbaar. 

Robuust start campagne woningverduurzaming
Bij Robuust staat 9 t/m 29 mei in het teken van woningverduurzaming. In deze actieperiode willen ze consumenten en jou bewustmaken van de optie om verduurzaming van de woning mee te financieren bij het afsluiten van de hypotheek. Want door bij het afsluiten van de hypotheek direct een budget voor verduurzaming mee te financieren, maak jij het klanten makkelijker om hun huis te verduurzamen. Zo help jij mee aan lagere energielasten voor de klant, een hoger wooncomfort, een duurzamere wereld en bereid je ze voor op een toekomstbestendige woning. 

Energiebespaarbudget mogelijk


Het was bij Lloyds Bank al mogelijk om energiebesparende voorzieningen (EBV) mee te nemen in de hypotheek. Vanaf 2 mei 2022 geldt dit ook voor het energiebespaarbudget (EBB). 

Wat zijn de voorwaarden?
Voor beide soorten regelingen geldt:
 • De maximale hypotheek mag volgens de huidige regels 100% van de marktwaarde van de woning zijn. Of de klant dat maximale bedrag mag lenen, hangt ook van het inkomen af. Wil de klant een extra bedrag lenen voor het verduurzamen van de woning? Dan mag de totale hypotheek niet meer zijn dan:
  • NHG: 106% van de marktwaarde van de woning. In 2022 is de grens voor een hypotheek met NHG €355.000. Bij verduurzaming is dit bedrag maximaal 6% hoger (€376.300).
   • Niet-NHG: 90% van de marktwaarde van de woning.
 • Bij het energiebespaarbudget (EBB) gaan ze uit van de marktwaarde van de woning voor verbouwing en bij energiebesparende voorzieningen (EBV) van de marktwaarde van de woning na verbouwing.
 • Is de maximale hypotheek die de klant op inkomen kan krijgen bereikt? En is er dus eigenlijk geen geld voor energiebesparende maatregelen? Dan mogen ze de klant toch €9.000 extra lenen bovenop de maximale hypotheek. De klant moet dan wel minimaal een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen hebben van €33.000.
 • De klant mag het extra bedrag alleen aan energiebesparende maatregelen besteden.
Looptijd verbouwdepot en duurzaamheidsdepot naar 2 jaar
Om de NHG-voorwaarden te volgen voor energiebesparende maatregelen heeft Lloyds Bank ervoor gekozen om de looptijd van alle bouwdepots gelijk te trekken naar 2 jaar. Hierdoor wordt de looptijd van verbouwdepots en duurzaamheidsdepots verlengd van 1 naar 2 jaar.

Duurzaamheidsdepot
Het extra bedrag voor het verduurzamen van de woning zetten ze op een aparte rekening: het duurzaamheidsdepot. Hieruit kan de klant twee jaar lang de kosten voor energiebesparende maatregelen declareren. Als dat nodig is, kan de looptijd gratis met een half jaar verlengd worden.

De rente van het duurzaamheidsdepot is gelijk aan de gemiddelde hypotheekrente van de klant. Blijft er na verduurzamen van de woning een bedrag over in het duurzaamheidsdepot? Dan lossen ze dit bedrag kosteloos af op de hypotheek.  

Desktop Taxatie nu voor bijna alle MUNT-aanvragen! en kennistest mei


Goed nieuws: vanaf 11 mei accepteert MUNT Hypotheken de Calcasa Desktop Taxatie voor bijna alle hypotheekaanvragen. Daarmee bespaart jouw klant aanzienlijk op taxatiekosten. Op 1 juni organiseert MUNT Webinar met het onderwerp, taxeren anno 2022. De voordelen van de Desktop Taxatie.

1. Voor welke aanvragen kan ik een Desktop Taxatie inzetten?
Tot voor kort accepteerde MUNT alleen een Desktop Taxatie voor zuivere oversluitingen. Vanaf 11 mei doen ze dat ook voor (bijna) alle andere doeleinden. Of het nu gaat om aankoop, oversluiten, of voor bestaande klanten. Jouw klant kan in al deze gevallen het hybride taxatiemodel gebruiken. Dit geldt zowel voor hypotheken mét NHG als zonder NHG.

2. Een oversluiting hoeft dus geen zuivere oversluiting meer te zijn?
Dat klopt! Bij MUNT kun je de Desktop Taxatie voor alle oversluiters inzetten.

3. Hoe zit het met overbruggingskredieten?
Bij een overbrugging blijven ze het Calcasarapport hanteren. Dit scheelt de klant €50,00 in kosten.

4. Hoe vraag ik de Desktop Taxatie aan?
Dit kan via desktoptaxatie.nl. Klik hier om direct op de juiste pagina te komen. Eenmaal op de landingspagina vul je een aantal gegevens in. Daarna toetst Calcasa of het onderpand in aanmerking komt voor hypotheekverstrekking op basis van onze criteria. Vervolgens beoordeelt een taxateur of hij het eens is met de afgegeven Calcasawaarde. Geef in jouw aanvraagbericht aan dat jouw klant een Desktop Taxatie wil gebruiken. De acceptant zal de Desktop Taxatie dan op de stukkenlijst zetten in plaats van een volledig taxatierapport.
De kosten van de Desktop Taxatie voor de klant zijn € 85,00 en worden voldaan via een iDEAL betaling. Je hebt binnen vier werkuren het rapport.

5. Zijn er voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen voor een Desktop Taxatie kan worden ingezet?
De Desktop Taxatie kan worden ingezet voor bestaande bouw-financieringen tot maximaal €1.000.000,00 en de LTMV mag maximaal 90% zijn. Appartementen zijn toegestaan, zolang er maximaal vier appartementen in het complex zijn gevestigd. Wanneer een wooncomplex meer dan vier appartementen bevat, moet uit het taxatierapport blijken dat er een actieve VvE aanwezig is en dat er een reservefonds in stand wordt gehouden. Een Desktop Taxatie beoordeelt dit niet, daarom is in deze gevallen een volledige taxatie nodig.

6. Wat als Calcasa geen Desktop Taxatie af kan geven?
Dan is volledige taxatie nodig, net als voorheen. Blijkt een Desktop Taxatie via Calcasa niet mogelijk, dan betaalt jouw klant niets en kan alsnog een fysieke taxateur worden ingeschakeld.

7. Waarom is de Desktop Taxatie nuttig?
Jij en jouw klant beschikken over de marktwaarde voordat MUNT de aanvraag behandelt. Bovendien treedt er geen vertraging in het proces op bij tegenvallende Calcasa-waarden of wanneer toch een volledige taxatie nodig is. Je weet veel sneller waar je aan toe bent.

8. De klant gaat verbouwen. Met welke marktwaarde wordt rekening gehouden?
Is het de bedoeling dat de verwachte stijging van de marktwaarde wordt meegenomen? In dat geval is volledige taxatie mogelijk verstandiger. Een Desktop Taxatie kan immers geen inschatting geven van de waardestijging van een voorgenomen verbouwing. Bij een volledige taxatie, vindt die beoordeling wél plaats. Oordeel daarom samen met jouw klant wat voor zijn situatie het verstandigste is: verbouwen met een Desktop Taxatie of een volledig taxatierapport.

9. Staat MUNT onderpanden met erfpacht toe met een Desktop Taxatie?
Zeker! Houd er wel rekening mee dat een erfpachtconstructie en de lasten ervan, niet in een Desktop Taxatie vermeld staan. MUNT doet daarom altijd een controle in het Kadaster. Blijkt hieruit dat er erfpacht van toepassing is? Dan zullen ze ook de erfpachtovereenkomst opvragen om te beoordelen of de last hiervan binnen de krediettoets past. Overigens zullen ze ook andere zaken uit het Kadastrale bericht meenemen in de beoordeling van het onderpand.

10. Hoe toetst MUNT de bouwkundige staat van het onderpand?
Bij een Desktop Taxatie beoordeelt de taxateur het pand niet fysiek, maar van afstand. Daarom vindt er geen bouwkundige beoordeling plaats. Wil je meer zekerheid rond de staat van het onderpand? Dan raadt MUNT sterk aan dat een aanvullend bouwkundig rapport over het aan te kopen onderpand wordt opgesteld. Dit valt dan buiten de taxatie.

Nieuwe investeringen, maar sommige hypotheken zijn tijdelijk uitverkocht
Op dit moment zijn de buckets 60% LTV en 80% LTV niet beschikbaar voor nieuwe klanten. Dit is een tijdelijke maatregel en wordt veroorzaakt door het extreem grote aantal aanvragen in de afgelopen periode. 

Voor bestaande klanten verandert er uiteraard helemaal niks. Zij kunnen uit alle tarieven en rentevasteperiodes kiezen als zij hun MUNT Hypotheek willen verlengen of verhogen.
 

Kennistest mei

Wat weet jij van oversluiten?
Gemiddeld werden de afgelopen tijd tussen de 8.000 en 8.500 aanvragen gedaan voor oversluitingen. En de hoeveelheid oversluitingen houdt nog even aan. Daarom staat de Kennistest van deze maand helemaal in het teken van oversluiten. Speel mee en maak kans op mooie prijzen!
 

Laatste cijfers en trends in nieuwbouw


Wat is er nodig om de nieuwbouwmarkt gezond en duurzaam te ontwikkelen? Wat zijn de trends? Hoe is de verdeling van nieuwbouwwoningen per provincie?

Wist je dat?
 • In Amsterdam in 2021 de meeste nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad werden toegevoegd.
 • Het totale woningtekort in 2021 uitkwam op 279 duizend woningen.
 • Zuid-Holland er tot 2030 de meeste huizen bij krijgt en dat Flevoland relatief gezien het sterkst groeit.​​​​​​
 • Gemeenten steeds meer open staan voor nieuwe woonvormen zoals tiny houses.
 • Flexbouw snel en goedkoop is en vaak duurzamer is dan traditionele nieuwbouw.
 • Houtbouw, de oudste bouwwijze ter wereld, weer sterk in opkomst is.
Dit zijn zomaar enkele cijfers en trends uit het whitepaper ‘Bakstenen of woonplezier’. Als hypotheekverstrekker voor nieuwbouw heeft Nationale-Nederlanden veel ervaring en kennis over de nieuwbouwmarkt. Vanuit deze kennis en ervaring is de whitepaper ontwikkeld met recente cijfers over de nieuwbouwmarkt op landelijk en regionaal niveau.  

Download de whitepaper hier
 

4 redenen om ondernemers bij Obvion onder te brengen


De 4 redenen om ondernemers bij Obvion onder te brengen. 
 1.  Na passeren maximaal € 250 retour bij inzet rekenexpert
 2. Geen extra LTV beperkingen, geen rente opslag
 3. Vanaf 1 jaar ondernemerschap een hypotheek mogelijk
 4. Vergoedingsvrij terugbetalen uit eigen middelen

Heb jij al gestemd?


Het stemmen voor de Gouden Lotus Awards is begonnen. Heb je al gestemd? Dan hoopt Woonnu natuurlijk dat je je stem aan hen hebt gegeven. Heb je nog geen stem uitgebracht? Stem dan op Woonnu! Waarom? In de eerste plaats omdat je het ons gunt om de award te winnen natuurlijk. Maar ook omdat ze onder andere: 
 • ongewijzigde doorlooptijden hebben (ook in de afgelopen periode)  
 • oversluiters stimuleren te verduurzamen met een gratis energielabel (actieperiode loopt t/m 13 mei) 
 • samen met jou het verschil maken door de klanten te stimuleren verduurzamingsplannen mee te nemen in hun hypotheekadvies  
Ze staan in de categorie hypotheekverstrekker < 3 jaar. Klik hier om te stemmen.

RENTETIP 1

10 JAAR NHG 2,75% | Lloyds Bank Hypotheek
Annuïtair en lineair 
 

RENTETIP 2

20 jaar NHG 2,88%* | Lot Hypotheek
Annuïtair en lineair
* per 13 mei 3,11%
 
RENTETIP 3
30 jaar NHG 3,05%* | Holland Woont Hypotheek
Annuïtair en lineair 
* vanaf 16 mei 3,16%
Copyright © 2022 HypotheekCompany, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp